14 INS 10907/2016mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J'v-v-v--v-v. v. l 'vv'-vvl 'vv' vvv I vvvuvvvvlvvv

14INS 10907/2016 -A5 usnesení o vydání P0, tisková skupina 64468-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

§ 82-2 písm. b-2. ins. 2016/05/1313:43:08 JUDr. Trojanovský Jiří LL.M., IČ: 72064412, exekutor, ID: TROJANOJIŘÍ 1 Typ DS: OVM_EXEKUT

Trojanovský Jiří, JUDr.-soudní exekutor, Farní 23, 73801 Frýdek-Místek, CZ ID DS: 94dniqp

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.05.2016 15:24:01

Zprávu vypravil: Táňa Kajzarová

Doručeno: 13.05.2016 15:59:36

13.05.2016 15:24:01

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

13.05.2016 15:59:36 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 15:14 Kontrolu provedl:

14.05.2016 02:27

Mokrošová Petra

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vlvlvvlvl-vvl lI-l v lvl vvlvvvv-lv lv lv

14INS 10907/2016 -A5 usnesení o vydání P0+návrh A4, tisková skupina 64468-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta:

14lNS109072016_A_4.pdf 2016/05/13 14:14:52,§ 82-2 písm. b-2. ins. 2016/05/1313:43:08 Mgr. Šmuk Martin LL.M., IČ: 66257824, advokát, ID: ŠMUK MART 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Martin Šmuk-Šmuk Martin, Mgr., advokát, Milíčova 1670/12, 70200 Ostrava, cz ID DS: 7izf7xk

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 13.05.2016 15:24:04

Zprávu vypravil: Táňa Kajzarová

Doručeno: 16.05.2016 13:07:54

13.05.2016 15:24:04

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.05.2016 13:07:54 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 15:30 Kontrolu provedl:

17.05.2016 00:51

Mokrošová PetraSpisová značkazl4INS 10907/2016 Identifikace dotazuz64468-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:13.05.2016 14:09 Kontrolu proved JIKajzarová Táňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Trojanovský Jiří LL.M., TYpľexekutor IDzTROJANOJIŘÍ 1 IČ: 72064412, exekutor Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKUT ID DS:94dniqp Stav DS Přístupná Název DS firma: Trojanovský Jiří, JUDr.-soudní exekutor IČ: 72064412

Adresa: Farní /23, 73801 Frýdek-Místek, CZ

Adresátszr. Šmuk Martin LL M., IČ: Typľadvokát IDzšMUK MART 2 66257824, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:7izf7xk Stav DS Přístupná

Název DS Martin Šmuk, rodné příjmení: Šmuk, firma: Mgr. Martin Šmuk, advokát, eV. Č. 10126 IČ: 66257824

Adresa: Milíčova 12, 70200 Ostrava, CZ

nar. 16.11.1976 nepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R

KSOS-A5

1) Zveřejnit V IR 2) Usnesení doručit: -exekutorovi (gen. usnesení-DS, ob. I.) -zástupci dlužnika (gen. usnesení-DS, ob. I.) + zaslat návrh na vydání předběžného opatření z č.1. A4 3)Poté předložit spis asistentee k uložení povinnosti dlužnikovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení dle § 108 IZ

Ostrava, 13.5.2016

Viktor Břeska