13 Kss 9/2012-51

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 22. 5. 2013 v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph. D., o návrhu předsedy Okresního soudu v Olomouci, se sídlem Olomouc, třída Svobody 16, proti Mgr. L. B., soudci Okresního soudu v Olomouci,

takto:

Podle § 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů,

Mgr. L. B., nar. X, soudce Okresního soudu v Olomouci,

je vinen, že jako soudce Okresního soudu v Olomouci porušil § 158 odst. 4 o. s. ř. tím, že a) vyhotovil rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci opožděně tak, že jejich stejnopisy nemohly být v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů ode dne vyhlášení rozhodnutí odeslány účastníkům řízení, případně jejich zástupcům, a ani nepožádal předsedu soudu o prodloužení této lhůty:

1) rozsudek ze dne 16. 4. 2012, č. j. 16 C 347/2011-18, vyhotovil a předal k odeslání až dne 25. 5. 2012, 2) rozsudek ze dne 16. 3. 2012, č. j. 16 EC 454/2011-45, vyhotovil a předal k odeslání až dne 25. 4. 2012, 3) rozsudek ze dne 26. 4. 2012, č. j. 16 EC 355/2011-74, vyhotovil a předal k odeslání až dne 11. 6. 2012, 4) usnesení ze dne 28. 6. 2012, č. j. 16 C 114/2012-94, vyhotovil a k odeslání až dne 2. 8. 2012, 5) rozsudek ze dne 16. 3. 2012, č. j. 16 EC 539/2011-76, vyhotovil a předal k odeslání až dne 26. 4. 2012, 6) rozsudek ze dne 6. 4. 2012, č. j. 16 EC 472/2011-39, vyhotovil a předal k odeslání až dne 1. 6. 2012, 7) rozsudek ze dne 6. 4. 2012, č. j. 16 EC 486/2011-71, vyhotovil a předal k odeslání až dne 4. 6. 2012,

8) rozsudek ze dne 20. 4. 2012, č. j. 16 EC 417/2011-46, vyhotovil a předal k odeslání až dne 6. 6. 2012, 9) rozsudek ze dne 20. 4. 2012, č. j. 16 EC 337/2011-59, vyhotovil a předal k odeslání až dne 4. 6. 2012, 10) rozsudek ze dne 20. 4. 2012, č. j. 16 EC 376/2011-80, vyhotovil a předal k odeslání až dne 6. 6. 2012, 11) rozsudek ze dne 6. 4. 2012, č. j. 16 EC 339/2011-57, vyhotovil a předal k odeslání až dne 4. 6. 2012, 12) rozsudek ze dne 6. 4. 2012, č. j. 16 EC 360/2011-69, vyhotovil a předal k odeslání až dne 1. 6. 2012, 13) rozsudek ze dne 4. 6. 2012, č. j. 16 EC 105/2012-29, vyhotovil a předal k odeslání až dne 10. 7. 2012, 14) rozsudek ze dne 16. 3. 2012, č. j. 16 C 149/2011-86, vyhotovil a předal k odeslání až dne 26. 4. 2012, 15) rozsudek ze dne 20. 4. 2012, č. j. 16 EC 648/2011-27, vyhotovil a předal k odeslání až dne 6. 6. 2012, 16) rozsudek ze dne 14. 2. 2012, č. j. 16 C 277/2011-46, vyhotovil a předal k odeslání až dne 25. 4. 2012, 17) rozsudek ze dne 16. 3. 2012, č. j. 16 EC 452/2011-52, vyhotovil a předal k odeslání až dne 27. 4. 2012, 18) rozsudek ze dne 6. 2. 2012, č. j. 16 EC 579/2011-32, vyhotovil a předal k odeslání až dne 13. 4. 2012, 19) rozsudek ze dne 20. 1. 2012, č. j. 16 C 211/2011-42, vyhotovil a předal k odeslání až dne 23. 4. 2012, 20) rozsudek ze dne 20. I. 2012, č. j. 16 C 68/2011-83, vyhotovil a předal k odeslání až dne 20. 4. 2012, 21) rozsudek ze dne 6. 4. 2012, č. j. 16 EC 366/2011-55, vyhotovil a předal k odeslání až dne 31. 5. 2012, 22) rozsudek ze dne 18. 5. 2012, č. j. 16 C 281/2011-72, vyhotovil a předal k odeslání až dne 27. 6. 2012, 23) rozsudek ze dne 14. 5. 2012, č. j. 16 C 356/2011-23, vyhotovil a předal k odeslání až dne 18. 6. 2012, 24) usneseni ze dne 26. 6. 2012, č. j. 16 C 132/2012-12, vyhotovil a předal k odeslání až dne 1. 8. 2012, 25) rozsudek ze dne 16. 5. 2012, č. j. 16 C 280/2011-43, vyhotovil a předal k odeslání až dne 20. 6. 2012, 26) usnesení ze dne 26. 6. 2012, č. j. 16 C 134/2012-23, vyhotovil a předal k odeslání až dne 2. 8. 2012, 27) usnesení ze dne 26. 6. 2012, č. j. 16 C 82/2012-74, vyhotovil a předal k odeslání až dne 1. 8. 2012, 28) rozsudek ze dne 22. 8. 2012, č. j. 16 C 174/2012-40, vyhotovil a předal k odeslání až dne 26. 9. 2012, 29) rozsudek ze dne 22. 6. 2012, č. j. 16 C 372/2011-46, vyhotovil a předal k odeslání až dne 31. 7. 2012, 30) rozsudek ze dne 16. 5. 2012, č. j. 16 C 272012-28, vyhotovil a předal k odeslání až dne 21. 6. 2012, 31) rozsudek ze dne 26. 6. 2012, č. j. 16 EC 103/2012-32 vyhotovil a předal k odeslání až dne 1. 8. 2012, 32) usnesení ze dne 14. 5. 2012, č. j. 16 EC 250/2011-92, vyhotovil a předal k odeslání až dne 18. 6. 2012,

33) rozsudek ze dne 28. 6. 2012, č. j. 16 EC 365/2011-67, vyhotovil a předal k odeslání až dne 3. 8. 2012, 34) rozsudek ze dne 22. 6. 2012, č. j. 16 C 358/2011-69, vyhotovil a předal k odeslání až dne 3. 8. 2012, 35) rozsudek ze dne 16. 3. 2012, č. j. 20 C 383!2011-17, vyhotovil a předal k odeslání až dne 20. 4. 2012, 36) rozsudek ze dne 26. 4. 2012, č. j. 16 EC 575/2011-40, vyhotovil a předal k odeslání až dne l8. 6. 2012, 37) rozsudek ze dne 26. 4. 2012. č. j. 16 EC 5/2012-22, vyhotovil a předal k odeslání až dne 8. 6. 2012, 38) rozsudek ze dne 14. 5. 2012, č. j. 16 EC l68/2011-79, vyhotovil a předal k odeslání až dne 29. 6. 2012 39) rozsudek ze dne 6. 4. 2012, č. j. 16 C 245/2011-47, vyhotovil a předal k odeslání až dne 30. 5. 2012, 40) rozsudek ze dne 6. 4. 2012, č. j. 16 C 360/2011-38, vyhotovil a předal k odeslání až dne 24. 5. 2012, 41) rozsudek ze dne 26. 4. 2012, č. j. 16 C 30/2011-132, vyhotovil a předal k odeslání až dne 13. 6. 2012, 42) rozsudek ze dne 10. 1. 2012, č. j. 16 C 260/ 2010-132, vyhotovil a předal k odeslání až dne 25. 4. 2012, 43) usneseni ze dne 28. 6. 2012, č. j. 16 C 78 /2012-30, vyhotovil a předal k odeslání až dne 1. 8. 2012, 44) rozsudek ze dne 18. 4. 2012, č. j. 16 C 72/ 2012-16, vyhotovil a předal k odeslání až dne 31. 5. 2012, 45) rozsudek ze dne 24. 2. 2012, č. j. 16 EC 515/ 2011-46, vyhotovil a předal k odeslání až dne 12. 4. 2012, 46) rozsudek ze dne 16. 3. 2012, č. j. 16 EC 523/ 2011-58, vyhotovil a předal k odeslání až dne 27. 4. 2012, 47) usnesení ze dne 16. 4. 2012, č. j. 16 EC 2/ 2012-30, vyhotovil a předal k odeslání až dne 13. 6. 2012, 48) rozsudek ze dne 16. 4 2012, č. j. 16 EC 23 /2012-23, vyhotovil a předal k odeslání až dne 13. 6. 2012, 49) rozsudek ze dne 22. 6. 2012, č. j. 16 EC 18/ 2012-31, vyhotovil a předal k odeslání až dne 1. 8. 2012, 50) rozsudek ze dne 22. 6. 2012, č. j. 16 EC 45/ 2012-58, vyhotovil a předal k odeslání až dne 1. 8. 2012, 51) rozsudek ze dne 26. 6. 2012, č. j. 16 EC 80 /2012-42, vyhotovil a předal k odeslání až dne 1. 8. 2012, 52) rozsudek ze dne 6. 4. 2012, č. j. 16 EC 545/ 2011-50, vyhotovil a předal k odeslání až dne 4. 6. 2012, 53) rozsudek ze dne 6. 4. 2012, č. j 16 EC 531/ 2011-67, vyhotovil a předal k odeslání až dne 4. 6. 2012, 54) rozsudek ze dne 20. 6. 2012, č. j. 16 C 130/2012-25, vyhotovil a předal k odeslání až dne 1. 8. 2012, 55) rozsudek ze dne l6. 4. 2012, č. j. l6 C 24/2012-20, vyhotovil a předal k odeslání až dne 25. 5. 2012, 56) rozsudek ze dne l4. 3. 2012, č. j. l6 C 350/2011-18, vyhotovil a předal k odeslání až dne 25. 4. 2012, 57) rozsudek ze dne 20. 6. 2012, č. j. l6 Nc 701/2012-77, vyhotovil a předal k odeslání až dne 1. 8. 2012,

58) rozsudek ze dne 28. 6. 2012, č. j. 16 EC 634/ 2011-48, vyhotovil a předal k odeslání až dne 2. 8. 2012, 59) rozsudek ze dne 28. 6. 2012, č. j. 16 EC 586/ 2011-48, vyhotovil a předal k odeslání až dne 2. 8. 2012, 60) rozsudek ze dne 22. 6. 2012, č. j. 16 EC 594/ 2011-42, vyhotovil a předal k odeslání až dne 1. 8. 2012, 61) rozsudek ze dne 6. 4. 2012, č. j. 16 C 279/2011-60, vyhotovil a předal k odeslání až dne 30. 5. 2012, 62) rozsudek ze dne 10. 4. 2012, č. j. 16 C 326/2011-43, vyhotovil a předal k odeslání až dne 7. 6. 2012, 63) rozsudek ze dne 16. 2. 2012, č. j. 16 C 385/2011-39, vyhotovil a předal k odeslání až dne 29. 3. 2012, 64) rozsudek ze dne 20. 4. 2012, č. j. 16 EC 517/2011-57, vyhotovil a předal k odeslání až dne 6. 6. 2012, 65) rozsudek ze dne 20. 4. 2012, č. j. 16 EC 385/2011-42, vyhotovil a předal k odeslání až dne 6. 6. 2012, 66) rozsudek ze dne 24. 6. 2012, č. j. 16 EC 355/2011-75, vyhotovil a předal k odeslání až dne 11. 6. 2012, 67) rozsudek ze dne 16. 4. 2012, č. j. 16 EC 7/2012-45, vyhotovil a předal k odeslání až dne 13. 6. 2012, 68) rozsudek ze dne 16. 3. 2012, č. j. 16 EC 396/2011-57, vyhotovil a předal k odeslání až dne 27. 4. 2012, b) vyhotovil rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci opožděně tak, že jejich stejnopisy nemohly být v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů ode dne vyhlášení rozhodnutí odeslány účastníkům řízení, případně jejich zástupcům, přestože řádně a včas požádal předsedu soudu o prodloužení této lhůty, avšak ani následně předmětná rozhodnutí nevyhotovil ani v této předsedou soudu prodloužené lhůtě:

1) rozsudek ze dne 24. 2. 2012, č. j. 16 C 16/2013-506, vyhotovil a předal k odeslání až dne 30. 5. 2012, 2) rozsudek ze dne 22. 2. 2012, č. j. 16 C 314/2004-586, vyhotovil a předal k odeslání až dne 30. 5. 2012, 3) rozsudek ze dne 30. 3. 2012, č. j. 16 C 190/97-260, vyhotovil a předal k odeslání až dne 21. 9. 2012, 4) rozsudek ze dne 16. 12. 2011, č. j. 10 C 82/2002-254, vyhotovil a předal k odeslání až dne 12. 10. 2012, 5) rozsudek ze dne 24. 5. 2012, č. j. 16 C 258/2011-81, vyhotovil a předal k odeslání až dne 31. 8. 2012, 6) rozsudek ze dne 28. 2. 2012, č. j. 16 C 240/2011-85, vyhotovil a předal k odeslání až dne 31. 5. 2012, 7) rozsudek ze dne 28. 2. 2012, č. j. 16 C 78/2011-112, vyhotovil a předal k odeslání až dne 31. 5. 2012, 8) rozsudek ze dne 30. 3. 2012, č. j. 16 C 241/2011-80, vyhotovil a předal k odeslání až dne 17. 7. 2012, 9) rozsudek ze dne 4. 4. 2012, č. j. 16 C 120 2011-106, vyhotovil a předal k odeslání až dne 3. 7. 2012, 10) rozsudek ze dne 20. 12. 2011, č. j. 16 C 21/ 2002-261, vyhotovil a předal k odeslání až dne 29. 3. 2012,

tedy

zaviněně porušil povinnosti soudce a ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.

Tím spáchal kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů a

za to se mu ukládá podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, kárné opatření

snížení platu o 15 % na dobu 3 (tří) měsíců.

Odůvodnění:

Navrhovatel-předseda Okresního soudu v Olomouci podal návrh na kárné řízení proti soudci Okresního soudu v Olomouci Mgr. L. B. pro kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), spočívající v tom, že jako soudce Okresního soudu v Olomouci a) porušil povinnosti stanovené v § 158 odst. 4 o. s. ř. tím, že nevyhotovil rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci včas tak, aby jejich stejnopisy mohly být v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů ode dne vyhlášení rozhodnutí odeslány účastníkům řízení, popřípadě jejich zástupcům a ani nepožádal předsedu soudu o prodloužení této lhůty, a to ve věcech uvedených v návrhu pod I), body 1-68, b) porušil povinnosti stanovené v § 158 odst. 4 o. s. ř. tím, že nevyhotovil rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci včas tak, aby jejich stejnopisy mohly být v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů ode dne vyhlášení rozhodnutí odeslány účastníkům řízení, popřípadě jejich zástupcům, a přestože řádně a včas požádal předsedu soudu o prodloužení této lhůty, následně předmětná rozhodnutí nevyhotovil ani v této předsedou soudu až o dalších 60 dnů prodloužené lhůtě, a to ve věcech uvedených v návrhu pod II), body 1-10.

Navrhovatel v návrhu uvedl, že kárně obviněný Mgr. L. B. byl jmenován soudcem 15. 10. 1996 a působí u Okresního soudu v Olomouci, kde ve funkci předsedy senátu pracuje na občanskoprávním úseku sporném v soudních odděleních 16 C a 16 EC. Při plnění úkolů vyplývajících z § 127 odst. 2 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, a provádění prověrky soudních spisů za účelem sledování, zda v řízení nedochází ke zbytečným průtahům, bylo v říjnu 2012 místopředsedkyní soudu pro občanskoprávní úsek při předsedou soudu nařízené kontrole zjištěno, že v soudních odděleních 16 C a 16 EC, v nichž vykonává funkci soudce Mgr. L. B., došlo k průtahům při vyhotovování soudních rozhodnutí, kdy opakovaně došlo k překročení zákonné lhůty stanovené v § 158 odst. 4 o. s. ř. Navrhovatel kárně obviněného soudce Mgr. L. B. se zjištěnými skutečnostmi osobně seznámil. Kárně obviněný soudce svá pochybení připustil s odůvodněním, že v daném období nebyl schopen předmětné rozsudky vypracovat v zákonem stanovených lhůtách.

Po zhodnocení všech rozhodných skutečností má navrhovatel za to, že kárně obviněný soudce popsaným jednáním zaviněně porušil své povinnosti soudce a ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů a tím se dopustil kárného provinění podle § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích, a navrhl, aby mu kárný soud uložil přiměřené kárné opatření, za které považuje ve smyslu § 88 odst. 1 písm. b) zákona o soudech a soudcích snížení platu o 15 % na dobu tří měsíců.

Kárně obviněný soudce se k podanému návrhu písemně nevyjádřil. V průběhu ústního jednání prohlásil, že s tvrzenými skutečnostmi v návrhu souhlasí, protože k pochybením, jak jsou tvrzena v návrhu, došlo.

Kárný senát provedl důkaz zprávou o výsledku kontroly včasnosti vyhotovování rozhodnutí soudcem Mgr. L. B. v období od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2012. ze dne 15. 10. 2012, kterou provedla v období od 14. 9. 2012 do 5. 10. 2012 JUDr. Naděžda Nováková, místopředsedkyně soudu. Tato zpráva byla podkladem pro podání kárného návrhu navrhovatelem. Dále kárný senát provedl důkaz zprávou vypracovanou navrhovatelem-předsedou Okresního soudu v Olomouci o pracovním hodnocení kárně obviněného soudce a z ní zjistil, že Mgr. L. B. je klidné, nekonfliktní povahy, k ostatním soudcům, zaměstnancům soudu, jakož i ke všem účastníkům řízení se chová vždy zdvořile. Jeho přístup k práci a jeho pracovní výkony jsou i při srovnání s ostatními soudci působícími na občanskoprávním úseku sporném Okresního soudu v Olomouci poměrně dobré, nicméně kárně obviněný soudce patří k těm soudcům soudu, kteří vyřídí menší počet věcí při srovnatelném pracovním zatížení (to je při stejném nápadu nových věcí) ve srovnání s ostatními soudci občanskoprávního úseku Okresního soudu v Olomouci. V létech 2011 a 2012 čerpal toliko dovolenou, v pracovní neschopnosti nebyl. Z přehledu nápadu a vyřizování jednotlivých agend občanskoprávního oddělení Okresního soudu v Olomouci v letech 2011 a 2012 u všech soudců na tomto úseku zařazených vyplývá, že nápad věcí ani jejich vyřizování není u všech soudců stejné, ale rozdíly jsou přiměřené, z přehledu nevyplývá, že by výkon kárně obviněného soudce byl nepřiměřený ostatním soudcům. K přehledu o nápadu a výkonnosti soudců Okresního soudu v Olomouci se kárně obviněný soudce vyjádřil tak, že v letech 2011 a 2012 měl snížený nápad o 10 % oproti jiným soudcům občanskoprávního úseku, protože ještě částečně vyřizoval exekuční agendu.

Provedení dalších důkazů účastníci řízení nenavrhli.

Podle § 158 odst. 4 občanského soudního řádu-o. s. ř.-jestliže stejnopis vyhotovení rozsudku nebyl doručen podle odstavce 3 (při skončení jednání), je třeba jej účastníkům, popřípadě jejich zástupcům odeslat ve lhůtě třiceti dnů ode dne vyhlášení rozsudku. Předseda soudu je oprávněn tuto lhůtu prodloužit až o dalších šedesát dnů.

Lhůta pro vypracování a odeslání rozsudku je stanovena zákonem a je třeba ji dodržet. Jde o lhůtu třiceti dnů, která může být prodloužena, pokud ovšem už neuplynula, o dalších šedesát dnů. Třicetidenní lhůtu tedy lze prodloužit i opakovaně, avšak jen pokud lhůta nebo její prodloužení již neuplynulo a pokud již neuplynulo devadesát dnů od vyhlášení rozsudku, protože po uplynutí devadesáti dnů již lhůtu prodloužit vůbec nelze. Pak už žádná zákonná lhůta neexistuje. V daném případě bylo prokázáno, že kárně obviněný soudce ve vytýkaných 78 věcech porušil § 158 odst. 4 o. s. ř. V některých případech v menším rozsahu, v některých případech ve značném rozsahu. Nedodržel ani prodlouženou mu lhůtu k odeslání rozhodnutí předsedou soudu. Kárný senát přihlížel k velkému množství případů nedodržení zákonem stanovené lhůty, a v některých případech ke značné době, po kterou nebyla rozhodnutí účastníkům řízení doručena, což považuje za závažné porušení povinnosti soudce. Doručení rozhodnutí soudu má značný význam pro účastníky řízení. Pokud k němu nedojde v zákonem stanovené lhůtě, může to ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.

Podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kárným proviněním soudce je zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.

Zaviněného porušení povinností soudce se kárně obviněný soudce porušením § 158 odst. 4 o. s. ř. v 78 případech dopustil. Svého pochybení si je také vědom. Kárným senátem byl proto shledán vinným tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Podle § 88 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za kárné provinění podle § 87 odst. 1 lze uložit soudci podle závažnosti kárného provinění některé z těchto kárných opatření: a) důtku, b) snížení platu až o 30% na dobu nejvíce 1 roku a při opětovném kárném provinění, jehož se soudce dopustil v době před zahlazením kárného opatření, na dobu nejvíce 2 let, c) odvolání z funkce předsedy senátu, d) odvolání z funkce soudce.

Navrhovatel navrhl uložení kárného opatření kárně obviněnému soudci podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to snížení platu o 15 % na dobu 3 měsíců.

Vzhledem ke všem skutečnostem dospěl kárný senát k závěru, že prokázanému kárnému provinění odpovídá kárné opatření podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to snížení platu o 15 % na dobu 3 (tří) měsíců.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

V Brně dne 22. května 2013

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně kárného senátu