13 Kss 8/2012-40

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 10. 10. 2012 v senátu pro řízení ve věcech soudců složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Pavla Krbka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu předsedy Okresního soudu v Jindřichově Hradci proti JUDr. D. B., soudkyni Okresního soudu v Jindřichově Hradci,

takto:

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

kárné řízení vedené na podkladě návrhu předsedy Okresního soudu v Jindřichově Hradci proti

JUDr. D. B., nar. X, soudkyni Okresního soudu v Jindřichově Hradci

pro skutek spočívající v nečinnosti ve věcech Okresního soudu v Jindřichově Hradci sp. zn.:

1) 9 C 158/2010 v době od 2. 9. 2011 do 8. 6. 2012, 2) 9 C 25/2010 v době od 27. 7. 2010 do 13. 12. 2010, 3) 18 C 905/2009 v době od 19. 10. 2010 do 2. 2. 2011, resp. do 30. 3. 2012, 4) 9 C 217/2010 v době od 3. 8. 2011 do 16. 7. 2012, 5) 9 C 32/2011 v době od 14. 11. 2011 do 8. 6. 2012, 6) 9 C 56/2011 v době od 7. 7. 2011 do 5. 4. 2012, 7) 9 C 187/2010 v době od 21. 6. 2011 do podání návrhu, 8) 9 C 162/2010 v době od 15. 12. 2010 do 7. 6. 2011 a od 25. 4. 2012 do 19. 7. 2012, 9) 9 C 48/2007 v době od 11. 10. 2011 do 29. 6. 2012 10) 9 C 50/2010 v době od 17. 5. 2011 do 30. 3. 2012, 11) 9 C 76/2010 v době od 24. 8. 2011 do 7. 6. 2012 12) 9 C 133/2010 v době od 10. 8. 2011 do 19. 6. 2012, přičemž v tomto skutku navrhovatel spatřoval kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích,

neboť navrhovatel vzal návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 9. 8. 2012 návrh na kárné řízení proti JUDr. D. B., soudkyni Okresního soudu v Jindřichově Hradci, pro skutek spočívající v nečinnosti ve věcech Okresního soudu v Jindřichově Hradci sp. zn. uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí a v dobách uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Před tím, než kárný senát zahájil ústní jednání ve věci samé, vzal navrhovatel návrh na zahájení řízení zpět.

Podle § 14 písm. a) zák. č. 7/2002 Sb. kárný soud bez ústního jednání zastaví kárné řízení, jestliže navrhovatel vzal svůj návrh zpět. Protože tato situace v kárné věci JUDr. D. B. nastala, rozhodl kárný soud o zastavení jejího kárného řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. října 2012

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně kárného senátu pro řízení ve věcech soudců