13 Kss 2/2012-52

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 9. 10. 2012 v senátu pro řízení ve věcech soudců složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu ministra spravedlnosti proti JUDr. M. K., soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 9,

takto:

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

kárné řízení vedené na podkladě návrhu ministra spravedlnosti proti

JUDr. M. K., soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 9, pro skutek spočívající v tom, že na rozsudku ze dne 21. 4. 2009, č. j. 10 C 89/2009-13, vyznačila právní moc, ačkoliv pro tento postup nebyly splněny zákonné podmínky, přičemž v tomto skutku navrhovatel spatřoval kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích,

neboť navrhovatel vzal návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Odůvodnění: Návrhem ze dne 17. 1. 2012 uplatnil navrhovatel ministr spravedlnosti návrh na zahájení kárného řízení proti soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 9 JUDr. M. K., pro skutek spočívající v tom, že jako soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 na rozsudku ze dne 21. 4. 2009, č. j. 10 C 89/2009-13, vyznačila právní moc, ačkoliv pro tento postup nebyly splněny zákonné podmínky, přičemž v tomto skutku navrhovatel spatřoval kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích.

Přípisem ze dne 2.10.2012, č.j. 39/2011-OD-KN/19 vzal navrhovatel návrh na zahájení řízení zpět.

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. kárný soud bez ústního jednání zastaví kárné řízení, jestliže navrhovatel vzal svůj návrh zpět. Protože tato situace v kárné věci JUDr. M. K. nastala, rozhodl kárný soud o zastavení jejího kárného řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. října 2012

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně kárného senátu pro řízení ve věcech soudců