13 ICm 1790/2012
13 ICm 1790/2012-127 (KSOS 13 INS 954 2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Martínkovou ve věci žalobce ČSOB Leasing, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 310/60, PSČ 140 00, IČ 639 98 980, proti žalovanému Ing. Jiřímu Hanákovi, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Erbenova 29, PSČ 703 00, insolvenčnímu správci dlužníka Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, Francouzská 6167, PSČ 708 00, IČ 155 04 158, zastoupenému Mgr. Janem Tomaierem, advokátem se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, o určení pohledávky

takto:

I. Řízení se v části určení pohledávky žalobce za dlužníkem Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, Francouzská 6167, PSČ 708 00, IČ 155 04 158 ve výši 1.113.155,-Kč vázané na splnění podmínky prodeje předmětu financování nebo uzavření leasingové smlouvy v průběhu insolvenčního řízení zastavuje.

II. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, Francouzská 6167, PSČ 708 00, IČ 155 04 158 pohledávku ve výši 4.327.199,-Kč

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 12.06.2012 došlou soudu dne 19.06.2012 domáhal se žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužníkem Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, Francouzská 6167, PSČ 708 00, IČ 155 04 158 (dále jen dlužník) pohledávku ve výši 5.440.354,-Kč, z čehož je část této pohledávky ve výši 1.113.155,-Kč přihlášená jako pohledávka podmíněná s rozvazovací podmínkou, kterou je prodej předmětu financování nebo uzavření nové leasingové smlouvy v průběhu insolvenčního řízení, popřená v rámci insolvenčního řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. KSOS 13 INS 954/2012.

Žaloba byla odůvodněna tvrzením, že žalobce v rámci výše uvedeného insolvenčního řízení přihlásil pohledávku v celkové výši 12.274.891,63 Kč. Žalovaný, který je insolvenčním správcem dlužníka, přihlášenou pohledávku částečně popřel v částce 10.367.443,-Kč a uznal pohledávku ve výši 1.907.448,-Kč. Žalobce vzal částečně svoji přihlášku zpět o částku 4.583.579,-Kč, kdy přihlášená pohledávka činí 7.347.802,63 Kč. Spornou zůstala pohledávka ve výši 5.440.354,-Kč, která se skládá z jednotlivých pohledávek označených v přihlášce a v žalobě jako pohledávky 1 až 55. Sporné pohledávky byly předmětem žaloby.

Popřená pohledávka č. 1 představovala sumu splátek ve výši 1.113.155,-Kč, přičemž tato pohledávka vznikla na základě leasingové smlouvy č. 2805771 ze dne 26.08.2008, jejímž předmětem byl finanční leasing vozidla IVECO STRALIS AD260S42 Y/PS. Ohledně nároku na určení této pohledávky vzal žalobce žalobu podáním ze dne 26.11.2012 zpět.

Důvodem vzniku pohledávky č. 3 je smlouva o nájmu č. 4708718 uzavřená dne 19.03.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C3 1,4i Furio. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 97.912,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 81.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 16.912,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 16.912,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 97.912,-Kč, prodejní cena činila 81.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 4 je smlouva o nájmu č. 4708719 uzavřená dne 19.03.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C3 1,4i Furio. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 98.045,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 70.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 28.045,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 28.045,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 98.045,-Kč, prodejní cena činila 70.000,-Kč. .

Důvodem vzniku pohledávky č. 5 je smlouva o nájmu č. 4708721 uzavřená dne 19.03.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1,6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 136.095,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 76.667,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 59.428,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 59.428,-Kč. Dle bodu Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 136.095,-Kč, prodejní cena činila 76.667,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 6 je smlouva o nájmu č. 4708722 uzavřená dne 19.03.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1,6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 136.095,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 67.500,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 68.595,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 68.595,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 136.095,-Kč, prodejní cena činila 67.500,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 7 je smlouva o nájmu č. 4708723 uzavřená dne 19.03.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1,6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 136.095,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 70.833,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 65.262,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 65.262,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 136.095,-Kč, prodejní cena činila 70.833,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 8 je smlouva o nájmu č. 4708724 uzavřená dne 19.03.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1,6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 136.095,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 58.333,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 77.762,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 58.333,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 136.095,-Kč, prodejní cena činila 58.333,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 9 je smlouva o nájmu č. 4708852 uzavřená dne 18.04.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C4 SX Pack 1.6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 241.599,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 97.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 144.599,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 144.599,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 241.599,-Kč, prodejní cena činila 97.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 10 je smlouva o nájmu č. 4708853 uzavřená dne 18.04.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C4 SX Pack 1.6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 241.599,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 99.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 142.599,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 142.599,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 241.599,-Kč, prodejní cena činila 99.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 11 je smlouva o nájmu č. 4708861 uzavřená dne 24.04.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1.6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 138.529,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 69.167,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 69.362,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 69.362,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 138.529,-Kč, prodejní cena činila 69.167,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 12 je smlouva o nájmu č. 4708980 uzavřená dne 22.05.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1.6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 145.652,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 80.833,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 64.819,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 64.819,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 145.652,-Kč, prodejní cena činila 80.833,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 13 je smlouva o nájmu č. 4708981 uzavřená dne 22.05.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1.6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 139.441,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 79.167,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 60.274,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 60.274,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 139.441,-Kč, prodejní cena činila 79.167,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 14 je smlouva o nájmu č. 4708984 uzavřená dne 22.05.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1.6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 153.299,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 79.167,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 74.132,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 74.132,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 153.299,-Kč, prodejní cena činila 79.167,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 15 je smlouva o nájmu č. 4708985 uzavřená dne 22.05.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1.6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 153.299,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 70.833,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 82.466,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 82.466,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 153.299,-Kč, prodejní cena činila 70.833,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 16 je smlouva o nájmu č. 4708986 uzavřená dne 22.05.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1.6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 153.299,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 84.167,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 69.132,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 69.132,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 153.299,-Kč, prodejní cena činila 84.167,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 17 je smlouva o nájmu č. 4708990 uzavřená dne 22.05.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1.6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 145.250,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 65.833,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 79.417,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 79.417,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 145.250,-Kč, prodejní cena činila 65.833,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 18 je smlouva o nájmu č. 4709109 uzavřená dne 21.06.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C3 1,4i Furio. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 109.722,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 86.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 23.722,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 23.722,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 109.722,-Kč, prodejní cena činila 86.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 19 je smlouva o nájmu č. 4709110 uzavřená dne 21.06.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C3 1,4i Furio. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 109.722,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 89.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 20.722,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 20.722,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 109.722,-Kč, prodejní cena činila 89.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 20 je smlouva o nájmu č. 4709111 uzavřená dne 21.06.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C3 1,4i Furio. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 109.722,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 81.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 28.722,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 28.722,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 109.722,-Kč, prodejní cena činila 81.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 21 je smlouva o nájmu č. 4709112 uzavřená dne 21.06.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C3 1,4i Furio. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 109.722,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 84.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 25.722,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 25.722,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 109.722,-Kč, prodejní cena činila 84.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 22 je smlouva o nájmu č. 4709472 uzavřená dne 28.08.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C5 II 2.0 HDI 16V SX. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 281.461,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 126.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 155.461,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 155.461,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 281.461,-Kč, prodejní cena činila 126.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 23 je smlouva o nájmu č. 4709475 uzavřená dne 28.08.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C4 1,6 HDi 16V Image. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 238.249,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 91.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 147.249,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 147.249,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 238.249,-Kč, prodejní cena činila 91.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 24 je smlouva o nájmu č. 4709478 uzavřená dne 28.08.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C4 1,6HDi 16V Image. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 229.789,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 100.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 129.789,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 129.789,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 229.789,-Kč, prodejní cena činila 100.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 25 je smlouva o nájmu č. 4709480 uzavřená dne 28.08.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C4 1,6HDi 16V Image. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 244.208,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 87.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 157.208,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 157.208,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 244.208,-Kč, prodejní cena činila 87.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 26 je smlouva o nájmu č. 4709587 uzavřená dne 18.09.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C3 1,4i Furio. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 123.535,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 84.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 39.535,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 39.535,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 123.535,-Kč, prodejní cena činila 84.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 27 je smlouva o nájmu č. 4709588 uzavřená dne 18.09.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C3 1,4i Furio. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 119.469,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 82.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 37.469,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 37.469,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 119.469,-Kč, prodejní cena činila 82.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 28 je smlouva o nájmu č. 4709589 uzavřená dne 18.09.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1,6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 164.387,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 74.167,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 90.220,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 90.220,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 164.387,-Kč, prodejní cena činila 74.167,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 29 je smlouva o nájmu č. 4709590 uzavřená dne 18.09.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1,6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 152.864,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 73.333,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 79.531,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 79.531,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 152.864,-Kč, prodejní cena činila 73.333,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 30 je smlouva o nájmu č. 4709591 uzavřená dne 18.09.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1,6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 160.538,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 67.500,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 93.038,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 93.038,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 160.538,-Kč, prodejní cena činila 67.500,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 31 je smlouva o nájmu č. 4709592 uzavřená dne 18.09.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C4 1,6 HDi 16V Image. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 198.979,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 103.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 95.979,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 95.979,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 198.979,-Kč, prodejní cena činila 103.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 32 je smlouva o nájmu č. 4709595 uzavřená dne 18.09.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C4 SX Pack 1,6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 231.564,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 109.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 122.564,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 122.564,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 231.564,-Kč, prodejní cena činila 109.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 33 je smlouva o nájmu č. 4709649 uzavřená dne 07.10.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C4 1,6 HDi 16V Image. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 201.901,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 107.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 94.901,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 94.901,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 201.901,-Kč, prodejní cena činila 107.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 34 je smlouva o nájmu č. 4709650 uzavřená dne 07.10.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C3 1,4i Furio. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 107.209,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 88.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 19.209,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 19.209,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 107.209,-Kč, prodejní cena činila 88.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 35 je smlouva o nájmu č. 4709651 uzavřená dne 07.10.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C4 1,6 HDi 16V Image. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 221.220,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 92.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 129.220,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 129.220,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 221.220,-Kč, prodejní cena činila 92.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 36 je smlouva o nájmu č. 4709653 uzavřená dne 07.10.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1,6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 156.957,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 70.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 86.957,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 86.957,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 156.957,-Kč, prodejní cena činila 70.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 37 je smlouva o nájmu č. 4709654 uzavřená dne 07.10.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1,6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 156.957,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 64.167,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 92.790,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 92.790,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 156.957,-Kč, prodejní cena činila 64.167,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 38 je smlouva o nájmu č. 4709655 uzavřená dne 07.10.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1,6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 168.350,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 80.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 88.350,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 88.350,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 168.350,-Kč, prodejní cena činila 80.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 39 je smlouva o nájmu č. 4709669 uzavřená dne 05.12.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C3 1,4i Furio. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 121.442,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 87.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 34.442,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 34.442,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 121.442,-Kč, prodejní cena činila 87.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 40 je smlouva o nájmu č. 4709859 uzavřená dne 20.11.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C3 1,4i Furio. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 145.937,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 106.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 39.937,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 39.937,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 145.937,-Kč, prodejní cena činila 106.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 41 je smlouva o nájmu č. 4709860 uzavřená dne 20.11.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C3 1,4i Furio. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 139.071,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 89.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 50.071,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 50.071,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 139.071,-Kč, prodejní cena činila 89.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 42 je smlouva o nájmu č. 4709861 uzavřená dne 20.11.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C3 1,4i Furio. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 139.071,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 109.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 30.071,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 30.071,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 139.071,-Kč, prodejní cena činila 109.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 43 je smlouva o nájmu č. 4709862 uzavřená dne 20.11.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C3 1,4i Furio. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 142.005,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 77.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 65.005,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 65.005,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 142.005,-Kč, prodejní cena činila 77.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 44 je smlouva o nájmu č. 4709880 uzavřená dne 30.11.2007, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1,6 HDi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 176.729,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 75.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 101.729,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 101.729,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 176.729,-Kč, prodejní cena činila 75.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 45 je smlouva o nájmu č. 4804084 uzavřená dne 30.01.2008, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C4 SX Pack 1,6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 266.709,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 105.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 161.709,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 161.709,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 266.709,-Kč, prodejní cena činila 105.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 46 je smlouva o nájmu č. 4804085 uzavřená dne 30.01.2008, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1,6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 157.031,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 87.500,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 69.531,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 69.531,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 157.031,-Kč, prodejní cena činila 87.500,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 47 je smlouva o nájmu č. 4804119 uzavřená dne 04.02.2008, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1,6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 163.375,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 87.500,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 75.875,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 75.875,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 163.375,-Kč, prodejní cena činila 87.500,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 48 je smlouva o nájmu č. 4804120 uzavřená dne 04.02.2008, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1,6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 163.375,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 90.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 73.375,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 73.375,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 163.375,-Kč, prodejní cena činila 90.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 49 je smlouva o nájmu č. 4804121 uzavřená dne 04.02.2008, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1,6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 162.144,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 84.167,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 77.977,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 77.977,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 162.144,-Kč, prodejní cena činila 84.167,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 50 je smlouva o nájmu č. 4804122 uzavřená dne 04.02.2008, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C4 1,6HDi 16V Image. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 210.420,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 98.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 112.420,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 112.420,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 210.420,-Kč, prodejní cena činila 98.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 51 je smlouva o nájmu č. 4804123 uzavřená dne 04.02.2008, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C4 SX Pack 1,6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 249.491,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 92.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 157.491,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 157.491,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 249.491,-Kč, prodejní cena činila 92.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 52 je smlouva o nájmu č. 4804189 uzavřená dne 27.02.2008, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Jumper kombi 2,2 HDI 33 L2H2. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 308.605,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 292.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 16.605,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 16.605,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 308.605,-Kč, prodejní cena činila 292.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 53 je smlouva o nájmu č. 4804371 uzavřená dne 09.04.2008, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C4 1,6HDi 16V Image. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 240.396,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 109.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 131.396,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 131.396,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 240.396,-Kč, prodejní cena činila 109.000,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 54 je smlouva o nájmu č. 4804372 uzavřená dne 09.04.2008, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN Berlingo 1,6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 175.149,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 67.500,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 107.649,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 107.649,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 175.149,-Kč, prodejní cena činila 67.500,-Kč.

Důvodem vzniku pohledávky č. 55 je smlouva o nájmu č. 4804374 uzavřená dne 09.06.2008, jejímž předmětem byl operativní leasing-nájem vozidla CITROËN C4 SX Pack 1,6 Hdi. Žalovaný popřel část pohledávky ve výši 272.754,-Kč. Žalobce v mezidobí tuto pohledávku vzal z důvodu prodeje předmětu financování o 112.000,-Kč zpět. Popřená pohledávka nyní činila částku 160.754,-Kč a je pohledávkou nepodmíněnou, neboť došlo ke splnění rozvazovací podmínky. Popřená pohledávka představovala ztrátu z prodeje ve výši 160.754,-Kč. Dle bodu 4.4.3. písm. g) Všeobecných obchodních podmínek je žalobce, v případě ukončení smlouvy o nájmu vypovědí oprávněn požadovat po dlužníkovi mimo jiné zaplacení ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH. Účetní zůstatková hodnota činila 272.754,-Kč, prodejní cena činila 112.000,-Kč.

Výše uvedené části pohledávky ve výši zůstatkové hodnoty přihlásil žalobce podmíněně, a to s rozvazovací podmínkou, kterou je prodej předmětu financování nebo uzavření nové leasingové smlouvy v průběhu insolvenčního řízení. Takto byla přihlášena z důvodu, že předmět financování nebyl v době podání přihlášky prodán a nebylo tedy možné stanovit konečnou výši pohledávky. Po prodeji předmětu financování byla pohledávka vzata částečně zpět o částku představující dosaženou prodejní cenu, čímž došlo ke splnění rozvazovací podmínky a zbylá pohledávka se stala pohledávkou nepodmíněnou.

Žalovaný v písemném procesním stanovisku uvedl, že mezi žalobcem a dlužníkem byla dne 24.10.2008 uzavřena rámcová smlouva o operativním leasingu č. 610/FSL/001, jejíž součástí jsou všeobecné obchodní podmínky ČSOB Leasing, a.s. ze dne 25.04.2007. Rámcovou smlouvu se žalobce zavázal poskytovat dlužníkovi dlouhodobý nájem vozidel ve formě operativního leasingu se službami, kdy na každé jednotlivé vozidlo bude uzavřena samostatná smlouva o nájmu. Dle ustanovení čl. 5.4.3 písm. f) všeobecných obchodních podmínek v případě ukončení smlouvy o nájmu podle bodu 5.4 je nájemce (dlužník) povinen zaplatit žalobci škodu spočívající ve ztrátě z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu (vozidla) ke dni zániku smlouvy o nájmu určenou podle platných zákonných předpisů a nejvyšší dosaženou prodejní cenou bez DPH, popřípadě vstupní cenou nového nájmu předmětu nájmu. K pohledávkám č. 3-55 uvedl, že mezi dlužníkem a žalobcem byly uzavřeny smlouvy o nájmu, jejichž specifikace je předmětem přihlášky žalobce a přezkumného listu k přihlášce i žaloby žalobce, a které byly žalobcem předčasně ukončeny z důvodu neplacení leasingových splátek. Žalobce přihláškami pohledávek č. 3-55 přihlásil své podmíněné nároky vůči dlužníkovi jednak z titulu dlužného nájemného (v těchto částech byly pohledávky žalobce žalovaným zcela zjištěny a nejsou proto předmětem žaloby), jednak z titulu účetní zůstatkové hodnoty jednotlivých předmětů nájmů, které nebyly prodány, resp. z titulu náhrady škody v souvislosti s ukončením leasingových smluv (v těchto částech žalovaný pohledávky žalobce popřel). Žalobce přihlásil pohledávky podmíněně s rozvazovací podmínkou, kterou je prodej předmětu leasingu nebo uzavření nové leasingové smlouvy v průběhu insolvenčního řízení. Žalovaný nesouhlasil s tvrzením žalobce, že mu z důvodu ukončení nájemních smluv vznikl podmíněný nárok, jak jej žalobce přihlásil. Pohledávky č. 3 -55 jsou vázány na splnění odkládací podmínky, nikoli rozvazovací, jak tvrdí žalobce. Ke dni konání přezkumného jednání, resp. ke dni prohlášení konkurzu na majetek dlužníka, nebyly podmínky pro vznik nároku na náhradu škody splněny. Právo na zaplacení takové náhrady škody tedy nevzniklo. Žalobce přihlásil pohledávky č. 3-55 z titulu náhrady škody jako podmíněné rozvazovací podmínkou a splatné. Vzhledem k tomu, že ke dni konání přezkumného jednání 03.05.2012 nedošlo ke splnění podmínek pro vznik práva na náhradu škody (resp. žalobce splnění podmínek neprokázal), právo na zaplacení náhrady škody nevzniklo. Pohledávky č. 3-55 v době konání přezkumného jednání neexistovaly, a to ani jako pohledávky nesplatné. Žalobce ke dni přezkumného jednání nesprávně přihlásil popřené části pohledávek č. 3-55 jako podmíněné s rozvazovací podmínkou, přestože mu žádné nároky na náhradu škody v té době nevznikly, neboť žádnou ztrátu z prodeje v té době nerealizoval a ani žádné takové nároky neprokázal. Následná změna výše a povahy pohledávek žalobce nemá vliv na správnost a účinnost popření pohledávek č. 3-55 co do výše, jak bylo žalovaným provedeno ke dni přezkumného jednání. Nárok žalobce na náhradu škody z předmětných smluv o nájmu může teoreticky vzniknout až v okamžiku, kdy dojde ke zpeněžení předmětu leasingu (pokud vůbec nějaká škoda vznikne), neboť do okamžiku zpeněžení předmětu leasingu, resp. předmětu nájmu, není znám případný výnos získaný žalobcem ze zpeněžení a nelze proto vyčíslit škodu, která žalobci vznikla (pokud vůbec nějaká vznikla). Žalobce má do té doby v majetku příslušné vozidlo a také pohledávky na příslušné leasingové splátky. Žádná škoda mu tak nevznikla.

U ústního jednání konaného dne 24.07.2013 účastníci setrvali na svých procesních stanoviscích. Žalobce uvedl, že přihlášení pohledávky jako podmíněné s rozvazovací podmínkou byla jediná možnost, jak nepozbýt nároku. V průběhu insolvenčního řízení došlo ke splnění podmínky, tedy k prodeji předmětu leasingu a uzavření nových leasingových smluv. Dále uvedl, že v žalobě došlo k písařské chybě, když byl uveden bod 4.4.4. písm. g) a správně měl být uveden bod 5.4.3. písm. f) všeobecných obchodních podmínek. Dále sdělil, že pohledávka byla přihlášena ve výši zůstatkové hodnoty předmětu leasingu. Žalovaný uvedl, že v době přezkumu pohledávky pohledávka z titulu škody neexistovala.

Mezi účastníky řízení nebylo sporu ohledně skutečností: -zjištění úpadku dlužníka, ustanovení žalovaného insolvenčním správcem dlužníka a prohlášení konkurzu na majetek dlužníka -přihlášení pohledávky žalobce do insolvenčního řízení dlužníka z titulu ztráty z prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového leasingu bez DPH s rozvazovací podmínkou prodeje nebo uzavření nové leasingové smlouvy v průběhu insolvenčního řízení -popření těchto pohledávek insolvenčním správcem ve výši odpovídající této části pohledávky tak, jak je uvedeno v přezkumných listech -včasné podání žaloby na určení -uzavření leasingových smluv, přičemž specifikace smluv jsou součástí žaloby a přihlášky do insolvenčního řízení včetně písemných doplnění -předčasné ukončení leasingových smluv z důvodu nesplácení leasingových splátek -součástí leasingových smluv jsou všeobecné obchodní podmínky, ve kterých je v bodě 5.4.3. písm. f) upraveno, že v případě ukončení smlouvy o nájmu z důvodu nesplácení leasingových splátek je nájemce povinen zaplatit žalobci škodu spočívající ve ztrátě prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy určenou podle platných zákonných předpisů a nejvyšší dosaženou prodejní cenou bez DPH, popř. vstupní cenou nového nájmu bez DPH.

V dané věci byly sporné skutečnosti: -prodej předmětu leasingu -vznik a existence přihlášené pohledávky s ohledem na povahu podmínky.

Soud nejprve zjišťoval, zda jsou splněny formální předpoklady, za nichž se soud může důvodností nároku uplatněného tzv. incidenční žalobou vůbec zabývat.

S ohledem na výše uvedené nesporné skutečnosti ohledně zjištění úpadku dlužníka a ustanovení žalovaného insolvenčním správcem dlužníka, prohlášení konkurzu na majetek dlužníka, přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka, řádného popření a včasného podání žaloby na určení práva soud uzavřel, že tyto předpoklady splněny jsou.

Dále soud zjišťoval okolnosti vzniku a existence přihlášené pohledávky. S ohledem na spornou skutečnost prodeje předmětu leasingu soud provedl dokazování kupní smlouvou č. 9 včetně její přílohy, a to bez jednání, když účastníci řízení s tímto postupem souhlasili.

Z kupní smlouvy č. 9 ze dne 10.04.2012 bylo zjištěno, že žalobce jako prodávající se zavázal dodat společnosti CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, IČO 26213664 jako kupujícímu ojetá vozidla specifikovaná v příloze 1 této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k těmto vozidlům, a to za kupní ceny specifikované v příloze č. 1 této kupní smlouvy. Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č. 9, která tvoří nedílnou součást tohoto rozsudku, obsahuje níže uvedené údaje.

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyl spor o skutkovém základu sporu, soud neprováděl o tomto dokazování a vzal za svá zjištění výše uvedená nesporná tvrzení účastníků řízení (§ 120 odst. 4 o.s.ř.) a dospěl k závěru, že žalobce a dlužník uzavřeli leasingové smlouvy, přičemž předmětem těchto smluv byl nájem výše specifikovaných vozidel. Jelikož dlužník nesplácel leasingové splátky, došlo v souladu se smluvním jednáním k předčasnému ukončení leasingových smluv, přičemž vozidla byla v souladu se smluvním ujednáním prodána za ceny výše uvedené. Dle smlouvy má žalobce nárok na zaplacení škody spočívající ve ztrátě prodeje ve výši rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu ke dni zániku smlouvy a nejvyšší prodejní cenou bez DPH. Jelikož v průběhu tohoto sporu došlo k tzv. ztrátě prodeje ve smyslu výše uvedeném, je tak pohledávka žalobce existentní.

Výše uvedená smlouva byla uzavřena ve smyslu ust. § 269 odst. 2 obch. zák. jako smlouva nepojmenovaná, když leasingová smlouva není jako typ smlouvy v obchodním zákoníku výslovně upravena.

Soud má za to, že právní povaha podmínky je pro rozhodnutí ve věci nerozhodná, když v době rozhodnutí byla pohledávka již nepodmíněná.

K námitce žalovaného ohledně nedoručení výpovědi soud nepřihlédl, jelikož se jednalo o skutečnost uplatněnou v rozporu se zásadou koncentrace.

V části, ve které vzal žalobce žalobu zpět, bylo řízení dle ust. § 96 o.s.ř. zastaveno.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 202 odst. 1 IZ, dle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 24.10.2013

Mgr. Jana Martínková, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Marcela Šurabová

Příloha k rozsudku č. j.-127 ze dne 24.10.2013