139 ICm 882/2010
Jednací číslo: 139 ICm 882/2010-28 KSPL 20 INS 3955/2010-.

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY (pro uznání)

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci žalobce: Mgr. Ing. Hana Müllerová, Koterovská 29, 326 00 Plzeň, IS dlužníků manželů Ester a Jaroslava Šarközyových, proti žalované PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, o určení popřených pohledávek, takto:

I. Určuje se, že věřitel PROFI CREDIT Czech a.s. nemá právo na smluvní pokutu přihlášenou v insolvenční věci dlužnice Ester Šarközyové přihláškou č. 3 jako dílčí pohledávka č. 1 co do částky 42.000,-Kč, jako dílčí pohledávka č. 2 co do částky 24.977,-Kč, jako dílčí pohledávka č. 3 co do částky 18.672,-Kč, jako dílčí pohledávka č. 4 co do částky 18.099,-Kč a jako dílčí pohledávka č. 5 co do částky 63.000,-Kč a dále v insolvenční věci dlužníka Jaroslava Šarközy nemá právo na smluvní pokutu přihlášenou přihláškou č. 4 jako dílčí pohledávka č. 1 co do částky 63.000,-Kč, jako dílčí pohledávka č. 3 co do částky 18.672,-Kč a jako dílčí pohledávka č. 4 co do částky 42.000,-Kč.

II. Řízení se zastavuje co do částky smluvní pokuty přihlášené v insolvenční věci dlužnice Ester Šarközyové jako dílčí pohledávka č. 1 co do částky 21.000,-Kč a jako dílčí pohledávka č. 3 co do částky 9.336,-Kč a dále co do částky smluvní pokuty přihlášené v insolvenční věci dlužníka Jaroslava Šarközy jako dílčí pohledávka č. 3 co do částky 9.336,-Kč a jako dílčí pohledávka č. 4 co do částky 21.000,-Kč.

III. Žalovaný věřitel tedy má za dlužníky Ester Šarközyovou a Jaroslavem Šarközym pohledávky zjištěné při přezkumném jednání ve věci KSPL 20 INS 3955/2010 v celkové výši 236.515,-Kč a dále pohledávky, jejichž popření vzala správkyně dodatečně zpět v celkové výši 30.336,-Kč po započtení pohledávek duplicitně přihlášených.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

V insolvenční věci KSPL 20 INS 3955/2010 soud schválil společné oddlužení manželů Estery a Jaroslava Šarközyových splátkovým kalendářem. Při přezkumném jednání dne 1.7.2010 správkyně uznala nezajištěné pohledávky žalovaného věřitele co do částky 236.515,-Kč a zbytek nezajištěných, vykonatelných i nevykonatelných pohledávek popřela. Dne 30.7.2010 správkyně podala včasnou incidenční žalobu. Při jednání dne 22.2.2011 pak vzala dodatečně zpět své popření ohledně pohledávek ve výši 30.336,-Kč. Žalovaný věřitel pak zbývající část žaloby uznal. Soud proto vydal rozsudek pro uznání dle § 153a o.s.ř. a nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Oba účastníci se po vyhlášení rozsudku vzdali práva na odvolání.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné.

Krajský soud v Plzni dne 22.02.2011

Za správnost: JUDr. Jan Blažek, v.r. Alena Dočkalová samosoudce