12 Ksz 4/2009-36

Rozhodnutí

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Milady Tomkové, zástupce předsedkyně senátu JUDr. Jana Engelmanna a přísedících JUDr. Bohuslava Vacaty, JUDr. Mileny Čečotkové, JUDr. Zory Krejčí a JUDr. Gabriely Halířové, Ph.D. bez ústního jednání dne 23. 3. 2010 ve věci návrhu nejvyšší státní zástupkyně ze dne 19. listopadu 2009 na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti státního zástupce Mgr. M. H., státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství

takto:

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, se řízení o kárné odpovědnosti Mgr. M. H., státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, narozen X, bytem Y,

zastavuje, neboť státnímu zástupci zanikla dnem 14. ledna 2010 funkce podle § 21 odst. 1 písm. g) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

Odůvodnění:

Dne 19. 11. 2009 podala nejvyšší státní zástupkyně u Nejvyššího správního soudu návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti státního zástupce Mgr. M. H., státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství. Nejvyšší státní zástupkyně návrh odůvodnila tím, že že [kárně obviněný] dne 18. 11. 2009 v 19,46 hodin řídil osobní automobil značky Škoda Octavia, RZ X, v Brně po ulici Lidická ve směru od Moravského náměstí-ul. Štefánikova, v křižovatce s ulicí Lužánecká nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním zastavujícím osobním automobilem značky Škoda Octavia RZ X, jehož řidička zastavovala před vyznačeným přechodem pro chodce, zezadu do tohoto automobilu narazil, přičemž po dopravní nehodě z místa bez zastavení ujel a následně byl hlídkou Policie ČR pronásledován a zastaven na ulici Bayerova před křižovatkou s ulicí Kotlářská, přičemž orientační dechovou zkouškou bylo u něho v 19,52 hodin zjištěno 2,06 g/kg alkoholu a při druhé orientační dechové zkoušce v 20,02 hodin bylo zjištěno 1,89 g/kg alkoholu (přístrojem Dräger) .

Nejvyšší státní zástupkyně v přípisu ze dne 26. 1. 2009 navrhla, aby kárný soud zastavil kárné řízení podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (dále jen zákon o řízení ), neboť funkce kárně obviněného zanikla dne 14. 1. 2010, kdy kárně obviněný zemřel.

Kárný soud z doslovného výpisu z knihy úmrtí, vedené Úřadem městské části Brno-střed (svazek I/27, ročník 2010, str. 214, pořadové číslo 83) zjistil, že kárně obviněný zemřel dne 14. 1. 2010.

Podle § 21 odst. 1 písm. g) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, funkce státního zástupce zaniká dnem úmrtí státního zástupce. Ustanovení § 14 písm. b) zákona o řízení stanoví, že kárný soud bez ústního jednání zastaví řízení, zanikla-li funkce státního zástupce. Poněvadž je nepochybné, že funkce státního zástupce kárně obviněnému zanikla dnem 14. ledna 2010, kárný soud řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

V Brně dne 23. března 2010

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu