11 Tvo 40/2016
Datum rozhodnutí: 02.02.2017
Dotčené předpisy: § 148 odst. 1 písm. a) tr. ř.11 Tvo 40/2016-8
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 2. 2. 2017 stížnost obviněného L. K., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. 9 To 69/2016, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. ř. s e stížnost obviněného L. K. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. 9 To 69/2016, o stížnosti obviněného L. K. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 9. 8. 2016, sp. zn. 55 To 440/2013, jímž bylo rozhodnuto podle § 30 odst. 1 tr. ř., že předseda senátu Mgr. Jiří Malinovský není vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci odsouzeného L. K. vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 3 PP 283/2010 a u Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci pod sp. zn. 55 To 440/2013.

Proti usnesení Vrchního soudu v Praze podal obviněný stížnost.

Nejvyšší soud zjistil, že stížnost není přípustná. Podle § 141 odst. 2 tr. ř. lze stížností napadnout usnesení soudu a státního zástupce jen v těch případech, kde to zákon výslovně připouští a jestliže rozhodují ve věci v prvním stupni. Tyto podmínky přitom musejí být splněny kumulativně.

Vrchní soud v Praze napadeným usnesením rozhodl ve druhém stupni a v jeho závěru obviněného správně poučil, že proti tomuto usnesení není další řádný opravný prostředek přípustný. Nejvyššímu soudu proto nezbylo než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. 2. 2017


JUDr. Karel Hasch
předseda senátu