11 Tvo 37/2013
Datum rozhodnutí: 04.12.2013
Dotčené předpisy: § 141 odst. 2 tr. ř.11 Tvo 37/2013-11

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 4. prosince 2013 stížnost odsouzeného Ing. Bc. M. V. , proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 10. 2013, sp. zn. 4 To 65/2013, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. ř. se stížnost odsouzeného Ing. Bc. M. V. zamítá .

O d ů v o d n ě n í :


Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 10. 2013, sp. zn. 4 To 65/2013, byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta stížnost odsouzeného Ing. Bc. M. V. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 56 T 3/2010, kterým byl podle § 283 písm. d) tr. ř. zamítnut návrh na povolení obnovy řízení, neboť nebyly shledány důvody obnovy podle § 278 tr. ř.

Proti tomuto usnesení Vrchního soudu v Praze není přípustný žádný další řádný opravný prostředek, a odsouzený byl o tom také náležitě poučen (viz str. 7 napadeného usnesení).

Přes toto poučení podal odsouzený Ing. Bc. M. V. dne 13. 11. 2013 stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze, která byla předložena Nejvyššímu soudu. Vzhledem k tomu, že stížnost odsouzeného směřovala proti rozhodnutí, proti kterému nebyla přípustná, Nejvyšší soud nemohl se stížností odsouzeného naložit jinak, než ji jako nepřípustnou podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. ř. zamítnout.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. prosince 2013

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík