11 Tvo 29/2003
Datum rozhodnutí: 29.08.2003
Dotčené předpisy:
11 Tvo 29/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 8. 2003 stížnosti obviněných X. V., a J. Š., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 7. 2003, sp. zn. 2 To 107/03, a rozhodl t a k t o :Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. řádu s e stížnosti obviněných X. V. a J. Š. z a m í t a j í .

O d ů v o d n ě n í :

Obvinění X. V. a J. Š. jsou stíháni obžalobou státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 7. 5. 2003 pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zák.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 4. 6. 2003, sp. zn. 10 T 7/03, byla podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. řádu věc vrácena státnímu zástupci k došetření a podle § 192 tr. řádu, za užití § 71 odst. 8, 9 tr. řádu, byli obvinění X. V. a J. Š. propuštěni z vazby na svobodu.

Z podnětu stížnosti státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze bylo usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 7. 2003, sp. zn. 2 To 107/03, podle § 149 odst. 1 tr. řádu usnesení Městského soudu v Praze v celém rozsahu zrušeno a podle § 149 odst. 1 písm. b) tr. řádu bylo Městskému soudu uloženo, aby v části týkající se vrácení věci státnímu zástupci k došetření o věci znovu jednal a rozhodl. Současně bylo podle § 149 odst. 1 písm. a) tr. řádu a § 71 odst. 5, 7 tr. řádu rozhodnuto, že se obvinění X. V. a J. Š. ponechávají i nadále ve vazbě. Obvinění byli přitom poučeni, že proti výroku o ponechání ve vazbě je přípustná stížnost k Nejvyššímu soudu.

Na základě tohoto poučení podali oba obvinění proti výroku o ponechání ve vazbě stížnosti, které v podstatě shodně zdůvodnili tím, že jejich další trvání vazby není namístě a navrhli zrušení napadeného výroku usnesení vrchního soudu a propuštění z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podaných stížností přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obvinění se řídili nesprávným poučením. Usnesením Vrchního soudu v Praze bylo rozhodnuto o stížnosti státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze proti usnesení Městského soudu v Praze. Z toho vyplývá, že Vrchní soud v Praze rozhodoval jako soud druhého stupně, a to nejen ve věci vrácení obžaloby k došetření státnímu zástupci podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. řádu, ale i ve věci dalšího trvání vazby obou obviněných. Pokud tedy podle § 149 odst. 1 písm. a) tr. řádu a § 71 odst. 5, 7 tr. řádu rozhodl, že se obvinění X. V. a J. Š. ponechávají i nadále ve vazbě, jde o rozhodnutí soudu druhého stupně, proti kterému není přípustný žádný další řádný opravný prostředek.

Pokud se obvinění řídili poučením vrchního soudu, řídili se nesprávným poučením, a nebylo možné s jejich stížnostmi naložit jinak, než je jako nepřípustné zamítnout.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. srpna 2003

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera