11 Tdo 992/2002
Datum rozhodnutí: 05.12.2003
Dotčené předpisy:
11 Tdo 992/2002

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 5. prosince 2003 v Brně ve veřejném zasedání v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Stanislava Rizmana a soudců JUDr. Antonína Draštíka a JUDr. Alexandra Sotoláře dovolání obviněné W. A., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 4. 2002, sp. zn. 9 To 116/2002, jako soudu odvolacího, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6, sp. zn. 16 T 155/2001 a rozhodl t a k t o :

Z podnětu dovolání obviněné W. A. se podle § 265k odst. 1 tr. ř. rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn. 9 To 116/2002, ze dne 4. 4. 2002 v části, týkající se obviněné W. A. z r u š u j e v celém rozsahu a současně se ohledně této obviněné z r u š u j e rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6, sp. zn. 16 T 155/2001, ze dne 13. 2. 2002 ve výroku o vině skutkem kvalifikovaným jako trestné činy nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. a podle § 188 odst. 1 tr. zák., a ve výroku o trestu.

Z podnětu téhož dovolání se podle § 265k odst. 1, 2 a § 261 tr. ř. rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn. 9 To 116/2002 ze dne 4. 4. 2002 v části, týkající se obviněného M. B. z r u š u j e ve výroku o trestu a současně se ohledně tohoto obviněného z r u š u j e rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6, sp. zn. 16 T 155/2001 ze dne 13. 2. 2002, ve výroku o vině skutkem kvalifikovaným jako trestné činy nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. a podle § 188 odst. 1 tr. zák. a ve výroku o trestu.

Podle § 265m odst. 1 tr. ř. se znovu rozhoduje tak, ze obviněná W. A. a obviněný M. B. j s o u v i n n i , že

zejména od dubna 2001 do 4. 10. 2001 především v P. a v přístavku k rodinnému domku v H. u P., ul. D. 742, se podíleli na výrobě, prodeji a distribuci metamfetaminu-pervitinu, tedy psychotropní látky, uvedené v příloze č. 5 k zákonu č.167/1998 Sb. a to tak, že obviněná W. A. si zejména nákupem v lékárnách opatřovala výchozí suroviny, ze kterých následně společně s obviněným M. B. v chemické laboratoři v H. u P. vyráběla metamfetamin-pervitin, přičemž samotný prodej metamfetaminu-pervitinu pak sjednávali prostřednictvím mobilního telefonu, přičemž

- dne 5. 10. 2001 v H. u P.y, ul. D. č. 742, v přístavku k rodinnému domku při prohlídce bylo zajištěno 30 papírových krabiček s nápisem Solutan, chladič, umělohmotný chladící box se dvěma lahvemi s obsahem jódu a hydroxidu sodného, soustava gumových hadiček se dvěma promývačkami, baňka z čirého skla o objemu 2,50 ml, papírová krabice s 5 ks laboratorního skla a 2 ks zabroušených zátek, skleněný chladič, pryžová zátka, osazená dvěma skleněnými trubičkami a umělohmotnými hadičkami, skleněná nálevka s fritou, papírová krabice, obsahující 13 zabroušených skleněných zátek a skleněný kohoutek, kde byla zjištěna přítomnost metamfetaminu a jódu, polyetylenová láhev, kde byla zjištěna přítomnost metamfetaminu, jódu a hydroxidu sodného, kulatá baňka, zrcátko se zbytky krystalického prášku, identifikovaného jako metamfetamin a efedrin, 2 teploměry, na nichž byla zjištěna přítomnost metamfetaminu, efedrinu a jódu, tlouk, na němž byla zjištěna přítomnost metamfetaminu a efedrinu, uříznutá nálevka s přítomností hydroxidu sodného, nápojový kelímek s přítomností fosforu, vzorek kapaliny, odebraný z lahve, identifikovaný jako toluen, originální balení hydroxidu sodného, injekční stříkačka s nasazenou hadičkou s přítomností kyseliny chlorovodíkové, stěr ze stolu pod zářivkou, identifikovaný jako hydroxid sodný, provizorně připravená filtrační souprava, z níž byla zjištěna přítomnost metamfetaminu, toluenu a hydroxidu sodného, černý pilotní kufr, obsahující balení fosforu, jódu, kyseliny fosforečné, diethyletheru, acetonu, bílá umělohmotná nádoba, pravděpodobně zásuvka z chladničky obsahující kyselinu chlorovodíkovou, hydroxid sodný, jód, metamfetamin a efedrin, 3 umělohmotné kanystry, naplněné nehomogenními zakalenými roztoky, v nichž byla zjištěna přítomnost metamfetaminu, efedrinu, aziridinu, toluenu, prokainu a hydroxidu sodného, část krabice od potravinářského výrobku se 17 šroubovacími uzávěry od PET lahví, se zbytkem bílé krystalické látky, která byla identifikována jako metamfetamin, efedrin, akridin, toluen, prokain a hydroxid sodný, 2 kalkulačky, list čtverečkového papíru, na němž byla zjištěna přítomnost metamfetaminu a hydroxidu, gumové rukavice s přítomností metamfetaminu, efedrinu a jódu, digitální váhy a 3 zkumavky s obsahem jódu, plechovka toluenu, láhev s obsahem hydroxidu sodného, cestovní kufr, obsahující laboratorní sklo, injekční stříkačky a tuby od indikátorových papírků s obsahem metamfetaminu a jódu, vzorek odebraný z plastového kanystru, identifikovaný jako toluen, injekční stříkačka obsahující jód a fosfor, 3 nádoby z varného skla obsahující jód, fosfor, metamfetamin a efedrin a umělohmotný barel s obsahem soustavy kapalin, kde byl identifikován metamfetamin, efedrin, toluen a hydroxid sodný,

- dne 5. 10. 2001 v P., ul. M. č. 30/1332 v bydlišti obv. A. a obv. B. bylo při domovní prohlídce zajištěno 17 sáčků se zbytky bílé krystalické látky, která byla identifikována jako metamfetamin a efedrin, 3 tzv. psaníčka se zbytky metamfetaminu, 8 bílých papírů formátu A4 znečištěných metamfetaminem, efedrinem a prokainem, dvoje digitální váhy, na nichž byla zjištěna přítomnost jódu, umělohmotná taška obsahující 700 g toluenu, láhev s obsahem cca 85 ml kyseliny chlorovodíkové, originální balení hydroxidu sodného, originální balení peroxidu vodíku, umělohmotná PET láhev, obsahující 150 ml šedozelené kašovité hmoty, v níž byla identifikována přítomnost metemfetaminu, toluenu a hydroxidu sodného, umělohmotná nálevka s obsahem hydroxidu sodného a návod sloužící jako podklad pro izolaci metamfetaminu z efedrinu z léčebného přípravku Solutan,

- dne 5. 10. 2001 v P., ul. M. č. 1330 při prohlídce osobního automobilu tov. zn. Peugeot 405, SPZ AHR 90-10, užívaného obv. A., bylo zajištěno 6 plechovek toluenu o obsahu 700 g a originální balení hydroxidu sodného,

- dne 5. 10. 2001 v P. obv. A. dobrovolně vydala pro potřeby trestního řízení digitální váhy Tanika Mode 1479, na níž byla zjištěna přítomnost metamfetaminu a efedrinu, umělohmotnou tubu s obsahem zbytku bílé krystalické látky, která byla identifikována jako metamfetamin, umělohmotnou skládací lžičku s naběračkou se zbytky metamfetaminu, kovovou trubičku, v níž byla zjištěna přítomnost metamfetaminu,

- dne 4. 10. 2001 v P. obv. A. dobrovolně vydala pro potřeby trestního řízení 6 psaníček s obsahem metamfetaminu a efedrinu, sáček se zbytky metamfetaminu, 3 prázdné sáčky,

tedy společně neoprávněně vyráběli a prodávali psychotropní látku a tento čin spáchali ve větším rozsahu,

č í m ž s p á c h a l i

oba obvinění trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 a § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák.

a za to se odsuzují

Obviněná A. podle § 187 odst. 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání čtyř let.

Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. se pro výkon trestu zařazuje do věznice s ostrahou.

Obviněný B. za trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. a za trestný čin nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 2 písm. b) tr. zák. zrušením nedotčený, podle § 187 odst. 2 za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let a šesti měsíců.

Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. se pro výkon trestu zařazuje do věznice s ostrahou.

Podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. zák. se vyslovuje zabrání věci,

tj. 2 ks skleněné trubice, 1 ks plastové láhve s nápisem Hydroxid sodný se skleněnou trubicí, 1 ks porcelánového hrnku se srdíčky, 1 ks kufru s kódovým zámkem, s obsahem : sáček se 4 čtverečkovanými A4 listy, 1 ks plastové láhve, 1 ks injekční plastové stříkačky, 1 ks plastové tuby, 1 ks plastové dózy, 2 ks teploměru, obálka, 2 ks digitální váhy, 3 ks zkumavek, 5 ks rukavic, 1 ks plastové misky s obsahem 1 ks plastová miska, 1 ks gumový špalek, 10 ks různých uzávěrů, 1 ks skleněná palička, 1 ks kalkulačka zn. Data Plus, 1 ks kalkulačka v pouzdře zn. Canon, 20 ks různých uzávěrů v krabičce od Mozart Koulí, 1 ks plastové bedýnky, 1 ks modrý plastový kanystr, 1 ks chladící box s obsahem, 1 ks hadice se 4 laboratorními skly, 2 ks skleněných laboratorních láhví, 1 ks laboratorní baňka, 2 ks teploměru, 2 ks skleněných trubic s gumovými uzávěry, 1 ks skleněného chladiče, 1 ks laboratorní trubice v polystyrénovém pouzdře, 2 ks laboratorní baňka v polystyrénovém pouzdře, 1 ks laboratorní nálevka s filtrem v polystyrénovém pouzdře, 1 ks plastový trychtýř, 1 ks injekční stříkačka s hadičkou, 1 ks plastový kelímek, 1 ks torzo plastové láhve, 1 ks keramická laboratorní palička, 1 ks papírová krabička s obsahem 12 ks zabroušených uzávěrů, 1 ks papírová krabička s obsahem 1 ks váleček omotaný hnědou páskou, 1 ks laboratorní baňka s uzávěrem a ventilem, 1 ks zkumavka s uzávěrem, 1 ks baňka s uzávěrem, 1 ks skleněná trubička, 1 ks zabroušený uzávěr, 1 ks papírová krabice s obsahem : 1 ks zrcátko, 27 ks prázdných lahviček od Solutanu v krabičkách, 3 ks prázdných krabiček od Solutanu, 1 ks černý igelitový pytel s obsahem 2 ks plastový trychtýř, 1 ks kovová laboratorní svěrka, 1 ks plechový vařič se stojanem, 1 ks modrobílé tílko s laboratorní nádobou 4000 ml, 1 ks skleněná baňka s kovovým držákem, 2 ks černá plastová hadice, 1 ks oranžový trychtýř, 1 ks igelitová taška s obsahem : gumový špalek uzávěr, 1 ks laboratorní válec, 1 ks plastové pouzdro, 1 ks plastová svorka, 1 ks zábrusový uzávěr, 1 ks sklenice s uzávěrem, 1 ks skleněná láhev, 2 ks plastových plničů, 1 ks skleněná láhev, 1 ks laboratorní válec.. 1 ks lahvička se sypkou látkou, 1 ks skleněná miska Jenaglass, 1 ks oválná miska Jenaglass, 1 ks oválná miska Jenaglass, 17 ks plastikových sáčků s rychlouzávěrem, 2 ks prázdných psaníček, 1 ks prázdného psaníčka, 5 ks bílých papírů A4, 1 ks digitální váhy zn. SOEHNLE, 1 ks digitální váha s označením PORTON POWER, 1 ks digitální váhy TANITA, 1 ks plastová tobolka s černým uzávěrem, 1 ks plastová lžička černé barvy, 1 ks a trubička se zbytky bílé usazeniny, 1 ks topné hnízdo typ LPHS 2000, 1 ks hnědá kožená brašna, obsahující sáčky z PVC s přítlačnou lištou, 1 ks respirátoru, skládací filtrační papíry, 1 ks porcelánový omáčkovník, 2 ks respirátoru, 1 ks adaptér pro odběr elektrického proudu, 1 ks plastové krabice šedé barvy, 1 ks mobilního telefonu zn. NOKIA se SIM kartou, sáčky z PVC s přítlačnou lištou, 1 ks osobního zápisníčku v černém PVC obalu, 1 ks poznámkového bloku s linkovaným papírem, 1 ks mobilního telefonu zn. NOKIA 2110 se SIM kartou, obálky a igelitové sáčky s lékařskými recepty, sešit s poznámkami, sáčky s PVC s přítlačnou lištou, razítko MUDr. A. M., polštářek, datumovka, 4 ks plastových štítků na razítko 1 + 1 ks razítka, 4 ks adresář s poznámkami, písemnosti - diář, poznámkový blok 3 ks, lékařské recepty, částečně vyplněné a razítko MUDr. M., poznámkový blok s ručně psaným textem, písemnosti s telefonními čísly, paragon z prodejny K., a. s. (hydroxid sodný), poznámkový blok černé barvy.

Jinak zůstávají rozsudky soudů obou stupňů nedotčeny.

Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 13. 2. 2002, sp. zn. 16 T 155/2001 byla W. A. uznána vinnou tím, že společně s obviněným M. B.

zejména od dubna 2001 do 4. 10. 2001 především v P. a v přístavku k rodinnému domku v H. u P., ul. D. 742, se podíleli na výrobě, prodeji a distribuci metamfetaminu-pervitinu, tedy psychotropní látky, uvedené v příloze č. 5 k zákonu č.167/1998 Sb. a to tak, že obviněná W. A. si zejména nákupem v lékárnách opatřovala výchozí suroviny, ze kterých následně společně s obviněným M. B. v chemické laboratoři v H. u P. vyráběla metamfetamin-pervitin, přičemž samotný prodej metamfetaminu-pervitinu pak sjednávali prostřednictvím mobilního telefonu, přičemž

- dne 5. 10. 2001 v H. u P., ul. D. č. 742, v přístavku k rodinnému domku při prohlídce bylo zajištěno 30 papírových krabiček s nápisem Solutan, chladič, umělohmotný chladící box se dvěma lahvemi s obsahem jódu a hydroxidu sodného, soustava gumových hadiček se dvěma promývačkami, baňka z čirého skla o objemu 2,50 ml, papírová krabice s 5 ks laboratorního skla a 2 ks zabroušených zátek, skleněný chladič, pryžová zátka, osazená dvěma skleněnými trubičkami a umělohmotnými hadičkami, skleněná nálevka s fritou, papírová krabice, obsahující 13 zabroušených skleněných zátek a skleněný kohoutek, kde byla zjištěna přítomnost metamfetaminu a jódu, polyetylenová láhev, kde byla zjištěna přítomnost metamfetaminu, jódu a hydroxidu sodného, kulatá baňka, zrcátko se zbytky krystalického prášku, identifikovaného jako metamfetamin a efedrin, 2 teploměry, na nichž byla zjištěna přítomnost metamfetaminu, efedrinu a jódu, tlouk, na němž byla zjištěna přítomnost metamfetaminu a efedrinu, uříznutá nálevka s přítomností hydroxidu sodného, nápojový kelímek s přítomností fosforu, vzorek kapaliny, odebraný z lahve, identifikovaný jako toluen, originální balení hydroxidu sodného, injekční stříkačka s nasazenou hadičkou s přítomností kyseliny chlorovodíkové, stěr ze stolu pod zářivkou, identifikovaný jako hydroxid sodný, provizorně připravená filtrační souprava, z níž byla zjištěna přítomnost metamfetaminu, toluenu a hydroxidu sodného, černý pilotní kufr, obsahující balení fosforu, jódu, kyseliny fosforečné, diethyletheru, acetonu, bílá umělohmotná nádoba, pravděpodobně zásuvka z chladničky obsahující kyselinu chlorovodíkovou, hydroxid sodný, jód, metamfetamin a efedrin, 3 umělohmotné kanystry, naplněné nehomogenními zakalenými roztoky, v nichž byla zjištěna přítomnost metamfetaminu, efedrinu, aziridinu, toluenu, prokainu a hydroxidu sodného, část krabice od potravinářského výrobku se 17 šroubovacími uzávěry od PET lahví, se zbytkem bílé krystalické látky, která byla identifikována jako metamfetamin, efedrin, akridin, toluen, prokain a hydroxid sodný, 2 kalkulačky, list čtverečkového papíru, na němž byla zjištěna přítomnost metamfetaminu a hydroxidu, gumové rukavice s přítomností metamfetaminu, efedrinu a jódu, digitální váhy a 3 zkumavky s obsahem jódu, plechovka toluenu, láhev s obsahem hydroxidu sodného, cestovní kufr, obsahující laboratorní sklo, injekční stříkačky a tuby od indikátorových papírků s obsahem metamfetaminu a jódu, vzorek odebraný z plastového kanystru, identifikovaný jako toluen, injekční stříkačka obsahující jód a fosfor, 3 nádoby z varného skla obsahující jód, fosfor, metamfetamin a efedrin a umělohmotný barel s obsahem soustavy kapalin, kde byl identifikován metamfetamin, efedrin, toluen a hydroxid sodný,

- dne 5. 10. 2001 v P., ul. M. č. 30/1332 v bydlišti obv. A. a obv. B. bylo při domovní prohlídce zajištěno 17 sáčků se zbytky bílé krystalické látky, která byla identifikována jako metamfetamin a efedrin, 3 tzv. psaníčka se zbytky metamfetaminu, 8 bílých papírů formátu A4 znečištěných metamfetaminem, efedrinem a prokainem, dvoje digitální váhy, na nichž byla zjištěna přítomnost jódu, umělohmotná taška obsahující 700 g toluenu, láhev s obsahem cca 85 ml kyseliny chlorovodíkové, originální balení hydroxidu sodného, originální balení peroxidu vodíku, umělohmotná PET láhev, obsahující 150 ml šedozelené kašovité hmoty, v níž byla identifikována přítomnost metemfetaminu, toluenu a hydroxidu sodného, umělohmotná nálevka s obsahem hydroxidu sodného a návod sloužící jako podklad pro izolaci metamfetaminu z efedrinu z léčebného přípravku Solutan,

- dne 5. 10. 2001 v P., ul. M. č. 1330 při prohlídce osobního automobilu tov. zn. Peugeot 405, SPZ AHR 90-10, užívaného obv. A., bylo zajištěno 6 plechovek toluenu o obsahu 700 g a originální balení hydroxidu sodného,

- dne 5. 10. 2001 v P. obv. A. dobrovolně vydala pro potřeby trestního řízení digitální váhy Tanika Mode 1479, na níž byla zjištěna přítomnost metamfetaminu a efedrinu, umělohmotnou tubu s obsahem zbytku bílé krystalické látky, která byla identifikována jako metamfetamin, umělohmotnou skládací lžičku s naběračkou se zbytky metamfetaminu, kovovou trubičku, v níž byla zjištěna přítomnost metamfetaminu,

- dne 4. 10. 2001 v P. obv. A. dobrovolně vydala pro potřeby trestního řízení 6 psaníček s obsahem metamfetaminu a efedrinu, sáček se zbytky metamfetaminu, 3 prázdné sáčky.

Tento skutek byl soudem prvního stupně kvalifikován jako trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. a trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 188 odst. 1 tr. zák. Obviněný B. sám byl kromě toho uznán vinným trestným činem nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 2 písm. a) tr. zák.

Obviněné A. byl rozsudkem soudu prvního stupně uložen podle § 187 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. úhrnný trest odnětí svobody v trvání šesti let. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. byla pro výkon trestu zařazena do věznice s ostrahou. Obviněný B. byl podle § 188 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř let a pro výkon trestu byl rovněž zařazen do věznice s ostrahou.

Oběma obviněným byl podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. uložen trest propadnutí věcí, specifikovaných na straně 5 a 6 citovaného rozsudku. U obviněného B. bylo dále vysloveno zabrání věcí podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. zák. - šlo o věci, jejichž držbou se dopustil trestného činu nedovoleného ozbrojování.

Dále byla obviněná A. podle § 226 odst. 1 písm. c) tr. ř. zproštěna z obžaloby pro skutek, ve kterém obžaloba spatřovala trestný čin nedovoleného ozbrojování.

Z podnětu odvolání obou obviněných rozhodoval ve věci Městský soud v Praze, který svým rozsudkem, sp. zn. 9 To 116/2002 ze dne 4. dubna 2002 rozhodl podle § 258 odst. 1 písm. e) , odst. 2 tr. ř. tak, že napadený rozsudek ohledně obviněné A. zrušil ve výroku o trestu a při nezměněném výroku o vině trestnými činy nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) a § 188 odst. 1 tr. zák. uložil obviněné podle § 187 odst. 2 a § 35 odst. 1 tr. zák. úhrnný trest odnětí svobody v trvání pěti roků, přičemž pro výkon tohoto trestu ji zařadil do věznice s ostrahou. Ohledně obviněného M. B. zrušil napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř. ve výroku o vině trestným činem nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 2 písm. a) tr. zák. a tím i ve výroku o trestu a způsobu jeho výkonu, jakož i ve výroku o zabrání věci a znovu rozhodl tak, že na totožném skutkovém základě uznal tohoto obviněného vinným trestným činem nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1 písm. b) tr. zák. a za tento trestný čin a trestné činy nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. a podle § 188 odst. 1 tr. zák. zrušením nedotčené uložil obviněnému podle § 187 odst. 2 za použití § 35 odst. 1 tr. zák. úhrnný trest odnětí svobody v trvání čtyř roků. Pro výkon trestu odnětí svobody jej zařadil do věznice s ostrahou.

Podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. oběma obviněným uložil trest propadnutí věcí, specifikovaných na straně 3 a 4 citovaného rozsudku a podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. zák. rozhodl o zabrání věcí, jejichž neoprávněnou držbou naplnil obviněný B. skutkovou podstatu trestného činu nedovoleného ozbrojování. Jinak zůstal napadený rozsudek nedotčen.

Proti citovanému rozsudku Městského soudu v Praze podala obviněná W. A. prostřednictvím svého obhájce dne 12. 7. 2002 dovolání. Dovolání bylo předloženo Nejvyššímu soudu 25. 11. 2002. Dovolání podala proti výroku o vině a trestu s tím, že důvodem dovolání je skutečnost, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení ve smyslu § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Ve svém dovolání uvádí, že se jednání, které je jí kladeno za vinu nedopustila, připouští pouze, že na žádost P. Z. opatřila za úplatu lék Solutan. Dále uvádí, že trestného činu se ani nemohla dopustit, neboť dne 2. 4. 2001 porodila syna a byla s ním hospitalizována od 22. 5. do 14. 6. I po propuštění péče o novorozence a starší dceru jí zaneprázdňovala natolik, že nebylo možné, aby vyráběla a prodávala drogy. Rovněž namítá, že by předměty sloužící k výrobě omamných a psychotropních látek, i když je orgánům činným v trestním řízení vydala, vlastnila nebo užívala. Dále namítala skutečnost, že byla uznána vinnou i trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 188 odst. 1 tr. zák. s argumentací, že věci pocházejí z předešlé trestné činnosti, pro kterou již byla odsouzena. Poukazuje rovněž na to, že podle jejího názoru záznamy telefonických hovorů jsou značně povšechné, není v nich hovořeno o drogách ani o jejich množství ani o jiných skutečnostech, které by souvisely s výrobou a distribucí drog. Kromě toho odposlech byl realizován u mobilních telefonů, z nichž často volali i jiní lidé než ona sama. Namítá i hodnověrnost vyslechnutých svědků a dle jejího názoru i nepřiměřenou výši uloženého trestu. V závěru svého dovolání navrhuje, aby Nejvyšší soud napadený rozsudek ve výroku o vině a trestu zrušil a obžaloby ji zprostil a pokud by se s jejím názorem na vinu neztotožnil, aby jí po zrušení napadeného rozsudku uznal vinnou pouze trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák. a uložil jí přiměřeně tomu podstatně mírnější trest a jestli by šlo o trest odnětí svobody, aby výkon tohoto trestu podmíněně odložil.

K dovolání obviněné se vyjádřila státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství v Brně s tím, že obviněná v podstatě opakuje námitky uvedené v odvolání a zpochybňuje úplnost provedeného dokazování. Dle jejího názoru je uvedený dovolací důvod spatřován ve skutkových vadách, kdy je dovoláním konstatována potřeba doplnit dokazování a jinak hodnotit provedené důkazy. Jako právní námitku v materiálním slova smyslu lze podle státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství posoudit pouze námitku, zda skutek tak, jak byl zjištěn, mohl být posouzen jako trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. tedy s tím, že byl spáchán ve větším rozsahu. Dospěla k závěru, že s ohledem na soudem zjištěné skutkové okolnosti, jak jsou zahrnuty ve výroku rozsudku ve skutkové větě, tak s ohledem na skutečnosti, které jsou konstatovány v odůvodnění rozhodnutí a okolnosti popsané ve skutkové větě takto konkretizují lze dovodit, že po celou v rozsudku vymezenou dobu docházelo k výrobě a distribuci uvedené psychotropní látky a tuto okolnost lze bezpochyby podřadit pod znak, že čin byl spáchán ve větším rozsahu. Proto státní zástupkyně navrhla, aby Nejvyšší soud podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. dovolání obviněné odmítl jako zjevně neopodstatněné.

Nejvyšší soud jako soud dovolací nejprve zkoumal, zda není dán některý z důvodů pro odmítnutí dovolání ve smyslu ustanovení § 265i odst. 1 tr. ř. a shledal, že dovolání je přípustné, bylo podáno z důvodů uvedených v § 265b odst. 1 tr. ř. ve lhůtě uvedené v § 265e tr. ř. oprávněnou osobou a splňuje i obsahové náležitosti dovolání ve smyslu § 265f odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že dovolání do značné míry skutečně opakuje námitky uvedené v odvolacím řízení a napadenému rozhodnutí vytýká především vady ve skutkových zjištěních plynoucích z údajně neúplného dokazování a vadného hodnocení důkazů. Pokud by se dovolání omezilo pouze na tato tvrzení nezbylo by, než jej podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítnout. Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. naplňují pouze dvě námitky. Předně námitka, že skutek neměl být kvalifikován jako trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 odst. 2 písm. a) tr. zák., protože nedošlo k naplnění okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, tedy že trestný čin nebyl spáchán "ve větším rozsahu". Nejvyšší soud se v posuzování této námitky ztotožňuje s názorem Nejvyššího státního zastupitelství a konstatuje, že s ohledem na délku doby páchání trestného činu charakter a množství věcí zajištěných při domovní prohlídce jak jsou uvedeny ve výroku rozsudku je zřejmé, že výroba pervitinu probíhala ve větším rozsahu. Ze skutkové věty v kontextu s odůvodněním rozsudku lze dále dovodit, že po tuto dobu docházelo nejen k výrobě ale i k distribuci pervitinu v množství, které nepochybně výrazně přesáhlo denní dávku spotřeby a bylo způsobilé ohrozit zdraví nebo život většího počtu osob. Tato námitka dovolání je tedy zjevně neopodstatněná.

Obviněná ve svém dovolání však napadla i výrok o vině, pokud bylo její jednání kvalifikováno jako trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 188 odst. 1 tr. zák. Argumentovala přitom tím, že za toto jednání již byla odsouzena. Věci údajně pocházejí z její předchozí trestné činnosti. Je třeba konstatovat, že tato argumentace je nepřiměřená a neodpovídá skutečnosti. Z obsahu spisu plyne, že věci z předchozí trestné činnosti byly zajištěny orgány činnými v trestním řízení a nepochybně nebyly obviněné vráceny. Na druhé straně však je evidentní, že za přechovávání předmětů určených k nedovolené výrobě psychotropní látky byla napadeným rozsudkem vlastně postižena dvakrát. Trestný čin podle § 188 tr. zák. má charakter přípravného jednání k trestnému činu podle § 187 tr. zák. Tento trestný čin je ve vztahu k trestnému činu podle § 187 tr. zák. subsidiární. Tedy pokud pachatel přechovává předmět nebo předměty určené k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky a z jejich využitím skutečně psychotropní látku vyrobí a navíc ji prodává nelze jeho jednání kvalifikovat jako souběh trestných činů podle § 187 odst. 1 event. odst. 2 tr. zák. a s trestným činem podle § 188 odst. 1 event. odst. 2 tr. zák. Jde o vztah obdobný jako je mezi ustanoveními podle § 140 tr. zák.? padělání a pozměňování peněz a § 142 tr. zák. - výroba a držení padělatelského náčiní. V otázce právní kvalifikace jednání obviněné tedy soudy obou stupňů pochybily. Toto pochybení je evidentní již ze samotného výroku rozsudku, aniž by bylo nutné rozsudek a řízení mu předcházející jakkoli hlouběji přezkoumávat. Za této situace i když dovolání vytýkalo napadenému výroku o vině tímto trestným činem poněkud jinou vadu nekorespondující úplně se zjištěnou vadou v rozsudku dospěl senát k závěru, že by bylo v rozporu s účelem zákona (§ 1 odst. 1 - účelem trestního řádu je .aby pachatelé byli podle zákona spravedlivě potrestáni) pokud by při přezkumu a rozhodování v této věci vycházel pouze s formálního výkladu ustanovení § 265i odst. 3 a ustanovení souvisejících a s ohledem na ne úplně přesné vymezení vytýkané vady v dovolání jej jako zjevně neopodstatněné odmítl.

Na základě této úvahy z podnětu dovolání obviněné Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. ř. rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn. 9 To 116/2002 ze dne 4. 4. 2002 v části, týkající se obviněné zrušil v celém rozsahu a současně ohledně této obviněné zrušil rovněž rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6, sp. zn. 16 T 155/2001 ze dne 13. 2. 2002 ve výroku o vině skutkem kvalifikovaným jako trestné činy nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. a podle § 188 odst. 1 tr. zák. a ve výroku o trestu.

Podle § 261 a § 265k odst. 2 tr. ř. prospívá-li důvod, z něhož rozhodl dovolací soud ve prospěch obviněného také spoluobviněnému je povinností dovolacího soudu rozhodnout též ve prospěch spoluobviněného bez ohledu na to, že spoluobviněný dovolání nepodal (zásada beneficium cohaesionis). V projednávané věci se obviněná A. skutku, v němž oba soudy spatřovaly trestné činy nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. a § 188 odst. 1 tr. zák. dopustila společně, tedy ve spolupachatelství se spoluobviněným M. B. Je tedy zřejmé, že důvod, pro který bylo rozhodnuto ve prospěch obviněné A. prospívá i tomuto spoluobviněnému. Proto Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1, 2 a § 261 tr. ř. rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn. 9 To 116/2002 ze dne 4. 4. 2002 v části, týkající se obviněného M. B. zrušil ve výroku o trestu a současně ohledně tohoto obviněného zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6, sp. zn. 16 T 155/2001 ze dne 13. 2. 2002, ve výroku o vině skutkem kvalifikovaným jako trestné činy nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) a podle § 188 odst. 1 tr. zák. a ve výroku o trestu.

Protože skutková zjištění, ze kterých soud prvního stupně i odvolací soud vycházely jsou správná a poskytují dostatečnou oporu pro rozhodnutí, Nejvyšší soud podle § 265m odst. 1 tr. ř. znovu rozhodl tak, že obviněnou W. A. a obviněného M. B. uznal vinnými skutkem, který je uveden ve výroku tohoto rozsudku a který právně kvalifikoval jako trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů, jehož se oba obvinění dopustili ve spolupachatelství (§ 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák., § 9 odst. 2 tr. zák.). Nejvyšší soud musel znovu rozhodovat i o trestech. Vycházel přitom z ustanovení § 23 odst. 1 tr. zák. o účelu trestu a § 31 tr. zák. o výměře trestu. Přihlédl k stupni nebezpečnosti jednání obviněných, k hodnocení osob obviněných tak, jak bylo zjištěno dokazováním i v řízení před soudem prvního stupně, u obviněného B. i ke skutečnosti, že nebyl dosud soudně trestán, jakož i k míře zavinění každého jednoho obviněného. Na základě těchto okolností uložil obviněné A. trest odnětí svobody v trvání čtyř let a obviněnému B. trest odnětí svobody v trvání tři roky a šest měsíců. V případě obviněného B. se jedná o trest úhrnný, uložený mu i za trestný čin nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 2 písm. b) tr. zák. vzhledem k tomu, že uznání viny tímto trestným činem v rozsudku Městského soudu v Praze nebylo zrušením dotčeno. Zrušením nedotčen v rozsudku Městského soudu v Praze zůstal i výrok o ochranném opatření - zabrání věcí, jejichž neoprávněnou držbou obviněný B. naplnil skutkovou podstatu trestného činu nedovoleného ozbrojování. Pro výkon trestu oba obviněné zařadil podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. do věznice s ostrahou.

Bezpečnost lidí a zájem na ochraně společnosti před šířením narkomanie vyžaduje, aby předměty, určené k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky byly obviněným odňaty. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky pro uložení trestu propadnutí věci, že však jsou splněny podmínky pro vyslovení zabrání věci podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. zák. a proto toto ochranné opatření uložil ve vztahu k věcem, jejichž seznam je uveden ve výroku tohoto rozsudku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.)

V Brně dne 5. prosince 2003

Předseda senátu :

JUDr. Stanislav Rizman