11 Tdo 98/2007
Datum rozhodnutí: 31.01.2007
Dotčené předpisy:
11 Tdo 98/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. ledna 2007 ve věci dovolání obviněného F. G., podaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 7. 2006, sp. zn. 11 To 77/2006, a ve věci stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného F. G., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 7. 2006, sp. zn. 11 To 77/2006, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 3 T 13/2004, t a k t o :

Podle § 266a odst. 2 tr. ř. se ve společném řízení projednají a rozhodnou věci vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 11 Tdo 98/2007 a 11 Tz 129/2006.

Obě věci budou vedeny pod sp. zn. 11 Tz 129/2006.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 4. 9. 2006 předložilo Ministerstvo spravedlnosti ČR Nejvyššímu soudu České republiky stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 7. 2006, sp. zn. 11 To 77/2006, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 3 T 13/2004, ve prospěch obviněného F. G.

Dne 24. 1. 2007 bylo Nejvyššímu soudu České republiky předloženo dovolání obviněného F. G. ze dne 9. 1. 2007, které podal proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 7. 2006, sp. zn. 11 To 77/2006, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 3 T 13/2004.

Podle § 266a odst. 2 tr. ř. stížnost pro porušení zákona a dovolání podané v téže věci projedná Nejvyšší soud ve společném řízení; to nevylučuje postup podle § 23 tr. ř.

Protože bylo v téže věci podáno jak dovolání, tak i stížnost pro porušení zákona, jsou dány podmínky společného řízení, a Nejvyšší soud tedy rozhodl v souladu s ustanovením § 266a odst. 2 tr. ř. o projednání a rozhodnutí obou věcí ve společném řízení s tím, že obě věci budou nadále vedeny pod sp. zn. 11 Tz 129/2006.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. ledna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík