11 Tdo 381/2007
Datum rozhodnutí: 26.04.2007
Dotčené předpisy:
11 Tdo 381/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 26. dubna 2007 dovolání podané obviněným Z. K. proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 3. 4. 2006, sp. zn. 50 To 657/2005, jako soudu odvolacího, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 6 T 113/2002, a rozhodl t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. s e dovolání obviněného Z. K. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Chebu ze dne 12. 7. 2005, sp. zn. 6 T 113/2002, byl Z. K. uznán vinným:

1) společně s obviněným R. C. jako spolupachatelé podle § 9 odst. 2 tr. zák. (body I/1 17, 26) a obviněný Z. K. sám (bod II/2),

a) pokračujícím trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 3 písm. b) tr. zák., obviněný Z. K. i podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., pod body 5, 15 u obou, pod bodem 26 u obviněného Z. K. ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák.,

2) společně s obviněným R. C. jako spolupachatelé podle § 9 odst. 2 tr. zák.,

a) pokračujícím trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák. (body I/1 17),

b) pokračujícím trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák. (body I/16 17),

c) pokračujícím trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. (body I/18 25),

3) obviněný Z. K. sám,

a) pokračujícím trestným činem nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1 tr. zák. (body I/23, 25),

b) pokusem trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1 tr. zák. a § 222 odst. 1 tr. zák. (bod II/1),

c) trestným činem neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zák. (bod II/2),

za které byl obviněný Z. K. odsouzen podle § 234 odst. l tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. za současného zrušení výroku o trestu rozsudku Okresního soudu v Chebu ze dne 25. 7. 2003, sp. zn. 7 T 47/2003, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 9. 9. 2003, sp. zn. 7 To 422/2003, jímž byl uznán vinným spácháním trestného činu výtržnictví podle 202 odst. l tr. zák. a pokusem trestného činu ublížení na zdraví podle 8 odst. 1 tr. zák. a § 222 odst. l tr. zák., jakož i všech dalších rozhodnutí na tento výrok obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání deseti let, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou.

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla dále obviněnému a spoluobviněnému R. C. uložena povinnost společně a nerozdílně uhradit škodu poškozeným:

Č. s. s. d., se sídlem H., P. ve výši 18 200 Kč, přičemž podle § 229 odst. 2 tr. ř. byla Č. s. s. d. se zbytkem svého nároku na náhradu škody odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních,

MUDr. M. K., trvale bytem tř. S., Ch., ve výši 20 600 Kč,

E. M., S. r., trvale bytem S. K., Ch., nyní A., F. L., ve výši 4 100 Kč, přičemž podle § 229 odst. 2 tr. ř. byla tato poškozená odkázána se zbytkem svého nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních,

K. S., trvale bytem L., Ch., ve výši 7 400 Kč, přičemž podle § 229 odst. 2 tr. ř. byl tento poškozený odkázán se zbytkem svého nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních,

společnosti T. Ch., spol. s r. o. T., část H. V., Ch., ve výši 6 000 Kč,

MUDr. J. R., trvale bytem J., F. L., nyní R. K., Ch., ve výši 24 382,60 Kč, přičemž podle § 229 odst. 2 tr. ř. byl tento poškozený odkázán se zbytkem svého nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních,

P. S., trvale bytem T., L., ve výši 4 427 Kč, přičemž podle § 229 odst. 2 tr. ř. byl tento poškozený odkázán se zbytkem svého nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních,

Ing. P. N., trvale bytem ul. 5. k., P., ve výši 17 000 Kč, přičemž podle § 229 odst. 2 tr. ř. byl tento poškozený odkázán se zbytkem svého nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních,

Společnosti B. N., F. nám., Ch., ve výši 3 300 Kč, přičemž podle § 229 odst. 2 tr.ř. byla tato organizace odkázána se zbytkem svého nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních,

Pojišťovně Č. s., a. s., se sídlem T. G. M., K. V., ve výši 124 796 Kč,

Nemocnici Ch., se sídlem K N., Ch., ve výši 60 779 Kč,

K., agentuře S., se sídlem N., S., ve výši 56 174 Kč,

společnosti C., s. r. o., se sídlem N. V., A., ve výši 8 275 Kč přičemž podle § 229 odst. 2 tr. ř. byla tato společnost odkázána se zbytkem svého nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních, a

společnosti V., a. s. v likvidaci, se sídlem P., Ch., k rukám správce konkurzní podstaty I. B., trvale bytem K. P., ve výši 8 550 Kč.

Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byli dále poškození:

Ing. J. H., trvale bytem D. Z., Ch.,

Ing. J. V., trvale bytem R., Ch.,

M. U., trvale bytem R., Ch.,

V. H., trvale bytem D., A.,

společnost P. Ch., s. r. o. , se sídlem M., Ch.,

a společnost S. J. U. Ch., se sídlem K.,

odkázáni se svými nároky na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti citovanému rozsudku Okresního soudu v Chebu podal mimo jiné obviněný Z. K. odvolání, na jehož podkladě rozhodl Krajský soud v Plzni, jako soud odvolací, rozsudkem ze dne 3. 4. 2006, sp. zn. 50 To 657/2005 tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř. zrušil napadený rozsudek Okresního soudu v Chebu ve výroku o vině obviněného pod body I/1 17 a II/2, ve výroku o trestu a ve výroku o náhradě škody ve vztahu k poškozeným Č. s. s. d., MUDr. M. K., společnosti T. Ch., spol. s r. o. T., MUDr. J. R., P. S., Ing. P. N., Pojišťovně Č. s., a. s., K. V., Nemocnici Ch., Pojišťovně K., agentuře S., společnosti C., s. r. o., A., společnosti V., a. s. v likvidaci, Ing. J. V., M. U., V. H., společnosti P. Ch., s. r. o., a společnosti S. J. U. Ch., a podle § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl tak, že obviněného uznal vinným:

1. jako spolupachatel podle § 9 odst. 2 tr. zák. (body I/1 17, 26) a jako pachatel (bod II/2),

pokračujícím trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 3 písm. b) tr. zák., pod body 5, 15 a pod bodem 26 ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák.,

2. pokračujícím trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák. jako spolupachatel podle § 9 odst. 2 tr. zák. (body I/1 17),

3. pokračujícím trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák. jako spolupachatel podle § 9 odst. 2 tr. zák. (body I/16 17),

4. trestným činem neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zák. (bod II/2),

za které obviněného odsoudil podle § 234 odst. l tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání deseti let, pro jehož výkon jej podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařadil do věznice s ostrahou.

Podle § 35 odst. 2 tr. zák. byl zároveň zrušen výrok o trestu rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 9. 9. 2003, sp. zn. 7 To 422/2003, jakož i další rozhodnutí obsahově na zrušený výrok navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla dále obviněnému uložena povinnost uhradit společně a nerozdílně se spoluobviněným R. C. škodu poškozeným:

Č. s. s. d. se sídlem H., P. ve výši 18 200 Kč s tím, že podle § 229 odst. 2 tr. ř. se tato organizace odkazuje se zbytkem svého nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních,

MUDr. M. K., trvale bytem tř. S., Ch., ve výši 20 600 Kč,

společnosti T. Ch., spol. s r. o. T., část H. V., Ch., ve výši 6 000 Kč,

MUDr. J. R., trvale bytem J., F. L., nyní R. K., Ch., ve výši 24 382,60 Kč s tím, že podle § 229 odst. 2 tr. ř. se tento poškozený odkazuje se zbytkem svého nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních,

P. S., trvale bytem T., L., ve výši 4 427 Kč s tím, že podle § 229 odst. 2 tr. ř. se tento poškozený odkazuje se zbytkem svého nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních,

Ing. P. N., trvale bytem ul. 5. k., P., ve výši 17 000 Kč s tím, že podle § 229 odst. 2 tr. ř. se tento poškozený odkazuje se zbytkem svého nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních,

Pojišťovně Č. s., a. s., T. G. M., K. V., ve výši 124 796 Kč, Nemocnici Ch., K N., Ch., ve výši 60 779 Kč,

K., agentuře S., N., S., ve výši 56 174 Kč,

společnosti C., s. r. o., N. V., A., ve výši 8 275 Kč s tím, že podle § 229 odst. 2 tr. ř. se tato organizace odkazuje se zbytkem svého nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních, a

společnosti V., a. s. v likvidaci se sídlem P., Ch., k rukám správce konkurzní podstaty I. B., trvale bytem K. P., ve výši 8 550 Kč.

Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byli poškození:

Ing. J. V., trvale bytem R., Ch.,

M. U., trvale bytem R., Ch.,

V. H., trvale bytem D., A.,

společnost P. Ch., s. r. o., se sídlem M., Ch. a

společnost S. J. U. Ch., K.,

odkázáni se svými nároky na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Podle skutkových zjištění Krajského soudu v Plzni se obviněný dopustil shora uvedené trestné činnosti v části, ve které byl zrušen výrok o vině citovaného rozsudku Okresního soudu v Chebu pod body I/1 17 a II/2, tím, že:

I) s obžalovaným R. C. po předchozí vzájemné domluvě v Ch.,

ačkoli Z. K. byl rozsudkem Okresního soudu v Chebu sp. zn. 1 T 13/99 ze dne 24. 1. 2001 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 9 To 161/2001 ze dne 3. 5. 2001 odsouzen i pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 3 písm. b) tr. zák. k souhrnnému nepodmíněného trestu odnětí svobody v trvání dvou let se zařazením do věznice s dozorem, za současného zrušení výroku o souhrnném trestu z rozsudku Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 4 T 70/98 ze dne 23. 9. 1998 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 6 To 92/99 ze dne 22. 9. 1999, přičemž posledně uvedenými rozsudky byl uznán vinným i ze spáchání trestných činů krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zák. a podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák., za které mu byl uložen úhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 13 měsíců se zařazením do věznice s dozorem, který vykonal dne 10. 1. 2001,

1) v noci ze dne 29. na 30. dubna 2002 v H. u. vnikli po překonání bezpečnostního zařízení PCO do mikrobiologické laboratoře Nemocnice Ch., odkud odcizili nejméně počítačovou sestavu typu 3 L Profi 2000 N MIDI v hodnotě 12 500 Kč, tiskárnu zn. HP LaserJet 1200 v hodnotě 13 300 Kč, dva kusy mikroskopů značky Meopta v hodnotě 30 000 Kč, klávesnici k PC v hodnotě 200 Kč, monitor zn. Huyndai De Luxe v hodnotě 4 800 Kč, vše v hodnotě 60 800 Kč ke škodě Nemocnice Ch.,

2) v noci ze dne 15. na 16. května 2002 v ulici P. V. vnikli po vypáčení okna v přízemí a dveří do kanceláře Ing. S. D. a odcizili počítačovou sestavu PC Hurikan Basic AMD K 6 333 Mhz s monitorem TCI 15 a externím modemem v hodnotě 10 500 Kč, počítačovou sestavu PC Hurikan Basic CPU IDT C 6 200 Mhz s monitorem 15 MPRII v hodnotě 7 500 Kč, bezdrátovou klávesnici značky Chicony v hodnotě 1 500 Kč, vše v hodnotě 19 500 Kč a rozbitím tří kusů tabulí dveří způsobili další škodu ve výši 900 Kč, ke škodě společnosti T. Ch. s. r. o. T., H. V., Ch.,

3) v přesně nezjištěné době od 15:00 hod. dne 30. května 2002 do 09:00 hodin 2. června 2002, zřejmě v noci z 30. na 31. května 2002, po rozbití skleněné výplně balkónových dveří vnikli do kanceláří hlavní sestry a ředitele společnosti C., s. r. o. v ulici N. V. a odcizili barevný televizor značky Astra, typ 3702 H s ovladačem v hodnotě 4 250 Kč, mikrovlnou troubu nezjištěné značky v hodnotě 1 500 Kč, počítač Pentium 75 s monitorem v hodnotě 2 400 Kč, vše v hodnotě 8 150 Kč ke škodě společnosti C., s. r. o. se sídlem A., N. V. a poškozením dveří způsobili další škodu ve výši 125 Kč,

4) v noci ze dne 6. na 7. června 2002 v ulici P. V., vnikli po rozbití skleněné výplně okna v přízemí do skladu firmy A. D., po rozbití skleněné výplně dveří pak do kanceláře Ing. S. D. a odcizili osobní počítač značky Hurikan Basic MSI MS 63 68 v hodnotě 13 818 Kč včetně klávesnice, monitor značky Samtron 17 76 E/T v hodnotě 5 741,32 Kč, vše v hodnotě 19 559,32 Kč a rozbitím okna a výplní dvou dveří způsobili další škodu ve výši 1 100 Kč ke škodě společnosti T. Ch. s. r. o. T., H. V., Ch.,

5) dne 12. června 2002 kolem 23:15 hodin, v úmyslu odcizit v budově uložené věci R. C. po žebříku, který donesl Z. K., který hlídal venku, vylezl do prvního patra budovy Z. J. J., kladívkem rozbil skleněnou výplň okna, vnikl dovnitř, následně zjistil, že jsou zabudována bezpečnostní čidla a z místa stejným způsobem utekl a způsobili tak této škole škodu ve výši nejméně 200 Kč,

6) dne 13. června 2002 kolem 01:10 hodin vypáčili vchodové dveře prodejny společnosti S. J. U. na K. s. a odcizili ke škodě uvedené společnosti se sídlem Ch., K., koženou brašnu v hodnotě 2 000 Kč s elektrotechnickým nářadím v hodnotě 9 250 Kč a servisními manuály ke kopírkám a tiskárnám, zakázkovými listy, multifunkční zařízení HP Office Jet K 80 v hodnotě 9 500 Kč, multifunkční zařízení HP Office Jet V 40 v hodnotě 8 700 Kč, vše v hodnotě 29 450 Kč a poškozením dveří způsobili další škodu ve výši 500 Kč,

7) v přesně nezjištěnou dobu v době od 14:30 hodin dne 24. června 2002 do 15:00 hodin dne 25. června 2002 v P. ulici vnikli po vykopnutí vstupních dveří v prvním patře domu do kanceláře společnosti V., a. s. v likvidaci se sídlem Ch., P., ze které odcizili počítač 486 DX 80 v hodnotě 700 Kč včetně klávesnice, monitor 14 v hodnotě 1 500 Kč, záložní zdroj UPS 600 W v hodnotě 3 500 Kč, HDD s kapacitou 4,3 GB v hodnotě 1 500 Kč, vše v hodnotě 7 200 Kč ke škodě uvedené společnosti a poškozením dveří způsobili škodu ve výši 1 350 Kč,

8) v přesně nezjištěné době od 22:00 hodin dne 30. června 2002 do 06:30 hodin dne 1. července 2002 vnikli po vypáčení vstupních dveří do ordinace MUDr. J. R., na R. K. a odcizili počítač značky Alivio 2000 Mikro v hodnotě 23 582,60 Kč, bez klávesnice a myši včetně softwaru, poškozením dveří způsobili další škodu ve výši 800 Kč, vše ke škodě jmenovaného,

9) v přesně nezjištěný den koncem měsíce června 2002 do 12:00 hodin dne 1. července 2002 na náměstí K. J. z P., vnikli po vypáčení vstupních dveří do sekretariátu O. Č., odkud odcizili nejméně počítač nezjištěné značky v hodnotě nejméně 8 900 Kč, monitor v hodnotě 2 500 Kč, bezdrátovou myš v hodnotě 1 900 Kč, klávesnici v hodnotě 200 Kč, telefon s faxem značky Canon, typ T 81 v hodnotě nejméně 3 500 Kč, vše v hodnotě 17 000 Kč ke škodě Č., L. D., H., P., a poškozením dveří způsobili další škodu ve výši 1 200 Kč,

10) v noci ze dne 3. na 4. července 2002 v Ž. ulici po vypáčení vstupních dveří vnikli do obchodu s výpočetní technikou, majitele P. S., odkud postupně v průběhu noci odcizili čtyři jednotky DVD ROM Artec v hodnotě celkem 9 724 Kč, pět jednotek CD ROM ARTEC v hodnotě 4 810 Kč, jednotku DVD ROM MEMOREX v hodnotě 1 790 Kč, tři jednotky CD ROM ASUS v hodnotě 2 886 Kč, šest myší CHERRY v hodnotě 780 Kč, myš zn. LOGITECH Mouse Man Dual v hodnotě 1 098 Kč, myš DEXXA WHELL v hodnotě 1 006 Kč, myš LOGITECH Cordleas v hodnotě 1 741 Kč, šest USB rozbočovačů v hodnotě celkem 4 758 Kč, dva rámečky pro HDD v hodnotě 694 Kč, dva výměnné rámečky VIPOWER v hodnotě 406 Kč, čtyři chladiče procesorů v hodnotě 948 Kč, dvě základní obvodové desky v hodnotě 5 450 Kč, faxmodem zn. ORIGO v hodnotě 881 Kč, HDD v hodnotě 5 336 Kč, základní obvodovou desku MICROSTAR v hodnotě 2 725 Kč, základní obvodovou desku MSI v hodnotě 2 725 Kč, dvě základní obvodové desky MS K7T v hodnotě 4 048 Kč, základní obvodovou desku MS 845E v hodnotě 3 635 Kč, procesor INTEL PENTIUM 4 v hodnotě 4 558 Kč, tři HDD Samsung v hodnotě 6 420 Kč, tři mechaniky CD ROM Samsung v hodnotě 2 070 Kč, dva počítače zn. HURIKAN v hodnotě 34 000 Kč, dva HV klíče k účetnictví v hodnotě 3 000 Kč, vše v hodnotě 105 489 Kč bez DPH a poškozením dveří způsobili další škodu ve výši 1 200 Kč,

11) v noci ze dne 8. na 9. července 2002 na náměstí K. J. z P. vnikli po vypáčení vstupních dveří do kanceláří Ing. J. V. a Ing. P. N., z kanceláře Ing. J. V. odcizili fotoaparát značky Canon Prima Super 28 N v hodnotě 6 400 Kč, přenosnou pokladnu v hodnotě 300 Kč, mobilní telefon značky Bosch COM 908 GSM v hodnotě 1 500 Kč, počítač značky Intel Pentium III v hodnotě 17 640 Kč, z kanceláře Ing. P. N. odcizili příruční pokladnu v hodnotě 300 Kč s částkou nejméně 1 000 Kč, počítač značky Office Pro 5000 Desk bez monitoru a klávesnice v hodnotě 9 900Kč, HDD 40 GB v hodnotě 2 900, mechaniku CD RW v hodnotě 1 200 Kč, 2x mechanickou paměť DIMM 128 v hodnotě 1 700 Kč, vše v hodnotě 42 840 Kč a poškozením dveří, pokladny a zásuvek stolu způsobili další škodu ve výši 1 550 Kč,

12) v době od 10. července 2002 od 20:30 hodin do 11. července 2002 do 05:30 hodin na náměstí K. J. z P. po vypáčení vchodových dveří zadního traktu domu vnikli ve druhém patře po vypáčení dalších dveří do kanceláře společnosti P. spol. s r.o. a odcizili ke škodě uvedené společnosti počítač značky Alivio 500 MIDI v hodnotě 13 050 Kč, výměnný HDD 1,6 GB s rámečkem v hodnotě 1 500 Kč, monitor značky Huyndai 17 v hodnotě 4 800 Kč, hotovost 3 520 Kč, vše v hodnotě 22 870 Kč a poškozením dveří způsobili škodu ve výši 1 250 Kč Městu Ch.,

a poté vnikli do kanceláře společnosti R. c. H. P. O. a z kanceláří odcizili videorekordér značky Sharp v hodnotě 4 200 Kč, hifi věž značky Sony v hodnotě 3 900 Kč, dvě magnetofonové kazety značky Sony 90 v hodnotě 90 Kč, fotoaparát značky Canon v hodnotě 500 Kč, propojovací kabel v hodnotě 120 Kč, kasírtašku v hodnotě 150 Kč s obsahem nejméně 40 Euro v hodnotě 1 172 Kč, deset kusů plechovek vitamínového nápoje Anoxin v hodnotě 1 900 Kč, pět plechovek nápoje značky Carnidrink v hodnotě 1 250 Kč, tři plechovky nápoje značky Eso Drink v hodnotě 450 Kč, dvě plechovky nápoje Long Slime v hodnotě 360 Kč, dvě balení instantního čaje značky Star s Tea v hodnotě 400 Kč, deset balení přírodního extraktu Aloe Vera Drink v hodnotě 2 000 Kč, devět balení granulované směsi Lecitin v hodnotě 1 710 Kč, čtyři balení tablet značky Metabolic Cleaner v hodnotě 952 Kč, čtyři kusy Amarantfibre Lecitin Mix v hodnotě 952 Kč, čtyři kusy práškového nápoje Inverzin v hodnotě 1 120 Kč, tři kusy nápoje značky Neosotér v hodnotě 600 Kč, vše v hodnotě 21 826 Kč ke škodě P. O., a na poškozených vchodových dveřích budovy způsobili škodu Městu Ch. ve výši nejméně 2 000 Kč,

13) v noci ze dne 13. na 14. července 2002 v H. ulici, vypáčili zámky vstupních a dalších dveří trafiky majitele P. Č. a odcizili 100 kusů výherních losů Horoskop v hodnotě 2 000 Kč, 2 kartony cigaret zn. Camel v hodnotě 1 080 Kč, 2 kartony cigaret zn. Davidoff v hodnotě 1 120 Kč, 1 karton cigaret zn. Gauloises v hodnotě 510 Kč, 2 kartony cigaret zn. LM v hodnotě 900 Kč, 2 kartony cigaret zn. Lucky Strike v hodnotě 1 060 Kč, 1 karton cigaret zn. Marlboro 100 s v hodnotě 550 Kč, 3 kartony cigaret zn. Marlboro krátké v hodnotě 1 560 Kč, 2 kartony cigaret zn. Marlboro v hodnotě 1 040 Kč, 2 kartony cigaret zn. Mars v hodnotě 660 Kč, 2 kartony cigaret zn. Pall Mall v hodnotě 800 Kč, 1 karton cigaret zn. Petra 100 s v hodnotě 415 Kč, 11 kartonů cigaret zn. Petra krátké v hodnotě 4 400 Kč, 8 kartonů cigaret zn. Petra v hodnotě 3 200 Kč, 1 karton cigaret zn. R1 v hodnotě 525 Kč, 2 kartony cigaret zn. Ronson America v hodnotě 740 Kč, 1 karton cigaret zn. Rothmans v hodnotě 550 Kč, 1 karton cigaret zn. Sparta 100 s v hodnotě 445 Kč, 4 kartony cigaret Sparta krátké v hodnotě 1 680 Kč, 1 karton cigaret zn. Sparta lights v hodnotě 420 Kč, 5 kartonů cigaret zn. Start 70 krátké v hodnotě 1 575 Kč, 2 kartony cigaret zn. Start KS s v hodnotě 660 Kč, 2 kartony cigaret zn. Start b. f. v hodnotě 630 Kč, 1 karton cigaret zn. Trumf v hodnotě 360 Kč, 2 kartony cigaret zn. West v hodnotě 700 Kč, 7 krabiček cigaret zn. LM v hodnotě 315 Kč, 6 krabiček cigaret zn. Lucky Strike v hodnotě 318 Kč, 37 krabiček cigaret zn. Marlboro v hodnotě 1 924 Kč, 14 krabiček cigaret zn. Mars KS v hodnotě 462 Kč, 64 krabiček cigaret zn. Petra v hodnotě 2 560 Kč, 30 krabiček cigaret zn. Sparta v hodnotě 1 260 Kč, 13 krabiček cigaret zn. Trumf v hodnotě 468 Kč, 15 krabiček cigaret zn. West v hodnotě 630 Kč, 18 krabiček cigaret zn. Start 70 v hodnotě 567 Kč, 5 krabiček cigaret zn. Start v hodnotě 157,50 Kč, 8 krabiček cigaret zn. Trumf v hodnotě 288 Kč, 5 balíčků holandského tabáku v hodnotě 275 Kč, 2 ks tabáku JAVAANSE J. T. v hodnotě 218 Kč, 1 ks tabáku SAMSON RALF v hodnotě 80 Kč, 2 ks tabáku SAMSON MILD v hodnotě 160 Kč, 3 ks tabáku VELTA SPECIAL v hodnotě 150 Kč, 3 ks tabáku BORA v hodnotě 360 Kč, 3 ks tabáku D5 150 gramů v hodnotě 390 Kč, 3 ks tabáku D5 250 gramů v hodnotě 630 Kč, 1 ks tabáku D1 150 gramů v hodnotě 135 Kč, 3 ks tabáku D1 250 gramů v hodnotě 645 Kč, 3 krabice doutníků v hodnotě celkem 340 Kč, dobíjecí kupóny 10 ks Twist po 400 Kč, 20 ks GO po 300 Kč, 4 ks GO po 500 Kč, 4 ks Oskar po 400 Kč v celkové hodnotě 13 600 Kč, částku 21 000 Kč, vše v hodnotě nejméně 74 512,50 Kč a poškozením dveří způsobili další škodu ve výši 1 500 Kč,

14) v noci ze dne 15. na 16. července 2002 v H. ulici vypáčili zámky vstupních a dalších dveří trafiky majitele P. Č. a odcizili dobíjecí kupóny 10 ks značky TWIST po 400 Kč, 10 ks GO po 300 Kč, a 4 ks GO po 500 Kč, celkem v hodnotě 9 000 Kč, 2 kartony cigaret zn. Astor v hodnotě 800 Kč, 1 karton cigaret zn. Dunhill v hodnotě 650 Kč, 2 kartony cigaret zn. Golden American v hodnotě 840 Kč, 1 karton cigaret zn. Kim lights v hodnotě 600 Kč, 1 karton cigaret zn. Lucky Strike v hodnotě 530 Kč, 2 kartony cigaret zn. Marlboro 100 s v hodnotě 1 100 Kč, 3 kartony cigaret zn. Monte Carlo v hodnotě 1 200 Kč, 4 kartony cigaret zn. Petra 100 s v hodnotě 1 660 Kč, 11 kartonů cigaret zn. Petra v hodnotě 4 400 Kč, 1 karton cigaret zn. R1 v hodnotě 525 Kč, 1 karton cigaret zn. Ronson American v hodnotě 370 Kč, 3 kartony cigaret zn. Slavia v hodnotě 1 080 Kč, 2 kartony cigaret zn. Trumf v hodnotě 720 Kč, 1 karton cigaret zn. Marlboro v hodnotě 520 Kč, 1 karton cigaret zn. Marlboro 100 s v hodnotě 550 Kč, 1 karton cigaret zn. LM 100 s v hodnotě 480 Kč, 1 karton cigaret zn. Sparta 100 s v hodnotě 445 Kč, 1 karton cigaret zn. Red and White v hodnotě 380 Kč, 1 karton cigaret zn. Start KS v hodnotě 315 Kč, 13 ks krabiček cigaret zn. Marlboro v hodnotě 676 Kč, 27 ks krabiček cigaret zn. LM v hodnotě 1 215 Kč, 18 ks krabiček cigaret zn. Sparta v hodnotě 756 Kč, 51 ks krabiček cigaret zn. Petra v hodnotě 2 040 Kč, 15 ks krabiček cigaret zn. Start 70 Box v hodnotě 495 Kč, vše v hodnotě 31 347 Kč a poškozením dveří způsobili další škodu ve výši 1 500 Kč,

15) dne 19. července 2002 kolem 00:20 hodin po přeštípnutí ochranné kovové mříže okna a rozbití jeho skleněné výplně obžalovaným Z. K. vnikl obžalovaný R. C. v úmyslu odcizit v objektu uložené věci, do objektu firmy T., s. r. o. Ch, vypáčil vchodové dveře jednotlivých kanceláří, které prohledal, nic neodcizil, na místě byl obžalovaný R. C. zadržen policejní hlídkou a na zařízení budovy způsobil rozbitím skleněných výplní dveří, prostorového čidla, dvou okenních výplní, ochranné mříže a vypáčením dveří škodu ve výši nejméně 3 190 Kč,

16) v odpoledních hodinách dne 15. července 2002 v ulici S. vnikli po vytipování bytu na základě údajů získaných z jednoho z odcizených počítačů v předchozí době, po vykopnutí dveří do bytu MUDr. M. K. a ke škodě její rodiny odcizili pánské horské jízdní kolo značky Author Sparit v hodnotě 5 000 Kč, dámské dvoudílné plavky v hodnotě 900 Kč, dámské tílko v hodnotě 400 Kč, počítač nezjištěné značky bez klávesnice a monitoru v hodnotě 13 800 Kč, vše v hodnotě 20 100 Kč a poškozením dveří způsobili další škodu ve výši 5 500 Kč,

17) v dopoledních hodinách dne 18. července 2002 v R. ulici vnikli po vytipování bytu na základě údajů získaných z jednoho z odcizených počítačů v předchozí době, po vypáčení zámku a dveří do bytu M. U. z něhož odcizili ke škodě jmenovaného videokameru značky Sony X Pentac v hodnotě 10 000 Kč, a poškozením dveří způsobili další škodu ve výši 5 500 Kč,

II) obžalovaný Z. K. sám v Ch.

2) dne 28. května 2002 mezi 12:30 až 13:59 hodin v J. ulici odcizil z dodávkového automobilu značky Mitshubishi L 300, náležejícího Z., a. s., které zde zaparkoval J. K., zaměstnanec společnosti, volně položenou igelitovou tašku v hodnotě 3 Kč, ve které bylo uloženo pouzdro v hodnotě 50 Kč a doklady jmenovaného včetně průkazky zaměstnance s oprávněním k užívání plošiny, motorové pily, vysokozdvižného vozíku, jeřábu, karty o provedení očkování, občanským a řidičským průkazem jmenovaného, zbrojním průkazem, průkazem zbraně Arow, bankovní kartou GE Capital, OK kartou, YES kartou, kartou Aura, Triangl, průkazkou pojištěnce VZP a doklady k autům značky Alfa Romeo a Škoda 105 včetně potvrzení o zákonném pojištění, ačkoli byl rozsudkem Okresního soudu v Chebu ze dne 24. 1. 2001, sp. zn. 1 T 13/99, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 3. 5. 2001, pod sp.zn. 9 To 161/2001, odsouzen i pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 3 písm. b) tr. zák. k souhrnnému nepodmíněného trestu odnětí svobody v trvání dvou let se zařazením do věznice s dozorem, za současného zrušení výroku o souhrnném trestu z rozsudku Okresního soudu v Chebu ze dne 23. 9. 1998, sp. zn. 4 T 70/98, ve spojení s rozsudkem Krajského soud v Plzni ze dne 22. 9. 1999, pod sp. zn. 6 To 92/99, přičemž posledně uvedenými rozsudky byl uznán vinným i ze spáchání trestných činů krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zák. a podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák., za které mu byl uložen úhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 13 měsíců se zařazením do věznice s dozorem, který vykonal dne 10. 1. 2001.

Podle skutkových zjištění Okresního soudu v Chebu se obviněný dopustil shora uvedené trestné činnosti, v části, ve které zůstal výrok o vině citovaného rozsudku Okresního soudu v Chebu pod body I/18 26 a II/1 nezměněn, tím, že:

I) s obžalovaným R. C. po předchozí vzájemné domluvě v Ch.,

18) dne 10. června 2002 kolem 14:20 hodin na F. náměstí vešel R. C. do kanceláře Společnosti B. N., K. H. sdělil, že jde o loupežné přepadení, na stůl položil krabičku s blikající žárovkou a nápisem pozor bomba , kterou vyrobili oba obžalovaní společně, mířil na ni pistolí a požadoval vydání peněz, když mu sdělila, že žádné nemá, vytrhl přívodní kabely k počítači nezjištěné značky, ten z místa odnesl a způsobili tím uvedené společnosti škodu ve výši 2 950 Kč za odcizený počítač a další škodu ve výši 350 Kč za poškození kabelů, přičemž po uvedenou dobu Z. K. hlídal před budovou, aby mohl spoluobžalovaného R. C. varovat v případě příchodu dalších osob,

19) dne 12. června 2002 kolem 23:55 hodin na R. K. vešli oba obžalovaní do galerie, vešli do kanceláře majitele Ing. J. H., obžalovaný R. C. mu nastříkal nezjištěnou slzotvornou látku do očí, obžalovaný Z. K. ho několikrát udeřil do hlavy, poškozený upadl na zem, po celou dobu požadovali vydání peněz, byli však vyrušeni nájemníky bydlícími nad galerií a z místa utekli, Ing. J. H. utrpěl pohmoždění nosu a obličeje s podrážděním očních spojivek, tržnou ranku na levém temeni se zlomením zubní protézy a uvolněním korunky zubu a pro toto zranění musel být ošetřen,

20) dne 17. června 2002 kolem 15:45 hodin vešel obžalovaný R. C. do prodejny T. Š., obžalovaný Z. K. hlídal před budovou, obžalovaný R. C. požadoval na prodávajícím M. R. vydání peněz, v ruce držel pistoli, poškozený ze strachu vydal nejméně 4 800 Kč ke škodě majitelky J. N.,

21) dne 19. června 2002 v P. ulici vešel obžalovaný R. C. do prodejny T., obžalovaný Z. K. hlídal poblíž budovy, obžalovaný R. C. požadoval s pistolí v ruce na prodávající E. M. vydání peněz a dobíjecích kupónů, jmenovaná mu ze strachu vydala nejméně 7 400 Kč v hotovosti, dobíjecí kupóny 15x Twist po 400 Kč, 10x GO po 500 Kč, 16 x GO po 300 Kč, vše v hodnotě 23 200 Kč a poté obžalovaný položil na pult papírovou krabičku se svítící žárovkou a upozornil poškozenou, že nesmí deset minut volat o pomoc, jinak bude nálož odpálena a poté z místa utekl,

22) dne 2. července 2002 kolem 17:30 hodin v M. ulici namířil obžalovaný R. C. pistolí černé barvy na prodavače novinového stánku u autobusové zastávky MHD K. S., požadoval na něm vydání peněz, dobíjecích kupónů mobilního telefonu a jmenovaný mu ze strachu vydal nejméně 7 400 Kč z tržby, jeden dobíjecí kupón značky Oskar v hodnotě 400 Kč, šest dobíjecích kupónů značky GO Eurotel v hodnotě 2 000 Kč a mobilní telefon značky Nokia 3310 v hodnotě 2 800 Kč s kreditem v hodnotě 300 Kč, vše v hodnotě 12 900 Kč, přičemž obžalovaný Z. K. prověřil místo před příchodem obžalovaného R. C., který šel za ním a z křižovatky sledoval, zda se k místu neblíží další osoby, aby obžalovaného R. C. mohl varovat,

23) dne 6. července 2002 kolem 15:32 hodin obžalovaný R. C. vešel do směnárny firmy A. Ch., a. s. v ulici 17. l., obžalovaný Z. K. místo hlídal šikmo přes křižovatku od směnárny s tím, že mobilním telefonem bude obžalovaného R. C. varovat, pokud by se k místu blížily další osoby, obžalovaný R. C. po směnárnici M. D. požadoval kurzovní lístek, poté vytáhl pistoli, namířil ji na jmenovanou a vyzval jí k vydání peněz, M. D. ucpala látkovým pytlem výdejní otvor, vymáčkla tlačítko bezpečnostní agentury a obžalovaný R. C. z místa utekl a obžalovaný Z. K. měl u sebe k jištění R. C., zbraň značky CZ 100 PCR 9x 19 ráže 9 mm, zapůjčenou R C., aniž by vlastnil příslušné oprávnění k jejímu držení,

24) dne 7. července 2002 kolem 16:30 hodin na náměstí K. J. z P. po předchozí domluvě vešel obžalovaný R. C. do směnárny A. Ch., a. s., s pistolí v ruce požadoval na L. Š. vydání všech peněz, jmenovaná se ukryla pod obslužný pult, obžalovaný R. C. z místa utekl a obžalovaný Z. K. hlídal poblíž s tím, že případně při příchodu dalších osob bude spoluobžalovaného varovat mobilním telefonem,

25) dne 8. července 2002 kolem 15:05 hodin v A. ulici přistoupil obžalovaný R. C. k prodejnímu okénku prodejny T., s pistolí v ruce požadoval po R. S. vydání peněz a dobíjecích kupónů, jmenovaná spustila ochranné plexisklo, pokusila se utéct, obžalovaný R. C. utekl a obžalovaný Z. K. hlídal poblíž s tím, že případně při příchodu dalších osob bude spoluobžalovaného varovat mobilním telefonem, přičemž měl u sebe k jištění obžalovaného R. C., zbraň značky CZ 100 PCR 9x 19 ráže 9 mm, zapůjčenou obžalovaným R. C., aniž by vlastnil příslušné oprávnění k jejímu držení,

26) dne 28. května 2002 kolem 14:00 hodin na náměstí K. J. z P. vešli oba obžalovaní do prodejny M., předložili platební kartu YES a občanský průkaz, oboje na jméno J. K., chtěli zakoupit zboží, prodavač po ověření údajů na dokladech to odmítl a oba z prodejny utekli,

II) obžalovaný Z. K. sám v Ch.,

1) dne 1. července 2002 kolem 00:00 hodin na pomezí ulice R. K. a horní části J. náměstí předešel procházejícího Š. M. a kovovým páčidlem v igelitové tašce ho udeřil do hlavy, čímž mu způsobil tržně zhmožděnou ránu se zlomeninou levé spánkové kosti s mírným vpáčením úlomků a tržně zhmožděnou ránu levé spánkové krajiny, přičemž podle závěru znalce z oboru zdravotnictví mohlo dojít k vnitrolebnímu krvácení s následným útlakem mozku, poruchou vědomí a přímému ohrožení života poškozeného, poškozenému se podařilo utéct na služebnu Městské policie v Ch. a pro toto zranění byl poškozený léčen od 1. do 31. 7. 2002, přičemž od 1. do 3. 7. 2002 byl hospitalizován na chirurgickém oddělení v Ch.

Citovaný rozsudek Krajského soudu v Plzni byl doručen mimo jiné obviněnému Z. K. dne 27. 6. 2006, jeho obhájci rovněž dne 27. 6. 2006 a Okresnímu státnímu zastupitelství v Chebu dne 23. 6. 2006.

Proti uvedenému rozsudku Krajského soudu v Plzni podal obviněný, prostřednictvím svého obhájce JUDr. M. B. dovolání, které bylo doručeno Okresnímu soudu v Chebu dne 21. 8. 2006.

Obviněný svým dovoláním napadl výrokovou část citovaného rozsudku odvolacího soudu. Jako dovolací důvod uvedl, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku, přičemž odkázal na ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Naplnění zvoleného dovolacího důvodu namítá obviněný konstatováním, že nebylo prokázáno, že by se staly skutky tak, jak je uvedeno v rozsudku nalézacího soudu. K této námitce obviněný dodal, že se nalézací soud přiklonil k přiznání spoluobviněného R. C., aniž by zhodnotil jednotlivé důkazy samostatně a ve všech souvislostech.

Obviněný Z. K. ve svém dovolání dále uvedl, že důkazy neprokazují, že by spáchal trestnou činnost, a to přesto, že u něj byly nalezeny některé věci, neboť ty koupil od spoluobviněného C. Ze spáchání trestné činnosti je obviněný usvědčován pouze výpovědí spoluobviněného C., přičemž jiné důkazy proti němu před nalézacím soudem provedeny nebyly. Naproti tomu důkazy, které svědčí v jeho prospěch, se nalézací ani odvolací soud nezabýval, nijak je nevyhodnotil, přičemž soudy bez dalšího převzaly do odůvodnění popis jednotlivých skutků tak, jak je popsal spoluobviněný C. K jeho osobě obviněný uvedl, že z psychodiagnostického nálezu znalkyně M. vyplývá tendence spoluobviněného C. k okrašlování odpovědí ve snaze jevit se v lepším světle .

Obviněný dále uvedl, že soudy vyhodnotily provedené důkazy nesprávně a bez opory v provedeném dokazování dospěly k nesprávnému právnímu posouzení skutku, přičemž se nijak nevypořádaly u jednotlivých skutků s výraznými rozpory mezi výpovědí spoluobviněného C. a jinými provedenými důkazy.

K rozhodnutí odvolacího soudu obviněný uvedl, že z něj vyplývá, že se odvolací soud ztotožnil se závěry nalézacího soudu a s rozpory, které v odvolání obviněný uváděl se vypořádal konstatováním, že pokud jde o to, že ne vždy odpovídá popis zejména loupežných přepadení spoluobviněným C. s popisem ze strany poškozených, pak se nejedná o rozpory zásadního rázu. V této souvislosti obviněný uvedl, že zcela v rozporu s usvědčující výpovědí spoluobviněného C. je např. výpověď svědkyně M. D. nebo svědkyně R. S.

Obviněný závěrem svého dovolání shrnul, že v daném případě existují vady důkazního řízení, kdy z odůvodnění rozhodnutí nevyplývá vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé. K tomu pak dodal, že učiněná skutková zjištění jsou v extrémním nesouladu

s provedenými důkazy, přičemž nesprávná realizace důkazního řízení má v tomto konkrétním případě za následek porušení jeho základních práv a svobod, resp. práva na spravedlivý proces, jak je chápáno v judikatuře Ústavního soudu.

Vzhledem k uvedenému obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 3. 4. 2006, sp. zn. 50 To 657/2005, stejně jako rozsudek Okresního soudu v Chebu ze dne 12. 7. 2005, sp. zn. 6 T 113/2002, a přikázal posledně jmenovanému soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

K dovolání obviněného se vyjádřila nejvyšší státní zástupkyně prostřednictvím státního zástupce činného u Nejvyššího státního zastupitelství. Ten uvedl, že je sice dovolání obviněného podáno s odkazem na dovolací důvod uvedený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., avšak dovolatel namítá ve skutečnosti pouze vadné hodnocení provedených důkazů, čímž fakticky napadá soudem učiněná skutková zjištění. Skutkovými zjištěními, k nimž soudy v předchozím řízení dospěly způsobem neodporujícím zásadám formální logiky, je však dovolací soud vázán, a za této situace nemohou být údajná nesprávná skutková zjištění důvodem dovolání podle § 265b odst. 1 tr. ř. Dovolání obviněného je proto podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Pokud jde o námitku obviněného, že soudem učiněná skutková zjištění jsou v extrémním rozporu s provedenými důkazy, uvedl státní zástupce ve svém vyjádření, že v daném případě takový extrémní rozpor neexistuje.

Vzhledem k uvedenému navrhl závěrem státní zástupce činný u Nejvyššího státního zastupitelství, aby Nejvyšší soud České republiky obviněným podané dovolání odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně neopodstatněné, a toto rozhodnutí učinil v souladu s § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání. Pro případ, že by Nejvyšší soud České republiky hodlal učinit jiné rozhodnutí, než specifikované v § 265r odst. 1 písm. a), b) tr. ř., vyjádřil státní zástupce souhlas s projednáním věci v neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací

(§ 265c tr. ř.) nejprve zkoumal, zda je v této trestní věci dovolání přípustné, zda bylo podáno v zákonné lhůtě a oprávněnou osobou. Shledal přitom, že dovolání obviněného přípustné je [§ 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. ř.], že bylo podáno v zákonné lhůtě, jakož i na místě, kde je lze učinit (§ 265e odst. 1, 3 tr. ř.), a že bylo podáno oprávněnou osobou [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.].

Vzhledem k tomu, že lze dovolání podat jen z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. ř., musel Nejvyšší soud dále posoudit otázku, zda lze dovolatelem uplatněné dovolací důvody považovat za důvody uvedené v citovaném ustanovení zákona, jejichž existence je zároveň podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem. V úvahu přitom přicházelo posouzení pouze ve vztahu k ustanovení odstavce prvního § 265b tr. ř.

Obviněný ve svém dovolání označuje jako dovolací důvod skutečnosti uvedené v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. K tomuto je třeba v obecné rovině uvést následující:

Podle citovaného ustanovení lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. Z uvedeného plyne, že v rámci rozhodování o dovolání vychází Nejvyšší soud zásadně ze skutkových zjištění provedených soudy v předchozím řízení a pouze hodnotí, zda tato skutková zjištění byla z hlediska hmotného práva správně posouzena. Není tedy možné namítat nic proti samotným skutkovým zjištěním soudu, proti tomu, jak soud hodnotil důkazy, v jakém rozsahu provedl dokazování, jak postupoval při provádění důkazů, apod. V tomto směru totiž nejde o aplikaci hmotného práva, ale procesních předpisů, zejména ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. o postupu orgánů činných v trestním řízení při zjišťování skutkového stavu a při hodnocení důkazů. Hmotněprávní posouzení se pak týká především trestního práva hmotného, ale může se týkat i jiných právních odvětví (k tomu srov. č. 36/2004 Sb. rozh. tr., str. 299). Nesprávnost může spočívat v tom, že soud nesprávně aplikuje normu hmotného práva tím, že buď použije jiný právní předpis či jiné ustanovení nebo použije správný právní předpis a jeho správné ustanovení, ale nesprávně je vyloží. Nesprávnost může rovněž spočívat v chybně posouzené předběžné otázce. Je třeba dodat, že v žádném z dalších ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. trestní řád nepřipouští jako důvod dovolání, že by rozhodnutí bylo založeno na nesprávném nebo neúplném skutkovém zjištění. Z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř., je dovolání podáno i v případě, kdy je v něm sice citováno některé z ustanovení § 265b tr. ř., ale ve skutečnosti jsou vytýkány vady, které zákon jako důvod dovolání nepřipouští.

Tak je tomu ve všech částech dovolání obviněného.

Ten totiž ve svém dovolání, s poukazem na dovolací důvod podle ustanovení

§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., nenamítá nic v tom smyslu, že by soudy zjištěný skutkový stav neodpovídal právní kvalifikaci shora uvedenými trestnými činy, jak má především na mysli dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., ale fakticky vyjadřuje pouze svoje neztotožnění s rozsahem dokazování, způsobem hodnocení důkazů a z něho vyplývajícími závěry soudů ohledně okolností významných pro posouzení naplnění znaků trestného činu. Je však třeba mít na paměti, že takové závěry jsou závěry skutkovými, které teprve tvoří podklad pro hmotněprávní posouzení skutku z hlediska naplnění znaků skutkové podstaty v konkrétním případě v úvahu přicházejícího trestného činu. Odvozuje-li přitom obviněný nesprávnost právního posouzení skutku nebo jiného hmotněprávního posouzení pouze od jím deklarovaného jiného skutkového stavu, než k jakému dospěly soudy v dovolání předcházejícím řízení, pak jeho dovolání nespadá pod žádný zákonný dovolací důvod.

V této souvislosti je také třeba připomenout, že z hlediska nápravy skutkových vad trestní řád obsahuje další mimořádné opravné prostředky, a to především stížnost pro porušení zákona (§ 266 a násl. tr. ř.) a obnovu řízení (§ 277 a násl. tr. ř.).

Pokud jde o námitku obviněného, že soudem učiněná skutková zjištění jsou v extrémním rozporu s provedenými důkazy, a že tato okolnost představuje porušení práva na spravedlivý proces, jak je chápáno v judikatuře Ústavního soudu, lze konstatovat, že klíčovou otázkou pro posouzení této námitky je opět výklad dovolacího důvodu podle

§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Jak již bylo naznačeno výše, není Nejvyšší soud v rámci citovaného dovolacího důvodu oprávněn přezkoumávat skutkové závěry soudů učiněné v předchozím řízení, ale toliko soulad takových skutkových závěrů s hmotněprávním hodnocením provedeným soudy v předchozím řízení. Vzhledem k tomu nezbývá Nejvyššímu soudu než uzavřít, že ani posledně uvedená námitka obviněného nenaplňuje jím zvolený dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. ani žádný jiný zákonný dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud si je vědom některých rozhodnutí Ústavního soudu, ve kterých byl shora naznačený výklad citovaného dovolacího důvodu označen za příliš restriktivní. Na druhou stranu však nelze odhlédnout od skutečnosti, že existuje rovněž řada rozhodnutí, ve kterých se Ústavní soud s výkladem provedeným Nejvyšším soudem ztotožnil (srov. např. rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 332/03, I. ÚS 22/04, II. ÚS 160/03, II. ÚS 231/05, III. ÚS 296/04, III. ÚS 481/04, III. ÚS 78/05 nebo III. ÚS 80/04).

Z posledně jmenovaného rozhodnutí Ústavního soudu například vyplývá, že označení konkrétního dovolacího důvodu podle trestního řádu nemůže být pouze formální a že musí Nejvyšší soud vždy posoudit, zda dovolatelem uplatněný dovolací důvod lze i podle jím vytýkaných vad podřadit pod některý ze specifických dovolacích důvodů uvedených v § 265b tr. ř., neboť pouze skutečná existence zákonného dovolacího důvodu, nikoliv jen jeho označení, je zároveň zákonnou podmínkou i rámcem, v němž dochází k přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem. K dovolacímu důvodu uvedenému v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. dále Ústavní soud v citovaném rozhodnutí uvedl, že dovolací důvod umožňující přezkoumávat správnost a úplnost skutkového stavu, prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost jeho hodnocení v trestním řádu specifikován není, a to zejména z toho důvodu, že by tak byla porušena zásada bezprostřednosti a ústnosti a dovolací soud by se tak dostal do pozice třetí soudní instance přezkoumávající skutkový stav věci.

Závěrem je třeba říci, že za situace, kdy je rozhodovací praxe Ústavního soudu ohledně ústavně konformního výkladu dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. nejednotná, nemá Nejvyšší soud důvod měnit svůj ustálený výklad tohoto ustanovení.

Vzhledem ke shora uvedenému dospěl Nejvyšší soud k závěru, že obviněný Z. K. podal dovolání z jiných důvodů, než jsou uvedeny v ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř., a proto postupoval podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. a jeho dovolání odmítl, aniž se dále zabýval jím napadeným rozhodnutím a řízením jemu předcházejícím podle § 265i odst. 3 až 5 tr. ř.

O odmítnutí dovolání rozhodl Nejvyšší soud v neveřejném zasedání v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 26. dubna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch