11 Tdo 340/2004
Datum rozhodnutí: 21.10.2004
Dotčené předpisy:
11 Tdo 340/2004-I

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl dne 21. října 2004 v řízení o dovolání obviněného P. K. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. října 2003, sp. zn. 5 To 441/2003, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 3 T 193/2001 t a k t o :

Podle § 131 odst. 1 tr. řádu, § 138 tr. řádu se vyhotovení a opisy usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. července 2004, sp. zn. 11 Tdo 340/2004 o p r a v u j í tak, že v záhlaví tohoto usnesení se nesprávné datum narození obviněného P. K. " 4" nahrazuje správným datem " 5".

O d ů v o d n ě n í :

Ve vyhotovení a opisech usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. července 2004, sp. zn. 11 Tdo 340/2004, jímž bylo rozhodnuto o dovolání obviněného P. K., došlo ke zřejmé nesprávnosti v tom, že místo správného data narození obviněného P. K. ...5 bylo uvedeno 4. Tato zřejmá nesprávnost je v záhlaví citovaného usnesení Nejvyššího soudu.

Předseda senátu proto postupem podle § 131 odst. 1 tr. řádu, § 138 tr. řádu rozhodl o opravě.

P o u č e n í : Proto tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 21. října 2004

Předseda senátu:

JUDr. Stanislav Rizman