11 Tdo 161/2013
Datum rozhodnutí: 23.04.2013
Dotčené předpisy: § 165 odst. 25 tr. ř., § 158 odst. 3 písm. c) tr. ř., § 2 odst. 5 6 tr. ř.11 Tdo 161/2013 -31

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 23. dubna 2013 dovolání podané obviněným M. S., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 10. 2012, sp. zn. 7 To 355/2012, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 1 T 150/2012 a rozhodl t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. s e dovolání obviněného M. S.
o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Blansku ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 1 T 150/2012, byl obviněný M. S. uznán vinným jednak v bodech 1, 2-6, 9, 12-13, 15-17, 19-23, 25-31, 33-36 výroku zločinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, odst. 4 písm. c) tr. zákoníku (v bodech 22, 23, 25-31, 33-36 výroku samostatně, v bodech 1-17, 19-21 ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku), jednak v bodech 1, 2-6, 9, 12-13, 15-17, 19-23, 25-31, 33-36 výroku přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 1, odst. 3 písm. d) tr. zákoníku (v bodech 22, 23, 25-31, 33-36 výroku samostatně, v bodech 1-17, 19-21 ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku). Za tuto trestnou činnost byl podle § 205 odst. 4 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř a půl roku, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Tímto rozsudkem bylo rozhodnuto také o vině a trestu spoluobviněného G. Z. Obviněný byl rovněž zčásti zproštěn obžaloby v pěti útocích citovaných v rozsudku. Dále bylo rozhodnuto o náhradě škody.

Podle skutkových zjištění se obviněný dopustil shora uvedené trestné činnosti tím, že:

G. Z. a M. S. společně
1/
v přesně nezjištěné době od 10.15 hod. dne 16.7.2011 do 07.55 hod. dne 17.7.2011 se vloupali do nákupního střediska v obci D., a to tak, že nejdříve bez zjevného poškození otevřeli koncový rozvaděč telefonní přípojky před budovou nákupního střediska a přestřihli 12 ks přívodních kabelů, poté nezjištěným předmětem rozlomili dvě cylindrické vložky FAB u vstupních dveří do objektu, vnikli dovnitř a vylomili další dva zámky na dveřích do samoobslužné prodejny, potom vypáčili okno a dřevěné dveře do kanceláře vedoucího, rozlomili jeden zámek ve dveřích do chodbičky skladu a jeden zámek na dveřích do samotného skladu, utrhli petlici na dveřích na nákladovou rampu, vypáčili zadní dveře do prodejny masa a další dvoukřídlé dřevěné dveře na nájezdovou rampu, odstranili zámek z mříže u dveří na rampu a nakonec úhlovou bruskou rozřezali dvířka kovového trezoru ve skladu, během pobytu ve středisku odcizili z prodejny aviváž zn. Silan a část obsahu vylili u obou pokladen na zem, pak vzali 2 láhve o obsahu jeden litr Rumu Božkov, jednu láhev rozbili před trezorem a druhou ve skladu drogerie, z trezoru odcizili finanční hotovost ve výši 73.703,- Kč, z dřevěné skříně na chodbičce bez zjevného poškození 300,- Kč v drobných mincích, z prostor u pokladen a skladu drogerie odcizili nejméně 1.720 krabiček cigaret různých značek, přičemž svým jednáním způsobili majiteli Jednotě, spotřební družstvo Velké Meziříčí, IČO: 00032344, se sídlem Třebíčská 1 173, 594 18 Velké Meziříčí, škodu odcizením zboží a finanční hotovosti ve výši 366.464,- Kč a škodu poškozením zařízení ve výši 11.937,- Kč, pojistnou událost plnila ve výši 271.725,- Kč Kooperativa pojišťovna a.s., Brněnská 634, 664 42 Modřice, a firmě Telefonica Czech republic, a.s., Za Brumlovkou 2, Praha 4, IČO: 60193336 způsobili škodu poškozením telefonních kabelů v nepatrné nevyčíslené výši přibližně 1.000,- Kč, kterou nebude společnost nárokovat,
M. S. sám
2/
v přesně nezjištěné době od 21.00 hod. dne 19.7.2011 do 04.40 hod. dne 20.7.2011 se vloupal do administrativní budovy Zemědělské společnosti Vítějeves, a. s., v obci Vítějeves, okr. Svitavy a to tak, že nejdříve na vnější zdi budovy přestřihl telefonní kabel, pak vypáčil vstupní dveře, z chodby v přízemí vypáčil dalších sedm sololitových dveří do skladů, kanceláří a kuchyně, ze které z neuzamčené příruční pokladny odcizil finanční hotovost ve výši 2.438,- Kč, 17,9 kg vepřové plece, 3 kg vepřové krkovice, 1,5 kg másla, 10 ks sušeného mléka, 9,57 kg tvrdého sýra, 5 kg koření zn. Podravka, 1 kg pepře, 4,5 kg Masoxu, 2 kg pudingu, 0,5 kg mleté papriky, 1 ks gulášového koření, 3 ks kečupu a 1 ks granulovaného česneku, poté vystoupil do prvního patra, kde odstranil u třech mříží visací zámky, pak vypáčil další čtvery sololitové dveře do kanceláří a skladu, které prohledal, v kanceláři účtárny vypáčil příruční pokladnu, z níž odcizil 12.193,- Kč a nakonec vyřízl otvor v plechovém plášti zabudovaného trezoru a svým jednáním tak způsobil Zemědělské společnosti Vítějeves, a. s., IČO:25252526 se sídlem v obci Vítějeves 74, 569 06, škodu odcizením ve výši 19.892,- Kč a škodu poškozením ve výši 4.366,- Kč a společnosti Telefonica Czech Republic, a.s., IC: 60193336, Za Brumlovkou, 266/2, Praha 4, IČO: 60193336 škodu poškozením ve výši nejméně 5.493,- Kč,
3/
v přesně nezjištěné době od 13.00 hod. dne 24.7.2011 do 06.45 hod. dne 25.7.2011 se vloupal v obci V., do prodejny SD Jednota Svitavy a to tím způsobem, že vypáčil zadní dveře a mříž za nimi, pak další dveře do skladu prodejny a násilím otevřel trezor, ze kterého odcizil finanční hotovost ve výši 25.420,- Kč a stravenky v hodnotě 10.240,- Kč, ze skladu a ze samotné prodejny přesně nezjištěné množství cigaret různých značek i další zboží, svým jednáním způsobil Jednotě Spotřebnímu družstvu, IČO: 00032191 se sídlem ve Svitavách na ul. Wolkerova alej 14, 568 21, dle provedené inventury škodu odcizením ve výši 89.717,- Kč a škodu poškozením ve výši 6.994,- Kč, pojistnou událost plnila pod č. pojistné události 4113060609 ve výši 80.576,- Kč Kooperativa pojišťovna, a. s., Brněnská 634, 664 42 Modřice,
4/
v přesně nezjištěné době od 23.50 hod. dne 4.8.2011 do 04.50 hod. dne 5.8.2011 se vloupal do budovy Zemědělského družstva v Sebranicích č. p. 228, okr. Blansko a to tak, že vypáčil okno do kuchyňky administrativní budovy, vnikl dovnitř, vypáčil dveře do kanceláře archivu a úhlovou bruskou v místech zámku vyřízl otvor ve dvířkách kovového trezoru a vzal z něj příruční pokladnu, kterou vypáčil a vzal z ní finanční hotovost ve výši 56.388,- Kč, 100 Eur a Flashdisc nezj. zn., pak vypáčil dveře do kanceláře agronoma, vypáčil zásuvku pracovního stolu, vše prohledal, ale nic neodcizil, nakonec vypáčil dveře do kanceláře sekretářek, kde rovněž vypáčil zásuvku pracovního stolu, při odchodu vystříkal na zem dva práškové a jeden vodní hasící přístroj a v kanceláři rozsypal pepř, kdy svým jednáním způsobil společnosti Zemědělské družstvo, IČO: 48908762, se sídlem v Sebranicích 228, 679 31 škodu odcizením finančních částek a Flashdisku ve výši 60.402,- Kč a škodu poškozením zařízení ve výši 17.096,- Kč, pojistnou událost pod č. 4113052057 plnila ve výši 63.366,- Kč Kooperativa pojišťovna, a. s., Brněnská 634,66442 Modřice,
5/
v přesně nezjištěné době od 23.00 hod. dne 11.8.2011 do 05.40 hod. dne 12.8.2011 v obci S. u L., se vloupal do objektu společnosti Agro Družstva Sebranice tak, že nejdříve poškodil na budově zabezpečovací zařízení, pak se pokusil vypáčit dveře do dílen, což se mu nepodařilo, poté vylezl po požárním žebříku na střechu dílen, odtud vypáčil okno do kanceláře, vlezl dovnitř a vypáčil čtvery dveře od kanceláří, které prohledal, poškodil zde náhradní zdroj zabezpečovacího zařízení a internetový server, pak vypáčil dva visací zámky na mřížích do kanceláře pokladny a tady rozřezal dveře trezoru, ze kterého odcizil 214.589,- Kč, svým jednáním způsobil společnosti Agro družstvo Sebranice, IČO:47468424 se sídlem v Sebranicích č.p. 338, 569 62 škodu odcizením peněz 214.589,- Kč a škodu poškozením ve výši 116.902,- Kč ,
6/
v přesně nezjištěné době od 22.00 hod. dne 14.8.2011 do 06.05 hod. dne 15.8.2011 se vloupal
do obecní budovy v obci S., tak, že vypáčil plastové dveře do budovy a pak i dveře do samotné prodejny a poškodil i visací zámek, vnikl dovnitř a ve skladě vypáčil boční stěnu ve zdi zabudovaného kovového trezoru, z něhož odcizil finanční hotovost ve výši 56.839,- Kč a přesně nezjištěný počet dobíjecích telefonních kupónů a z prodejny přesně nezjištěné množství zboží dle provedené inventury v hodnotě 59.633,- Kč, nakonec po podlaze rozlil čistící prostředek SAVO, kdy svým jednáním způsobili majiteli budovy Obci Studnice, IČO: 00292338, se sídlem Studnice 66, 683 08, škodu poškozením plastových dveří ve výši 6.800,- Kč, pojistnou událost pod. č. .......... ve výši 6.800,- Kč plnila Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., Panská 2, Brno, a COOP Jednotě spotřební družstvo v Boskovicích, IČO: 00032221, se sídlem náměstí 9. května 2136110, Boskovice, škodu odcizením zboží a finanční hotovosti ve výši 116.472,- Kč a škodu poškozením ve výši 10.696,- Kč, pojistnou událost pod č ........, ......... ve výši 68.027,- Kč plnila ČSOB pojišťovna, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice,

G. Z. a M. S. společně
9/
v přesně nezjištěné době od 11.00 hod. dne 4.9.2011 do 06.55 hod. dne 5.9.2011 se vloupali
v K., do prodejny Jednoty Boskovice, a to tak, že vypáčili vstupní plastové dveře do prodejny, vnikli dovnitř a zde vypáčili dveře do kanceláře vedoucí a pak i do kotelny, v níž vytrhli a odcizili ze zdi zabudovaný kovový trezorek s finanční hotovostí ve výši 53.460,- Kč a platební Max kartou a z plastového mincovníku vzali 1.470,- Kč v mincích různých nominálních hodnot a nakonec v prodejně odcizili, dle provedené inventury, různé zboží v hodnotě 53.998,- Kč a láhev SAVA a aviváže zn. Persil, obsah vylili na podlahu prodejních prostor, kde se pohybovali a madlo vstupních dveří, svým jednáním způsobili COOP Jednotě Boskovice, IČO: 00032221, se sídlem na Náměstí 9. května 10, 680 01, Boskovice škodu odcizením ve výši 107.458,-Kč a škodu poškozením ve výši 11.133,- Kč, pojistnou událost pod nezjištěným číslem ve výši 88.813,- Kč plnila ČSOB pojišťovna, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice,
12/
v přesně nezjištěné době od 18.05 hod. dne 21.9.2011 do 05.18 hod. dne 22.9.2011 se v loupali ve V. do firmy Mimoska CZ, s. r. o., tím způsobem, že nejdříve z čelního štítu budovy vytrhli hlásič akustického zabezpečovacího systému a přestřihli telefonní linky v koncovém rozvaděči, pak vypáčili ze zadní strany budovy plastové dveře, vnikli dovnitř, kde z chodby vypáčili dveře do skladu oděvů, odtud se dostali i do skladu archivu, na chodbě pak vypáčili další dveře do samotné prodejny dámské konfekce, v prodejně vypáčili příruční kovovou pokladnu, ze které odcizili 15.000,- Kč, poté vypáčili jedny dveře vedoucí do třech kanceláří, v první vytrhli ze zdi pohybové čidlo a vypáčili kovovou skříňku od klíčů, v další kanceláři také vytrhli pohybové čidlo a potom vypáčili kovovou skříň a v ní umístěný kovový trezor naložili na paletový vozík, odvezli jej k výrobní lince, kde ho vypáčili, našli v něm kovovou pokladnu, taktéž ji vypáčili a odcizili z ní 39.526,-Kč a 1.297.31 EUR, svým jednáním způsobili firmě Mimoska CZ, s. r. o., Brněnská 469/41 B, Vyškov, IČO: 60702541, škodu odcizením ve výši nejméně 90.186,-Kč škodu poškozením ve výši nejméně 88.932,- Kč, pojistnou událost plnila pod č. pojistné události 4113055832 a 4113055832 ve výši 122.710,- Kč Kooperativa pojišťovna, a. s., Brněnská 634, 664 42 Modřice, a společnosti Telefonica Czech Republic, a. s., IČO: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 škodu poškozením ve výši 852,- Kč,
- v přesně nezjištěné době od 16.30 hod. dne 21.9.2011 do 06.00 hod. dne 22.9.2011 se vloupali ve V. do firmy JK Drinks, s. r. o., a to tím způsobem, že nejdříve před budovou přestřihli optický kabel, čímž vyřadili z provozu telefonní spojení, pak vypáčili okno do vzorkovny, zde přestřihli optické kabely k zabezpečovacím čidlům a jedno čidlo strhli ze stěny, pak vypáčili příruční kovovou pokladnu, ze které odcizili 10.000,- Kč, z dřevěné krabičky 3.000,- Kč, ze zásuvky kancelářského stolu 1.700,- Kč, pak vypáčili dveře ze vzorkovny a vešli do malého skladu, přestřihli zde optický kabel k pohybovému čidlu a čidlo strhli ze zdi a odcizili odtud celkem 550 krabiček cigaret zn. Viceroy Red, Viceroy Blue, Marboro Box Gold a 10 telefonních kuponů Twist, odtud se pak dostali do velkého skladu, kde přestřihli optický kabel k čidlu a čidlo strhli a taktéž zničili plastovou sirénu, nic neodcizili, potom vypáčili dveře do sklepa, kde také nic neodcizili, dostali se bez zjevného použití násilí i do kanceláře vedoucího, kde z pracovního stolu odcizili volně položených 29.000,- Kč, svým jednáním způsobili firmě JK Drinks, s. r. o., IČO: 26916584, se sídlem Cukrovarská 30 ve Vyškově, škodu odcizením ve výši 77.570,- Kč a škodu poškozením ve výši 87.410,- Kč a společnosti Telefonica Czech Republic, a.s., IČO: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, škodu poškozením ve výši 2.429,- Kč,
- v přesně nezjištěné době od 17.15 hod. dne 21.9.2011 do ranních hodin dne 22.9.2011 se vloupali ve V. do oploceného areálu firmy Vrána, s. r. o., a to tak, že v pletivu vystřihli otvor, vlezli dovnitř, nic neodcizili, kdy svým jednáním způsobili majiteli společnosti Vrána, s. r. o., se sídlem na Brněnské ulici 445, ve Vyškově škodu poškozením ve výši 300,-Kč,

M. S. sám
13/
v přesně nezjištěné době od 11.00 hod. dne 24.9.2011 do 02.11 hod. dne 26.9.2011 se vloupal v obci Ž., do prodejny Jednoty Boskovice, a to tak, že nejdříve vypáčil branku, pak zadní vstupní dveře do prodejny, vešel dovnitř, tady vypáčil dveře do kanceláře a v ní dvířka ve zdi zabudovaného kovového trezoru, ze kterého odcizil finanční hotovost a přesně nezjištěný počet stravenek Exit a Sodexo a 20 kusů dobíjecích kupónů 02 po 250,- Kč v celkové výši 53.367.Kč, v prodejně dále odcizil nezjištěné množství cigaret zn. Viceroy, Start, Petra, Marlboro, LM a Moon, nakonec podlahu chodby polil aviváží zn. Quantum a Lavante, kdy svým jednáním způsobil COOP Jednotě Boskovice, IČO: 00032221, se sídlem náměstí 9. května 10, 680 01 Boskovice, dle provedené inventury škodu odcizením ve výši 104.780,- Kč a škodu poškozením ve výši 8.789,- Kč, pojistnou událost pod č. 2116523497, 2116522599 a 2116521551 ve výši 36.907,- Kč plnila ČSOB pojišťovna, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí 1458.532 18 Pardubice,
15/
v přesně nezjištěné době od 00.05 hod. do 00.17 hod. dne 30.9.2011 v K., se vloupal do kanceláře společnosti Anah K+R, s. r. o., a to tak, že přestřihl napínací drát oplocení a protáhl se do areálu, vypáčil okno do kanceláře, vnikl dovnitř, poškodil dvě čidla zabezpečovacího zařízení, monitor a záznamové zařízení k počítači, poškodil trezorovou skříň, objekt prohledal, nic neodcizil, kdy svým jednáním způsobil společnosti Anah K+R, s. r. o., IČO: 25314700, se sídlem na ulici Mlýnské 86, 683 52 Křenovice, žádnou škodu odcizením a škodu poškozením dle poškozeného ve výši nejméně 23.010,- Kč, dle odborného vyjádření znalce ve výši 17.400,- Kč, pojistnou událost pod č. ...... plnila Česká pojišťovna, a. s., Spálená 16, 113 04 Praha, ve výši 20.060,- Kč,
16/
v přesně nezjištěné době od 19.00 hod. dne 6.10.2011 do 06.00 hod. dne 7.10.2011 se vloupal do areálu Zemědělského družstva v M., tím způsobem, že bez zjevného poškození přelezl plot, pak bez poškození vlezl oknem do prvního patra administrativní budovy, zde vypáčil celkem desatery dveře od kanceláří, poškodil GSM zabezpečovací zařízení, vyřízl otvor ve dveřích kovového trezoru, z něhož odcizil 69.903,- Kč, poté vytrhl tyče kovové mříže a poškodil dva visací zámky, z kanceláří odcizil 21 kolků po 100,- Kč, 4 kolky po 50,- Kč, 400 desetikorunových známek a laptop zn. Asus P501J, nakonec v několika místnostech vystříkal práškový hasicí přístroj, svým jednáním způsobil společnosti Zemědělské družstvo Růžový palouček, IČO:00129771, škodu odcizením ve výši 88.203,- Kč a škodu poškozením ve výši 96.162,- Kč, pojistnou událost pod č. 3951319 plnila Česká pojišťovna, a. s., Spálená 16, 113 04 Praha ve výši 64.903,- Kč,

G. Z. a M. S. společně
17/
v době od 14.00 hod. dne 03.09.2011 do 05.30 hod. dne 05.09.2011 v obci L., po předchozí vzájemné domluvě na místní prodejně smíšeného zboží Jednota SD Boskovice nezjištěným předmětem vypáčili boční dveře na nákladní rampě, vnikli do prodejny, kde vypáčili vnitřní dveře skladu, dále vypáčili ochranou mříž dveří skladu, odkud pak měli volný přístup do prodejních prostor, odkud odcizili přesně nezjištěné množství krabiček cigaret různých značek, pomocí úhlové brusky poškodili dvířka bezpečnostní skříně, ze které následně odcizili finanční hotovost ve výši 8.534,- Kč a na podlahu prodejny rozlili čistící prostředek Savo, který nalezli v prodejně, čímž způsobili SD Jednota v Boskovicích, IČO: 00032221, odcizením finanční hotovosti a cigaret škodu ve výši 26.798,- Kč, poškozením zařízení škodu ve výši 7.174,- Kč, pojistnou událost pod č. ........ plnila ČSOB pojišťovna, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice,
19/
v době od 11.10 hod. dne 19.11.2011 do 15.50 hod. dne 20.11.2011 v obci S., po předchozí vzájemné domluvě vypáčili kovovou tyčí vstupní dveře prodejny Jednota COOP, vnikli dovnitř, kde v kanceláři pomocí úhlové brusky vnikli do trezoru zabudovaného ve zdi, ze kterého nic neodcizili a v kanceláři odcizili z přihrádky stolu 20 ks stravenek Sodexo v celkové hodnotě 1.300,- Kč, v prostoru skladu odcizili plastový prádelní koš a 8 ks lahví alkoholu Rum a v prodejních prostorách odcizili z elektronické pokladny přihrádku s obsahem drobných mincí v hodnotě 1.500,- Kč, z přihrádky pod pultem odcizili cigarety různých značek v celkové hodnotě 10.000,- Kč, z regálů za prodejním pultem odcizili 4ks balení džusu Relax a cukrovinky, balení čistícího prostředku Savo, který rozlili po prodejních prostorách, kanceláři a trezoru, čímž způsobili odcizením stravenek majiteli P. K., škodu ve výši 1.300,- Kč a Jednotě, s. d., v Boskovicích, IČO: 00032221, odcizením finanční hotovosti, cigaret a dalšího zboží škodu ve výši 18.901,- Kč, poškozením zařízení škodu ve výši 5.578,- Kč, pojistnou událost pod č. ..... ve výši 17.110,- Kč plnila ČSOB pojišťovna a. s., Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí 1458,532 18 Pardubice,
20/
v době od 12.10 hod. dne 19.11.2011 do 16.50 hod. dne 20.11.2011 v obci R., po předchozí vzájemné domluvě přelezli bránu areálu prodejny smíšeného zboží Jednota SD Boskovice, vnikli do dvora, kde nezjištěným předmětem vyhnuli boční hliníkovou lištu a vyřezali část skleněné výplně okna, vnikli do obecní prodejny masa, kde z neuzamčené pokladny odcizili finanční hotovost ve výši 2.600,- Kč v drobných mincích, dále vylomili vložku zámku dveří do zádveřní místnosti, vložku zámku dveří vedoucích do samotné prodejny smíšeného zboží a vložku zámku dveří skladu, vnikli dovnitř, odkud z prostoru pokladny a ze skladu odcizili přesně nezjištěné množství cigaret různých značek v hodnotě 50.000,- Kč, vypáčili dveře kanceláře, vylomili vložku zámku dveří vedoucích do meziskladu prodejny a vložku zámku dveří šatny, vnikli dovnitř, kde nezjištěným předmětem vyřezali otvor v dvířkách ve zdi zabudovaného trezoru, v tomto dále vylomili vložku zámku vnitřních dvířek a z trezoru odcizili finanční hotovost ve výši 46.000,- Kč, čímž způsobili Jednotě, s. d., v Boskovicích, IČO: 00032221, odcizením finanční hotovosti a cigaret škodu ve výši 91.603,- Kč, poškozením zařízení škodu ve výši 17.347,- Kč, pojistnou událost pod č. ...... ve výši 44.632,- Kč plnila ČSOB pojišťovna, a. s., Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice, a obci Rozstání, IČO: 288 721 způsobili škodu odcizením finanční hotovosti ve výši 2.600,- Kč,
21/
v době od 11.45 hod. dne 26.11.2011 do 17.35 hod. dne 27.11.2011 v obci D., v objektu nákupního střediska Jednota SD Boskovice, po předchozí vzájemné domluvě, nezjištěným předmětem poškodili rozvodnou skříň telefonu a elektronického zabezpečovacího systému prodejny, vypáčili z rámu venkovní mříž okna toalet, vnikli dovnitř, kde vylomili vložku zámku dveří hlavní chodby, kde dále vylomili vložku zámku dveří prodejny, vnikli dovnitř, kde ze stojanu u pokladny odcizili přesně nezjištěné množství krabiček cigaret různých značek, dále vnikli neuzamčenými dveřmi do skladu prodejny, odkud odcizili přesně nezjištěné množství kartonů cigaret různých značek, dále vypáčili vstupní dveře do spojovací chodby, vylomili vložku zámku dveří do skladu piva, vypáčili vstupní dveře kanceláře, odkud dále po nalezení klíče vnikli do šatny objektu, kde nezjištěným předmětem rozřezali dvířka ve zdi zabudovaného trezoru, ze kterého odcizili finanční hotovost ve výši 52.000,- Kč, vylomili vložku zámku dveří vedoucích k nákladní rampě, dále v prvním patře budovy vylomili bezpečnostní vložku zámku prodejny spol. Naturfit, s. r. o., v níž poškodili internet, nic zde neodcizili, čímž způsobili Jednotě, s. d., v Boskovicích, IČO: 00032221, odcizením finanční hotovosti a cigaret škodu ve výši 122.832,- Kč, poškozením zařízení škodu ve výši 17.117,-Kč, pojistnou událost pod č. ...... ve výši 69.208,- Kč plnila ČSOB pojišťovna, a. s., Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice, a poškozením bezpečnostní vložky zámku a internetu spol. NATURFIT, s. r. o., se sídlem Lidická 77, 602 00 Brno, škodu ve výši 5.500,- Kč,

M. S. sám
22/
v přesně nezjištěné době od 19.30 hod. dne 30.5.2011 do 05.30 hod. dne 31.5.2011 v obci T., bez zjevného násilí, pravděpodobně pootevřeným oknem vlezl do zasedací místnosti budovy obecního úřadu, poté vypáčil dveře do vedlejší místnosti a druhé dveře do kanceláře, zde páčením poškodil kovová dvířka trezoru zabudovaného ve zdi, pak vypáčil dveře do půdních prostor a do klubovny, ze které odcizil 4 krabičky cigaret zn. ViceRoy, 3 krabičky cigaret Redwhite a finanční hotovost ve výši 300,- Kč, kdy svým jednáním způsobil majiteli cigaret J. O., škodu odcizením ve výši 755,- Kč a Obci Třebějice, IČO:00667200 škodu poškozením dveří a dvířek trezoru ve výši 7.570,- Kč,
23/
v přesně nezjištěné době od 23.00 hod. dne 24.7.2011 do 06.35 hod. dne 25.7.2011 v obci K., nezabezpečenými dveřmi vstoupil do administrativní budovy ZOO Hořice, zde pak rozbil skleněnou výplň dveří do kanceláře vedoucího provozu, odkud odcizil finanční hotovost ve výši 5.500,- Kč a dále zde rozřezal v místě zámku kovový trezor, ve kterém však nic nebylo, z kantýny pak odcizil 1 karton cigaret zn. Petra Light a 1 karton cigaret zn. LD, tímto jednáním způsobil Zemědělskému obchodnímu družstvu Hořice č.p. 66, 396 01 Humpolec, IČO:00111228, škodu odcizením ve výši nejméně 6.850,- Kč a škodu poškozením dle znalce ve výši 13.600,- Kč,
25/
v přesně nezjištěné době od 23.30 hod. dne 7.9.2011 do 05.45 hod. dne 8.9.2011 v obci D., se vloupal do prodejny potravin a to tím způsobem, že přestřihl kovovou petlici u vstupních dveří, další vstupní dveře vypáčil, vešel dovnitř a bez zjevného použití násilí otevřel pokladnu zn. Sharp, ze které odcizil 4.800,- Kč, pak vypáčil pokladnu zn. Serd, z níž vzal 1.770,- Kč, a nakonec odcizil 173 krabiček cigaret různých zn. Petra, Start, RedWhite, Viceroy, Sparta, Philip Moris, LM, MOON, Marlboro a Stels, při odchodu na podlahu vysypal 3 sáčky černého pepře, svým jednáním tak způsobil majiteli, firmě J. R., Potraviny provozovna D., škodu odcizením ve výši 18.337,- Kč a škodu poškozením ve výši 630,- Kč,
26/
v přesně nezjištěné době od 16.45 hod. dne 22.9.2011 do 05.45 hod. dne 23.9.2011 v obci K., se vloupal do VOD Kámen a to tak, že vypáčil vstupní dveře do administrativní budovy a dále dveře do kanceláře zootechnika, ve druhém patře vypáčil mříž a dveře do chodby a ze stěny sundal práškový hasicí přístroj, který na místě vystříkal, ve skladu ochranných pomůcek zničil elektronické zabezpečovací zařízení DSC PC 5010, pak prohledal neuzamčené kanceláře a v místnosti mzdové účetní vyřízl otvor ve dvířkách železobetonové pokladny SAFESIA, z níž odcizil příruční pokladničku s finanční hotovostí ve výši 92.827,- Kč, z kanceláře finanční účtárny ze zásuvky stolu odcizil 4.350,- Kč, svým jednáním tak způsobil Výrobně obchodnímu družstvu se sídlem v Kámenu, PSČ 394 13, IČO:49022679, škodu odcizením ve výši nejméně 95.490,- Kč a škodu poškozením ve výši nejméně 68.637,- Kč a S. M., škodu odcizením ve výši 4.350,- Kč,
27/
v přesně nezjištěné době od 16.30 hod. dne 29.9.2011 do 06.25.hod. dne 30.9.2011 se vloupal v K., do budovy obecního úřadu, a to tak, že nejdříve na patě domu přerušil telefonní spojení, pak vypáčil vstupní dveře a v přízemí dveře do místnosti archívu Zemědělského obchodního družstva Máj Kestřany, pak vypáčil mříž vedoucí do prvního patra a zde postupně vypáčil celkem desatery dveře do kanceláří č. 12 až 21, v kanceláři č. 18 ze skříně demontoval a pak vypáčil plechový trezor, z něhož odcizil 15.401,- Kč, tímto jednáním způsobil Obci Kestřany, IČO:249742 škodu odcizením peněz a pokladny ve výši 18.040,- Kč a škodu poškozením ve výši nejméně 24.000,- Kč,
- v kanceláři č. 15 rozřezal ocelový trezor zn. Popelka a pak i v něm uloženou příruční kovovou pokladnu, ze které odcizil 67.578,- Kč a 126 Euro, svým jednáním způsobil majiteli Zemědělskému obchodnímu družstvu Máj Kestřany, IČO:00112402, Kestřany 136, škodu odcizením ve výši 70.713,- Kč a škodu poškozením ve výši 75.914,- Kč, pojistnou událost ve výši 49.000,- Kč pod č. škodní události 3977911 plnila Česká pojišťovna, a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha,
- v témže trezoru byla další kovová příruční pokladna, kterou také vypáčil a odcizil z ní finanční hotovost ve výši 8.000,- Kč a 250 Euro, čímž způsobil společnosti Agroinvest spol. s r. o., IČO:49023497, Kestřany 136, škodu odcizením ve výši 14.385,- Kč a škodu poškozením ve výši 1.000,- Kč,
- z pokladny odcizil i dalších 574,- Kč a pokladní doklady v hodnotě 3.500,- Kč, tímto způsobil společnosti Bioplyn Kestřany, s. r. o., IČO:261 073 50, Kestřany 136, která zde měla peníze uschovány, škodu odcizením ve výši 4.074,- Kč,
- přerušením telefonního spojení způsobil společnosti Telefonica Czech Republic, a.s., IČO: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 - Michle, škodu poškozením ve výši 4.674,- Kč,
28/
v přesně nezjištěné době od 10.30 hod. dne 22.10.2011 do 05.15 hod. dne 24.10.2011 v obci S., se vloupal do prodejny Jednoty SD Milevsko, a to tak, že vylomil zámek dveří z boční strany budovy, vnikl do místnosti pro zásobování, odtud vypáčil dveře do kanceláře a ve skříni vypáčil příruční pokladnu, z níž odcizil finanční hotovost v přesně nezjištěné výši a nezjištěný počet stravenek Tiket Service Syas, v prodejně za prodejním pultem odcizil nejméně 40 ks čokolád zn. Figaro a přesně nezjištěný počet cigaret, při odchodu polil podlahu prodejny nalezeným čistícím prostředkem zn. Savo, a svým jednáním způsobil Jednotě, spotřebnímu družstvu v Milevsku, Gen. Svobody 606, 399 01 Milevsko, IČO: 00031895, dle provedené inventury škodu odcizením ve výši 78.683,- Kč a škodu poškozením ve výši 10.841,- Kč,
29/
v přesně nezjištěné době od 19.00 hod. 30.10.2011 do 06.50 hod. dne 31.10.2011 v obci J. se vloupal do budovy Zemědělského družstva, a to tak, že vytlačil dvoukřídlé okno do kanceláře společnosti, volně prošel do další místnosti, kde pravděpodobně úhlovou bruskou vyřízl otvor v oblasti zámku v trezoru zn. Safesia zabudovaném ve zdi, jen díky betonové výplni ve dveřích se dovnitř však nedostal, poté vykopl dveře na toaletu a přes archiv a zasedací místnost prošel ke dveřím prokuristy a zootechničky, tyto vylomil, vešel dovnitř, kancelář prohledal a ze zásuvky pracovního stolu odcizil finanční hotovost 100,- Kč a svým jednáním způsobil Zemědělskému družstvu Jinín, č.p. 44, PSČ 386 01, IČO: 48245933 škodu odcizením ve výši 100,- Kč a škodu poškozením ve výši 7.900,- Kč,
30/
v přesně nezjištěné době od 15.00 hod. dne 11.11.2011 do 08.30 hod. dne 12.11.2011 v L. n. L., se vloupal do budovy na ulici T., a to tak, že poškodil vstupní posuvné prosklené dveře, uvnitř vypáčil dveře do kanceláře firmy Eurest spol. s r. o., zde nejdříve vypáčil kovovou zásuvku pokladny zn. Star CB-2002, ze které odcizil 253,- Kč, poté vylomil zámek příruční pokladny, ze které odcizil 17.129,- Kč a stravenky Dejeuner, Sodexo, Adenred v hodnotě 4.815,- Kč a kartu CCS, poté přešel do jídelny v prvním patře budovy a odcizil zde příruční kovovou pokladničku s hotovostí 500,- Kč a pěti magnetickými kartami, svým jednáním způsobil škodu poškozením Městu Lomnice nad Lužnicí, IČO: 00247022, se sídlem na nám. 5. května 130, PSČ 378 16, ve výši 13.250,- Kč a firmě Eurest spol. s r. o., IČO: 00642215, se sídlem U Pergamenky 1145112, 170 00 Praha 7, škodu odcizením ve výši 22.897,- Kč a škodu poškozením ve výši 3.500,- Kč,
31/
v přesně nezjištěné době od 18.15 hod. dne 15.11.2011 do 03.40 hod. dne 16.11.2011 ve V.,, se vloupal na náměstí Svobody č. 10 do provozovny Řeznictví a lahůdky, a to tak, že vypáčil vstupní dveře, z kanceláře odcizil ze zdi zabudovaný trezor nezj. zn. s finanční hotovostí 44.889,- Kč, stravenkami Sorbi a Gastro v hodnotě 12.335,- Kč, mobilním telefonem zn. NOKIA, typ 2330 a s doklady, svým jednáním způsobil firmě ing. Václav Kozel, IČO: 10281908 se sídlem v Hluboké nad Vltavou, ul. Na Vyhlídce 725, škodu odcizením ve výši 69.724,- Kč a škodu poškozením ve výši 3.550,- Kč,
33/
v přesně nezjištěné době od 02.00 hod. do 11.30 hod. dne 27.11.2011 ve S., se na návsi vloupal do budovy s pohostinstvím a prodejnou potravin, a to tak, že si předem pravděpodobně nechal pootevřené okno na schodišti, kterým pak vlezl dovnitř, poté v prvním patře vypáčil dveře do salonku pohostinství Tour Club, přes tento přešel do pohostinství a ze zásuvky barového pultu odcizil finanční hotovost ve výši 8.125,- Kč a dosud přesně nezjištěné množství cigaret v hodnotě nejméně 2.000,- Kč, pak sešel do přízemí a vylomil zámek dveří do prodejny, zde vypáčil zabudovaný trezor a odcizil z něj 37.809,- Kč, dosud nezj. množství dobíjecích kuponů 02 a z prostor samotné prodejny přesně nezjištěné množství alkoholických nápojů a cigaret, vše v hodnotě cca 10.000,- Kč, a svým jednáním způsobil škodu firmě ACTUAL TREND CZ-EU s. r. o., IČO: 27680118, se sídlem 602 00 Brno, Moravské náměstí 13, škodu odcizením ve výši nejméně 13.219,- Kč a Jednotě, spotřebnímu družstvu v Boskovicích, IČO: 00032221, se sídlem nám. 9. května 10, 680 01 Boskovice, škodu odcizením ve výši nejméně 116.742,- Kč a škodu poškozením ve výši 10.696,- Kč, pojistnou událost Jednotě pod. č. .......ve výši 16.000,- Kč plnila ČSOB pojišťovna, a. s., Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice, pojistnou událost pod. č. 11/0702/0288 ve výši 17.934,- Kč majiteli budovy Obci S. (pošk. dveří a trezoru) plnila Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., Panská 2, Brno,
34/
v přesně nezjištěné době od 03.00 hod. do 05.15 hod. dne 28.11.2011 v k.ú. P., v areálu firmy EUROVIA CS, a. s., se vloupal do kancelářské budovy č. 72, a to tak, že bez zjevného poškození vnikl do budovy, zde postupně v přízemí a prvním patře zničil celkem devatery dveře, prohledal sedm kanceláří, v kanceláři sekretářky zničil dva trezory, z trezoru zabudovaného ve skříni odcizil finanční hotovost ve výši 91.037,- Kč a 186 ks stravenek v hodnotě 6.696,- Kč, v kanceláři ředitele rozřezal další trezor, ale nic z něj neodcizil, v kancelářích vystříkal práškový hasicí přístroj, čímž došlo ke zničení nejméně třech PC sestav, dvou notebooků, čtyř tiskáren a jednoho faxu, kdy svým jednáním způsobil firmě EUROVIA CS, a. s., IČO: 45274924, se sídlem České Budějovice - Planá 72, škodu odcizením ve výši 97.733,- Kč a škodu poškozením ve výši nejméně 192.816,- Kč (nejsou započteny prostoje 21 pracovníku ve výši 42.000,- Kč),
35/
v přesně nezjištěné době od 16.00 hod. dne 30.11.2011 do 05.45 hod. dne 1.12.2011 v obci H., se vloupal do prodejny smíšeného zboží a to tím způsobem, že rozbil skleněnou výplň vstupních dveří a pak z prodejny odcizil pokladnu zn. Sharp A 170 nezj. výr. č., včetně finanční hotovosti 150,- Kč, kdy svým jednáním způsobil majiteli prodejny R. T., škodu odcizením ve výši nejméně 6.150,- Kč a škodu poškozením ve výši nejméně 1.000,- Kč,
36/
v přesně nezjištěné době od 11.30 hod. dne 3.12.2011 do 08.00 hod. dne 4.12.2011 v obci C., se vloupal do prodejny smíšeného zboží Jednota, a to tak, že vypáčil dveře na nákladové rampě, pak další dvoukřídlé dveře do skladu, zde vypáčil dvířka plechové schránky zabudované ve zdi a odcizil z ní finanční hotovost ve výši nejméně 16.466,- Kč, poté vypáčil dvoukřídlé dveře do samotné prodejny, ze které odcizil z prostoru pokladny nejméně 16 kartonů cigaret zn. Start, RGD, Red a White, Route 66, LD, ViceRoy a Moon a jednu láhev desinfekčního prostředku zn. Savo, kterou v prodejně vylil, svým jednáním způsobil Jednotě, spotřebnímu družstvu v Kamenici nad Lipou, IČO: 00031887, se sídlem Masarykova ulice 350, Kamenice nad Lipou škodu odcizením ve výši nejméně 82.472,- Kč a škodu poškozením ve výši nejméně 6.455,- Kč,
přičemž M. S. se uvedeného jednání dopustil přesto, že byl za takový čin v posledních třech letech potrestán, a to rozsudkem Okresního soudu Prostějov, sp. zn. 1 T 232/2006, ze dne 21.10.2008, který nabyl právní moci dne 21.11.2008, kterým mu byl mimo jiné i za trestný čin krádeže dle ust. § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák. uložen trest odnětí svobody nepodmíněně ve výměře 14 měsíců, a tento trest vykonal dne 18.2.2009, a dále rozsudkem Okresního soudu v Blansku, sp. zn. 3 T 16/2011, ze dne 17.10.2011, který nabyl právní moci dne 22.12.2011, kterým byl mimo jiné za trestný čin krádeže dle ust. § 205 odst. 1 písm. a), písm. b) tr. zákoníku uložen trest odnětí svobody v trvání 12 měsíců nepodmíněně, který v současné době vykonává.

Proti citovanému rozsudku podali oba obvinění odvolání, která byla usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 11. 10. 2012, sp. zn. 7 To 355/2012 , podle § 256 tr. ř. zamítnuta.

Proti usnesení odvolacího soudu ve spojení s rozsudkem soudu prvního stupně do výroku o vině a trestu (nikoli do zprošťujícího výroku) podal obviněný M. S. dovolání prostřednictvím své obhájkyně JUDr. Miroslavy Michálkové. Své dovolání opřel o dovolací důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. c) a g) tr. ř.

Naplnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. c) tr. ř. spatřuje obviněný v tom, že krátce po jeho zadržení Policií ČR dne 7. 12. 2011 v dopoledních hodinách, v době, kdy ještě neměl ustanoveného obhájce, prováděly orgány činné v trestním řízení úkony, které nebyly ani neodkladné ani neopakovatelné, konkrétně odběry pachových stop (vzorků) obviněného. Pachové vzorky byly obviněnému odebírány nejméně třikrát, přičemž o těchto úkonech nebyla obhájkyně obviněného informována a nemohla se jich tudíž zúčastnit. Je přesvědčen, že tímto postupem orgánů činných v trestním řízení bylo porušeno jeho právo na řádnou obhajobu. Zdůraznil, že odborné pachové vyjádření bylo vypracováno až 21. 12. 2011, proto nemůže být pravdou skutečnost uvedená v usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 7. 12. 2011, že byl obviněný ztotožněn na základě pachových stop.

K dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. obviněný Stříž konstatoval, že Nejvyšší soud může výjimečně zasahovat i do skutkového základu napadeného rozhodnutí s ohledem na extrémní rozpor mezi skutkovými zjištěními soudů a provedeným dokazováním. Dovolatel má za to, že jeho vina na základě provedených důkazů nebyla s jistotou prokázána, pouze má spíše povahu pouhých indicií. Podotkl, že je usvědčován pouze na podkladě výsledků identifikace pachových stop zajištěných na místech činu s jeho pachovou konzervou. Domnívá se, s odkazem na nález Ústavního soudu ze dne 9. 6. 2003, sp. zn. IV. ÚS 10/02, že pachová identifikace může být považována toliko za podpůrný či nepřímý důkaz, který vyžaduje, aby byl podpořen nějakými dalšími důkazy. Připomněl, že v jeho případě žádné další důkazy zajištěny nebyly. Neobstojí podle dovolatele ani odkaz nalézacího soudu, že již byl za obdobnou trestnou činnost odsouzen (jednalo se o násilné vniknutí do odlehlých objektů, uzamčených pokladen či trezorů), neboť nijak nevysvětlil, zda způsob provedení byl tak individualizující, že je zcela spolehlivě prokázáno, že pachatelem byl právě obviněný. Dovolatel zdůraznil, že před nalézacím soudem rozporoval závěry odborných vyjádření z oboru pachové identifikace, navrhoval doplnění dokazování nařízením expertízy k revizi pachové identifikace, soudem prvního stupně mu však nebylo vyhověno, stejně tak odvolacím soudem. Závěry odborných vyjádření byly zpochybňovány také svědeckými výpověďmi a listinnými důkazy navrženými obhajobou.

Závěrem svého dovolání obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil obě napadená rozhodnutí a věc přikázal soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

K dovolání obviněného se vyjádřil nejvyšší státní zástupce prostřednictvím státního zástupce činného u Nejvyššího státního zastupitelství. Ten po shrnutí předchozího průběhu řízení a obsahu obviněným podaného dovolání námitkám obviněného vztahujícím se k dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. c) tr. ř. uvedl, že před zahájením trestního stíhání obviněný nemusel mít obhájce (nebyl k tomu žádný zákonný důvod) a proto postupoval-li policejní orgán v daném okamžiku podle § 158 odst. 3 písm. e) tr. ř. (když takový úkon nemusí nést znaky neodkladnosti či neopakovatelnosti), porušení práva obviněného na obhajobu ve smyslu § 265b odst. 1 písm. c) tr. ř. nenastalo.

Dále státní zástupce vysvětlil, že po zahájení trestního stíhání je obhájce podle § 165 odst. 2 tr. ř. oprávněn účastnit se vyšetřovacích úkonů. Mezi vyšetřovací úkony podle citovaného ustanovení přitom nepatří postupy policejního orgánu při zajišťování kriminalisticko-technických expertíz a shromažďování pro ně potřebných podkladů a dále zajišťování ohledání podle hlavy IV., oddílu 6 tr. ř. (§ 113 a § 118 tr. ř.). Takové úkony totiž činí osoby odlišné od orgánů činných v trestním řízení při provádění shromažďování materiálu, který musí být nejprve odborně zpracován, posouzen, případně vyhodnocen. Výsledek této činnosti pak může být použit v rámci trestního řízení ke konkrétnímu vyšetřovacímu úkonu (resp. jako důkaz) např. v podobě znaleckého posudku nebo kriminalistické expertízy či odborného vyjádření (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. 3. 2010, sp. zn. 3 Tdo 96/2010). Ani při odběru pachové stopy po zahájení trestního stíhání tedy nebyl dán důvod k přítomnosti obhájkyně obviněného, tudíž obviněnému v jeho argumentaci nelze přisvědčit.

Pokud jde o odůvodnění usnesení o zahájení trestního stíhání, resp. obviněným zmíněné pochybnosti, domnívá se státní zástupce, že s problematikou ve smyslu § 265b odst. 1 písm. c) tr. ř. nesouvisí a není možné k nim přihlížet.

K další části dovolání obviněného státní zástupce uvedl, že zásah do skutkových zjištění je možné připustit v určitém rozsahu i v rámci řízení o dovolání, avšak zejména tehdy, existuje-li extrémní nesoulad mezi učiněnými skutkovými zjištěními na straně jedné a právními závěry soudu na straně druhé, tzn. v případech, kdy zjištění soudů nemají vůbec žádnou obsahovou vazbu na provedené důkazy, jestliže zjištění soudů nevyplývají z důkazů při žádném z logických způsobů jejich hodnocení, jestliže zjištění soudů jsou pravým opakem toho, co bylo obsahem dokazování apod.

Uvedená situace však podle jeho názoru v přezkoumávané věci nenastala. Soudy činné dříve ve věci sice primárně vycházely z výsledků odborných vyjádření v oboru kriminalistika, odvětví metody pachové identifikace, nicméně přihlédly i k prakticky shodnému a tím individualizujícímu způsobu spáchání všech útoků, k výběru objektů cílů útoků obdobného charakteru a k časové a místní shodě, neboť obviněný se spoluobviněným se kontinuálně a v relativně krátkých časových intervalech dopouštěli opakující se majetkové trestné činnosti postupně páchané po území České republiky. Popsané faktory jsou pro usvědčení obviněného dostatečné, a tedy existenci extrémního rozporu ve smyslu předchozího odstavce dovodit nelze. Na okraj k této problematice odkázal státní zástupce na usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 9. 2011, sp. zn. 5 To 84/2011, podle kterého zejména, přestože nelze připustit, aby pachová zkouška byla v trestním řízení jediným osamoceným usvědčujícím důkazem, je třeba v rámci hodnocení důkazů pečlivě hodnotit výsledky získané metodou pachové identifikace v souvislosti s obsahem ostatních důkazů vztahujících se k dokazované skutečnosti. Je přitom třeba brát zřetel na to, zda byl nalezen jen ojedinělý otisk pachové stopy nebo více takových otisků, kde a kdy byly otisky pachových stop nalezeny, u kolika z nich byla zjištěna shoda se srovnávací pachovou konzervou, s jakým časovým odstupem byla tato shoda zjištěna a na další významné okolnosti charakterizující každý konkrétní případ použití metody pachové identifikace. Popsaným nárokům rozhodnutí soudů obou stupňů podle státního zástupce dostála, což značí, že k naplnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. nedošlo.

Závěrem proto státní zástupce konstatoval, že dovolání obviněného považuje za zjevně neopodstatněné a navrhuje ho podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítnout.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) nejprve shledal, že dovolání obviněného je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. a), h) tr. ř.], že bylo podáno oprávněnou osobou [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.] v zákonné lhůtě, jakož i na místě, kde je lze učinit (§ 265e odst. 1 tr. ř.).

Vzhledem k tomu, že lze dovolání podat jen z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. ř., musel Nejvyšší soud dále posoudit otázku, zda lze dovolatelem uplatněné dovolací důvody považovat za některý z důvodů dovolání uvedený v citovaném ustanovení zákona. Existence námitek naplňujících některý z dovolacích důvodů je zároveň podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem. V úvahu přitom přicházelo posouzení pouze ve vztahu k ustanovení odstavce prvního § 265b tr. ř.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. c) tr. ř. je dán, pokud obviněný neměl v řízení obhájce, ač ho podle zákona mít měl, tedy přestože byl dán důvod nutné obhajoby (např. podle § 36 tr. ř.). Pro úplnost je však třeba připomenout, že tento dovolací důvod nenaplňuje jakékoliv porušení práva na obhajobu. Je dán jen tehdy, pokud orgány činné v trestním řízení v době, kdy obviněný nebyl zastoupen obhájcem, přestože byl dán důvod nutné obhajoby, skutečně prováděly úkony trestního řízení směřující k vydání meritorního rozhodnutí napadeného dovoláním (srov. č. 48/2003 Sb. rozh. tr.). Z uvedeného vyplývá, že dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. c) tr. ř. je dán pouze v případech, kdy skutečnost, že obviněný neměl v řízení obhájce, ač ho mít měl, mohla mít faktický dopad na vydání meritorního rozhodnutí napadeného dovoláním (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. února 2007, sp. zn. 11 Tdo 1061/2006).

Námitky, které obviněný podřadil tomuto dovolacímu důvodu, jeho podstatě neodpovídají a nelze je podřadit ani jinému zákonnému dovolacímu důvodu. Pokud jde o otázku zahájení trestního stíhání proti obviněnému pro skutky č. 1 až 16 na základě ztotožnění pachových stop, je to patrné bez dalšího. V případě namítané neúčasti obhájkyně u odběru pachových vzorků pak je Nejvyšší soud toho názoru, že se zde obviněný domáhá účasti obhájkyně a tím zajištění svého práva na obhajobu u úkonu, u nějž zákon přítomnost obhájce nestanoví, neboť ji z hlediska řádného, rychlého a včasného zajištění takových úkonů při dodržení nezbytné operativnosti v počáteční fázi trestního řízení nepovažuje za vhodnou.

Stejnou námitkou se zabýval Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 27. 2. 2013, sp. zn. 4 Tdo 107/2013, a dospěl k následujícímu závěru:

Ve smyslu ustanovení § 41 odst. 2 tr. ř., které upravuje povinnosti a práva obhájce, se obhájce může zúčastnit vyšetřovacích úkonů podle trestního řádu. Jeho účast u vyšetřovacích úkonů je podle tohoto ustanovení limitována vyšetřovacími úkony, které jsou upraveny trestním řádem a jednak tím, že jde o úkony patřící mezi vyšetřovací úkony. Úkonů, které nemají povahu vyšetřovacích úkonů, se obhájce účastnit nemůže, resp. se nemůže své účasti na nich domáhat a orgány činné v trestním řízení nejsou v důsledku toho povinny jej o takových úkonech vyrozumívat. Za vyšetřovací úkony jsou považovány úkony trestního řízení vykonávané orgány činnými v trestním řízení podle trestního řádu a na jeho podkladě, pokud jsou prováděny v přípravném řízení ve fázi vyšetřování (§ 160 až § 178). Není proto pochyb, že mezi tyto úkony patří např. zahájení trestního stíhání, výslech obviněného, výslech svědka, konfrontace, výslech znalce, rekonstrukce, rekognice, domovní prohlídka, rozhodnutí o zastavení trestního stíhání, rozhodnutí o přerušení trestního stíhání, obžaloba atd. Je však zřejmé, že v přípravném řízení při vyšetřování trestních věcí jsou konány i další úkony, které do skupiny vyšetřovacích úkonů nelze zařadit.

Mezi vyšetřovací úkony ve smyslu shora uvedených skutečností nelze zahrnout postupy policejních orgánů při zajišťování kriminalistických technických expertíz a shromažďování pro ně potřebných podkladů a dále zajišťování ohledání podle hlavy páté, oddílu šestého trestního řádu (§ 113 § 118 tr. ř.). Důvodem jejich vydělení, je především skutečnost, že takové úkony realizují osoby odlišné od orgánů činných v trestním řízení (ve smyslu § 12 odst. 1 tr. ř. mezi orgány činné v trestním řízení patří soud, státní zástupce a policejní orgán) při provádění shromažďování materiálu, později sloužícího za podklad vyšetřovacích úkonů, který musí být nejprve odborně zpracován (posouzen, vyhodnocen atd.). Teprve až výsledek této činnosti může být použit jako znalecký posudek nebo kriminalistická expertíza či odborné vyjádření, které se mohou v rámci trestního řízení využít. Tak například zajištění stop na místě činu, jako je sejmutí daktyloskopických či trasologických stop nebo stěrů biologického materiálu není vyšetřovacím úkonem, protože je provádějí odborní technici kriminalistického ústavu a nikoli vyšetřovatel, tedy osoba, která je pověřena vedením vyšetřování dané konkrétní trestní věci. Teprve až odborné vyjádření nebo kriminalistická expertíza, které na základě vyhodnocení takto zajištěného materiálu byly zpracovány, jsou podkladem pro dokazování a mají povahu důkazu (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1227/2003).

Z uvedeného plyne, že je nutné pro řešení otázky zachování a zajištění práva obhajoby a realizace práv obhájce rozlišovat, kdy se jedná o vyšetřovací úkon, jehož se obhájce má právo zúčastnit a kdy jde toliko o úkon směřující k obstarání potřebného podkladového materiálu, tj. o postup spojený s využitím operativně pátracích prostředků (§ 158b až § 158e tr. ř.), při jejichž provádění nepřichází účast obhájce v úvahu.

Vyhodnocení pachových stop (resp. porovnání otisku pachové stopy sejmuté na místě činu s odběrem srovnávací pachové stopy u obviněného) je úkonem, který není zařazen mezi vyšetřovací úkony, ale jde o činnost prováděnou v rámci kriminalistické expertízy nazývané porovnání pachových stop na základě metody pachových konzerv a provádějí je nikoliv orgány činné v trestním řízení, ale odborní pracovníci odlišní od osob, které vyšetřování zajišťují. Tento závěr lze bezezbytku vztáhnout i na projednávanou věc.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. To znamená, že v rámci rozhodování o dovolání vychází Nejvyšší soud zásadně ze skutkového stavu zjištěného soudy v předchozím řízení a pouze hodnotí, zda tato skutková zjištění byla z hlediska hmotného práva správně posouzena. Není tedy zásadně možné namítat nesprávnost skutkových zjištění ani neúplnost provedeného dokazování, apod. V tomto směru totiž nejde o aplikaci hmotného práva, ale procesních předpisů, zejména ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. o postupu orgánů činných v trestním řízení při zjišťování skutkového stavu a při hodnocení důkazů. Hmotně právní posouzení se pak týká především trestního práva hmotného, ale může se týkat i jiných právních odvětví (k tomu srov. č. 36/2004 Sb. rozh. tr., str. 299). Z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř., je dovolání podáno i v případě, kdy je v něm sice citováno některé z ustanovení § 265b tr. ř., ale ve skutečnosti jsou vytýkány vady, které zákon jako důvod dovolání nepřipouští.

Obviněný v rámci tohoto dovolacího důvodu nesprávné právní posouzení svého jednání nenamítá, zpochybňuje pouze ve věci učiněná skutková zjištění. Nejvyšší soud v tomto směru odkazuje na usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2007, sp. zn. I. ÚS 1692/07, v němž jmenovaný soud konstatoval, že Nejvyšším soudem vyslovený závěr na dosah dovolacího důvodu zakotveného v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. odpovídá ustálenému judiciálnímu výkladu, který byl ze strany Ústavního soudu opakovaně při posouzení jeho ústavnosti akceptován, a to nejen v rozhodnutích, na něž odkázal dovolací soud (srov. např. i usnesení sp. zn. III. ÚS 282/03). Totéž Ústavní soud konstatoval v usnesení ze dne 5. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 3272/07, v němž ještě dodal: Ústavní soud se proto ztotožňuje se stanoviskem Nejvyššího soudu, podle kterého dovolací námitky, které se týkají skutkových zjištění a hodnocení důkazů, jsou mimo rámec dovolacího důvodu o nesprávném právním posouzení věci. .

Jak již bylo výše zmíněno, označení konkrétního dovolacího důvodu uvedeného v ustanovení § 265b tr. ř. nemůže být jen formální, neboť pouze skutečná existence zákonného dovolacího důvodu, nikoli jen jeho označení, je zároveň zákonnou podmínkou i rámcem, v němž dochází k přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. III. ÚS 78/05). Z hlediska základních práv garantovaných Listinou základních práv a svobod a mezinárodněprávními instrumenty je pak nutno poukázat na to, že žádný z těchto právních aktů neupravuje právo na přezkum rozhodnutí o odvolání v rámci dalšího, řádného či dokonce mimořádného opravného prostředku. Zákonodárce tak mohl z hlediska požadavků ústavnosti věcné projednání dovolání omezit v rovině jednoduchého práva stanovením jednotlivých zákonných dovolacích důvodů, jejichž existence je pro přezkum pravomocného rozhodnutí v dovolacím řízení nezbytná. Není-li existence dovolacího důvodu soudem zjištěna, neexistuje zákonná povinnost soudu dovolání věcně projednat (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2004, sp. zn. II. ÚS 651/02).

Nad rámec dovolacího řízení Nejvyšší soud dodává, že v posuzované věci soud prvního stupně dostatečně hodnotil otázku přesvědčivosti odborného zkoumání pachových stop. Otisky pachových stop nelze v této věci považovat za ojedinělý důkaz, neboť pachové stopy obviněného byly zajištěny na 27 místech spáchání skutků, což už samo o sobě svědčí o tom, že jeho přítomnost zde nemohla být v žádném případě náhodná. Dalším důkazem je však také naprosto shodný způsob spáchání jednotlivých útoků, přičemž je patrné, že obviněný dopředu počítal s možností sejmutí pachových stop a snažil se tyto stopy zlikvidovat tím, že na místě rozléval přípravky s velmi výraznými pachy. Nelze proto hovořit o ojedinělém důkazu ve smyslu rozhodnutí Ústavního soudu, na které odkazoval obviněný.

Vzhledem k výše uvedenému dospěl Nejvyšší soud k závěru, že obviněný podal dovolání z jiných důvodů, než jsou uvedeny v ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř., a proto postupoval podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. a jeho dovolání odmítl, aniž se dále zabýval jím napadeným rozhodnutím a řízením jemu předcházejícím podle § 265i odst. 3 až 5 tr. ř. O odmítnutí dovolání Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 23. dubna 2013

Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch