11 Tdo 1164/2007
Datum rozhodnutí: 30.11.2007
Dotčené předpisy:
11 Tdo 1164/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. listopadu 2007 o dovolání obviněného Š. G., proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. června 2007, sp. zn. 4 To 242/2007, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 5 T 192/2006, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu s e dovolání Š. G. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 6. února 2007, sp. zn. 5 T 192/2006, byl obviněný Š. G. uznán vinným pokračujícím trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zák., účinného od 1. července 2006, v jednočinném souběhu s trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák., účinného od 1. července 2006 a odsouzen podle § 247 odst. 2 tr. zák. za užití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 20 (dvaceti) měsíců. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. byl pro výkon tohoto trestu zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit na náhradě škody poškozené V. S. částku 6.900,- Kč, pojišťovně G., a.s., částku 14.475,- Kč.

Podle skutkových zjištění soudu prvního stupně se obviněný dopustil pokračujícího trestného činu krádeže tím, že

1. v době od 20:30 hodin dne 20. srpna 2006 do 18:05 hodin dne 22. srpna 2006 v P. rozbil kamenem skleněnou výplň okna klubovny Dobrovolných hasičů v obci V. N., vnikl dovnitř a ze zásuvky za barem odcizil finanční hotovost ve výši 4.900,- Kč v kovových mincích a dále z baru odcizil alkoholické nápoje, a to 2 ks lahve rumu o obsahu 1 litru v hodnotě 398,- Kč, 2 ks lahve fernetu citrus o obsahu 1 litru v hodnotě 568,- Kč, 1 ks Pražské vodky o obsahu 1 litru v hodnotě 287,- Kč a 3 ks balení slaných brambůrek v hodnotě 45,- Kč, čímž způsobil poškozené V. S., škodu ve výši 6.198,- Kč odcizením věci a škodu ve výši 355,- Kč rozbitím skleněné výplně okna,

2. v době od 10:00 hodin dne 22. srpna 2006 do 7:15 hodin dne 23. srpna 2006 se vloupal do sálu a restaurace v obci N. K., a to tak, že dřevěným polenem rozbil skleněnou výplň okna vedoucího do sálu, vnikl do sálu, kde našel skleněný popelník, kterým rozbil skleněnou výplň ve dveřích vedoucích do výčepu, odkud odcizil 1 ks krabičky cigaret zn. Marlboro červené v hodnotě 57,- Kč, 1 ks krabičky cigaret zn. Marlboro bílé v hodnotě 57,-Kč, 1 ks krabičky cigaret zn. Petry červené v hodnotě 44,- Kč, 1 ks krabičky cigaret zn. Petry bílé v hodnotě 44,- Kč, 1 ks krabičky cigaret zn. Sparta modré v hodnotě 46,- Kč, 1 ks krabičky cigaret zn. Sparta červené v hodnotě 46,- Kč, 1 ks krabičky cigaret zn. Viceroy modré v hodnotě 36,- Kč, 1 ks krabičky cigaret zn. Clea červené v hodnotě 38,- Kč, 1 ks krabičky cigaret zn. Start krátké červené v hodnotě 40,- Kč, 1ks krabičky cigaret zn. LM červené v hodnotě 31,50 Kč a dále odcizil 3 ks plynových zapalovačů v celkové hodnotě 18,- Kč, čímž poškozené E. L., způsobil škodu ve výši 457,70 Kč odcizením věcí a poškozením popelníku škodu ve výši 20,- Kč a dále způsobil poškozením skleněných výplní dveří poškozené obci Š., škodu ve výši 994,- Kč,

3. v době od 22:15 hodin dne 29. srpna 2006 do 16:00 hodin dne 30. srpna 2006 se vloupal do kiosku na ostrově na P. ve S., když nezjištěným způsobem vypáčil kovovou mříž na okně pánského WC, vnikl dovnitř a následně z kiosku odcizil 27 ks krabiček cigaret Marlboro v hodnotě 1.620,- Kč, 23 ks krabiček cigaret zn. Sparta v hodnotě 1.058,- Kč, 18 ks krabiček cigaret zn. Petra v hodnotě 792,-Kč, 17 ks krabiček cigaret zn. Start hodnotě 680,- Kč, 19 ks krabiček cigaret zn. Red White v hodnotě 684,- Kč, 12 krabiček cigaret zn. LM v hodnotě 588,- Kč, 8 ks balíčků dietních párků v hodnotě 100,- Kč, 50 ks tatranek v hodnotě 195,- Kč, 20 ks banánků v čokoládě v hodnotě 182,- Kč, 1 litrovou láhev Jack Daniel v hodnotě 750,- Kč, 1 ks litrové láhve rum tuzemský v hodnotě 89,90 Kč, 1 ks litrové láhve Puskin vodka v hodnotě 100,- Kč, ovladač k DVD v hodnotě 100,- Kč a dále odcizil finanční hotovost ve výši 4.000,- Kč, čímž způsobil poškozené L. Ch. odcizením věcí škodu ve výši 10.938,90 Kč a poškozením škodu ve výši 3.500,- Kč,

4. v době od 24:00 hodin dne 1. září 2006 do 16:30 hodin dne 2. září 2006 se vloupal do pohostinství v obci K., a to tak, že si nejdříve k budově přistavil žebřík, po něm vylezl k oknu, kde přinesenou sekerou rozbil výplň okna a vnikl dovnitř, když následně odtud odcizil 2 ks kartonů cigaret zn. Start v hodnotě 800,- Kč, 1 ks kartonu cigaret zn. Slavia v hodnotě 380,- Kč,1 ks kartonu zn. Clea v hodnotě 380,- Kč, 1 ks kartonu cigaret zn. Petra light v hodnotě 440,- Kč, 5 ks krabiček cigaret zn. Petra červená v hodnotě 230,- Kč, 5 ks krabiček cigaret zn. Sparta v hodnotě 230,-Kč, 5 ks krabiček cigaret zn. LM v hodnotě 245,- Kč, 5 ks krabiček Viceroy v hodnotě 180,- Kč, 5 ks krabiček cigaret zn. Marlboro light v hodnotě 300,- Kč, 5 ks krabiček zn. Marlboro červená v hodnotě 300,- Kč, 5 ks krabiček cigaret zn. Camel v hodnotě 300,-Kč, 30 ks doutníků různých značek v hodnotě 400,- Kč, 1 ks 0,7 vodky Jelcin v hodnotě 144,- Kč, 1 ks načaté láhve vaječného likéru 0,5 l v hodnotě 78,- Kč a finanční hotovost ve výši 2,500,- Kč, čímž způsobil poškozenému J. C. odcizením škodu ve výši 6.897,- Kč a poškozením škodu ve výši 690,- Kč,

5. v době od 20:30 hodin dne 2. září 2006 do 07:45 hodin dne 4. září 2006 se vloupal do restaurace v obci P., když nezjištěným způsobem rozbil skleněnou výplň okna vedoucí do výčepu, vnikl do restaurace, kterou prohledal, ale nic neodcizil, čímž způsobil poškozenému V. L., škodu ve výši 795,50 Kč poškozením zařízení,

6. v době od 01:00 hodin do 09:00 hodin dne 22. září 2006 se vloupal do pohostinství v obci M., když přineseným šroubovákem vypáčil dřevěné lišty okolo skleněné výplně zadních dveří vedoucích do pohostinství, vnikl dovnitř, prošel chodbou do výčepu, který prohledal a následně odcizil finanční hotovost ve výši 26.000,- Kč, 5 ks krabiček cigaret zn. Marlboro červené v hodnotě 300,- Kč, 5 ks krabiček cigaret zn. Marlboro light v hodnotě 300,- Kč, 6 ks krabiček cigaret zn. Sparta červené v hodnotě 276,- Kč, 3 ks krabiček zn. LM modré v hodnotě 147,- Kč, 10 ks krabiček cigaret zn. Clea modrá v hodnotě 380,- Kč, 11 ks krabiček cigaret zn. Petra light v hodnotě 484,- Kč, 10 ks krabiček cigaret zn. Petra červená v hodnotě 440,- Kč, 9 ks krabiček cigaret zn. Start bez filtru v hodnotě 351,- Kč, 10 ks krabiček cigaret zn. Red White light v hodnotě 390,- Kč, 7 ks krabiček cigaret zn. Red White červené v hodnotě 273,- Kč, 3 ks tatranek zn. Opavia v hodnotě 16,50 Kč, 2 ks CD v hodnotě 20,- Kč, čímž způsobil poškozené Š. Ž., odcizením škodu ve výši 29.357,50 Kč a poškozením zařízení škodu ve výši 156,- Kč a poškozené J. K., odcizením 2 ks CD škodu ve výši 20,- Kč, přičemž jednání pod bodem 1 - 6 se dopustil přesto, že byl:

a) rozsudkem Okresního soudu v Plzni ze dne 13. října 2003, sp. zn. 1 T 18/2003, ve spojení s rozsudkem Krajského soud v Plzni ze dne 11. prosince 2003, sp. zn. 7 To 572/2003, který nabyl právní moci dne 11. prosince 2003, odsouzen mimo jiné pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zák. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 30 měsíců, přičemž dne 29. listopadu 2004 byl podmíněně propuštěn,

b) rozsudkem Okresního soudu v Prachaticích č. j. 4 T 25/2005-416 ze dne 16. června 2006 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 23 To 656/2005-531, který nabyl právní moci téhož dne, odsouzen pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e) tr. zák. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 15 měsíců, který vykonal dne 16. července 2006, a z rozsudku Okresního soudu ve Strakonicích č. j. 18 T 182/2005-286 ze dne 31. ledna 2006, který nabyl právní moci dne 27. července 2006, odsouzen mimo jiné pro pokračující trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b), e) tr. zák. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 18 měsíců,

c) rozsudkem Okresního soudu ve Strakonicích č. j. 18 T 182/2005-286 ze dne 31. ledna 2006, který nabyl právní moci dne 27. července 2006, odsouzen mimo jiné pro pokračující trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b), e) tr. zák. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 18 měsíců.

Rozsudek soudu prvního stupně napadl obviněný odvoláním, které směřovalo proti výroku o vině i proti výroku o trestu. K odvolání obviněného Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 26. června 2007, sp. zn. 4 To 242/2007, napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. f), odst. 2 tr. řádu částečně zrušil, a to v celém výroku o náhradě škody. Podle § 259 odst. 3 tr. řádu znovu rozhodl tak, že obviněný Š. G. je povinen zaplatit na náhradě škody poškozené V. S. částku 6.553,- Kč a G. p. a. s., částku 14.438,90 Kč. Podle § 229 odst. 2 tr. řádu byli tito poškození odkázáni se zbytky jejich uplatněných a soudem nepřiznaných nároků na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Jinak zůstal rozsudek nedotčen.

Obviněný podal proti tomuto rozsudku prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání. Odkázal v něm na důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, neboť dle jeho názoru rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzením skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Dle dovolatele nesprávné právní posouzení skutku bezprostředně navazuje na naprosto nesprávná skutková zjištění, učiněná soudy obou stupňů. Dovolatel rozebírá důkazní situaci zjištěnou soudy a je přesvědčen, že není možné, aby na základě provedených důkazů mohl soud dospět k závěru, že se dopustil uvedené trestné činnosti. Upozorňuje přitom, že byl uznán vinným prakticky výlučně na základě své výpovědi z přípravného řízení, v níž se ke všem útokům v plném rozsahu přiznal, avšak v závěru přípravného řízení a opětovně při hlavním líčení svou výpověď v plném rozsahu odvolal, protože jeho doznání bylo učiněno nesvobodně a pod nátlakem. Zdůraznil, že za této situace pak jedinými důkazy proti němu, a to ještě důkazy nepřímými, jsou jen pachové stopy ze dvou zmíněných šesti útoků a třetím dle soudu rovněž usvědčujícím důkazem má být trasologická stopa u vloupání v M., dle dovolatele vykazující toliko skupinovou shodu s otiskem obuvi obviněného, nalezená na lavici pod oknem restaurace, kam dle závěru soudu běžný návštěvník nešlape. Dovolatel je přesvědčen, že na základě tří uvedených nepřímých důkazů není možné, aby soud mohl dospět k závěru, že se dopustil všech šesti žalovaných dílčích útoků. Dle jeho názoru zjištěné stopy mohly maximálně svědčit o jeho přítomnosti na místě činu, nikoliv o páchání protiprávního jednání. Dovolatel má za to, že minimálně má být zúžen rozsah jeho trestní odpovědnosti, tedy, že měl být uznán vinným pouze trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b) a e) tr. zák. Obviněný na jedné straně vyslovuje srozumění se zákonnými podmínkami a variantami, za nichž je možné aplikovat dovolací důvod dle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, avšak domnívá se, že současný výklad a chápaní tohoto dovolacího důvodu jsou velmi restriktivní. V závěru dovolání dovolatel navrhl, aby dovolací soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 4 To 242/2007-416 a přikázal Krajskému soudu v Českých Budějovicích, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

K dovolání obviněného se vyjádřila státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství. Dle státní zástupkyně z obsahu dovolání vyplývá, že námitky, o které opíral deklarovaný dovolací důvod tomuto dovolacímu důvodu ve skutečnosti neodpovídají, a tedy jej ani věcně nenaplňují. Podstatou námitek obviněného jsou výhrady především skutkové povahy, neboť směřují jednak do rozsahu dokazování, když obviněný tvrdí, že toliko na podkladě nepřímých důkazů nemůže být zhodnocena jeho vina, avšak i způsobu, jakým byly hodnoceny provedené důkazy, tedy proti správnosti skutkových zjištění, učiněných nalézacím soudem, se kterými se v napadeném rozhodnutí ztotožnil i odvolací soud, který změnil pouze výrok o náhradě škody. Dle státní zástupkyně pokud obviněný uplatnil také námitku, že soudy v důsledku nesprávného hodnocení ve věci nesprávně posoudily rozsah jeho trestní odpovědnosti, pak z obsahu dovolacích námitek je zřejmé, že vychází z jiných skutkových zjištění, než ke kterým dospěly oba nižší soudy. Státní zástupkyně se rovněž nedomnívá, že existuje extrémní nesoulad mezi vykonanými skutkovými zjištěními a právními závěry soudu. Konstatuje, že z rozhodnutí obou soudů vyplývá logická návaznost mezi provedenými důkazy, jejich hodnocením a učiněnými skutkovými zjištěními na straně jedné a právními závěry soudů na straně druhé. Připomíná, že soudy své úvahy, na jejichž základě neuvěřily následně uplatněné obhajobě obviněného, přesvědčivě odůvodnily. Závěrem svého vyjádření státní zástupkyně navrhla, aby bylo dovolání obviněného odmítnuto podle § 265b odst. 1 písm. b) tr. řádu a současně navrhla, aby toto rozhodnutí Nejvyšší soud učinil v neveřejném zasedání v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu.

Nejvyšší soud jako soud dovolací zjistil, že dovolání je přípustné /§ 265a odst. 2 písm. a), h) tr. řádu/, bylo podáno obviněným prostřednictvím obhájce /§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. řádu/, v zákonné lhůtě, na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. řádu) a že splňuje náležitosti obsahu dovolání ve smyslu § 265f odst. 1 tr. řádu. Shledal však, že obviněný podal dovolání z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. řádu.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje, že dovolání je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoli z hlediska procesních předpisů. Tento dovolací důvod neumožňuje brojit proti porušení procesních předpisů, ale výlučně proti nesprávnému hmotně právnímu posouzení (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 1. září 2004, sp. zn. II. ÚS 279/03). Skutkový stav je při rozhodování o dovolání hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost jsou správně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva. S poukazem na tento dovolací důvod totiž nelze přezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost zjištění skutkového stavu, či prověřovat úplnost provedeného dokazování, správnost hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 5, 6 tr. řádu (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 15. dubna 2004, sp, zn. IV. ÚS 449/03). Nejvyšší soud není povolán k dalšímu již třetímu justičnímu přezkoumávání skutkového stavu (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. května 2004, sp. zn. IV. ÚS 76/03). Případy, na které dopadá ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu je tedy nutno odlišovat od případů, kdy je rozhodnutí založeno na nesprávném skutkovém zjištění. Dovolací soud musí vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení a jak je vyjádřen především ve výroku odsuzujícího rozsudku, a je povinen zjistit, zda je právní posouzení skutku v souladu s vyjádřením způsobu jednání v příslušné skutkové podstatě trestného činu s ohledem na zjištěný skutkový stav.

Nejvyšší soud dále zdůrazňuje, že ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. řádu je dovolání mimořádným opravným prostředkem, určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotně právních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně, ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, případně korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku. Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumávání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva ) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumávání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. řádu). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředpisoval by katalog dovolacích důvodů. Ze skutečností blíže rozvedených v předchozích odstavcích tedy vyplývá, že východiskem pro existenci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu jsou v pravomocně ukončeném řízení stabilizovaná skutková zjištění, vyjádřená v popisu skutku v příslušném výroku rozhodnutí ve věci samé, popř. i další soudem zjištěné okolnosti, relevantní z hlediska norem hmotného práva.

Z obsahu podaného dovolání plyne, že obviněný uplatnil toliko námitky proti neopatření potřebných důkazů, způsobu, jakým byly hodnoceny provedené důkazy a proti skutkovým zjištěním, která učinil Okresní soud ve Strakonicích a z nichž vycházel v napadeném rozsudku i Krajský soud v Českých Budějovicích. Zdůraznil, že jeho doznání, které učinil v přípravném řízení, bylo učiněné nesvobodně a pod nátlakem. V dovolání zopakoval, že se činu nedopustil a namítl, že zjištěné stopy mohly svědčit jenom o jeho přítomnosti na místě činu, nikoliv o páchání protiprávního jednání. Ve vztahu k jeho trestní zodpovědnosti vyjádřil názor, že měl být zúžen její rozsah a měl být uznán vinným pouze trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b) a e) tr. zák.

Lze shrnout, že prostřednictvím takto vymezených výhrad obviněný ve skutečnosti brojil proti správnosti skutkových zjištění soudů, nikoli proti správnosti právního posouzení skutku. Námitky skutkové však nezakládají žádný z důvodů dovolání podle § 265b tr. řádu, proto ve vztahu k nim neexistuje zákonná povinnost soudu dovolání přezkoumávat (srov. též usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 651/02, III. ÚS 78/05). Tato zásada by mohla být prolomena pouze v případě zjištění, že mezi soudy zjištěnými skutkovými okolnostmi a právními závěry existuje extrémní nesoulad. Z odůvodnění rozhodnutí soudů však vyplývá přesvědčivý vztah mezi učiněnými skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné (zejména strany 8, 9, 10 rozsudku soudu prvního stupně, zejména strana rozsudku odvolacího soudu) a právními závěry na straně druhé. Námitky obsažené v dovolání obviněného tvořily součást jeho obhajoby uplatněné v odvolacím řízení a soudy obou stupňů se s výtkami obviněného náležitě vypořádaly. Při hodnocení důkazů postupovaly soudy důsledně podle § 2 odst. 5, 6 tr. řádu, tzn., že je hodnotily podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu a učinily skutková zjištění, která lze akceptovat, evidentně nejde o případ svévolného hodnocení důkazů provedeného bez jakéhokoliv racionálně logického základu. Pečlivě byla zdůvodněna i nutnost právního posouzení skutku jako trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zák., účinného od 1. července 2006, v jednočinném souběhu s trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák., účinného od 1. července 2006.

Protože dovolání bylo podáno z jiného důvodu, než jaký činí dovolání přípustným ustanovení § 265b tr. řádu, Nejvyšší soud je podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu odmítl, aniž na jeho podkladě podle § 265i odst. 3 tr. řádu přezkoumal napadené usnesení a řízení, jež mu předcházelo. Rozhodl tak v neveřejném zasedání za splnění podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. listopadu 2007

Předseda senátu:

JUDr. Stanislav Rizman