11 Td 79/2010
Datum rozhodnutí: 25.01.2011
Dotčené předpisy: § 18 odst. 1 tr. ř.11 Td 79/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného P. C. vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 1 T 132/2010, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. ledna 2011 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného P. C. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 7.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 podal dne 6. 12. 2010 Obvodnímu soudu pro Prahu 7 návrh na potrestání podle § 179c odst. 2 písm. a) tr. řádu na obviněného P. C. pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tak, že dne 2. 9. 2010 zaslal poškozené M. J., roz. S., z pobočky České pošty Ostrava 33 na základě předchozí dohody vyplývající z internetové inzerce a zaplacení zálohy 2.000,- Kč obchodní balík na dobírku ve výši 20.500,- Kč, jehož obsahem měl být mobilní telefon zn. Apple iPhone 4 32 GB a pouzdro pro něj, přičemž balík obsahoval použité zařízení na dobíjení tužkových baterií zn. Hama a dvě tužkové baterie zn. I-tec v maximální hodnotě 219,- Kč, čímž poškozené způsobil škodu ve výši 22.500,- Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 7. 12. 2010, sp. zn. 1 T 132/2010, byla trestní věc obviněného P. C. podle § 314 odst. 1 písm. a) tr. řádu, ve znění zákona č. 256/2001 Sb., předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o příslušnosti soudu, neboť dle názoru samosoudkyně Obvodní soud pro Prahu 7 není příslušný k projednání a rozhodnutí této trestní věci. Toto usnesení obvodní soud odůvodnil tak, že obviněný je stíhán pro přečin podvodu, kterého se měl dopustit na pobočce České pošty Ostrava 33.

Na základě předloženého spisového materiálu dospěl Nejvyšší soud k tomuto závěru.

Podle § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, ale i místo, kde nastal (nebo měl nastat) následek trestného činu. Z hlediska právní teorie se jedná o tzv. distanční delikt , neboť místem spáchání tohoto trestného činu je jak místo, kde došlo k jednání obviněného, tak místo, kde došlo k následku (srov. R 12/1972, R 37/1961, R 53/1994, NS 12/2002-T 309). V daném případě je místem spáchání trestného činu místo, odkud obviněný C. balík vypravil i místo, kde poškozená J. balík převzala, tj. pobočka České pošty Ostrava 33 i pobočka České pošty Praha 7. Protože však Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 7 podalo návrh na potrestání (č. j. 1 ZK 99/2010-11) na podezřelého P. C. k Obvodnímu soudu pro Prahu 7, kde podle zatím shromážděných důkazů současně došlo k následku projednávaného trestného činu, rozhodl Nejvyšší soud s přihlédnutím k ust. § 22 tr. řádu tak, že věc projedná Obvodní soud pro Prahu 7.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 25. ledna 2011


Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman