11 Td 67/2006
Datum rozhodnutí: 29.03.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 67/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného O. Š., vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 13 T 324/2006 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. března 2007 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného O. Š. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Havlíčkově Brodě.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně podal dne 11. 12. 2006 Okresnímu soudu v Jihlavě obžalobu na obviněného O. Š. pro trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. v souběhu s trestným činem ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 11. 8. 2006 kolem 14.50 hodin na autobusovém nádraží u výstupního peronu ze žárlivosti napadl údery pěstí do obličeje JUDr. M. N., sedícího ve svém osobním autě tovární značky BMW, čehož byli svědky Mgr. J. Š., Ing. J. P., M. P. a další neustanovené osoby a způsobil mu tak lehké zranění spočívající ve zhmoždění levé poloviny obličeje, zvláště lícní kosti a okraje očnice s podlitinou a ve zlomenině nosních kůstek s omezením v obvyklém způsobu života v délce nejméně dvou týdnů, trestný čin týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě podle § 251a odst. 1 tr. zák., který měl spáchat tím, že v době od června 2004 do září 2006 ve společně obývaném rodinném domě, opakovaně ze žárlivosti slovně napadal vulgárními výrazy svoji manželku Mgr. J. Š., vyhrožoval jí zabitím, omezoval ji a neustále kontroloval tím, že sledoval její telefonické hovory, chtěl vědět, kde se nachází, s kým a o čem se baví, příležitostně ji fyzicky napadal bitím, taháním za vlasy a škrcením, což negativně ovlivnilo její psychiku, neboť vyvolalo stavy strachu, úzkosti a deprese, trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1, 2 písm. e) tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 25. 9. 2006 v 9:16 hodin telefonicky kontaktoval svoji bývalou manželku Mgr. J. Š., vystupující v procesním postavení svědka poškozeného v jeho vlastní trestní věci vedené u Okresního státního zastupitelství Brno-venkov pod sp. zn. SV 23/2006 a požadoval po ní zpětvzetí trestního oznámení a uhrazení 250.000,- Kč, případně zpětvzetí jejího trestního oznámení a trestního oznámení JUDr. M. N., bez požadavku uhrazení uvedené finanční částky a pro případ, že by se tak nestalo, jí a dalším rodinným příslušníkům hrozil smrtí, čímž v ní vzbudil důvodnou obavu o její vlastní život a život jejích blízkých.

Usnesením Okresního soudu v Jihlavě ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. 13 T 324/2006, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného O. Š. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že v dané věci je s ohledem na ustanovení § 21 odst. 2 tr. řádu místně příslušným k projednání věci Okresní soud v Havlíčkově Brodě, neboť nejzávažnějším trestným činem, pro který je obviněný stíhán, je trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1, 2 písm. e) tr. zák., jež měl být spáchán v H. B.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy potřebné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k závěru, že v projednávané věci jsou dány důvody ve smyslu § 18 odst. 1 tr. řádu k postupu podle § 21 odst. 2 tr. řádu. Nejzávažnějším z žalovaných trestných činů je trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1, 2 písm. e) tr. zák., jehož se měl obviněný dopustit v H. B., a tak je v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 tr. řádu, aby dále v trestní věci obviněného O. Š. jednal a rozhodl Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. března 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera