11 Td 63/2011
Datum rozhodnutí: 29.11.2011
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 63/2011-10

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné M. K., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 3 T 137/2011 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. listopadu 2011 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu je k projednání trestní věci obviněné M. K. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 6.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 podala dne 30. srpna 2011 k Obvodnímu soudu pro Prahu 6 obžalobu na obviněnou M. K. pro přečin podvodu podle 209 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měla dopustit tím, že:

1) dne 4. 12. 2010 v P., ul. V., nabídla na internetových stránkách www.bazos.cz k prodeji panenku LITTLE SUNSHINE za částku 1.060,- Kč, včetně poštovného, přičemž uvedené zboží nikdy nevlastnila, takže je zaslat nemohla a uvedla tak poškozenou Z. F., v omyl, když si nechala uvedenou částku zaslat na bankovní účet a způsobila tak škodu ve výši 1.060,- Kč,

2) dne 9. 12. 2010 v P., ul. V., nabídla na internetových stránkách www.bazos.cz k prodeji panenku LITTLE SUNSHINE za částku 1.060,- Kč, včetně poštovného, přičemž uvedené zboží nikdy nevlastnila, takže je zaslat nemohla a uvedla tak poškozenou D. S., v omyl, když si nechala uvedenou částku zaslat na bankovní účet a způsobila tak škodu ve výši 1.060,- Kč,

3) dne 10. 12. 2010 v P., ul. V., nabídla na internetových stránkách www.bazos.cz k prodeji panenku LITTLE SUNSHINE za částku 1.060,- Kč, včetně poštovného, přičemž uvedené zboží nikdy nevlastnila, takže je zaslat nemohla a uvedla tak poškozenou L. H., v omyl, když si nechala uvedenou částku zaslat na bankovní účet a způsobila tak škodu ve výši 1.060,- Kč,

4) dne 13. 12. 2010 v P., ul. V., nabídla na internetových stránkách Aukro.cz pod přezdívkou M. k prodeji panenku LITTLE SUNSHINE za částku 1.100,- Kč, včetně poštovného, přičemž uvedené zboží nikdy nevlastnila, takže je zaslat nemohla a uvedla tak poškozenou M. B., v omyl, když si nechala uvedenou částku zaslat na bankovní účet a způsobila tak škodu ve výši 1.100,- Kč,

5) dne 13. 12. 2010 v P., ul. V., nabídla na internetových stránkách Aukro.cz pod přezdívkou M. k prodeji panenku LITTLE SUNSHINE za částku 1.060,- Kč, včetně poštovného, přičemž uvedené zboží nikdy nevlastnila, takže je zaslat nemohla a uvedla tak poškozenou P. O., v omyl, když si nechala uvedenou částku zaslat na bankovní účet a způsobila tak škodu ve výši 1.060,- Kč,

6) dne 13. 12. 2010 v P., ul. V., nabídla na internetových stránkách Aukro.cz pod přezdívkou M. k prodeji panenku LITTLE SUNSHINE za částku 1.060,- Kč, včetně poštovného, přičemž uvedené zboží nikdy nevlastnila, takže je zaslat nemohla a uvedla tak poškozenou D. T., v omyl, když si nechala uvedenou částku zaslat na bankovní účet a způsobila tak škodu ve výši 1.060,- Kč,

7) dne 13. 12. 2010 v P., ul. V., nabídla na internetových stránkách Aukro.cz pod přezdívkou M. k prodeji panenku LITTLE SUNSHINE za částku 1.100,- Kč, včetně poštovného, přičemž uvedené zboží nikdy nevlastnila, takže je zaslat nemohla a uvedla tak poškozeného S. T., v omyl, když si nechala uvedenou částku zaslat na bankovní účet a způsobila tak škodu ve výši 1.100,- Kč,

8) dne 13. 12. 2010 v P., ul. V., nabídla na internetových stránkách Aukro.cz pod přezdívkou M. k prodeji panenku LITTLE SUNSHINE za částku 1.100,- Kč, včetně poštovného, přičemž uvedené zboží nikdy nevlastnila, takže je zaslat nemohla a uvedla tak poškozenou H. V., v omyl, když si nechala uvedenou částku zaslat na bankovní účet a způsobila tak škodu ve výši 1.100,- Kč,

9) dne 17. 12. 2010 v P., ul. V., nabídla na internetových stránkách Aukro.cz pod přezdívkou M. k prodeji panenku LITTLE SUNSHINE za částku 1.100,- Kč, včetně poštovného, přičemž uvedené zboží nikdy nevlastnila, takže je zaslat nemohla a uvedla tak poškozenou N. L., v omyl, když si nechala uvedenou částku zaslat na bankovní účet a způsobila tak škodu ve výši 1.100,- Kč,

10) dne 17. 12. 2010 v P., ul. V., nabídla na internetových stránkách Aukro.cz pod přezdívkou M. k prodeji panenku LITTLE SUNSHINE za částku 1.060,- Kč, včetně poštovného, přičemž uvedené zboží nikdy nevlastnila, takže je zaslat nemohla a uvedla tak poškozenou K. P., v omyl, když si nechala uvedenou částku zaslat na bankovní účet a způsobila tak škodu ve výši 1.060,- Kč,

11) dne 17. 12. 2010 v P., ul. V., nabídla na internetových stránkách Aukro.cz pod přezdívkou M. k prodeji panenku LITTLE SUNSHINE za částku 1.100,- Kč, včetně poštovného, přičemž uvedené zboží nikdy nevlastnila, takže je zaslat nemohla a uvedla tak poškozenou P. Š., v omyl, když si nechala uvedenou částku zaslat na bankovní účet a způsobila tak škodu ve výši 1.100,- Kč,

12) dne 20. 12. 2010 v P., ul. V., nabídla na internetových stránkách Aukro.cz pod přezdívkou M. k prodeji panenku LITTLE SUNSHINE za částku 1.100,- Kč, včetně poštovného, přičemž uvedené zboží nikdy nevlastnila, takže je zaslat nemohla a uvedla tak poškozenou B. M., v omyl, když si nechala uvedenou částku zaslat na bankovní účet a způsobila tak škodu ve výši 1.100,- Kč,

13) dne 20. 12. 2010 v P., ul. V., nabídla na internetových stránkách Aukro.cz pod přezdívkou M. k prodeji panenku LITTLE SUNSHINE za částku 1.060,- Kč, včetně poštovného, přičemž uvedené zboží nikdy nevlastnila, takže je zaslat nemohla a uvedla tak poškozenou I. V., v omyl, když si nechala uvedenou částku zaslat na bankovní účet a způsobila tak škodu ve výši 1.060,- Kč,

14) dne 21. 12. 2010 v P., ul. V., nabídla na internetových stránkách Aukro.cz pod přezdívkou M. k prodeji panenku LITTLE SUNSHINE za částku 1.100,- Kč, včetně poštovného, přičemž uvedené zboží nikdy nevlastnila, takže je zaslat nemohla a uvedla tak poškozenou M. S., v omyl, když si nechala uvedenou částku zaslat na bankovní účet a způsobila tak škodu ve výši 1.100,- Kč,

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 14. září 2011, sp. zn. 3 T 137/2011, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu, § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněné M. K. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Obvodní soud pro Prahu 6 není místně příslušný k projednání a rozhodnutí této trestní věci, jelikož místem spáchání přečinu podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku je v posuzovaném případě jednak bydliště obviněné P., ul. V., odkud na internetové stránky www.bazos.cz a Aukro.cz umisťovala inzeráty s nabídkou prodeje zboží, které nevlastnila a jednak místo, kde se tímto svým jednáním obohatila, tedy bankovní účet vedený společností GE Money Bank, a. s. se sídlem na Praze 4, na nějž byly připsány všechny platby poškozených. Jedna z poškozených (M. B.) sice má bydliště v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 6, to ale soud nepovažuje za relevantní.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k závěru, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí této trestní věci obviněné M. K. je Obvodní soud pro Prahu 6.

Pro určení místní příslušnosti soudu, nejde-li o řízení proti mladistvému, je primární kriterium vyplývající z ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu, podle něhož řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je přitom třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícím objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu (srov. rozhodnutí č. 12/1972 Sb. rozh. tr.).

V posuzovaném případě mělo podle zatím shromážděných důkazů dojít k jednání obviněné M. K. v P., na V., kde se ze svého počítače připojovala na servery www.bazos.cz a Aukro.cz, kam umisťovala inzeráty s nabídkou prodeje panenky LITTLE SUNSHINE v ceně 1 060,- Kč nebo 1 100,- Kč včetně ceny poštovného, kterou ovšem nevlastnila a tedy ji nemohla zaslat a kde tedy poškozené ve smyslu § 209 odst. 1 tr. zákoníku uváděla v omyl, a dále pak v obvodu Prahy 4, kde sídlí GE Money Bank, a. s., u níž je veden účet, na nějž si obviněná ve všech případech nechala poškozenými zaslat kupní cenu inzerovaného zboží, a kde tedy došlo k jejímu obohacení. Ani jedno z těchto míst se zjevně nenachází v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 6. Potud je s názorem obvodního soudu o jeho nepříslušnosti třeba souhlasit. Tento závěr již ovšem neobstojí ve světle zjištění (srov. úřední záznam o podaném vysvětlení na č. l. 36), na něž poukázal i sám obvodní soud, a to že bydliště jedné z poškozených (M. B.), a tím tedy i částečný následek jednání obviněné (vznik škody), se nachází v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 6, kde byla podána i obžaloba. Je proto zcela v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. ř., pokud věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 6, který je k tomuto řízení věcně a místně příslušný.

Nejvyšší soud se v tomto řízení zabýval též otázkou, zda zde nejsou dány takové důležité důvody, pro něž by věc mohla být místně příslušnému soudu odňata a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně (§ 25 tr. řádu), dospěl však k závěru, že žádný takový důvod zde dán není. Obviněná se jednání dopustila v P., následek jejího jednání pak nastal na řadě různých míst České republiky (bydliště poškozených se nachází v Čechách i na Moravě). Dojezdová vzdálenost, která se může jevit problémem ve vztahu k obviněné i některým poškozeným, jež mají bydliště na Moravě, by tak nebyla vyřešena změnou místní příslušnosti soudu ve prospěch některého tamějšího soudu, neboť při takové změně by mohly dojezdové problémy naopak vzniknout na straně těch poškozených, jež mají své bydliště v některé části Čech (např. i v Praze). Důvody pro změnu místní příslušnosti soudu tedy Nejvyšší soud v posuzovaném případě neshledal.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. listopadu 2011
Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík