11 Td 4/2004
Datum rozhodnutí: 30.01.2004
Dotčené předpisy:
11 Td 4/2004

U S N E S E N ÍNejvyšší soud v trestní věci obviněného P. H., vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 4 T 201/2003 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. ledna 2004 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 22 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného P. H. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Karviné.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Karviné podal dne 30. 9. 2003 Okresnímu soudu v Karviné obžalobu na obviněného P. H. pro tři trestné činy podílnictví podle § 251 odst. 1 písm. a) tr. zák., které měl spáchat tím, že v době od 17. 7. 1997 do 29. 4. 1998 za úplatu převezl ve 12-ti případech přes hraniční přechod Č. T.-Ch. do Polské republiky a následně přes hraniční přechod K. B. do Běloruské republiky a poté do Ruska a v jednom případě přes Spolkovou republiku Německo a námořní přístav K. do Litevské republiky a poté přes Bělorusko do Ruska osobní motorová vozidla, kde vozidla předal nezjištěné osobě, kdy tato vozidla převzala od nezjištěné osoby na nezjištěném místě na území České republiky, kde vozidla byla nezjištěným pachatelem odcizena, přičemž věděl, že se jedná o osobní motorová vozidla, která byla odcizena na území České republiky a to:

- dne 17. 7. 1997 osobní motorové vozidlo zn. Chrysler Eagle Vision, SPZ TPJ 11-44, v hodnotě 628.013,- Kč, které bylo vypůjčeno z autopůjčovny H.-T. v T. ul. T. č. 3020, M. M., jež dne 14. 11. 1997 nahlásil odcizení vozidla v P. na ul. K. čp. 563,

- dne 28. 8. 1997 osobní motorové vozidlo zn. VW Golf, SPZ LBL 48-21, v hodnotě 409.332,- Kč, jež měl ve finančním pronájmu na základě leasingové smlouvy u společnosti Š. P., a. s., ul. K. čp. 7, P. K., který dne 29. 8. 1997 nahlásil odcizení vozidla v P. na ul. Š.,

- dne 21. 9. 1997 osobní motorové vozidlo zn. Renault Megane Scenic, SPZ AHK 70-47, v hodnotě 395.657,- Kč, jež měl ve finančním pronájmu na základě leasingové smlouvy u společnosti C. L. P., J. n. 55, T. R., který dne 24. 10. 1997 v P. nahlásil odcizení vozidla,

- dne 2. 11. 1997 osobní motorové vozidlo tzn. Škoda Octavia, SPZ MHB 48-57, v hodnotě 355.206,- Kč, jež bylo majetkem firmy A. I. a. s. a dne 6. 1. 1998 nahlásil jeho odcizení v P. M. M.,

- dne 6. 12. 1997 osobní motorové vozidlo zn. Nissan Maxima, SPZ MBH 49-30, v hodnotě 789.789, - Kč, jež měla ve finančním pronájmu na základě leasingové smlouvy u společnosti C., a. s. P. Firma A. I. a. s. a dne 18. 6. 1998 nahlásil odcizení vozidla v Č. S. G.,

- dne 14. 12. 1997 osobní motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, SPZ AHS 16-93, v hodnotě 402.367,- Kč, jež měla ve finančním pronájmu na základě leasingové smlouvy u firmy Š., s. r. o. P. firma K., s. r. o. se sídlem P., J. p. čp. 12, a dne 6. 6. 1998 nahlásil odcizení vozidla G. M. v Š. Z., okr. P.,

- dne 31. 12. 1997 osobní motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, SPZ JIH 72-05, v hodnotě 474.105,- Kč, jež měl ve finančním pronájmu na základě leasingové smlouvy u společnosti Š., s. r. o. P. A. G., který dne 4. 2. 1998 nahlásil odcizení vozidla v J.,

- dne 7. 1. 1998 osobní motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, SPZ JIH 72-23, v hodnotě 423.692,- Kč, jež měl ve finančním pronájmu na základě leasingové smlouvy u společnosti Š., s. r. o. P. M. P., který dne 29. 1. 1998 nahlásil odcizení vozidla v B. K.,

- dne 31. 1. 1998 osobní motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, SPZ JIH 74-03, v hodnotě 474.612,- Kč, jež měl ve finančním pronájmu na základě leasingové smlouvy u společnosti Š., s. r. o. P. K. K., který dne 7. 5. 1998 nahlásil odcizení vozidla v B. před obchodním domem T.,

- dne 23. 2. 1998 osobní motorové vozidlo zn. Toyota Camry, SPZ AHP 17-15, v hodnotě 790.054,- Kč, jehož majitelem byla firma B. B. se sídlem P., K. 63, a dne 18. 3. 1998 nahlásil odcizení vozidla v P. M. V. V.,

- dne 7. 4. 1998 osobní motorové vozidlo zn. Jeep Grand Cherokee, SPZ LNH 05-06, v hodnotě 896.396,- Kč, jehož majitelem byl P. K., který dne 3. 11. 1998 nahlásil odcizení vozidla na PČR OO K.,

- dne 13. 4. 1998 osobní motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, SPZ NBH 59-59, v hodnotě 372.800,- Kč, jež měl ve finančním pronájmu na základě leasingové smlouvy u společnosti MB L. M. B. J. S., který dne 23. 6. 1998 oznámil odcizení vozidla v P.,

- dne 29. 4. 1998 osobní motorové vozidlo zn. Nissan Maxima, SPZ NBH 74-74, v hodnotě 843.300,- Kč, které bylo majetkem společnosti M. P., s. r. o. se sídlem v P., V. n. 41, a dne 12. 8. 1998 nahlásil odcizení vozidla v P. V. Č.,

- dne 14. 12. 2000 převezl za úplatu přes nezjištěný hraniční přechod mimo území České republiky a předal nezjištěné osobě osobní motorové vozidlo zn. Toyota Lexus, SPZ AKP 64-67, v hodnotě 1.849.087,- Kč, jež měla od společnosti G., a. s. se sídlem v P., ul. Š. 5, na základě smlouvy o operativním leasingu pronajato společnost E. A.-A.-C.-A., s. r. o. se sídlem v L., H. 260, kdy toto vozidlo převzal od nezjištěné osoby na nezjištěném místě na území České republiky, kde vozidlo bylo odcizeno nezjištěným pachatelem, a dne 28. 12. 2000 bylo I. O. nahlášeno odcizení vozidla v R. u P., přičemž věděl, že se jedná o osobní motorové vozidlo, které bylo odcizené na území České republiky,

- dne 12. 4. 2001 převezl za úplatu přes Spolkovou republiku Německo a námořní přístav K. do Litevské republiky a poté přes hraniční přechod D. do Běloruska osobní motorové vozidlo zn. Audi 6 Allroad, SPZ AKR 87-74, v hodnotě 1.365.359,- Kč, jež měl na základě leasingové smlouvy u společnosti H. C. a. s. pronajato P. J., kde vozidlo předal nezjištěné osobě, kdy toto vozidlo převzal od nezjištěné osoby na nezjištěném místě na území České republiky, kde vozidlo bylo odcizeno nezjištěným pachatelem, a dne 14. 9. 2001 P. J. oznámil odcizení vozidla v P., přičemž věděl, že se jedná o osobní motorové vozidlo, které bylo odcizeno na území České republiky.

Usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 31. 10. 2003, sp. zn. 4 T 201/2003, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu s přihlédnutím k ustanovení § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného P. H. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že není ve věci místně příslušný, neboť s ohledem na to, že místem spáchání trestného činu podílnictví podle § 251 odst. 1 písm. a) tr. zák. je dle názoru soudu místo, kde došlo k převedení věci, která byla získána trestným činem spáchaným jinou osobou, a jak vyplývá z obsahu spisu, nebylo možné místo činu zjistit, neboť obviněný měl vždy předmětná vozidla převzít od nezjištěné osoby na nezjištěném místě na území České republiky, je místně příslušným dle § 18 odst. 2 tr. řádu soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, zdržuje se nebo pracuje, tedy Obvodní soud pro Prahu 4.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný se měl podle obžaloby dopustit obsáhlé majetkové trestné činnosti kvalifikované jako podílnictví podle § 251 odst. 1 písm. a) tr. zák., přičemž tento trestný čin spáchal zčásti pokračujícím, zčásti opakovaným jednáním. S ohledem na četnost jednotlivých útoků naplňujících zčásti pokračování, zčásti opakování trestných činů spáchaných na různých místech republiky a obtíží při lokalizování trestného činu podle § 251 odst. 1 písm. a) tr. zák. do jednoho místa, který v sobě zahrnuje jak jednorázové převedení, tak dlouhodobé ukrytí nebo užívání, bylo možno pro stanovení místní příslušnosti soudu použít ustanovení § 22 tr. řádu. Za tohoto stravu při volbě více soudů, jejichž věcná a místní příslušnost by přicházela v úvahu, bylo nutno vyjít z toho, že ze všech soudů přicházejících při stanovení místní příslušnosti v úvahu byla obžaloba podána u Okresního soudu v Karviné. Podáním obžaloby se stal Okresní soud v Karviné věcně a místně příslušným k projednání věci.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. ledna 2004

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera