11 Td 36/2011
Datum rozhodnutí: 20.07.2011
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 36/2011-6

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněného P. P. , vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 58 T 233/2011 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 20. července 2011 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. j e k projednání trestní věci obviněného P. P.
p ř í s l u š n ý Okresní soud v Teplicích.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Teplicích podala dne 2. 6. 2011 Okresnímu soudu v Teplicích obžalobu na obviněného P. P. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zák. (č. 140/1961 Sb.), kterého se měl dopustit tím, že v přesně nezjištěné dny v měsících listopadu a prosinci roku 2008 v různých internetových kavárnách v O., soudní okres Olomouc, prostřednictvím internetové burzy Aukro.cz obchodoval pod smyšleným jménem M. N. s přezdívkou M., sliboval zájemcům, že jim dodá nabízené zboží, které na aukci vydražili, a to po úhradě příslušné finanční částky na účet vedený u České spořitelny, a. s., č. , který však patřil J. H., přičemž peníze v celkové výši 19.225,- Kč od poškozených vylákal v úmyslu zboží nedodat a ani nevrátit finanční prostředky a takto obdržel:

1. dne 23. 12. 2008 od poškozeného J. E., částku 4.200,- Kč za mobilní telefon zn. Nokia 6500 slide,
2. dne 23. 12. 2008 od poškozeného J. V., částku 3.250,- Kč za mobilní telefon zn. Nokia N 77,
3. dne 29. 12. 2008 od poškozeného R. J., částku 3.400,- Kč za mobilní telefon zn. Nokia N 77,
4. dne 30. 12. 2008 od poškozeného M. S., částku 1.640,- Kč za LCD monitor 19 zn. Bellinea,
5. dne 30. 12. 2008 od poškozeného E. M., částku 2.735,- Kč za telefon zn. Sony Ericsson S 500i,
6. dne 5. 1. 2009 od poškozeného P. K., částku 1.900,- Kč za mobilní telefon zn. LG-KF 600,
7. dne 2. 1. 2009 od poškozeného A. B., , částku 2.100,- Kč za Playstation portable black, v tomto případě se však na prodeji s poškozeným domlouval mimo aukci telefonicky, avšak stanovil stejné podmínky jako u zboží vydraženého v aukci. Usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 3. 6. 2011, sp. zn. 58 T 233/2011, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. z důvodu § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněného předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud v Teplicích není místně příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Podle citovaného usnesení totiž jde o typický distanční delikt, který byl započat v měsíci listopadu 2008 v Olomouci a dokončen rovněž v Olomouci dne 2. 1. 2009. Obviněný cestou internetových kaváren v Olomouci lákal od poškozených finanční prostředky, které mu byly poukazovány na účet u finančního ústavu v Olomouci. Podle Okresního soudu v Teplicích zde byla od počátku příslušnost Okresního státního zastupitelství v Olomouci a tedy i Okresního soudu v Olomouci, za nesprávné považuje rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství, které v předchozím řízení rozhodlo v kompetenčním sporu tak, že určilo jako příslušné Okresní státní zastupitelství v Teplicích. Na tom podle Okresního soudu v Teplicích nic nemění ani skutečnost, že poškozený J. E., bytem H., okr. Teplice, učinil trestní oznámení na OO PČR v Duchcově podle místa jeho bydliště. Pro příslušnost Okresního soudu v Teplicích nejsou podle jeho názoru dány ani jiné ekonomické důvody. V jeho obvodu bydlí pouze poškozený E., ostatní poškození bydlí převážně na Moravě. Okresní soud v Teplicích má za to, že příslušným k projednání věci je Okresní soud v Olomouci, v jehož obvodu především došlo ke spáchání skutku.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že nelze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu v Teplicích. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. V daném případě se jedná o pokračující trestný čin, kterého se obviněný měl dopustit v Olomouci, následek pak nastal v místech bydliště poškozených, tedy v jednom případě také v obvodu Okresního soudu v Teplicích. Okresní soud v Teplicích je tak jedním ze soudů, jejichž místní příslušnost v dané věci přicházela v úvahu, a vzhledem k tomu, že u tohoto soudu byla podána obžaloba (§ 22 tr. ř.), koná řízení tento soud.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 20. července 2011
Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch