11 Td 35/2003
Datum rozhodnutí: 31.07.2003
Dotčené předpisy:




11 Td 35/2003

U S N E S E N Í



Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. H., vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 4 T 414/2003 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. 7. 2003 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného J. H. p ř í s l u š n ý Okresní soud v České Lípě.



O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v České Lípě podal dne 13. 5. 2003 Okresnímu soudu v České Lípě obžalobu na obviněného J. H. pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zák. dílem dokonaný, dílem ve fázi pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., trestný čin porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák. a trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák., které měl spáchat tím, že v noci z 21. na 22. 6. 2002 v N. B., okres Č. L., v ulici T. G. M. se násilným odstraněním mříže a vytlačením okna vloupal do restaurace P. čp. 2, kde ke škodě provozovatele restaurace V. L. odcizil cigarety Start a Petra, mletou kávu, salám Gothaj a sýr Eidam, vše v ceně 935,50 Kč a další škodu ve výši 500,- Kč mu způsobil vloupáním, dále se sem stejným způsobem vloupal v noci z 24. na 25. 6. 2002 a ke škodě V. L. odcizil cigarety Start a Petra, žvýkačky a čokolády, vše v ceně 1.332,- Kč a další škodu ve výši 500,- Kč mu způsobil vloupáním, přičemž v prostorách restaurace se ještě vloupal do čtyř výherních hracích přístrojů, z nichž ke škodě firmy W. s. r. o., divize D. w. P., odcizil drobné mince v celkovém množství 17.084,- Kč a další škodu ve výši 10.360,- Kč způsobil této firmě poškozením přístrojů při vloupání a nakonec se sem stejným způsobem vloupal ještě v noci z 27. na 28. 6. 2002 a ke škodě V. L. zde spotřeboval dvě Fanty a coca colu v celkové hodnotě 30,- Kč a další škodu ve výši 1.700,- Kč mu způsobil vloupáním a odsud se násilným otevřením zamčených dveří vloupal do prodejny vietnamských obchodníků a zde ke škodě M. T. N. odcizil různé zboží v celkové ceně 16.352,- Kč a ke škodě H. M. X. odcizil různé textilní zboží v celkové ceně 10.465,- Kč, v noci z 15. na 16. 7. 2002 v Č. L. v B. ulici se vytržením mříže a rozbitím okna vloupal do restaurace čp. 842 umístěné v budově hlavního vlakového nádraží a uvnitř se násilným otevřením dveří vloupal do kanceláře a skladu restaurace a tří výherních hracích přístrojů a na všech těchto místech ke škodě firmy P. S. G. Č. L. odcizil drobné mince v celkové hodnotě 60.450,- Kč, gastrotickety představující hodnotu 4.580,- Kč, větší množství různých cigaret a různého alkoholu, kasírtašku, dvě kalkulačky, dvě igelitové tašky, jutový sáček na peníze a osm klíčů FAB, vše v hodnotě 15.712,80 Kč, tedy peníze a věci o celkové hodnotě 80.742,80 Kč a další škodu ve výši nejméně 1.600,- Kč mu způsobil poškozením dveří při vloupání, dne 22. 7. 2002 v časných ranních hodinách v J. n. N. v L. ulici vlezl nezajištěným okénkem do budovy č. 37, kde násilným otevřením zajištěných dveří se vloupal do herny C. P., která je v budově umístěna a zde ke škodě firmy J. H. J. N. N. po vypáčení šesti výherních hracích přístrojů odcizil 30.000,- Kč v drobných mincích a dalších 35.250,- Kč na hotovosti, video zn. Panasonic v hodnotě 12.000,- Kč, přenosný počítač nezjištěné značky v hodnotě 30.000,- Kč, 22 CD v hodnotě 6.600,- Kč, 2 mobilní telefony v celkové hodnotě 5.500,- Kč, různý alkohol v celkové ceně 4.580,- Kč, cigarety různých značek o celkové ceně 9.622,- Kč a svazek tří klíčů FAB v celkové hodnotě 30,- Kč, tedy hotovost a věci o celkové hodnotě 133.582,- Kč a dne 30. 7. 2002 v časných ranních hodinách sem vnikl stejným způsobem znovu, ovšem dveře vedoucí do herny již byly opatřeny mříží, kterou musel násilím odtrhnout od zárubně dveří, aby se dostal dovnitř, zde se pak vloupal do pěti výherních hracích přístrojů a shromáždil z nich k odcizení částku 14.336,- Kč v drobných mincích, ovšem než tak stačil učinit ke škodě firmy J. H. J. n. N., byl na místě přistižen a zajištěn policií, přičemž další škodu ve výši nejméně 2.000,- Kč způsobil této firmě poškozením dveří a mříže dveří při vloupání do prostoru herny a dveří vedoucích z herny na ulici, když dne 22. 7. 2002 s odcizenými věcmi hernu opouštěl, dne 11. 7. 2002 v časných ranních hodinách ve V. n. L., okres T. v ulici Č. se násilným otevřením dveří vedoucích ze dvora vloupal do restaurace U F. čp. 122 a uvnitř se vloupal do tří výherních hracích přístrojů a do kasy stolního fotbalu a ke škodě P. M. zde odcizil asi 19.000,- Kč na hotovosti a kuřivo v celkové ceně 3.843,40 Kč, tedy peníze a kuřivo v celkové hodnotě 22.843,40 Kč a další škodu ve výši 2.800,- Kč mu způsobil vloupáním, přičemž dne 12. 7. 2002 v časných ranních hodinách se sem vloupal znovu, vloupal se i do tří výherních hracích přístrojů do kasy stolního fotbalu a kasy telefonního automatu a ke škodě P. M. odcizil asi 20.700,- Kč na hotovosti a kuřivo v celkové ceně 3.740,- Kč, tedy peníze a kuřivo v celkové hodnotě 24.440,- Kč a další škodu ve výši 2.800,- Kč mu způsobil vloupáním, dne 14. 6. 2002 v dopoledních hodinách ve Ž. n. S. 4, B. Č. čp. 6 se násilným otevřením dveří vloupal do bytu svých rodičů L. B. a J. B. a k jejich škodě zde odcizil 19.000,- Kč na hotovosti a další škodu ve výši 300,- Kč jim způsobil vloupáním a ke škodě svých bratrů M. B. odcizil cestovní pas a 200 eur na hotovosti představujících 6.280,- Kč a D. B. odcizil nefunkční mobilní telefon NOKIA 3310 bez SIM karty v hodnotě 1.500,- Kč, tedy peníze a věci o celkové hodnotě 26.780,- Kč, v noci z 1. na 2. 7. 2002 v D. 4, v ulici P. H. se násilným otevřením dveří vloupal do restaurace S. čp. 143, kde ke škodě majitele restaurace L. D. N. odcizil elektrickou rychlovarnou konvici v hodnotě 120,- Kč a dále se zde vloupal do tří výherních hracích přístrojů, čímž způsobil firmě E. s. r. o. D. 7, škodu ve výši 3.670,- Kč a odcizením drobných mincí z těchto přístrojů způsobil téže firmě škodu ve výši 10.500,- Kč, a nakonec se zde ke škodě firmy J. H. T. pokusil vloupat do hry stolního fotbalu, ovšem z nezjištěných důvodů čin nedokonal a v noci z 6. na 7. 7. 2002 v obci F., okres Č. K. se násilným otevřením ochranné mříže a dveří vloupal do H. n. h. a zde ke škodě firmy J. H., H. n. H. F. odcizil kuřivo a zapalovače v celkové ceně 16.725,- Kč, alkohol v celkové ceně 6.216,- Kč, cukrovinky v celkové ceně 4.530,- Kč, mobilní telefon NOKIA 3310 s kreditem v celkové hodnotě 5.800,- Kč a po vypáčení stolního fotbalu 1.960,- Kč v drobných mincích, tedy peníze a věci o celkové hodnotě 35.231, ?Kč a další škodu ve výši 12.090,- Kč jí způsobil vloupáním do hostince a vyloupením stolního fotbalu, a trestné činnosti uvedené výše pod body 1-7 se dopustil přesto, že byl pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Chrudimi 1 T 462/99 ze 14. 12. 1999 odsouzen mimo jiné pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e) odst. 2 tr. zákona a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, který dne 13. 6. 2001 vykonal.

Usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne 14. 5. 2003, sp. zn. 4 T 414/2003, bylo podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu, § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu rozhodnuto, že Okresní soud v České Lípě není příslušný k projednání trestní věci obviněného J. H., přičemž věc byla předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že s ohledem na ustanovení § 21 odst. 2 tr. řádu je místně příslušným soudem k projednání věci Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, v jehož obvodu se měl obviněný dopustit nejpřísnějšího trestného činu porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák. a to násilným vloupáním do bytu svých rodičů ve Ž. n. S. Další trestné činnosti, která je obžalobou sice rovněž kvalifikována jako jednočinný souběh trestného činu porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák. s trestnými činy krádeže a poškozování cizí věci podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zák. a § 257 odst. 1 tr. zák., ačkoliv jednoznačně v těchto dalších případech o tento trestný čin nejde, se dopouštěl na různých místech České republiky.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný je žalován Okresním státním zástupcem v České Lípě pro rozsáhlou trestnou činnost, vesměs majetkového charakteru. Trestné činnosti se měl dopustit pokračujícím jednáním na různých místech České republiky. S ohledem na pokračující charakter jeho jednání z hlediska určení místní příslušnosti soudu k projednání obžaloby proto není podstatné z hlediska § 21 odst. 2 tr. řádu, že v trestném činu porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák. měl pokračovat i v místech spadajících do obvodu jiného soudu, než ke kterému byla podána obžaloba.

Obviněný se podle obžaloby trestné činnosti dopouštěl převážně v obvodu Okresního soudu v České Lípě, k tomuto soudu byla také podána obžaloba a tento soud je k projednání věci příslušný podle § 18 odst. 1 tr. řádu. Žalovaná trestná činnost dílem dokonaná, dílem nedokonaná byla páchána v podstatě pokračujícím způsobem a z tohoto pokračování nelze pro účely změny místní příslušnosti vytrhávat dílčí útoky jinak jednotného pokračujícího jednání.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. července 2003

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera