11 Td 33/2009
Datum rozhodnutí: 26.06.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 33/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné T. X. M. D. , projednal v neveřejném zasedání konaném dne 26. 6. 2009 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se trestní věc obviněné T. X. M. D. vedená u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 2 T 53/2009 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e s e k projednání Okresnímu soudu v Českých Budějovicích.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství ve Znojmě podala dne 24. 3. 2009 Okresnímu soudu ve Znojmě návrh na potrestání podle § 179c odst. 2 písm. a) tr. řádu obviněné T. X. M. D. pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zákona, kterého se měla dopustit tím, že dne 14. 3. 2009 v době mezi 18.45 hod. až 19.35 hod. v obci Ch. H. na okrese Z. , v outletovém nákupním centru F. , v prodejně M. , odcizila 1 ks dámské světlé bundy značky M. , velikost 34, v hodnotě 2.099,- Kč, tutéž bundu velikosti 36, 1 ks dámské šedé bundy značky M. , velikost 34, v hodnotě 1.599,- Kč, 1 ks dámské černé bundy značky M. , velikost 38, v hodnotě 1.999,- Kč a 1 ks dámského bílého saka značky M. , velikost 32, v hodnotě 1.999,- Kč tak, že z těchto oděvů odstranila pomocí štípacích kleští bezpečnostní klipy, čímž poškozené firmě M. C. r. s. r. o. způsobila škodu celkem 9.795,- Kč.

Podáním ze dne 13. 5. 2009 požádala obviněná T. X. M. D. podle ustanovení § 25 tr. řádu o odnětí její trestní věci Okresnímu soudu ve Znojmě a její přikázání Okresnímu soudu v Českých Budějovicích s odůvodněním, že pečuje o osmiměsíční dceru, a proto se nemůže k hlavnímu líčení k Okresnímu soudu ve Znojmě dostavit a současně, že se jedná o jinou osobu, která se za obviněnou vydává a po které je vyhlášeno celostátní pátrání.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Skutečnost, že obviněná T. X. M. D. pečuje o dítě mladší jednoho roku a není schopna se zúčastnit projednání její trestní věci u vzdáleného místně příslušného Okresního soudu ve Znojmě, zatímco u Okresního soudu v Českých Budějovicích, v jehož obvodu se zdržuje, této účasti schopna je, je natolik závažná, že naplňuje podmínky změny místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 25 tr. řádu. Je tak v zájmu vyřízení trestní věci, aby tuto projednal a rozhodl Okresní soud v Českých Budějovicích.Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera