11 Td 25/2009
Datum rozhodnutí: 30.04.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 25/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného K. Z., vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 4 T 48/2009, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. 4. 2009 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného K. Z. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Prachaticích.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích podal dne 18. 3. 2009 Okresnímu soudu v Prachaticích obžalobu na obviněného K. Z. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že v období od 9. 7. 2008 do 27. 8. 2008 jako řidič mezinárodní nákladní dopravy spol. Š. S., s. r. o., se sídlem S., provozovna N., okres P., si přisvojil při provozu svěřeného vozidla tov. zn. MAN nejméně 1.100 litrů motorové nafty a při ceně 30 Kč za litr této pohonné hmoty, tak způsobil uvedené společnosti škodu ve výši nejméně 33.000,- Kč.

Usnesením Okresního soudu v Prachaticích ze dne 24. 3. 2009, sp. zn. 4 T 48/2009, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu věc obviněného K. Z. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že obviněný jezdil s kamionem po území České republiky a tankoval mimo obvod Okresního soudu v Prachaticích. Z obsahu spisu vyplynulo, že obviněný K. Z. měl s vozidlem nehodu, při které došlo k odčerpání nafty, přičemž tato nehoda se měla stát v obvodu Okresního soudu v Hodoníně. Pokud by došlo k této nehodě tak, jak byla uváděna, tak by Okresní soud v Hodoníně byl místně příslušným k projednání trestní věci obviněného. V obvodu Okresního soudu v Prachaticích obviněný pouze převzal vozidlo, ale sídlo poškozeného je mimo obvod tohoto soudu, stejně jako bydliště obviněného, které je v okrese P.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Z podané obžaloby a ze zatím shromážděných důkazů je zřejmé, že k projednání věci je dána místní příslušnost více soudů. Za tohoto stavu má Nejvyšší soud zato, že bude s přihlédnutím k § 22 tr. řádu vhodné, aby věc projednal soud, k němuž napadla obžaloba.Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost postupováno podle § 24 tr. řádu a rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. dubna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera