11 Tcu 95/2010
Datum rozhodnutí: 08.02.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 95/2010-8
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 8. února 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky T. S. , rozsudkem Zemského soudu Mnichov I., Spolková republika Německo, ze dne 14. 2. 2005, sp. zn. 2 KLs 114 Js 11005/04, který nabyl právní moci téhož dne, a to pro trestný čin těžké krádeže spáchané ve skupině podle §§ 244a odst. 1, 244 odst. 1 bod 2, 243 odst. 1 věta 2 bod 2, 242 odst. 1, 12 odst. 1, 22, 23 odst. 1 a 53 německého trestního zákoníku, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let a deseti měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Mnichov I. ze dne 14. 2. 2005 byl T. S. uznán vinným trestným činem těžké krádeže spáchané ve skupině a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání pěti let a deseti měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu Mnichov I. tím, že jako člen skupiny specializované na krádeže motocyklů od července 2003 spolu s dalšími vyjmenovanými osobami opakovaně jezdil do Mnichova, aby tam kradli uzamčené zaparkované motocykly pomocí nářadí, které měli ukryté v podzemním skladu. Motocykly dopravovali do České republiky přes zelenou hranici po turistických cestách nebo jiných lesních přechodech. Odsouzený také dopravoval další stíhané osoby členy skupiny do Německa osobním automobilem, který po spáchání činu odvezl zpět do Česka. Také se podílel na vypáčení motocyklů a jejich dopravení do Česka. Konkrétně se jednalo o následující případy:
1. Dne 13. 9. 2003 zaparkoval poškozený H. svou žlutou motorku značky HONDA CBR 900 RR, kolem 23.30 hod. před domem B. S. , M. tak, že na ni ze svého bytu viděl. Motocykl uzamkl pomocí zámku řízení. Když kolem 00:15 hod. opět vyhlédl z balkonu svého bytu a díval se na motocykl, byl tento pryč. Odsouzený ho spolu s dalšími zvlášť stíhanými osobami ukradl. Motorka byla poškozeným H. vybavena různými díly, jako přední maskou, trojúhelníkovým obrysovým světlem, jakož i předním spoilerem a měla najeto cca 20.000 km. Hodnota se pohybovala kolem cca 5.000 .
2. Dne 13. 9. 2003 kolem 23.00 hod. zaparkoval poškozený P. svou červenou motorku značky Ducati 916, rok výroby 1996, bezprostředně před domem A. , M. , podél domovní zdi. Zajistil ji pomocí zámku řízení a otočil přední kolo směrem k domovní zdi, aby se nedala lehce odcizit. Dne 14. 9. 2003 kolem 09.00 hod. zjistila přítelkyně poškozeného, že se na stanovišti motorka již nenachází. Odsouzený ho spolu s dalšími zvlášť stíhanými osobami ukradl. Motocykl, který měl najeto cca 10.000 km, měl tu zvláštnost, že byl vyroben v posledním roce výroby, kdy firma D. ještě v Evropě vyráběla. Poškozený odhadl proto její hodnotu na 12.000 .
3. Poškozený S. zaparkoval svou červenobílou motorku značky HONDA, CBR 600 S, na chodníku vedle vchodu do nemovitosti A. , M. , v již přesně nezjistitelnou dobu, asi dne 18. 4. 2004. Zajistil ji pomocí zámku řízení, jakož i přikryl červenou plachtou. V noci z 19. na 20. 4. 2004 odcizili odsouzený spolu s dalšími osobami motorku tak, že rozstřihli plachtu v podélném směru a odhodili stranou. Poté, co odsouzený překonal zámek řízení a zapalování, dopravil spoluobviněný motorku do Česka. Plně funkční motorka měla najeto cca 38.000 km a měla hodnotu cca 3.000 . Hodnota plachty činila asi 35 až 40 .
4. V tutéž noc odcizili modrou motorku Kawasaki 2X 9R poškozeného L. , kterou zaparkoval v tutéž noc z 19./20. 4. 2004 na chodníku před nemovitostí A. S. , M. , zabezpečenou zámkem řízení a opatřenou zelenou plachtou na motorky. I zde rozstřihli plachtu a odhodili ji. Pak překonal odsouzený pomocí polského klíče zámek řízení a zapalování a dopravil ji do Česka. Motorka, rok výroby 1999, měla hodnotu 6.500 . Hodnota rozstřižené plachty byla asi 20 až 40 .
5. Poškozený D. zaparkoval dne 29. 4. 2004 svou bílo-modrou motorku Suzuki GS XR 750, kolem 00.20 hod. před usedlostí E. v M. tak, aby na ni viděl z balkonu svého bytu. Zamkl zámek zapalování a řízení. Když se odebral kolem 02.00 hod. na balkon svého bytu, motorka tam již nebyla. Odsouzený a další osoby se pokusili motorku odcizit tak, že do zámku zapalování a řízení vložili polský klíč . Protože však polský klíč zlomil, nemohli motorku již nastartovat. Snaha vyrazit zámek zapalování cca 10 metrů od místa parkování pomocí dlažební kostky z držáku ztroskotala, takže tam motorku nechali. Poškozený motorku získal teprve čtyři dny předtím za cenu 12.000 a najel s ní jen 600 km. Při pokusu o odcizení byla motorka poškozena na rámu, utrpěla různé škrábance, různé kabely byly přeříznuty, jakož i demolován zámek zapalování a řízení. Náklady na opravu činily cca 5.400 .
6. Tentýž den, a to 29. 4. 2004, mezi 05.30 hod. a 13.00 hod. odcizili motorku v červené barvě Ferrari značky Ducati Monster poškozeného P. , kterou poškozený naposledy viděl dne 29. 4. 2004 kolem 05:30 hod. zaparkovanou před nemovitostí B. S. Motorku zajistil pomocí zámku zapalování a řízení. Poškozený měl na motorce, která měla najeto asi 12.000 až 14.000 km, připevněné různé součásti, jako mj. ochranný štít. Hodnotu motorky odhadl celkem na téměř 7.000 .
7. Dne 3. 5. 2004 kolem 23/24.00 hod. zaparkoval poškozený M. svou modrou motorku značky Yamaha R 6, před domem v P. S. v M. tak, že z okna svého bytu, který se tam nachází, na ni viděl. Motorku zajistil pomocí zámku řízení, dále namontoval na zadní kolo motorky zámek s ocelovým lankem. Odsouzený a další osoby motorku odcizili v noci z 3. 5. 2004 na 4. 5. 2004. Přitom pomocí střihače svorníků přestřihli zámek s ocelovým lankem. Poškozený získal motorku cca tři až čtyři týdny předtím za kupní cenu 6.300 .
8. V tutéž noc odcizili zelenou motorku poškozeného K. , značky KTM DUKE, kterou tento zaparkoval před domem F. E. B. , M. , dne 3. 5. 2004 večer v již nezjistitelné době a zabezpečil zámkem řízení. Motorka, která byla čtyři roky stará a měla najeto cca 11.000 km, měla hodnotu asi 5.400 .
9. V tutéž noc odcizili červenobílou motorku poškozeného W. , značky Ducati 936 F, kterou tento zaparkoval před dveřmi domu A. , M. , zabezpečil zámkem řízení, jakož i zakryl plachtou proti dešti. Motorka byla rok a půl stará a měla najeto 2.500 km. Hodnota byla asi 13.500/14.000 .
10. Dne 18. 5. 2004 rozlomil odsouzený kolem 01.15 hod. pomocí polského klíče zámek zapalování u červeného motocyklu značky Honda VTR 1000, který zaparkoval poškozený O. kolem 24.00 hod. v B. S. , M. Následně předal motorku další osobě, která ji měla dopravit na parkoviště u dálnice a pak se vrátit zpět do M. , aby ukradli další motorky a tyto pak společně s ostatními členy skupiny dopravili do Česka. Helmy, které k tomu potřebovali, odsouzený již po svém příjezdu do M. schoval v tašce v jednom parku. Motorka poškozeného O. , která byla vyrobena na konci 90. let, měla najeto cca 35.000 km. Její hodnotu odhadl poškozený na 3.200 až 3.700 . Po nalezení motocyklu byl zámek zapalování rozlomen a pravá strana motocyklu poškrábaná a pomačkaná. Náklady na potřebnou opravu odhadl poškozený na 1.500 .

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 15. 11. 2010, pod č. j. 327/2009 MOT T/9, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený T. S. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně především vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. února 2011
Předseda senátu
JUDr. Karel Hasch