11 Tcu 86/2013
Datum rozhodnutí: 17.10.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 86/2013-8

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 17. října 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů , a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky R. S. , rozsudkem Obvodového soudu Amberg, Spolková republika Německo, ze dne 2. 2. 2012, sp. zn. 2 Ls 108 Js 2934/11, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Amberg ze dne 2. 2. 2012 byl R. S. uznán vinným trestnými činy krádeže, částečně ve stádiu pokusu, potlačení listin, padělání listin a poškození věci a byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let.
Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodového soudu Amberg tím, že s nejméně jedním dalším spolupachatelem mezi 25. 10. 2009 a 19. 11. 2009 několikrát jeli do Spolkové republiky Německo, aby zde odcizili vozidla a SPZ nebo, pokud by se odcizení vozu nepodařilo, cennosti z osobních aut. Konkrétně šlo o tyto případy:
1. Dne 27. 10. 2009 mezi 19.15 a 21.00 hodin odcizili ve městě N. v H. F. z osobního automobilu Audi 80, zaparkovaného v prostorách autosalonu D. v A.-S.-S., poškozeného K. úřední poznávací značku ... v hodnotě 30 EUR.
2. Následně připevnili poznávací značku na nové osobní auto Škoda Octavia MDI poškozeného D. v hodnotě 18.200 EUR, uložené v autosalonu D. v N., A. S. Osobní automobil odcizili poté, co vypáčili zámek dveří a překonali imobilizér.
3. Dne 27. 10. 2009 mezi 19.15 a 21.00 hodin otevřeli neznámým způsobem na parkovišti pro dojíždějící motoristy na silnici ve čtvrti obce U. zaparkované a uzamčené osobní vozidlo značky Audi TT, úřední poznávací značky ..., poškozeného K. a překonali imobilizér. Potom odcizili osobní automobil včetně mobilní navigace, drahé sluneční brýle, více CD atd. v celkové výši přibližně 15.000 EUR.
4. Krátce poté se snažili vloupat do řádně odstaveného a uzavřeného osobního auta značky Škoda SPZ ... poškozeného M. v hodnotě minimálně 10.000 EUR s úmyslem osobní automobil odcizit. Byli však vyrušeni a utekli. Vznikla věcná škoda ve výši nejméně 100 EUR.
5. V blíže nezjištěnou dobu mezi 25. 10. 2009, 17.00 hodin a 26. 10. 2009, 11.20 hodin se snažili odcizit uzamčené osobní auto značky Audi A6, SPZ ..., poškozeného G., v hodnotě 9000 EUR v A.-D.-St., S. tak, že vylomili dveřní zámek na straně řidiče a vytrhli spínač zapalování. Protože se odcizení osobního automobilu nepodařilo, vzali odtud navigaci značky Medion, MP3 přehrávač, sluneční brýle a černobílou dámskou kabelku značky Prada v celkové hodnotě asi 300 EUR. Postupem vznikla majetková škoda ve výši přibližně 1000 EUR.
6. Mezi 25. 10. 2009, 12.30 hodin a 26. 10. 2009, 10.00 hodin hodlali odcizit osobní automobil značky Seat Toledo, SPZ ..., poškozené B. v hodnotě asi 2000 EUR v P.-B.-S., Ch., násilným vylomením zamčeného zámku u dveří řidiče a vytržením spínače zapalování. Sice se jim to podařilo, avšak nemohli auto nastartovat, takže k odcizení nedošlo. Jednáním však vznikla věcná škoda ve výši přibližně 700 EUR.
7. Blíže neurčeného dne mezi 18. 11. 2009, 14.30 hodin a 19. 11. 2009, 7.30 hodin se vloupali do uzavřeného vozu značky Seat, úřední poznávací značky ... v Z., Ch., vylomením zámku dveří u řidiče osobního auta v hodnotě alespoň 10.000 EUR. Pokus odstranit zámek zapalování se nezdařil. Odcizili MP3 radio JVC značky Garmin v hodnotě asi 200 EUR a navigační přístroj značky Garmin v hodnotě asi 150 EUR. Tímto postupem vznikla věcná škoda na zámku dveří a zámku řízení ve výši přibližně 400 EUR.
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).
Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.
Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.
Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený R. S. je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie , přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku, poškození cizí věci podle § 228 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.
V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně, s dalším spolupachatelem), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 17. října 2013
Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch