11 Tcu 86/2010
Datum rozhodnutí: 19.10.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 86/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 19. 10. 2010 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva vnitra Španělska o povolení průvozu předávaného M. R. přes území České republiky z Litvy do Španělska za účelem trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu vraždy podle čl. 138 trestního zákoníku Španělska, a podle § 422 odst. 1 tr. řádu rozhodl t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného M. R. přes území České republiky z Litvy do Španělska za účelem trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu vraždy podle čl. 138 trestního zákoníku Španělska.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.


Odůvodnění:


Ministerstvo vnitra Španělska dne 18. 10. 2010 požádalo na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu litevského občana M. R. přes území České republiky. Průvoz se uskuteční v rámci předání jmenovaného s mezipřistáním v P. dne 22. října 2010.

Španělská strana ke své žádosti doložila kopii Evropského zatýkacího rozkazu, ze které plyne, že jmenovaný je podezřelý ze spáchání níže popsaného skutku:

dne 27. 3. 2007 mezi 1:00 hod. a 3:30 hod. obviněný M. R. zabil A. L. v domě na C. I. C. v O. C. A. Následně tělo mrtvého muže pohodil na parkovišti nemocnice T. v A.

Na základě předložené žádosti a Evropského zatýkacího rozkazu, vydaného dne 7. 6. 2007 Soudem první instance v Torrevieja, Alicante, Španělsko, sp. zn. 1511/07, Nejvyšší soud České republiky konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou splněny, a proto průvoz předávané osoby povolil.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. října 2010

Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman