11 Tcu 84/2010
Datum rozhodnutí: 12.10.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 84/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 12. 10. 2010 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva vnitra Španělské republiky o povolení průvozu předávaného A. K. přes území České republiky z Litvy do Španělské republiky za účelem trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu padělání měny podle čl. 386 a 387 a trestného činu podvodu podle čl. 248 a 249 trestního zákoníku Španělska, a podle § 422 odst. 1 tr. řádu rozhodl takto:

I. Povoluje se průvoz předávaného A. K., nar. v Siau Liai, Litva, přes území České republiky z Litvy do Španělské republiky za účelem trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu padělání měny podle čl. 386 a 387 a trestného činu podvodu podle čl. 248 a 249 trestního zákoníku Španělska.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.


Odůvodnění:


Ministerstvo vnitra Španělské republiky dne 11. 10. 2010 požádalo na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu litevského občana A. K., nar. v Siau Liai, Litva, přes území České republiky. Průvoz se uskuteční v rámci předání jmenovaného s mezipřistáním v Praze dne 15. října 2010.

Španělská strana ke své žádosti doložila kopii Evropského zatýkacího rozkazu, ze které plyne, že jmenovaný je podezřelý ze spáchání níže popsaných skutků:

V lednu 2001 obviněný spolu se spoluobviněnými N. S. a D. R. získal od neidentifikované osoby neupřesněné množství falešných bankovek v hodnotě 100 USD, které obviněný poté s nezákonným úmyslem získat z nich finanční prospěch uvedl v několika španělských provinciích do oběhu. Dne 23. 2. 2001 byli A. K. a N. S. zadrženi při pokusu o výměnu 5 falešných bankovek v hodnotě 100 USD v obchodním domě ve Valencii. Poté, dne 28. 2. téhož roku, obviněný vyměnil 3 falešné bankovky v hodnotě 100 USD v bance v Teruel, za něž obdržel 312,53 EUR. Ve stejný den D. R. se souhlasem A. K. vyměnil 2 falešné bankovky v hodnotě 100 USD, za něž obdržel 210,23 EUR. Dále dne 14. 3. 2001 D. R. se souhlasem A. K. vyměnil 2 falešné bankovky v hodnotě 100 USD, za něž obdržel 208,9 EUR. A dne 21. 3. 2001 A. K. vyměnil 2 falešné bankovky v hodnotě 100 USD, za něž obdržel 208,23 EUR.

Na základě předložené žádosti a Evropského zatýkacího rozkazu, vydaného dne 1. 10. 2010 Ústředním soudem pro vazební řízení (Central Court for Committal Proceedings No. 5) Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou splněny, a proto průvoz předávané osoby povolil.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. října 2010

Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman