11 Tcu 81/2013
Datum rozhodnutí: 18.07.2013
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 81/2013-38

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu předávaného F. H. , a rozhodl v neveřejném zasedání dne 18. července 2013 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného F. H. územím České republiky z Francie do Slovenské republiky pro účely výkonu souhrnného trestu odnětí svobody uloženého mu v trvání tří roků trestním příkazem Okresního soudu Poprad ze dne 8. 9. 2011, sp. zn. 5 T 111/2011, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Poprad dne 1. 10. 2012, a pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří roků rozsudkem Okresního soudu Prešov ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. 1 T 38/2003, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Prešov dne 9. 10. 2012, a žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky ze dne 16. 7. 2013.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo dne 16. 7. 2013 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu F. H., státního občana Slovenské republiky, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Poprad dne 1. 10. 2012 z Francie k výkonu souhrnného trestu odnětí svobody v trvání tří roků, respektive jeho zbytku v trvání třiceti měsíců, a to pro trestný čin podvodu podle § 221 odst. 1, 2, trestný čin krádeže podle § 212 odst. 1 a trestný čin porušování domovní svobody podle § 194 odst. 1 trestního zákona Slovenské republiky, a na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Prešov dne 9. 10. 2012, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří roků, a to pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 trestního zákona Slovenské republiky, na Slovensku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Trestné činnosti podle trestního příkazu Okresního soudu Poprad ze dne 8. 9. 2011, sp. zn. 5 T 111/2011, se předávaný F. H. dopustil tím, že

I. začátkem měsíce ledna 2007 pod záminkou prodeje traktoru zn. Zetor nezjištěného typu a evidenčního čísla, setkal se na parkovišti nákupního centra Kaufland v P. s M. S., kterému předstíral, že má na prodej traktor, který je zaparkovaný v obci T. ve dvoře rodinného domu a následně vylákal M. S., aby s ním odjel do obce T. za účelem prohlídky traktoru, kdy po příchodu k domu se ve dvoře rodinného domu nacházel traktor Zetor červené barvy s předním náhonem, avšak tento si M. S. prohlédl jen z ulice a poté oba společně odjeli do P., kde se rozešli s tím, že si dohodnou termín setkání a samotný prodej traktoru, ale přesto v následující dny obviněný F. H. několikrát telefonicky kontaktoval M. S., zda si přijede pro traktor, neboť má další zájemce na jejich koupi, a tak dne 14. 1. 2007 v dopoledních hodinách se oba opětovně sešli na parkovišti nákupního centra Kaufland v P. a společně odjeli do obce T. až k domu č. ..., kde F. H. řekl M. S., aby na něj čekal před tímto domem, následně odešel do dvora rodinného domu, kde se zkontaktoval s majitelem traktoru Zetor P. G., kterému namluvil, že svým autem zapadl ve vojenském pásmu, a že potřebuje pomoc při vytažení vozidla, P. G. jeho verzi uvěřil a tak v zájmu pomoci F. H. vyjel s traktorem ze dvora a po nasednutí F. H. jeli společně přes obec směrem k vojenskému pásmu, kde před mostem P. G. na požádání F. H. s traktorem zastavil, ten z něj vystoupil a šel k vozidlu M. S., který v uvedenou dobu jel s nimi a po krátké dohodě ohledně dalšího prodeje traktoru vylákal od M. S. zálohu na prodej traktoru ve výši 49.000,- Sk (1.626,50 eur) s tím že s uvedeným traktorem projede přes Vojenské pásmo K. až do obce S. Č., kde se setkají a dohodnou další postup prodeje traktoru, poté si F. H. opětovně přisedl do traktoru P. G., kterému uvedl, že mohou jet k jeho uvízlému autu, ovšem po příchodu do vojenského pásma žádné uvízlé auto F. H. nenašli, a tak se P. G. vrátil zpět s traktorem do obce T., kde se rozešel s F. H., který nechal M. S. v domnění, že s traktorem přijede do obce S. Č., ovšem i přes telefonické urgence M. S. F. H. do obce S. Č. nedojel, čímž poškozeného M. S., bytem M., okres R. uvedl v omyl tím, že mu předstíral existenci určitých okolností, které byly v rozporu se skutečným stavem věci a způsobil tak škodu ve výši 49.000,- Sk (1.626,50 eur).

II . Dne 14. 6. 2009 v době od 02.30 hod. do 07.00 hod. nezjištěným způsobem vnikl do neuzamčeného rodinného domu v obci Š. na ulici R., okr. P., následně vnikl do obývacího pokoje tohoto domu, odkud ze stolu ukradl 1 ks notebook zn. Toshiba nezjištěného výrobního čísla s modemem Samsung a modemem registrovaným na firmu Levina s. r. o., jejíž jednatelkou je E. V., a s těmito věcmi odešel na neznámé místo, čímž nájemci uvedeného domu Paedr. J. K., bytem K., S., způsobil škodu krádeží ve výši 780,- eur a škodu poškozením nezpůsobil žádnou, následně z dámské kabelky volně položené na stolku v obývacím pokoji ukradl dámskou peněženku, v níž se nacházely občanský průkaz, průkaz pojištěnce, 2 ks karet do bankomatu na jméno E. V., 1 ks mobilního telefonu zn. Nokia nezjištěného výrobního čísla a s těmito věcmi odjel na neznámé místo, čímž nájemkyni uvedeného domu E. V., bytem K., způsobil škodu krádeží ve výši 225,- eur a škodu poškozením nezpůsobil žádnou, avšak celkově způsobil škodu ve výši 1.005,- eur.

III . V době od 1. 6. 2007 do 30. 6. 2007 v P. vystupujíc jako osoba zplnomocněná k prodeji a bez vědomí a souhlasu města P. - vlastníka nájemního třípokojového bytu č.... v I. poschodí na ulici S. v P., ústně dohodl s kupujícím Ing. Š. Z. prodej uvedeného bytu za kupní cenu 24.895.44 eur, přičemž dne 22. 6. 2007 převzal od Ing. Š. Z. část kupní ceny ve výši 9.958,18 eur a následně koncem června 2007 část kupní ceny ve výši 14.937,26 eur, když k převodu vlastnického práva k bytu nikdy nedošlo, čímž uvedením Ing. Š. Z., trvale bytem P., P., v omyl, tomuto způsobil škodu ve výši 24.895,44 eur.

IV. V přesně nezjištěné době v období měsíců květen až červen roku 2010 v obci T. uvedl v omyl poškozeného J. F., trvale bytem P., okres K., a to tak, že poté, co J. F. projevil zájem o koupi traktoru tov. zn. Zetor typu 7745, v obci T., mu ukázal traktor zaparkovaný před domem majitele P. G., bytem T., který si J. F. prohlédl a projevil o jeho koupi zájem, kdy mu F. H. řekl, že je spoluvlastníkem traktoru, což nebyla pravda a že mu ho odprodá za částku 4.000,- eur, když následující den navštívil v místě trvalého bydliště J. F. v obci P., od něhož vylákal zálohu 1.000,- eur a následně částku 300,- eur na naftu s tím, že mu do večerních hodin přiveze předmětný traktor, což však neučinil a peníze si ponechal, čímž J. F. způsobil škodu ve výši 1.300,- eur.

Trestné činnosti podle rozsudku Okresního soudu Prešov ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. 1 T 38/2003 se předávaný F. H. dopustil tím, že

1. V průběhu měsíce února roku 2000 v obci K., okr. S. společně s M. S. přijali od M. B. za účelem obstarání dřeva na stavbu v jednotlivých částkách celkově částku 31.205,- Sk (1.037,31 eur) a M. S. i půjčku 5.000,- Sk (165,97 eur) bez dokladu a tuto skutečnost potvrdil vystavením pokladního dokladu na částku 31.250,- Sk ze dne 24. 2. 2000, dřevo však doposud nezajistili, M. S. půjčku nevrátil a finanční prostředky použili pro vlastní potřebu, čímž poškozené M. B. způsobili škodu ve výši 31.250,- Sk (1.037,31 eur) společně a M. S. samostatně 5.000,- Sk (165,97 eur).

2. V době od 8. 9. 2000 do 18. 12. 2000 přijal společně s M. S. od R. P. v P. a jinde v jednotlivých splátkách 105.500,- Sk (3.501,96 eur) za účelem zajištění krytiny a řeziva, kteroužto skutečnost M. S. potvrdil příjmovými pokladními doklady ze dne 8. 9. 2000, 8. 11. 2000, 10. 11. 2000 a 18. 12. 2000, dosud však zboží nezajistili a finanční prostředky použili pro vlastní potřebu, čímž poškozenému R. P. způsobili škodu ve výši 105.500,- Sk (3.501,96 eur).

3. Dne 31. 7. 2000 v obci T., okr. L. pod záminkou dodání střešní krytiny zn. Tegola v množství 300 m2 pro P. G., od něhož M. S. převzal finanční zálohu ve výši 25.000,- Sk (829,85 eur), na kterou mu vystavil pokladní doklad a následně celou částku odevzdal F. H., u něhož v té době bydlel, přičemž peníze použili pro vlastní potřebu a střešní krytinu dosud nedodali, čímž poškozenému P. G. způsobili škodu ve výši 25.000,- Sk (829,85 eur).

4. Dne 4. 8. 2000 v obci B., okres L. pod záminkou dodání hranolů a řeziva v celkovém množství 14 m, převzal M. S. od J. J. finanční zálohu ve výši 15.000,- Sk (497,91 eur), na kterou vystavil pokladní doklad s tím, že uvedené řezivo dodá do dvou týdnů od převzetí zálohy, následně toto vozidlo odevzdal F. H., který ho na místo dovezl a potom ještě dne 22. 8. 2000 opět v obci B. převzal na výše uvedený účel další zálohu ve výši 13.000,- Sk (431,52 eur) od otce poškozeného J., o jejímž převzetí vystavil pokladní doklad a s touto částkou se ve vozidle rozdělil s F. H., který jej opětovně na místo dovezl, přičemž řezivo dosud nedodali a peníze použili pro vlastní potřebu, čímž poškozenému J. J. způsobili škodu ve výši 28.000,- Sk (929,43 eur).

5. V přesně nezjištěné době v měsíci červnu roku 2000 v obci K., okr. S. převzal F. H. od poškozené M. B. částku 20.000,- Sk (663,88 eur) jako zálohu na zabezpečení koupě kvádrů, tyto však nezajistil a peníze použil pro vlastní potřebu, čímž poškozené M. B. způsobil škodu ve výši 20.000,- Sk (663,88 eur).

6. Dne 22. 8. 2000 v době mezi 21,00 a 22,00 hod. v obci Š. M., okr. S. převzal od poškozeného J. Š. částku 40.000,- Sk (1.327,76 eur) jako zálohu na zajištění koupě traktoru Major Zetor 7745 v celkové hodnotě 115.000,- Sk (3.817,30 eur), tento však nezajistil a peníze použil pro vlastní potřebu, čímž poškozenému J. Š. způsobil škodu ve výši 40.000,- Sk (1.327,76 eur).

7. V přesně nezjištěné době v měsíci červnu 2001 v obci T., okr. L. nabídl poškozené Z. R., že jí opraví vozidlo zn. Škoda 120 L, které se jí porouchalo, přičemž toto vozidlo později bez jejího vědomí a souhlasu prodal, čímž poškozené Z. R. způsobil škodu ve výši 13.300,- Sk (441,48 eur).

8. Dne 13. 11. 2001 v 08.00 hodin na skládce dřeva u obce T. odprodal O. G. osobní motorové vozidlo zn. VAZ 2106, za dojednanou kupní cenu 10.000,- Sk (331,94 eur), kterou mu poškozený vyplatil v hotovosti, po převzetí finanční hotovosti požádal poškozeného, aby mu auto půjčil za účelem odvozu materiálu, že ho hned vrátí, s vozidlem odjel pryč a dosud ho nevrátil, čímž poškozenému O. G. způsobil škodu ve výši 10.000,- Sk (331,94 eur).

Nejvyšší soud projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Francie do Slovenské republiky za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu údajů z registru obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného F. H. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. července 2013


Předseda senátu: JUDr. Antonín Draštík