11 Tcu 79/2010
Datum rozhodnutí: 17.09.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 79/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Kyperské republiky o povolení průvozu A. M. (dříve P.), a rozhodl v neveřejném zasedání dne 17. září 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby A. M. (dříve P.) územím České republiky z Litevské republiky do Kyperské republiky pro účely trestního stíhání pro trestný čin zločinného spolčení podle čl. 371 oddílu 154 trestního zákona Kyperské republiky, trestný čin znásilnění podle čl. 144, 145 oddílu 154 trestního zákona Kyperské republiky a trestný čin nelegálního držení omamných látek podle čl. 6 odst. 1 a 2 zákona č. 29/77 Kyperské republiky.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :
Ministerstvo spravedlnosti Kyperské republiky požádalo dne 14. září 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu litevského státního občana A. M. (dříve P.) územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Litevské republiky do Kyperské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 12. března 2010 Obvodovým soudem v Paphos, Kyperská republika, k trestnímu stíhání pro trestný čin zločinného spolčení podle čl. 371 oddílu 154 trestního zákona Kyperské republiky, za který předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání sedmi let, a pro trestný čin znásilnění podle čl. 144, 145 oddílu 154 trestního zákona Kyperské republiky a trestný čin nelegálního držení omamných látek podle čl. 6 odst. 1 a 2 zákona č. 29/77 Kyperské republiky, za něž (každý) předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody na doživotí, a to dne 22. září 2010 leteckou cestou s přistáním v P.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný dopustit v podstatě tím, že:

- dne 9. dubna 2005, v P., Kyperská republika, pod záminkou poskytnutí drog vylákal poškozenou D. A. S. do svého domu, kde ji pak nejprve fyzicky napadl, zbil ji, během čehož se poškozená pokusila utéci, což, se jí ale nepodařilo a předávaný pak na ní následně proti její vůli a bez jejího souhlasu vykonal společně s další blíže nezjištěnou osobou soulož. Později na poškozené s použitím násilí a bez jejího souhlasu v domě vykonala soulož také třetí, později příchozí, blíže nezjištěná osoba.

- dne 11. dubna 2005 nedovoleně přechovával ve svém domě omamné látky 0,4740 g hašiše.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Litevské republiky do Kyperské republiky za účelem trestního stíhání v Kyperské republice. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného A. M. (dříve P.) územím České republiky pro účely jeho trestního stíhání v Kyperské republice, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Kyperské republiky vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 17. září 2010
Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík