11 Tcu 72/2010
Datum rozhodnutí: 16.08.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 72/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky projednal dne 16. 8. 2010 v neveřejném zasedání žádost Generální prokuratury Lotyšské republiky o povolení průvozu předávaného J. Z. přes území České republiky z Kypru do Lotyšské republiky, za účelem trestního stíhání, podle § 422 odst. 1 tr. řádu t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného lotyšského státního občana J. Z., Lotyšská republika, přes území České republiky z Kypru do Lotyšska, za účelem trestního stíhání jmenovaného.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.


O d ů v o d n ě n í :


Generální prokuratura Lotyšské republiky podala žádost, na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu lotyšského občana J. Z. přes území České republiky. Průvoz se uskuteční v rámci předání jmenovaného z Kypru do Lotyšské republiky, a bude realizován dne 19. srpna 2010, s mezipřistáním v Praze.

Lotyšská strana k žádosti doložila kopii Evropského zatýkacího rozkazu č. 12410001609 ze dne 23. 4. 2010, ze kterého plyne, že jmenovaný čelí trestnímu stíhání pro spáchání trestného činu loupeže dle čl. 176 odst. 2 lotyšského trestního zákoníku. Tohoto trestného činu se předávaná osoba dopustila tím, že dne 13. 1. 2009 kolem 22 hodiny v P. (J.) obviněný se spoluobviněnými P. K. a E. G. při jízdě automobilem Audi A6 řízeným O. S. po ulici L. v J. spatřili osamoceného poškozeného K. A., kterého následně přepadli a udeřili ho několikrát (ne méně než čtyřikrát) do hlavy i zbytku těla a poté mu odcizili osobní věci jako např. peněženku s platebními a jinými kartami a doklady jakož i mobilní telefon, čímž poškozenému způsobili modřiny v oblasti hlavy s otřesem mozku, tedy zranění vyžadující léčbu v trvání 6 až 21 dní.

Na základě předložené žádosti a Evropského zatýkacího rozkazu Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou splněny, a proto průvoz předávané osoby povolil.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. srpna 2010

Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman