11 Tcu 71/2010
Datum rozhodnutí: 09.08.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 71/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 9. 8. 2010 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu předávaného M. T. přes území České republiky z Belgického království do Slovenské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 8 (osmi) měsíců, podle § 422 odst. 1 tr. řádu a čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (publikované pod č. 553/1992 Sb.) t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného M. T. přes území České republiky z Belgického království do Slovenské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 8 (osmi) měsíců, uloženého mu Trestným rozkazem Okresního soudu Košice okolí, sp. zn. 6 T 82/2008 ze dne 29. 9. 2008.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě .


O d ů v o d n ě n í :


Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo žádostí ze dne 6. 8. 2010, na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu slovenského občana M. T. přes území České republiky. Průvoz se uskuteční v rámci předání jmenovaného z Belgického království k výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání osmi měsíců na území Slovenska, s mezipřistáním v P. dne 12. srpna 2010.

Slovenská strana k žádosti doložila kopii Evropského zatýkacího rozkazu ze kterého plyne, že jmenovaný byl citovaným rozhodnutím ve výroku odsouzen pro spáchání trestného činu výtržnictví, a to podle ust. § 364 odst. 1 zákona č. 300/2005 Sb. Tohoto trestného činu se předávaná osoba dopustila tím, že spolu s dalšími obviněnými J. T., Š. Z., R. T. a D. S. dne 22. 10. 2006 přibližně okolo 17 hod. na silnici mezi K., částí Š. a obcí S., okr. K. okolí, v podnapilém stavu během jízdy osobním automobilem Škoda Octavia, během přejíždění osobního vozidla Volkswagen Transporter, které řídil G. K., občan Maďarské republiky, ale i později přes otevřené okna, házeli do předjíždějícího vozidla mobilní telefon, pero, klíčenku, notes a skleněnou láhev (2 dcl vodky), která zasáhla boční okno řidiče a rozbila se, přičemž střepiny zasáhly tvář G. K., avšak neranila ho.

Na základě předložené žádosti a Evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 29. 1. 2010 Okresním soudem Košice - okolí, Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou splněny, a proto průvoz předávané osoby povolil.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. srpna 2010

Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman