11 Tcu 7/2012
Datum rozhodnutí: 31.05.2012
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 7/2012-16 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu předávaného R. S. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 31. května 2012 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Zamítá se žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky ze dne 25. 1. 2012 o povolení průvozu předávaného R. S., státního občana Slovenské republiky, územím České republiky z Belgického království do Slovenské republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců uloženého mu rozsudkem Okresního soudu v Michalovcích ze dne 14. 2. 2005, sp. zn. 3T/194/2004, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Košicích ze dne 4. 7. 2005, sp. zn. 8 To 38/2005, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem v Michalovcích dne 21. 2. 2011.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo dne 1. 2. 2012 (žádost datovaná dnem 25. 1. 2012) na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu R. S., státního občana Slovenské republiky, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem v Michalovcích dne 21. 2. 2011 z Belgického království k výkonu trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců na Slovensku. Přes dotaz ze strany Nejvyššího soudu České republiky však slovenská strana dosud nesdělila, zda se má průvoz uskutečnit leteckou či pozemní cestou. Nedoplnila ani, kdy by k průvozu mělo dojít. S ohledem na delší dobu, která uplynula od podání žádosti, a absenci komunikace ze strany Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky, má Nejvyšší soud za to, že slovenská strana na své žádosti již netrvá, a z tohoto důvodu ji zamítl. To však nebrání tomu, aby byla žádost znovu podána.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. května 2012
Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch