11 Tcu 68/2009
Datum rozhodnutí: 16.07.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 68/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 16. července 2009 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska o povolení průvozu předávané R. L., rozené T., a rozhodl podle § 422 odst. 1 tr. řádu t a k t o :

I. P o v o l u j e s e p r ů v o z předávané R. L., rozené T., územím České republiky z Finské republiky do Rumunska, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 3 (tří) let, uloženého jí rozsudkem v trestní věci č. 464/19.02.2002, který se stal definitivním na základě trestního rozsudku č. 316/3.06.2002 vydaného Soudem v Mehedinti.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena v e v a z b ě .

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 14. července 2009 pod sp. zn. 26156/2009 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu rumunské občanky R. L., rozené T., územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované z Finska k výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří let na území Rumunska, s mezipřistáním v P. dne 17. 7. 2009.

Rumunská strana k žádosti doložila opis Evropského zatýkajícího rozkazu, z něhož plyne, že jmenovaná byla ve výroku citovaným rozhodnutím odsouzena pro spáchání dvou skutků trestného činu podvodu dle čl. 215 odst. 1 a 2 rumunského trestního zákona. Trestného jednání se předávaná osoba dopustila dvěma skutky, a to jednak tím, že dne 11. 1. 2000 nabídla poškozenému S. C. tři prsteny ze žlutého kovu a předstírala, že jde o zlato, v důsledku čehož obdržela částku ve výši 65.000,- ROL, rovněž získala zlatý snubní prsten poškozeného a jednak tím, že dne 22. 2. 2000 nabídla poškozenému B. S. dva prsteny ze žlutého kovu opět předstírajíc, že jde o zlato, za což obdržela sumu ve výši 300.000,- ROL.

Na základě předložené žádosti a Evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 5. 3. 2009 Soudem v Drobeta Turnu Severin v Rumunsku, Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu předpokládané § 422 odst. 1 tr. řádu jsou splněny, a proto průvoz předávané osoby povolil.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. července 2009

Předseda senátu:

JUDr. Stanislav Rizman