11 Tcu 60/2011
Datum rozhodnutí: 29.03.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 60/2011-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 29. března 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. Š. , rozsudkem Zemského soudu Linz, Rakouská republika, ze dne 13. 2. 2009, sp. zn. 24 Hv 1/09s, pro spáchání trestného činu výdělečné těžké krádeže vloupáním, v rámci zločinného spolčení, z části ve stadiu pokusu a zčásti dokonaného, podle ust. §§ 127, 128 odst. 2, 129 bod 1 a 2, 130, 2. 3. 4. případ, § 15 rakouského trestního zákoníku a dále pro spáchání četných přečinů zadržování dokladů podle § 229 odst. 1 rakouského trestního zákona, v důsledku čehož byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 5 (pěti) let.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem rakouského Zemského soudu Linz, byl M. Š. spolu s O. K. uznáni vinnými ze spáchání trestného činu výdělečné těžké krádeže vloupáním, v rámci zločinného spolčení, z části ve stádiu pokusu a zčásti dokonaného a pro spáchání četných přečinů zadržování dokladů podle výše uvedených ustanovení rakouského trestního zákoníku a v důsledku toho byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání 5 (pěti) let.
Podle zjištění soudu se odsouzený uvedené trestné činnosti dopustil tím, že:
I) jako členové kriminálního spolčení za spolupráce (§ 12) dalších členů tohoto spolčení odcizili nebo se pokusili odcizit dále jmenovaným poškozeným níže uvedené cizí movité věci v hodnotě přesahující 50.000,- (více než 25x) vloupáním s úmyslem sebe nebo třetí osobu jejich přivlastněním neoprávněně obohatit, přičemž spáchali těžké krádeže (§ 128) a krádeže vloupáním (§129) s úmyslem opatřit si jejich opakovaným pácháním trvalé příjmy, a sice:

1) v noci na 20. 09. 2007 firmě Autohaus Ortner a Giinther GmbH, jakožto oprávněné osobě k disponování, vypáčením plexisklové tabule a vstupu do firemní budovy, jakož i sebráním klíčků od vozu nacházejících se ve skříňce na klíče, osobní vůz Audi A6 2,7 TDi V6 v hodnotě 49.000,-- , osobní vůz Audi A3 Sportback v hodnotě 26.000,-- , osobní vůz VW Golf V R 32 4-kolku v hodnotě 34.000,-- , jakož i zboží značek Audi a VW neznámé ceny,
2) dne 14. 11. 2007 firmě Autohaus HIMMELBAUER, jakožto osobě oprávněné k disponování, rozbitím kancelářského okna, vypáčením dvou skříněk na klíče a sebráním klíčků od tří osobních vozů vozy Mitsubishi L 200 v celkové hodnotě 98.470,- , jakož i dvě autorádia Sony a JVC v celkové hodnotě 328,-- ,
3) v noci na 12. 12. 2007 firmě LENZENWEGER, jakožto osobě oprávněné k disponování, rozbitím skleněné výplně nacházející se u vstupu a odcizením klíčků ze skříňky na klíče osobní vůz Jeep Commander v hodnotě 43.900,-- a osobní vůz Porsche Cayenne v hodnotě 45.000,-- , jakož i tři bundy na motorku v celkové hodnotě 1.770,-- ,
4) dne 27. 12. 2007 skladištní společnosti Pregarten-Gallneukirchen, jakožto osobě oprávněné k disponování, rozbitím dveří do dílny a několika oken, jakož i odcizením více klíčků k vozidlům, traktor John Deere 6230 a traktor Steyr 9090M, jakož i laptop, tři motorové pily a dvě bundy v celkové hodnotě cca 110.000,-- ,
5) v noci na 10. 01. 2008 firmě WIESENTHAL a TURK, jakožto osobě oprávněné k disponování, rozbitím okna kanceláře a vypáčením tří skříněk na klíče, jakož i odcizením klíčků osobní vůz Mercedes GL 420 CDI v hodnotě 117.577,-- a osobní vůz Mercedes ML 320 CDI v hodnotě 71.648,40 ,
6) dne 30. 01. 2008 firmě Mercedes WIESENTHAL, jakožto osobě oprávněné k disponování, rozbitím výlohy, vypáčením skříňky na klíče a odcizením klíčků osobní vůz Mercedes E 320 CD v hodnotě 67.942,-- , osobní vůz Mercedes E 350 T v hodnotě 79.323,-- , osobní vůz Mercedes C 200 ML v hodnotě 43.975,-- , osobní vůz Mercedes CLK 320 v hodnotě 54.731,-- , jakož i zboží značky Mercedes v hodnotě cca 1.500,-- ,
7) dne 13. 02. 2008 firmě Autohaus Waldviertel, jakožto osobě oprávněné k disponování, rozbitím okenní tabule a odcizením klíčků od vozidel ze skříňky na klíče osobní vůz Audi A 6 v hodnotě 35.000,-- , osobní vůz VW Touareg v hodnotě 65.440,79 , osobní vůz VW Sharan v hodnotě 22.102,11 , jakož i laptop a merchandising goods v celkové hodnotě cca 1.324,42 ,
8) v noci na 19. 02. 2008 firmě Autohaus TATZER, jakožto osobě oprávněné k disponování, rozbitím okenní tabule a odcizením klíčků od vozu osobní vůz Mitsubishi Pajero v hodnotě 50.000,-- a osobní vůz Landrover Freelander v hodnotě 35,000,-- , přičemž zůstalo u pokusu ,
9) v noci na 04. 03. 2008 firmě BIRNGRUBER GmbH a Co. KG rozbitím dvou okenních tabulí, vypáčením dvou skříněk na klíče a odcizením klíčků od vozu osobní vůz Audi A6 2.0 TDI v hodnotě 44.151,-- , osobní vůz Audi A4 Avant 2.0 TDI v hodnotě 39.712,- , osobní vůz Audi A3 Sportback 1.9 TDI v hodnotě 28.398,-- ,
10) v noci na 18. 03. 2008 firmě Autohaus LEIBETSEDER, jakožto osobě oprávněné k disponování, rozbitím okna osobní vůz Alfa Romeo Brera v hodnotě 30.782,-- ,
11) v noci na 03. 04. 2008 firmě SONNLEITNER Werkstětten GmbH, jakožto osobě oprávněné k disponování, rozbitím okenní tabule a odcizením klíčků od vozu z krabice, jakož i překonáním zabezpečovacího zařízení osobní vůz Nissan Pathfinder v hodnotě 55.000,-- a osobní vůz Nissan navara v hodnotě 41.000,-- ,
12) v noci na 17. 04. 2008 firmě Harald JdGER, jakožto osobě oprávněné k disponování, rozbitím plexisklové tabule otáčecích vrat, vstupem do budovy, vypáčením skříně na klíče a odcizením klíče k vozidlu osobní vůz Hyundai Santa Fe v hodnotě 19.990,-- a osobní vůz Hyundai Tuscon v hodnotě 22.290,-- ,
13) dne 29. 04. 2008 firmě BIKE STOP 127 , jakožto osobě oprávněné k disponování, rozbitím okenní tabule po eliminování alarmu motocykly a součásti k motocyklům neznámé hodnoty, přičemž zůstalo u pokusu,

II) v souvislosti s činy vylíčenými pod bodem I) k zastření svých činů zadrželi mnoho registračních značek, dokladů, s nimiž neměli právo disponovat, s úmyslem zabránit, aby tyto nebyly v právním procesu použity k prokázání práva, právního poměru nebo skutečnosti.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem ze dne 9. 3. 2011, pod sp. zn. 1302/2009-MOT-T/7, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 14. 3. 2011.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týkají činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutné uvést, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že jsou splněny všechny podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona, neboť odsouzený M. Š. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Pokud jde o druh uděleného trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen trest odnětí svobody ve výměře pěti let. Závažnost činu, druh i výměra trestu tedy odůvodňují zaznamenání tohoto odsouzení do evidence Rejstříku trestů.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. března 2011

Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman