11 Tcu 59/2010
Datum rozhodnutí: 16.07.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 59/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 16. července 2010 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu předávaného A. B. z Itálie přes území České republiky do Slovenské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 10 (deseti) roků a 4 (čtyř) měsíců, podle § 422 odst. 1 tr. řádu a čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (publikované pod č. 553/1992 Sb.) t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného A. B. přes území České republiky z Itálie do Slovenské republiky, k výkonu zbytku trestu odnětí svobody v délce 9 (devíti) let 2 (dvou) měsíců a 24 (dvacetčtyři) dní, uloženého mu pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Bratislavě IV, sp. zn. 3T/30/2008 ze dne 11. 8. 2009.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.


Odůvodnění :


Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo žádostí ze dne 6. 7. 2010, pod sp. zn. 20379/2010/8305, na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu slovenského občana A. B., státního občana Slovenské republiky, z území Itálie na území Slovenské republiky, s mezipřistáním v Praze.

Slovenská strana k žádosti doložila kopii Evropského zatýkacího rozkazu, ze které plyne, že jmenovaný byl odsouzen za spáchání trestného činu ublížení na zdraví podle § 156 odst. 1 a trestného činu výtržnictví podle § 364 odst. 1 písm. a) Trestního zákona Slovenské republiky.

Těchto trestných činů se předávaný dopustil tím, že dne 17. 8. 2006 okolo 00,30 hod. v B., na ul. H., u vchodu do domu č. ... v prostoru nad schody kopl poškozeného P. M., který se v tomto čase nacházel v prostoru pod schody, do pravé tváře. Následně obviněný sešel po schodech k poškozenému, přičemž poškozený současně vystoupil po schodech k útočníkovi výše a následně jej obviněný uhodil pěstí do tváře a potom jej chytil rukou za tričko a druhou rukou opětovně bil do tváře a poté jej táhl nahoru do schodů. Poškozený se při útoku obviněného bránil tím, že se mu snažil údery vracet. Když obviněný vytáhl poškozeného ke vchodu č. ..., k útoku na poškozeného se připojili další neidentifikované osoby, které bezprostředně před útokem sem zavolal obviněný. Zde všichni dohromady bili poškozeného do různých částí těla, přičemž jeden z neidentifikovaných útočníků poškozeného opakovaně bil holí do oblasti kolen až po ledviny. Poté útočníci poškozeného zahnali do rohu se zábradlím, kde ho nadále opakovaně bili do různých částí těla. Při útoku poškozený P. M. utrpěl vícečetné pohmožděniny hlavy a tváře s krvavými podlitinami v oblasti lícní kosti a okolo pravé očnice, pohmoždění měkkých částí nosu a nosní přepážky, zlomeninu pravé lícní kosti spolu se zakrvácením pravé čelistní dutiny, pohmožděniny hrudníku, pohmožděniny přední a boční strany stehna, tržně-zhmožděnou ránu na horním rtu, která zasáhla sliznici ústní dutiny. Všechna tato zranění si vyžádala léčení v trvání od 17. 8. 2006 do 2. 10. 2006.

Na základě předložené žádosti a Evropského zatýkacího rozkazu, vydaného Okresním soudem v Bratislavě IV dne 20. 4. 2010 Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou splněny, a proto průvoz předávané osoby povolil.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. července 2010

Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman