11 Tcu 52/2010
Datum rozhodnutí: 22.06.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř., § 423 tr. ř., § 424 tr. ř.11 Tcu 52/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 22. 6. 2010 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska o povolení průvozu předávaného P. V., přes území České republiky z Finska do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 2 (dvou) let podle § 422 odst. 1 tr. řádu a čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (publikované pod č. 553/1992 Sb.) t a k t o :

I. P o v o l u j e s e p r ů v o z předávaného P. V., přes území České republiky z Finska do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 2 (dvou) let, uloženého mu pravomocným trestním rozsudkem č. 58 ze dne 10. 3. 2010, vydaného soudem v Turnu Măgurele.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena v e v a z b ě .

O d ů v o d n ě n í :


Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo žádostí ze dne 18. 6. 2010, pod sp. zn. 49687/18.06.2010/LM na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu rumunského občana P. V., státního občana Rumunska, přes území České republiky. Průvoz se uskuteční v rámci předání jmenovaného z Finska k výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let na území Rumunska, s mezipřistáním v Praze dne 24. června 2010.

Rumunská strana k žádosti doložila kopii Evropského zatýkacího rozkazu, ze kterého plyne, že jmenovaný byl odsouzen pro spáchání trestného činu krádeže a loupeže podle čl. 208 odst. 1 spolu s čl. 209 odst. 1 písm. e) za použití čl. 99 trestního zákona Rumunska. Tohoto trestného jednání se předávaný dopustil tím, že dne 16. 3. 2009 poškozeným C. D. a S. Ch. odcizil ve sportovním areálu bývalé vojenské jednotky v T. M. mobilní telefony. Dále dne 26. 4. 2009 fyzicky napadl poškozeného M. L.-H. na místním hřbitově v T. M. a odcizil mu peníze. Nakonec se dne 27. 8. 2009 vloupal do budovy společnosti SC Atris s.r.l. v T. M. a odcizil zde ze šuplíku částku ve výši 638 ROL.

Na základě předložené žádosti a Evropského zatýkacího rozkazu č. 3, vydaného Soudem v Turnu Măgurele dne 10. 5. 2010 Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou splněny, a proto průvoz předávané osoby povolil.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. června 2010

Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman