11 Tcu 47/2011
Datum rozhodnutí: 23.06.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 47/2011
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 23. června 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Zamítá se návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zaznamenání údajů do evidence Rejstříku trestů o odsouzení občana České republiky V. P. rozsudkem Obvodového soudu Bamberg, Spolková republika Německo, ze dne 20. 7. 2006, sp. zn. 10 Ls 104 Js 18832/05.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Bamberg, Spolková republika Německo, který nabyl právní moci dne 28. 7. 2006, byl V. P. uznán vinným trestným činem krádeže, pokusem trestného činu podvodu a pokusem trestného činu počítačového podvodu podle § 242 odst. 1, 2, § 243 odst. 1 věta druhá č. 1, 3, § 263a odst. 1, 2, § 263 odst. 2, 3 věta 2 č. 1, § 22, § 23, § 25 odst. 2, § 53, § 74 odst. 1, 2 č. 1 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený V. P. dopustil podle zjištění soudu tím, že poté, co dne 3. 12. 2005 v 05:36 hod. přicestoval společně s M. U., vozem tov. zn. Opel přes hraniční přechod Waidhaus do Spolkové republiky Německo, kde se hodlali vloupat do osobních vozů a odcizit zde předměty krádeže hodné a obstarat si tak trvalý zdroj příjmů:

1. v dopoledních hodinách dne 3. 12. 2005 se společně odebrali na parkoviště poblíž silnice B 85 v obci P., kde odsouzený V. P. kamenem rozbil postranní okénko osobního vozu tov. zn. Toyota, patřícího G. B., zatímco společně stíhaný M. U. zůstal sedět v autě tov. zn. Opel a nechal běžet motor, aby mohl případně odsouzeného Popelku varovat a z místa činu rychle odjet, přičemž z osobního vozu tov. zn. Toyota odcizil odsouzený zimní pánskou bundu v hodnotě 50 a mobil Nokia v hodnotě cca 300 . Rozbitím okenního skla nad dveřmi spolujezdce vznikla věcná škoda ve výši cca 150 . Mobilní telefon a bunda byly zajištěny a poškozenému vráceny,

2. dne 3. 12. 2005 v době mezi 12:30 hod. až 12:50 hod. odsouzený P. rozbil okenní sklo nad dveřmi na straně řidiče u osobního vozu tov. zn. Peugeot, patřícímu E. P., zaparkovanému v B., na parkovišti u kostela v ulici F. S., přičemž z něj hodlal odcizit cenné předměty, k čemuž však nedošlo, jelikož odsouzený P. poznal, že ho paní P. pozoruje, a proto od svého úmyslu upustil,

3. dne 4. 12. 2005 v době mezi 02:30 až 12:00 hod. odsouzený P. a společně stíhaný U. shora popsaným způsobem odcizili z osobního vozu tov. zn. Opel, mobilní telefon Nokia 7610 v hodnotě asi 350 . Vůz stál v obci M., B. a patřil panu M. G. Rozbitím skla na straně dveří spolujezdce vznikla věcná škoda ve výši 217 . Mobilní telefon byl zajištěn a vrácen poškozenému,

4. dne 4. 12. 2005 v době mezi 10:00 hod. až 11:00 hod. odsouzený P. a společně stíhaný U. shora popsaným způsobem odcizili z osobního vozu tov. zn. Golf, mobilní telefon tov. zn. Samsung v hodnotě asi 200 . Vůz byl zaparkován na parkovišti u kostela v obci P. a. d. I., v městské části N., M. G. Strasse a byl majetkem paní A. S. Rozbitím okna nad dveřmi spolujezdce vznikla věcná škoda ve výši 260 . Mobilní telefon byl zajištěn a poškozené vrácen,

5. dne 4. 12. 2005 v době mezi 10:00 a 11:00 hod. odsouzený P. a společně stíhaný U. shora popsaným způsobem odcizili na výše jmenovaném parkovišti v N. z osobního vozu tov. zn. VW, mobilní telefon tov. zn. Siemens CX 65 v hodnotě 130 ; mobilní telefon byl majetkem pana M. J. Rozbitím pravého postranního okna vznikla na vozidle věcná škoda ve výši 165 . Mobilní telefon byl zabaven a vrácen poškozenému,

6. dne 4. 12. 2005 mezi 10:00 hod. až 10:45 hod. odsouzený P. a společně stíhaný U. shora popsaným způsobem odcizili z vozu tov. zn. Mazda, pokladničku s částkou 30 a peněženku se 20 ; toto auto stálo v obci P. před kostelem na K. náměstí a patřilo panu J. P. Rozbitím skla nad dveřmi spolujezdce vznikla věcná škoda ve výši 300 ,

7. dne 4. 12. 2005 mezi 09:45 hod. a 12:00 hod. odsouzený P. a společně stíhaný U. shora popsaným způsobem odcizili z vozu tov. zn. Fiat, kabelku s řidičským průkazem, osvědčením o vozidle a EC kartu banky Hallertauer Volksbank; vůz parkoval v obci R., H. Strasse, na parkovišti před válečným pomníkem a patřil paní D. S. Rozbitím okna dveří spolujezdce vznikla škoda ve výši 436 ,

8. Odsouzený P. a společně stíhaný U. se s odcizenou EC kartou patřící poškozené paní S. odebrali do obce W. Poté, co se společně stíhaný U. zeptal kolemjdoucí paní A. S. na cestu k nejbližší filiálce spořitelny, odebrali se oba k peněžním automatům Raiffeisenbank v obci W., H. Strasse. Tam se dne 4. 12. 2005 ve 12:18 hod. pokusili vybrat peníze v hotovosti, i když k tomu nebyli oprávněni, což jim muselo být známo. K výplatě peněz však nedošlo, jelikož obžalovaní nezadali správný PIN,

9. Dne 4. 12. 2005 v 05:30 hod. odsouzený P. a společně stíhaný U. odcizili shora popsaným způsobem z osobního vozu tov. zn. VW Golf, černou tašku zn. Puma za 30 , deštník za 10 , svazek klíčů, jedno balení rostlinného doplňku stravy za 40 , headset pro mobil tov. zn. Sony Ericsson za 40 a různé předměty sloužící k líčení za 10 . Tento vůz byl zaparkován v obci P. v ulici A. Z. a patřil paní K. L. Rozbitím okna dveří spolujezdce vznikla věcná škoda ve výši 81 . Část odcizených předmětů byla zabavena a mohla být vrácena poškozené,

10. Dne 4. 12. 2005 mezi 15:30 hod. a 19:30 hod. odsouzený P. a společně stíhaný U. odcizili shora popsaným způsobem z vozu tov. zn. VW Polo, zimní pánskou bundu v hodnotě 45 , CD Box s 40 CD nosiči v celkové hodnotě cca 400 . Tento vůz byl zaparkován v obci R., resp. v jeho městské části L. na parkovišti R. a patřil panu S. M. Rozbitím okna dveří spolujezdce vznikla věcná škoda ve výši cca 200 . Odcizené předměty byly zabaveny a poškozenému vráceny.

11. Dne 4. 12. 2005 v 16:45 hod. se odsouzený P. a společně stíhaný U. odebrali zpět do obce W. a zastavili se na ulici P. Tam odcizili shora popsaným způsobem z vozu tov. zn. Opel, kabelku z umělé kůže se svazkem klíčů a 2 skleničky na jedno použití za 10 . Tyto předměty i uvedený automobil patřily paní W. S. Věcná škoda, která vznikla rozbitím okna, činí 100 ,

12. Dne 5. 12. 2005 v 08:15 hod. odsouzený P. a společně stíhaný U. odcizili shora popsaným způsobem z vozu tov. zn. VW, béžovou dámskou kabelku v hodnotě 20 , černou dámskou peněženku zn. Esprit v hodnotě 25 , 3 v hotovosti, EC kartu a zákaznickou kartu, dvě kazety s vánoční hudbou za 10 , řidičský průkaz a nabíječku na mobil tov. zn. Samsung. Auto i odcizené předměty patřily paní A. A. a vůz byl zaparkován v obci H., před mateřskou školkou v N. Strasse. Ukradené zboží bylo zabaveno a vráceno poškozené. Rozbitím okna dveří spolujezdce vznikla věcná škoda ve výši 210 .

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 3. 3. 2011, pod sp. zn. 1805/2009-MOT T/6, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že nejsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů. V posuzovaném případě Nejvyšší soud zjistil, že v dané věci již jednou rozhodl usnesením ze dne 19. 2. 2007, sp. zn. 11 Tcu 13/2007, a to na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 8. 2. 2007, sp. zn. 3537/2006 MO M/6. Citovaným usnesením Nejvyšší soud návrhu vyhověl a rozhodl, že se údaje o shora citovaném odsouzení V. P. do evidence Rejstříku trestů České republiky zaznamenají.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud nyní projednávanému návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky nevyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. června 2011
Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch