11 Tcu 44/2009
Datum rozhodnutí: 25.06.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 44/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 25. června 2009 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. J. , rozsudkem Zemského soudu pro trestní věci ve Vídni, Rakouská republika, ze dne 25. 6. 2008, sp. zn. 163 Hv 70/08x, a to pro zločin těžké výdělečné krádeže vloupáním podle §§ 127, 128 odst. 1 č. 4, 129 č. 1 a 130 2. věta 1. případ a pro přečin zatajení dokladů podle § 229 odst. 1 rakouského trestního zákoníku, k trestu odnětí svobody v trvání tří let.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu pro trestní věci ve Vídni, Rakouská republika, byl M. J. uznán vinným trestnými činy těžké výdělečné krádeže vloupáním a zatajení dokladů podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Rakouské republiky a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let. Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění jmenovaného soudu částečně se spoluobviněným S. S. tím, že ve Vídni

I./

z výdělečných důvodů dále jmenovaným ukradli movité věci v úhrnné hodnotě přesahující 3000,- tak, že se s úmyslem protiprávně se jejich přivlastněním obohatit vloupali do budov nebo dopravních prostředků, a to:

A./ M. J. a S. S. ve vědomé a záměrné součinnosti jako spolupachatelé

1.) V době mezi 7. 12. 2007 a 8. 12. 2007 odcizili osobě s dispoziční pravomocí ve společnosti L. G. navigační přístroj o hodnotě 330,- tak, že rozbili pravé přední postranní okno osobního vozu značky A. R.;

2.) Dne 28. 12. 2007 odcizili A. Z. navigační přístroj značky T. o hodnotě 250,- tak, že rozbili pravé přední postranní okno osobního vozu značky V.

3.) V době mezi 28. 12. 2007 a 29. 12. 2007 odcizili D. P. navigační přístroj spolu s dálkovým ovládáním, s neurčitelnou úhrnnou hodnotou tak, že rozbili pravé přední postranní okno osobního vozu značky B.

4.) V době mezi 5. 1. 2008 a 6. 1. 2008 odcizili osobě s dispoziční pravomocí ve společnosti B. T. B. K. navigační přístroj značky T. o hodnotě 446,- tak, že rozbili pravé přední postranní okno osobního automobilu značky S.

5.) V době mezi 5. 1. 2008 a 6. 1. 2008 odcizili D. P. navigační přístroj značky T. o hodnotě 300,- tak, že rozbili pravé přední postranní okno osobního vozu značky A.

6.) V době mezi 5. 1. 2008 a 6. 1. 2008 odcizili A. O. T. sluneční brýle značky R. o hodnotě 70,- a držák navigačního přístroje o hodnotě 40,- tak, že rozbili pravé přední postranní okno osobního vozu značky V. P.

7.) Dne 9. 1. 2008 odcizili S. S. navigační přístroj značky T. o hodnotě 200,not- tak, že rozbili pravé přední postranní okno osobního vozu značky Š. ;

8.) Dne 10. 1. 2008 odcizili C. G. A. navigační přístroj značky "G. " o hodnotě, jež teprve bude stanovena tak, že rozbili postranní okno dveří na straně řidiče osobního vozu značky M. O. ;

9.) V době mezi 10. 1. 2008 a 11. 1. 2008 odcizili H. M. H. navigační přístroj značky P. o hodnotě 200,- tak, že rozbili pravé přední postranní okno vozu značky F. F. ;

10.) Dne 11. 1. 2008 odcizili L. B. navigační přístroj značky T. o hodnotě 500,- tak, že rozbili pravé přední postranní okno osobního vozu značky V. ;

11.) Dne 13. 1. 2008 odcizili M. R. D. navigační přístroj značky M. spolu se spojovacím kabelem v úhrnné hodnotě 350,- tak, že rozbili postranní okno dveří na straně řidiče osobního vozu značky S. ;

12.) Dne 13. 1. 2008 odcizili C. M. hrací počítač značky S. o hodnotě 300,- , navigační přístroj značky G. o hodnotě 300,- , koženou bundu o hodnotě 100,- a sluneční brýle značky "A. " o hodnotě 300,- tak, že rozbili levé zadní, levé přední a pravé přední postranní okno osobního vozu značky A.

13.) Dne 13. 1. 2008 odcizili M. L. CH. navigační přístroj značky T. o hodnotě 450,- tak, že rozbili postranní okno osobního vozu značky V. ;

14.) V době mezi 13. 1. 2008 a 15. 1. 2008 odcizili P. P. navigační přístroj značky T. o hodnotě 850,- tak, že rozbili postranní okno dveří na straně řidiče osobního vozu značky M¨. ;

15.) Dne 14. 1. 2008 odcizili M. M. navigační přístroj značky "M. " o hodnotě 199,- tak, že rozbili postranní okno osobního vozu značky M. ;

16.) Dne 14. 1. 2008 odcizili R. S. navigační přístroj značky S. spolu připojovacím kabelem o hodnotě, kterou již nelze stanovit, tak, že rozbili levé přední postranní okno osobního vozu značky R. ;

17.) Dne 14. 1. 2008 odcizili M. H. navigační přístroj značky M. o hodnotě 200,- tak, že rozbili levé přední okno dveří na straně řidiče osobního vozu značky O. ;

18.) Dne 15. 1. 2008 odcizili G. J. navigační přístroj značky "M. " o hodnotě 359,- tak, že rozbili postranní okno dveří na straně řidiče osobního vozu značky B.

19.) Dne 15. 1. 2008 odcizili Dr. K. F. navigační přístroj značky T. o hodnotě 599,- tak, že rozbili postranní okno dveří na straně řidiče osobního vozu značky V. ;

20.) V době mezi 16. 1. 2008 a 17. 1. 2008 odcizili S. S. navigační přístroj V. D. o hodnotě 200,- tak, že rozbili pravé přední postranní okno osobního vozu značky D. ;

21.) V době mezi 18. 1. 2008 a 20. 1. 2008 odcizili L. navigační přístroj značky T. o hodnotě 180,- tak, že rozbili postranní okno osobního vozu značky R. ;

22.) V době mezi 19. 1. 2008 a 20. 1. 2008 odcizili osobě s dispoziční pravomocí ve společnosti D. - und R. G. navigační přístroj značky "V. M. " o hodnotě 500,- tak, že rozbili postranní okno osobního vozu značky Š. ;

23.) V době mezi 25. 1. 2008 a 26. 1. 2008 odcizili Ch. L. Z. navigační přístroj značky "F. " o hodnotě 400,- tak, že rozbili postranní okno osobního vozu značky V. ;

24.) V době mezi 26. 1. 2008 a 28. 1. 2008 odcizili S. F. navigační přístroj značky B. o hodnotě 279,- tak, že rozbili pravé přední postranní okno osobního vozu značky F. ;

25.) V době mezi 27. 1. 2008 a 28. 1. 2008 odcizili A. B. navigační přístroj značky P. o hodnotě 1980,- tak, že rozbili pravé přední postranní okno osobního vozu značky Ch. ;

26.) V době mezi 29. 1. 2008 a 30. 1. 2008 odcizili A. R. navigační přístroj značky "M. " o hodnotě 149,90 tak, že rozbili postranní okno dveří na straně řidiče osobního vozu značky H. M. ;

27.) V době mezi 30. 1. 2008 a 31. 1. 2008 odcizili J. P. navigační přístroj značky S. již nezjistitelné hodnoty tak, že rozbili pravé přední postranní okno osobního vozu značky M. ;

28.) V době mezi 31. 1. 2008 a 1. 2. 2008 odcizili H. H. K. navigační přístroj značky "M. " o hodnotě 250,- tak, že rozbili postranní okno dveří na straně řidiče osobního vozu značky M. ;

29.) Dne 1. 2. 2008 odcizili osobě s dispoziční pravomocí ve společnosti W. H. G. navigační přístroj značky S. o hodnotě 275,- tak, že rozbili pravé postranní okno osobního vozu značky M. ;

30.) V době mezi 2. 2. 2008 a 4. 2. 2008 odcizili A. S. navigační přístroj značky "C. " o hodnotě 299,- aj. dálkové ovládání pro sněhový pluh o hodnotě 300not tak, že rozbili pravé přední postranní okno osobního vozu značky S. G. V. ;

31.) Dne 3. 2. 2008 odcizili M. K. navigační přístroj značky "M." o hodnotě 250 tak, že rozbili postranní okno osobního vozu značky V. ;

32.) Dne 3. 2. 2008 odcizili E. F. navigační přístroj značky T. o hodnotě 290 , mobilní telefon značky N. o hodnotě 300,- , náhlavní systém handsnotfree značky N. o hodnotě 400,- tak, že rozbili pravé postranní okno osobního vozu značky H. T. (Fakt 125);

33.) Dne 8. 2. 2008 odcizili M. A. P. navigační přístroj značky "G. " o hodnotě 300,- tak, nerozbili pravé přední postranní okno osobního vozu značky M. C. (Fakt 136);

34.) V době mezi 8. 2. 2008 a 9. 2. 2008 odcizili J. G. B. navigační přístroj značky "F. " o hodnotě 250,- tak, že rozbili pravé přední postranní okno osobního vozu značky Š. O. ;

B./ M. J. sám

1.) V době mezi 19. 6. 2007 a 20. 6. 2007 odcizil E. R. H. navigační přístroj značky F. v hodnotě 370,- tak, že rozbil pravé přední postranní okno osobního vozu značky O. A. ;

2.) V době mezi 20. 6. 2007 a 21. 6. 2007 odcizil G. P. navigační přístroj značky "M. " o hodnotě 300,- a deset kompaktních disků v úhrnné hodnotě 200,- tak, že rozbil pravé přední postranní okno osobního vozu značky P. ;

3.) Dne 21. 6. 2007 odcizil J. D. navigační přístroj značky T. spolu s nabíjecím kabelem a přísavkou o hodnotě 400,- tak, že rozbil postranní okno dveří na straně spolujezdce osobního vozu značky N. M. ;

4.) V době mezi 21. 6. 2007 a 22. 6. 2007 odcizil B. K. navigační přístroj značky T. o hodnotě 450,- tak, že rozbil levé zadní postranní okno osobního vozu značky R. ;

5.) V době mezi 5. 7. 2007 a 6. 7. 2007 odcizil H. B. navigační přístroj značky "M. " o hodnotě 299,- tak, že rozbil pravé přední postranní okno osobního vozu značky M. ;

6.) V době mezi 5. 7. 2007 a 6. 7. 2007 odcizil F. H. navigační přístroj značky B. o hodnotě 250,- tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky F. ;

7.) V době mezi 9. 7. 2007 a 10. 7. 2007 odcizil P. L. navigační přístroj značky A. spolu s nabíječkou a držákem v úhrnné hodnotě 400,- tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky Š. ;

8.) V době mezi 10. 7. 2007 a 11. 7. 2007 odcizil osobě s dispoziční pravomocí ve společnosti T. H. G. navigační přístroj značky T. o hodnotě 329,- tak, že rozbil postranní okno osobního vozu značky M. ;

9.) Dne 16. 7. 2007 odcizil N. Ch. P. M. navigační přístroj značky "N. " o hodnotě 398,- tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky V. ;

10.) V době mezi 16. 7. 2007 a 17. 7. 2007 odcizil L. E. O. navigační přístroj značky "L." o hodnotě 250,- tak, že rozbil pravé přední postranní okno osobního vozu značky F. T. ;

11.) V době mezi 19. 7. 2007 a 20. 7. 2007 odcizil osobě s dispoziční pravomocí ve společnosti L. navigační přístroj značky "L. " o hodnotě 240,- tak, že rozbil levé postranní okno dodávky značky F. T. ;

12.) V době mezi 19. 7. 2007 a 20. 7. 2007 odcizil P. S. navigační přístroj značky T. již nezjistitelné hodnoty tak, že rozbil postranní okno osobního vozu značky O. A. ;

13.) Dne 27. 7. 2007 odcizil osobě s dispoziční pravomocí ve společnosti L. E. A. G. navigační přístroj značky B. o hodnotě 499,- tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky V. ;

14.) Dne 29. 7. 2007 odcizil osobě s dispoziční pravomocí ve společnosti A. H. G. navigační přístroj o hodnotě, kterou je třeba ještě zjistit, tak, že rozbil okno osobního vozu značky F. ;

15.) V době mezi 31. 7. 2007 a 1. 8. 2007 odcizil dipl. ing. R. M. navigační přístroj značky T. o hodnotě 50,- tak, že rozbil postranní okno osobního vozu značky V. ;

16.) V době mezi 2. 8. 2007 a 3. 8. 2007 odcizil H. N. držák navigačního přístroje o hodnotě 45,- a GPS myš spolu s přívodním napájecím kabelem pro motorová vozidla o hodnotě 120,- tak, že rozbil trojúhelníkové okno osobního vozu značky I. ;

17.) V době mezi 2. 8. 2007 a 3. 8. 2007 odcizil M. R. navigační přístroj značky N. M. o hodnotě 450,- tak, že rozbil postranní okno osobního vozu značky M. ;

18.) V době mezi 3. 8. 2007 a 4. 8. 2007 odcizil P. P. spojovací kabel pro navigační přístroj o hodnotě 20,- tak, že rozbil pravé přední postranní okno osobního vozu značky V. ;

19.) V době mezi 3. 8. 2007 a 5. 8. 2007 odcizil osobě s dispoziční pravomocí ve společnosti H. P. navigační přístroj značky N. o hodnotě, kterou je ještě třeba stanovit, tak, že rozbil pravé přední postranní okno osobního vozu značky R. L. ;

20.) V době mezi 4. 8. 2007 a 5. 8. 2007 odcizil osobě s dispozičním pravomocí ve firmě L. navigační přístroj značky C. o hodnotě 380,- tak, že rozbil postranní okno dveří na straně spolujezdce osobního vozu značky C. X. ;

21.) V době mezi 4. 8. 2007 a 5. 8. 2007 odcizil osobě s dispoziční pravomocí ve společnosti H. navigační přístroj značky T. o hodnotě 400,- tak, že rozbil postranní okno dveří na straně spolujezdce osobního vozu značky F. P. ;

22.) V době mezi 9. 8. 2007 a 10. 8. 2007 odcizil O. B. navigační přistroj značky B. a držák pro navigační přístroj o hodnotě 250,- tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky M. ;

23.) Dne 10. 8. 2007 odcizil G. R. navigační přístroj značky T. o hodnotě 200 not tak, že rozbil postranní okno osobního vozu značky N. P. ;

24.) V době mezi 21. 8. 2007 a 22. 8. 2007 odcizil W. O. navigační přístroj značky T. o hodnotě 500,- a nabíječku již nezjistitelné hodnoty tak, že rozbil levé postranní okno osobního vozu značky P. ;

25.) V době mezi 27. 8. 2007 a 28. 8. 2007 odcizil R. G. navigační přístroj značky B. o hodnotě 380,- tak, že rozbil okno osobního vozu značky V. ;

26.) V době mezi 28. 8. 2007 a 29. 8. 2007 odcizil G. S. navigační přístroj značky M. hodnotě 300,- tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky F. ;

27.) V době mezi 30. 8. 2007 a 31. 8. 2007 odcizil W. S. navigační přístroj značky T. o hodnotě 400,- tak, že rozbil pravé přední postranní okno osobního vozu V. ;

28.) Dne 4. 9. 2007 odcizil M. S. navigační přístroj značky M. o hodnotě 500,- tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky V. ;

29.) V době mezi 4. 9. 2007 a 5. 9. 2007 odcizil G. R. navigační přístroj značky T. o hodnotě 299,- a bibli dosud ještě nezjištěné hodnoty tak, že rozbil postranní okno dveří na straně spolujezdce osobního vozu značky M. ;

30.) V době mezi 7. 9. 2007 a 8. 9. 2007 odcizil W. S. navigační přístroj značky T. o hodnotě 395,- tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky O. Z. ;

31.) Dne 12. 9. 2007 odcizil M. U. navigační přístroj značky T. o hodnotě 350,- tak, že rozbil postranní okno dveří na straně spolujezdce osobního vozu značky A. ;

32.) V době mezi 14. 9. 2007 a 15. 9. 2007 odcizil osobě s dispoziční pravomocí ve společnosti K. & T. G. navigační přístroj značky "H. " o hodnotě 240,- tak, že rozbil okno osobního vozu značky M. ;

33.) V době mezi 17.9. a 18.9.2007 odcizil A. K. navigační přístroj značky T. o hodnotě 100,- tak, že rozbil pravé přední postranní okno osobního vozu značky C. ;

34.) Dne 18. 9. 2007 odcizil A. S. navigační přístroj značky "G. " o hodnotě 500,- tak, že rozbil levé postranní okno osobního vozu značky A. ;

35.) V době mezi 18. 9. a 19. 9.2007odcizil R. H. navigační přístroj o hodnotě 300,- tak, že rozbil postranní okno dveří na straně spolujezdce osobního vozu značky O. ;

36.) V době mezi 18. 9. 2007 a 19. 9. 2007 odcizil osobě s dispoziční pravomocí ve společnosti A. & S. navigační přístroj o hodnotě 300,- tak, že rozbil postranní okno dveří na straně spolujezdce osobního vozu značky H. ;

37.) V době mezi 19. 9. 2007 a 20. 9. 2007 odcizil osobě s dispoziční pravomocí ve firmě S & P E. navigační přístroj značky S. o hodnotě 300,- tak, že rozbil pravé postranní okno osobního vozu značky N. ;

38.) V době mezi 20. 9. 2007 a 21. 9. 2007 odcizil M. Z. navigační přístroj značky T. o hodnotě 300,- tak, že rozbil pravé zadní postranní okno osobního vozu značky O. ;

39.) V době mezi 20. 9. 2007 a 21. 9. 2007 odcizil E. K. navigační přístroj značky T. o hodnotě 500,- tak, že rozbil pravé přední postranní okno osobního vozu značky V. ;

40.) Dne 23. 9. 2007 odcizil osobě s dispoziční pravomocí ve firmě A. G. navigační přístroj značky T. včetně nabíječky o úhrnné hodnotě 500,- tak, že rozbil okno osobního vozu značky B. ;

41.) Dne 23. 9. 2007 odcizil H. H. navigační přístroj značky "M. " o hodnotě 300,- tak, že rozbil pravé postranní okno osobního vozu značky F. ;

42.) Dne 24. 9. 2007 odcizil N. O. navigační přístroj značky "B. " dosud ještě nezjištěné hodnoty tak, že rozbil pravé přední postranní okno osobního vozu značky M. ;

43.) V době mezi 25. 9. 2007 a 27. 9. 2007 odcizil M. S. navigační přístroj značky "E." o hodnotě 300,- tak, že rozbil postranní okno dveří na straně řidiče osobního vozu značky S. I. ;

44.) Dne 27. 9. 2007 odcizil M. H. navigační přístroj spolu s držákem uchytitelným na okno a spojovacím kabelem pro zapalovač cigaret v úhrnné hodnotě 350 not tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky F. ;

45.) Dne 5. 10. 2007 odcizil osobě s dispoziční pravomocí ve firmě E. navigační přístroj o hodnotě 200 tak, že rozbil pravé postranní okno osobního vozu značky M. ;

46.) V době mezi 5. 10. 2007 a 6. 10. 2007 odcizil S. H. navigační přístroj značky T. spolu s nabíječkou o hodnotě 7800,- tak, že rozbil pravé přední postranní okno osobního vozu značky T. A. ;

47.) V době mezi 6. 10. 2007 a 7. 10. 2007 odcizil H. G. navigační přístroj značky "G. " o hodnotě 200,- tak, že rozbil pravé přední postranní okno osobního vozu značky O. ;

48.) Dne 19. 10. 2007 odcizil B. S. navigační přístroj značky T. o hodnotě 199,- tak, že rozbil pravé postranní okno osobního vozu značky P. ;

49.) V době mezi 20. 10. 2007 a 21. 10. 2007 odcizil M. P. navigační přístroj značky "G. " o hodnotě 800,- a dva kompaktní disky o hodnotě 30,- tak, že rozbil okno osobního vozu značky P. ;

50.) V době mezi 20. 10. 2007 a 23. 10. 2007 odcizil W. F. navigační přístroj značky "M. " o hodnotě 390,- tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky V. ;

51.) V době mezi 22. 10. 2007 a 23. 10. 2007 odcizil G. P. navigační přístroj dosud nezjištěné hodnoty tak, že rozbil postranní okno osobního vozu značky M. ;

52.) V době mezi 22. 10. 2007 a 23. 10. 2007 odcizil S. E. navigační přístroj značky "M. " o hodnotě 400,- tak, že rozbil pravé postranní okno osobního vozu značky O. ;

53.) V době mezi 23. 10. 2007 a 24. 10. 2007 odcizil H. F. navigační přístroj značky T. o hodnotě 500,- tak, že rozbil přední levé postranní okno osobního vozu značky H. ;

54.) V době mezi 29. 10. 2007 a 30. 10. 2007 odcizil M. P. pět kompaktních disků o hodnotě 50,- a držák pro navigační systém spolu s nabíjecím kabelem o hodnotě 50,- tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky S. ;

55.) V době mezi 30. 10. 2007 a 31. 10. 2007 odcizil Ch. F. navigační přístroj značky "G. " o hodnotě 250,- tak, že rozbil postranní okno osobního vozu značky V. ;

56.) V době mezi 31. 10. 2007 a 1. 11. 2007 odcizil R. H. navigační přístroj o hodnotě 300,- tak, že rozbil okno osobního vozu značky V. ;

57.) V době mezi 31. 10. 2007 a 5. 11. 2007 odcizil P. E. navigační přístroj značky ,,A. " o hodnotě 250,- tak, že rozbil pravé přední postranní okno osobního vozu značky H. ;

58.) V době mezi 1. 11. 2007 a 2. 11. 2007 odcizil A. B. navigační přístroj značky T. o hodnotě 300,- tak, že rozbil pravé přední postranní okno osobního vozu značky H. ;

59.) V době mezi 4. 11. 2007 a 5. 11. 2007 odcizil P. B. navigační přístroj značky "M. " již nezjistitelné hodnoty tak, že rozbil okno osobního vozu značky B. ;

60.) V době mezi 11. 11. 2007 a 12. 11. 2007 odcizil H. T. navigační přístroj značky T. o hodnotě 165,- a h. f. zařízení o hodnotě 69,- tak, že rozbil pravé přední trojúhelníkové okno osobního vozu značky C. ;

61.) Dne 12. 11. 2007 odcizil osobě s dispoziční pravomocí ve společnosti P. & C. navigační přístroj o hodnotě 300,- tak, že rozbil okno osobního vozu značky Š. ;

62.) V době mezi 12. 11. 2007 a 15. 11. 2007 odcizil M. S. navigační přístroj značky T. o hodnotě 400,- tak, že rozbil postranní okno osobního vozu značky O. ;

63.) Dne 15. 11. 2007 odcizil W. a V. M. navigační přístroj značky "M. " a nabíjecí kabel o hodnotě 300,- , jeden kompaktní disk o hodnotě 14,90 a jednu vestu o hodnotě 5,- tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky N. ;

64.) V době mezi 18. 11. 2007 a 19. 11. 2007 odcizil osobě s dispozičním oprávněním ve výzkumné nadaci F. F. navigační přístroj spolu s držákem a spojovacím kabelem o hodnotě 299,- tak, že rozbil postranní okno dveří na straně spolujezdce osobního vozu značky H. ;

65.) Dne 2. 12. 2007 odcizil osobě s dispoziční pravomocí ve společnosti L. navigační přístroj značky P. o hodnotě 200,- tak, že rozbil pravé přední postranní okno osobního vozu značky Š. ;

66.) Dne 4. 12. 2007 odcizil R. K. laptop značky I. ", brašnu na laptop, čtyři paměťové karty M. a U. , jeden kapesní počítač, jedno pouzdro na doklady s asi 100 navštívenkami, jeden kompaktní disk a jednu koženou aktovku již nezjistitelné úhrnné hodnoty tak, že rozbil levé zadní postranní okno osobního vozu značky A. ;

67.) V době mezi 4. 12. 2007 a 5. 12. 2007 odcizil V. S. navigační přístroj značky "G. " o hodnotě 450,- tak, že rozbil postranní okno osobního vozu značky V.

68.) V době mezi 9. 12. 2007 a 10. 12. 2007 odcizil P. L. navigační přístroj značky "B. " o hodnotě 350,- tak, že rozbil okno osobního vozu značky M. ;

69.) V době mezi 13. 12. 2007 a 14. 12. 2007 odcizil F. H. navigační přístroj značky T. o hodnotě 300,- tak, že rozbil okno osobního vozu značky P. ;

70.) V době mezi 3. 12. 2007 a 14. 12. 2007 odcizil B. T. navigační přístroj značky "B. " o hodnotě 400,- tak, že rozbil postranní okno osobního vozu značky H. ;

71.) V době mezi 13. 12. 2007 a 14. 12. 2007 odcizil G. E. navigační přístroj značky "M. " o hodnotě 180,- tak, že rozbil okno osobního vozu značky J.;

72.) Dne 14. 12. 2007 odcizil J. E. navigační přístroj značky "G." o hodnotě 300,- tak, že rozbil postranní okno osobního vozu značky V.;

73.) V době mezi 14. 12. 2007 a 15. 12. 2007 odcizil Ch. D. navigační přístroj značky T. o hodnotě 299,- tak, že rozbil postranní okno osobního vozu V. ;

74.) V době mezi 16. 12. 2007 a 18. 12. 2007 odcizil W. B. navigační přístroj o hodnotě, kterou je třeba ještě zjistit, a dvě bundy o hodnotě 170,- tak, že rozbil okno osobního vozu značky O. ;

75.) V době mezi 20. 12. 2007 a 21. 12. 2007 odcizil K. M. B. navigační přístroj značky Y. o hodnotě 300,- tak, že rozbil okno osobního vozu značky V. ;

76.) V době mezi 22. 12. 2007 a 23. 12. 2007 odcizil dipl. Ing. R. R. navigační přístroj značky T. o hodnotě 600,- tak, že rozbil postranní okno osobního vozu značky T. ;

77.) Dne 24. 12. 2007 odcizil R. F. navigační přístroj značky "N. " spolu s držákem a síťovou přípojkou o hodnotě 300,- tak, že rozbil pravé přední postranní okno osobního vozu značky A. ;

78.) Dne 28. 12. 2007 odcizil Ch. D. navigační přístroj značky "F. " o hodnotě 200,- tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky Ch. ;

79.) V době mezi 1. 1. 2008 a 2. 1. 2008 odcizil C. B. navigační přístroj v hodnotě 300,- tak, že rozbil pravé přední postranní okno osobního vozu značky H. ;

80.) Dne 3. 1. 2008 odcizil S. H. navigační přístroj značky "M. " o hodnotě 299,- tak, že rozbil okno dveří na straně spolujezdce osobního vozu značky K. ;

81.) V době mezi 7. 1. 2008 a 17. 1. 2008 odcizil E. P. koženou aktovku spolu s návodem k použití a servisním deníkem o hodnotě, kterou je ještě třeba zjistit, tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky B. ;

82.) Dne 11. 1. 2008 odcizil L. T. navigační přístroj značky "G. " o hodnotě 449,- tak, že rozbil postranní okno osobního vozu značky N. ;

83.) V době mezi 11. 1. 2008 a 12. 1. 2008 odcizil G. B. navigační přístroj značky "M. " o hodnotě 250,- tak, že rozbil postranní okno osobního vozu značky D.

84.) V době mezi 13. 1. 2008 a 14. 1. 2008 odcizil W. S. navigační přístroj značky T. o hodnotě 300,- a anténu pro navigační přístroj o hodnotě 100 tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky V. ;

85.) Dne 14. 1. 2008 odcizil Z. B. navigační přístroj značky "N. " o hodnotě 390,- tak, že rozbil pravé přední postranní okno osobního vozu značky O. ;

86.) V době mezi 14. 1. 2008 a 15. 1. 2008 odcizil M. Z. navigační přístroj značky T. již nezjistitelné hodnoty tak, že rozbil okno osobního vozu značky Ch. ;

87.) Dne 17. 1. 2008 odcizil J. CH. navigační přístroj o hodnotě 300,- tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky O. ;

88.) V době mezi 17. 1. 2008 a 18. 1. 2008 odcizil G. M. navigační přístroj značky "M. " o hodnotě 320,- tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky O. ;

89.) V době mezi 19. 1. 2008 a 21. 1. 2008 odcizil D. S. navigační přístroj značky B. o hodnotě 440,- tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky V. ;

90.) Dne 90. 1. 2008 odcizil A. K. navigační přístroj značky T. o hodnotě 430 not tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky M. ;

91.) V době mezi 22. 1. 2008 a 23. 1. 2008 odcizil W. M. navigační přístroj značky "F. " o hodnotě 350,- tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky O. ;

92.) V době mezi 22. 1. 2008 a 23. 1. 2008 odcizil M. M. navigační přístroj značky "G. " o hodnotě 220,- tak, že rozbil postranní okno dveří na straně řidiče osobního vozu značky V. ;

93.) V době mezi 24. 1. 2008 a 25. 1. 2008 odcizil D. M. navigační přístroj značky "G. " o hodnotě 150,- tak, že rozbil postranní okno dveří na straně spolujezdce osobního vozu značky S. ;

94.) V době mezi 24. 1. 2008 a 25. 1. 2008 odcizil E. H. navigační přístroj spolu s nabíjecím kabelem a s přísavným držákem na okno o hodnotě 199,- tak, že rozbil postranní okno osobního vozu značky N. ;

95.) V době mezi 26. 1. 2008 a 27. 1. 2008 odcizil E. G. navigační přístroj značky T. o hodnotě 350,- tak, že rozbil pravé postranní okno osobního vozu značky F. ;

96.) V době mezi 26. 1. 2008 a 28. 1. 2008 odcizil M. S. navigační přístroj značky T. o hodnotě 500,- tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky V. ;

97.) V době mezi 28. 1. 2008 a 29. 1. 2008 odcizil R. H. navigační přístroj značky T. již nezjistitelné hodnoty tak, že rozbil okno osobního vozu značky F. ;

98.) V době mezi 29. 1. 2008 a 30. 1. 2008 odcizil A. K. navigační přístroj značky N. o hodnotě 150,- tak, že rozbil postranní okno osobního vozu značky S.;

99.) Dne 30. 1. 2008 odcizil S. B. navigační přístroj značky "G. " o hodnotě, kterou je třeba ještě stanovit, tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky M.;

100.) V době mezi 30. 1. 2008 a 31. 1. 2008 odcizil H. K. navigační přístroj značky T. o hodnotě 400,- tak, že rozbil postranní okno osobního vozu značky F.;

101.) V době mezi 1. 2. 2008 a 2. 2. 2008 odcizil H. J. navigační přístroj značky T. o hodnotě 250,- a sluneční brýle značky "R." o hodnotě 120,- tak, že rozbil pravé přední postranní okno osobního vozu značky O.;

102.) V době mezi 1. 2. 2008 a 2. 2. 2008 odcizil osobě s dispoziční pravomocí ve společnosti P. navigační přístroj značky T. o hodnotě 300,- tak, že rozbil pravé postranní okno osobního vozu značky F.;

103.) V době mezi 6. 2. 2008 a 7. 2. 2008 odcizil osobě s dispoziční pravomocí ve firmě H. & P. navigační přístroj spolu s držákem a kabelem mobilního telefonu již nezjistitelné hodnoty tak, že rozbil pravé postranní okno osobního vozu značky S.

104.) Dne 8. 2. 2008 odcizil U. J. peněžní hotovost ve výši 30,- , nabíječku mobilního telefonu, kazety s nahrávkou hudby a kompaktní disky o hodnotě, kterou je třeba ještě zjistit, tak, že rozbil pravé postranní okno osobního vozu značky Š.;

105.) V době mezi 8. 2. 2008 a 9. 2. 2008 odcizil M. P. navigační přístroj o hodnotě 150,- tak, že rozbil levé a pravé přední postranní okno osobního vozu značky F.;

106.) V době mezi 8. 2. 2008 a 9. 2. 2008 odcizil S. A. navigační přístroj značky "M. " o hodnotě 300,- , pouzdro na doklady o hodnotě 5,- a peněžní hotovost ve výši 70,- tak, že rozbil pravé postranní okno osobního vozu značky P.;

107.) Dne 9. 2. 2008 odcizil J. M. navigační přístroj značky "N. " o hodnotě 250,- tak, že rozbil okno dveří na straně spolujezdce osobního vozu značky B. ;

108.) Dne 10. 2. 2008 odcizil L. D. navigační přístroj značky "M. " o hodnotě 150,- tak, že rozbil levé přední postranní okno osobního vozu značky F. ;

109.) Dne 10. 2. 2008 odcizil osobě s dispoziční pravomocí ve Svazu samaritánů navigační přístroj značky T. o hodnotě 250,- tak, že rozbil pravé přední postranní okno osobního vozu značky F. ;

II./

A./ Spolu se S. S. ve vědomé a záměrné součinnosti jako spolupachatelé v době mezi 30. 1. 2008 a 31. 1. 2008 použili k provedení činu popsaného v bodu I./A./27) elektronické karty a řidičského průkazu, vystavených na J. P.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 19. 5. 2009, pod č. j. 107/2009 MOT T/5, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený M. J. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák.). Z popisu skutku je přitom zřejmé, že jednání kvalifikované rakouským soudem jako přečin zatajení dokladů (bod II) bylo nedílnou součástí skutku a nelze je tedy oddělovat. Skutek by byl podle právních předpisů České republiky posouzen jako trestný čin krádeže bez ohledu na to, že náš právní řád neobsahuje skutkovou podstatu trestného činu zatajení dokladů ani žádného obdobného trestného činu. Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

Nejvyšší soud dále zkoumal, zda jsou splněny i podmínky materiální povahy a shledal přitom, že tomu tak je. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (odcizil velké množství věcí z osobních automobilů, které zároveň poškodil), že již lze tuto jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. června 2009

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch