11 Tcu 44/2008
Datum rozhodnutí: 14.10.2008
Dotčené předpisy:
11 Tcu 44/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 14. října 2008 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska o povolení průvozu předávaného M.-F. H., v I., Rumunsko, státního občana Rumunska, bytem I., ul. B. , a rozhodl podle § 422 odst. 1 tr. řádu takto:

Povoluje se průvoz předávaného M. F. H. , Rumunsko, státního občana Rumunska, územím České republiky do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří let uloženého mu rozsudkem č. 1330/08.05.2007 Okresního soudu Iasi, který nabyl právní moci dne 10. 4. 2008.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska dne 13. 10. 2008 pod č. 93265/2008/LM, požádalo na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu M. F. H. , Rumunsko, územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného k výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří let z Německa leteckou cestou z mezipřistáním v P. dne 15. října 2008.

Rumunská strana k žádosti doložila opis Evropského zatýkacího rozkazu z něhož plyne, že jmenovaný byl ve výroku citovaným rozhodnutím odsouzen pro trestný čin krádeže podle čl. 208 odst. první za použití čl. 209 odst. první písm. f), g) tr. zák. Rumunska k výše uvedenému trestu. Trestného jednání se dopustil tím, že dne 25. 3. 2006 ve večerních hodinách odcizil v autobuse mobilní telefon jiné osobě a způsobil ji škodu ve výši 250 Lei.

Na základě předložené žádosti a Evropského zatýkacího rozkazu č. 1197/2008/36 z 11. července 2008 Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu předpokládané § 422 odst. první tr. řádu jsou splněny a proto průvoz předávané osoby povolil.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. října 2008

Předseda senátu:

JUDr. Stanislav Rizman