11 Tcu 33/2010
Datum rozhodnutí: 19.04.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 33/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 19. dubna 2010 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska o povolení průvozu předávaného C. T., přes území České republiky ze Slovinska do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 1 (jednoho) roku podle § 422 odst. 1 tr. řádu a čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (publikované pod č. 553/1992 Sb.) takto:

I. Povoluje se průvoz předávaného C. T., územím České republiky ze Slovinska do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 1 (jednoho) roku, uloženého mu rozsudkem sp. zn. 525/15.10.2008, vydaného Soudem v Roman dne 15. 10. 2008, okres Neamţ, Rumunsko.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

Odůvodnění:


Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo žádostí ze dne 12. dubna 2010, pod sp. zn. 35001/2009 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu rumunského občana C. T., státního občana Rumunska, přes území České republiky. Průvoz se uskuteční v rámci předání jmenovaného ze Slovinska k výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání jednoho roku na území Rumunska, s mezipřistáním v Praze dne 23. dubna 2010.

Rumunská strana k žádosti doložila kopii Evropského zatýkacího rozkazu, ze kterého plyne, že jmenovaný byl ve výroku citovaným rozhodnutím odsouzen pro spáchání trestného činu neoprávněného držení sečných a bodných zbraní, pokud jsou užívány na místech a za okolností, které mohou ohrozit život nebo zdraví osob nebo pokud mohou narušit veřejný pořádek, a to podle ust. zákona č. 61/1991. Tohoto trestného jednání se předávaná osoba dopustila tím, že během večera 29. 9. 2007 se obviněný nacházel opilý v baru S.I.S.R.L. v obci M., části I. v okresu N., kde vyzbrojen sekerou urážel a ohrožoval A.I. a barmana a v jednu chvíli se přihnal k prvně jmenovanému a udeřil ho sekerou do levé ruky.

Na základě předložené žádosti a Evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 24. 3. 2009 Soudem v Roman, v Rumunsku, Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou splněny, a proto průvoz předávané osoby povolil.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. dubna 2010

Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman