11 Tcu 276/2003
Datum rozhodnutí: 22.01.2004
Dotčené předpisy:
11 Tcu 276/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 22. ledna 2004 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky P. K., rozsudkem Okresního soudu ve Skalici, Slovenská republika, ze dne 13. 5. 2002, č. j. 1 T 10/2002-321, a to pro pokračující trestný čin krádeže podle § 247 odst. 2 písm. a), odst. 4 trestného poriadku Slovenské republiky, trestný čin porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1 a 2 trestného poriadku Slovenské republiky a pokus trestného činu krádeže podle § 8 odst. 1, § 247 odst. 2 písm. a), odst. 4 trestného poriadku Slovenské republiky, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dva a půl roku nepodmíněně, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. a) trestného poriadku Slovenské republiky zařazen do první nápravně-výchovné skupiny.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu ve Skalici ve Slovenské republice č. j. 1 T 10/2002-321, ze dne 13. 5. 2002, jenž nabyl právní moci dne 27. 6. 2002, byl P. K. uznán vinným pokračujícím trestným činem krádeže podle § 247 odst. 2 písm. a), odst. 4 trestního zákona Slovenské republiky, trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1 a 2 trestního zákona Slovenské republiky a pokusem trestného činu krádeže podle § 8 odst. 1, § 247 odst. 2 písm. a), odst. 4 trestního zákona Slovenské republiky, a za to byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dva a půl roku nepodmíněně, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. a) trestního zákona Slovesné republiky zařazen do první nápravně-výchovné skupiny.

Uvedené trestné činnosti se jmenovaný podle skutkových zjištění soudu dopustil tím, že

1. v období od 13. 8. 2001 do 14. 8. 2001, v přesně nezjištěné době, ve S. na nám. L. S. se vloupal do objektu II. M. š. tím způsobem, že odlištoval skleněnou výplň na vchodových dveřích a vešel dovnitř v úmyslu odcizit nějaké věci, ale nic nenašel, takže z místa činu odešel, aniž by cokoliv odcizil a aniž by Okresnímu úřadu ve S. způsobil jakoukoliv škodu,

2. v období od 22. 8. 2001 do 23. 8. 2001, v přesně nezjištěné době, ve S. v H. ulici č. 1 se vloupal do objektu I. M. š. tím způsobem, že odlištoval skleněnou výplň okna vedoucího ze dvora do chodby, druhou část skleněné výplně rozbil a vešel do objektu, kde z učeben odcizil barevný televizor zn. OVP Oravan a hifi věž zn. Universum MIDI Musikcenter, typ VTCF-DD 10954, následně přešel k místnosti ředitelny, kde odlištoval skleněnou výplň na uzamčených vchodových dveřích a vešel do místnosti, kde prohledal věci ve skříních, čímž Okresnímu úřadu S. způsobil škodu ve výši 18.895,- Sk a poškozením zařízení škodu ve výši 1.251,80 Sk,

3. dne 11. 9. 2001 v době od 07:00 hod. do 15:10 hod. se vloupal ve S. na H. ulici č. 5 do rodinného domu tím způsobem, že ze zadní strany domu vytrhl ochrannou síť z rámu nezajištěného větracího okna, to otevřel, vešel do domu, kde z obývacího pokoje odcizil videorekordér zn. SILVA, model VRC 627, digitální tlakoměr, černou tašku, ze zásuvek obývací stěny odcizil finanční hotovost ve výši 5.000,- Kč a 5.000,- ATS, šperky ze žlutého zlata, a to soupravu skládající se ze zlatého řetízku na krk, zlatého řetízku na ruku a dvou zlatých prstenů, soupravu skládající se ze zlatého prstenu, dvou zlatých náušnic, dvou zlatých náušnic s kamenem, řetízku na krk z tepaného kovu, náramkových hodinek ze žlutého zlata, dvou stříbrných prstenů a stříbrného řetízku, čímž S. R. způsobil škodu ve výši 47.390,40 Sk,

4. dne 1. 10. 2001 v době od 07:45 hod do 13:00 hod. se vloupal ve S. na ulici Š. do rodinného domu čp. 46 tím způsobem, že rozbil skleněnou výplň okna vedoucího do sklepního prostoru, vnikl dovnitř a z domu odcizil finanční hotovost ve výši 14.200,- Sk, 1.500,- Kč a 10,- USD a mobilní telefon zn. SIEMENS S10, čímž I. C. způsobil škodu ve výši 19.107,10 Sk a poškozením zařízení škodu ve výši 150,- Sk,

5. v období od 3. 10. 2001 do 4. 10. 2001 ve S. na ulici B. se vloupal do rodinného domu čp. 1 tím způsobem, že přes zahradu sousedního pozemku vnikl na pozemek tohoto rodinného domu, rozbil skleněnou výplň dveří vedoucích do suterénu domu, přes vzniknutý otvor si dveře odemkl klíčem zasunutým zevnitř dveří, vešel do suterénu domu, kde nahoře na schodišti rozbil skleněnou výplň dveří vedoucích do přízemí domu a vzniknutým otvorem si dveře otevřel klíčem zasunutým zevnitř dveří, vešel do domu, kde v ložnici ze skříně vyházel na podlahu šaty a odcizil finanční hotovost 2.000,- Sk, z komody odcizil kazetu na šperky se dvěma prsteny ze žlutého zlata, z dětského pokoje z toaletního stolku odcizil dva řetízky s přívěškem z bílého zlata a dva prsteny z bílého zlata, následně odemkl vchodové dveře do domu klíčem, který se nacházel na věšáku a tímto způsobem z místa odešel, čímž Ing. M. S. způsobil škodu ve výši 15.200,- Sk a poškozením zařízení domu škodu ve výši 904,- Sk,

6. dne 9. 10. 2001 v době od 07:30 hod. do 09:30 hod. ve S. na ulici P. se vloupal do rodinného domu čp. 5 tím způsobem, že v zadní části domu odstranil kovovou mříž anglického dvoru, rozbil skleněnou výplň okna suterénu domu, ten si zevnitř povolil a vešel do domu, kde z obývacího pokoje ze skříně odcizil finanční hotovost 250,- Kč, 120,- DEM, 3.000,- ATS a 1.800,- FRF, z ložnice odcizil dvě obroučky ze žlutého zlata, jeden pár kruhových náušnic ze žlutého zlata, dámské hodinky, řetízek ze žlutého zlata a prsten ze žlutého zlata v tvaru V , čímž M. H. způsobil škodu ve výši 21.082,- Sk a poškozením zařízení škodu ve výši 50,- Sk,

7. dne 23. 10. 2001 v době od 06:45 hod. do 11:00 hod. v H. na ulici S. se vloupal do rodinného domu čp. 1 tím způsobem, že rozbil dvoudílné okno vedoucí do pracovny v přízemí uvedeného domu, přes vzniklý otvor si okno povolil, otevřel a vešel dovnitř, kde z ložnice z umělohmotného košíku odcizil finanční hotovost 2.000, - Kč a z dřevěné šperkovnice odcizil řetízek ze žlutého zlata a dva přívěsky ze žlutého zlata, čímž L. F. způsobil škodu ve výši 4.140,- Sk a poškozením zařízení škodu ve výši 500,- Sk,

8. dne 23. 10. 2001 asi v 15:00 hod. v H. na ulici S. se vloupal do rodinného domu čp. 6 tím způsobem, že rozbil skleněnou výplň okna vedoucího do sklepa a vzniklým otvorem vešel dovnitř, kde poškodil dřevěný kolovrat a květináč a následně se pokusil vylomit dveře vedoucí ze sklepa do obytné části domu, což se mu však nepodařilo a z místa odešel, čímž Š. P. způsobil poškozením věcí a zařízení škodu ve výši 800,- Sk,

9. v období od 25. 10. 2001 do 27. 10. 2001 v H. na ulici Š. se vloupal do rodinného domu čp. 5 tím způsobem, že vysadil z pantů okno vedoucí do suterénu domu, vešel dovnitř a z dveří vedoucích do přízemí domu vystrčil klíč, který byl z vnitřní strany zámku, sebral jej spod dveří, které nadzdvihl vidlicemi, dostal se do přízemí domu, kde z kuchyně odcizil mobilní telefon zn. NOKIA 5110, z pracovny ze skříní finanční hotovost ve výši 19.000,- Sk a 5.000,- Kč, které byly v plechové pokladničce, videokameru zn. Panasonic RX 7, fotoaparát zn. FOVEI, fotoaparát zn. YASIKA, volkman zn. Panasonic, dámský náramek ze žlutého zlata, dva dámské řetízky ze žlutého zlata, osm přívěsků ze žlutého zlata, pozlacený náhrdelník, dámský náramek ze žlutého zlata, stříbrný náramek a dva stříbrné řetízky, čímž V. T. způsobil škodu ve výši 42.480,50 Sk a poškozením zařízení škodu ve výši 1.000,- Sk,

10. dne 26. 10. 2001 kolem 14:30 hod. v H. na ulici S. se vloupal do rodinného domu čp. 6 tím způsobem, že poškodil dřevěnou lištu okna na vchodových dveřích do domu, kterou odstranil, následně se pokusil odstranit skleněnou výplň dveří, což se mu však nepodařilo a z místa odešel, čímž Š. P. způsobil poškozením zařízení škodu ve výši 420,- Sk,

11. dne 5. 11. 2001 v době od 08:30 hod. do 09.55 hod. v H. na ulici Š. se vloupal do rodinného domu čp. 1 tím způsobem, že vytrhl kovovou mřížku na ventilačním sklepním okně, to vysadil z pantů a vešel do sklepních prostor, odkud přešel do domu, kde zpřeházel věci ve všech místnostech, pootvíral zásuvky na skříních a vyházel z nich věci, z ložnice odcizil z keramické šperkovnice dva řetízky ze žlutého zlata, dámský náramek ze žlutého zlata, sedm přívěsků ze žlutého zlata a dva dámské prsteny ze žlutého zlata, ze skříně odcizil finanční hotovost 7.000,- Sk, z nočního stolku odcizil 150,- ATS a z obývacího pokoje odcizil dvě krabičky cigaret zn. Camel, čímž L. Ch. způsobil škodu ve výši 35.690,- Sk,

12. dne 14. 11. 2001 v době od 05:30 hod. do 15:30 hod. ve S. v ulici B. se vloupal do rodinného domu čp. 37 tím způsobem, že vytlačil sklepní okno, vešel do prostor sklepa, kde do sololitových dveří vytvořil otvor a přes ten se zmocnil klíče, kterým dveře otevřel a vešel do obytné části domu, kde odcizil z kuchyně a obývacího pokoje dva prsteny ze žlutého zlata, soupravu skládající se z řetízku, přívěsku, jednoho páru náušnic, prstenu ze žlutého zlata, řetízku ze žlutého zlata, pečetního prstenu ze žlutého zlata a finanční hotovost ve výši 20.000,- Sk, čímž A. B. způsobil škodu ve výši přibližně 44.000,- Sk a poškozením zařízení škodu ve výši 2.500,- Sk,

13. dne 26. 11. 2001 v době od 08:30 hod. do 09:15 hod. ve S. na ulici Č. se vloupal do rodinného domu čp. 52 tím způsobem, že v zadní části domu vypáčil dveře vedoucí do sklepních prostor, odtud přešel do obytných prostor domu, kde z ložnice odcizil finanční hotovost ve výši 31.000,- Sk a 1.500,- Kč, z dětského pokoje odcizil řetízek ze žlutého zlata s přívěskem, z obývacího pokoje odcizil řetízek ze žlutého zlata s přívěskem, dva prsteny ze žlutého zlata a jeden pár náušnic ze žlutého kovu, čímž M. P. způsobil škodu ve výši přibližně 47.691,50 Sk a poškozením zařízení škodu ve výši 300,- Sk.

Dne 11. 12. 2003 pod sp. zn. 3013/2003-MO-M podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení slovenského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.Podle § 4 odst. 1 zákona o Rejstříku trestů se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 trestního řádu Nejvyšší soud ČR. Podle § 4 odst. 2 zákona o Rejstříku trestů může však Nejvyšší soud ČR na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle právního řádu České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 trestního zákona, trestný čin porušování domovní svobody podle § 238 trestního zákona a pokus trestného činu krádeže podle § 8 odst. 1 trestního zákona k § 247 trestního zákona). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona o Rejstříku trestů.V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. P. K. se na území jiného státu pro finanční prospěch dopustil poměrně rozsáhlé majetkové trestné činnosti. Jedná se o nebezpečnou a v současnosti velmi rozšířenou trestnou činnost. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v nikoli zanedbatelné výměře. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona o Rejstříku trestů týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. ledna 2004

Předseda senátu:

JUDr. Antonín DraštíkVyhotovil:

JUDr. Alexander Sotolář