11 Tcu 256/2003
Datum rozhodnutí: 28.11.2003
Dotčené předpisy:
11 Tcu 256/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 28. listopadu 2003 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu I. M. a rozhodl v neveřejném zasedání podle § 383c tr. ř., čl. 30 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech (uveř. pod č. 209/1993 Sb.) a čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (uveř. pod č. 549/1992 Sb.) t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z vydávané osoby I. M. územím České republiky, pro účely trestního stíhání ve Slovenské republice, pro trestné činy kuplířství a obchodování se ženami podle § 204 odst. 1, 2, 3 písm. b), c), d), odst. 4 písm. b), § 246 odst. 1, 2 písm. a), c) trestního zákona Slovenské republiky, a to na základě žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky ze dne 28. 10. 2003, č. 493/2003-8105.

Po dobu průvozu bude vydávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo na základě čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání o povolení průvozu státního občana Makedonie jménem I. M. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci vydání I. M. ze Španělského království k trestnímu stíhání pro trestné činy kuplířství a obchodování se ženami podle § 204 odst. 1, 2, 3 písm. b), c), d), odst. 4 písm. b), § 246 odst. 1, 2 písm. a), c) trestního zákona Slovenské republiky. Na jmenovaného byl vydán Okresním soudem v Námestově dne 26. 11. 2002 pod sp. zn. Tp 20/02 zatýkací rozkaz.

Uvedených trestných činů se podle zjištění soudu dopustil tím, že se jako člen organizované skupiny, po vzájemné dohodě a rozdělení si úloh, podílel na vylákání a následně vyvezení do ciziny přesněji nezjištěného počtu doposud neztotožněných žen, konkrétně:

- dne 20. 6. 2001 postupně, nejdříve v N. a potom v obci M., okres N., zlákali M. S. pod záminkou práce v úmyslu, aby byla použitá k prostituci, P. H. společně s V. A. jmenovanou převezli do N., do bytu na Ul. B. č. 381/32, který je na OSBD N. vedený na osobu K. M., kde ji odevzdali K. M. a I. M., za což od nich obdrželi doposud přesně nezjištěnou finanční hotovost, přičemž se v bytě zdržela cca 2 dny, odkud byla následně odvezená, s další přesně neztotožněnou osobou ženského pohlaví, ve společnosti R. B. jako řidiče a I. M., přes Rakousko a Itálii do Španělska, kde ve městě A. v erotickém klubu s názvem S. pod hrozbou násilí nutil I. M., s dalšími doposud neztotožněnými osobami, M. S. vykonávat prostituci, z čehož uvedení pachatelé kořistili a to přinejmenším tím, že prostitucí vydělané peníze M. S. nedostávala, ale tyto za ni inkasovala neztotožněná osoba ženského pohlaví, kterou M. S. znala pod jménem M. a přezdívkou V. , která je odevzdávala I. M., a to po dobu cca 3 týdny až do 9. 7. 2001, kdy M. S. z uvedeného klubu odvezla místní policie a následně zařídili její návrat do Slovenské republiky;

- na nezjištěném místě v N. L. B. a A. B. dne 7. 4. 2002 slovně sjednali L. B. a následně dne 9. 4. 2002 se ji R. B. pokusil vyvézt do ciziny ve svém motorovém vozidle zn. AUDI A4 AVANT 1,9 TDI, ev. č. NR 958 BG, přičemž byli pracovníky policie zadrženi při přechodu státní hranice na hraničním přechodu J. dálnice, za sjednání L. B. k vykonávání prostituce na doposud nezjištěném místě ve Španělsku R. B. inkasoval od K. M. a I. M. finanční odměnu ve výši 55.000,- Sk, ze kterých vyplatil L. B. a A. B. částku 40.000,- Sk;

- na nezjištěném místě v N. ve dnech 1. 8. 2001 až 3. 8. 2001 A. B. slovně svedl k vykonávání prostituce v zahraničí L. K. a následně ji dne 3. 8. 2001 R. B. ve svém motorovém vozidle zn. AUDI A4 AVANT 1,9 TDI. ev. č. NR 958 BG, vyvezl do Rakouska, do V. na letiště, kde jí zakoupil letenku do M. ve Španělsku, kde ji čekali K. M. a I. M. s dalšími dvěma doposud neztotožněnými muži a L. K. odvezli do erotického baru E. v M. a později do dalších erotických barů na různých místech ve Španělsku, kde musela vykonávat prostituci, z čehož uvedení pachatelé kořistili hlavně tím, že prostitucí vydělané peníze L. K. nedostávala, ale vždy je převzala cizí osoba, která je odevzdávala K. M. nebo I. M., a to až do 21. 12. 2001, kdy L. K. poslali domů na základě toho, že její matka D. K. činila na území Slovenské republiky opatření, aby se její dcera L. vrátila domů, přičemž v současné době není přesně známo, jakým procentuálním podílem se na penězích získaných prostitucí jednotliví pachatelé podíleli;

- na nezjištěném místě v Š., okres L., někdy v létě roku 2001 A. B. slovně svedl k vykonávání prostituce v zahraničí I. Š., přičemž ji nejdříve přivezl do N., do bytu na Ul. B. č. 381/32, který je na OSBD N. vedený na osobu K. M., kde ji odevzdal K. M. a I. M., ve kterém se zdržela cca 4 dny, odkud byla následně dopravena, někdy v měsíci červnu 2001, s další osobou ženského pohlaví s M. S. ve společnosti R. B., který řídil své motorové vozidlo zn. AUDI A4 AVANT 1,9 TDI, ev. č. NR 958 BG, červené barvy a I. M. přes Rakousko a Itálii do Španělska, kde se v B. R. B. vrátil zpět a k nim se přidali dva neznámí muži, kteří je odvezli do erotického klubu S. v T. a později do dalších erotických barů na různých místech ve Španělsku, kde musela I. Š. vykonávat prostituci, z čehož uvedení pachatelé kořistili hlavně tím, že prostitucí vydělané peníze musela I. Š. odevzdávat I. M. a osobě mužského pohlaví s přezdívkou Z. , jehož identita není doposud přesně ztotožněná, a to až do doby 23. 4. 2002, kdy ze Španělska utekla domů, přičemž v současné době není přesně známo, jakým procentuálním podílem se na penězích získaných prostitucí jednotliví pachatelé podíleli;

- v měsíci září 2001 na různých místech v N. pod záminkou práce a v úmyslu, aby byla použitá k prostituci, A. B. slovně svedl A. F., potom ji začátkem měsíce října 2001 převezl do N., do bytu na Ul. B. č. 381/32, který je na OSBD N. vedený na osobu K. M., kde ji odevzdal K. M., který jí oznámil, že ve Španělsku bude vykonávat prostituci, s čímž nakonec souhlasila a druhý den společně s K. M. a R. B., který řídil své motorové vozidlo zn. AUDI A4 AVANT 1,9 TDI, ev. č. NR 958 BG, červené barvy, vycestovali do Španělska do B., kde ji seznámili s I. M., se kterým potom odešla do města T., kde v různých erotických klubech vykonávala prostituci, přičemž peníze, které vydělala, odevzdávala I. M. až do měsíce února roku 2002, kdy se vrátila domů, přičemž v současné době není přesně známo, jakým procentuálním podílem se na penězích získaných prostitucí jednotliví pachatelé podíleli;

- na nezjištěném místě v K., někdy na jaře roku 2001 oslovil Č. K. K. C. jestli nechce jít pracovat do Španělska jako tanečnice, s čímž K. C. souhlasila a někdy v měsíci červnu 2001 přišel pro ni do K. K. M., který ji dovezl do N., do bytu na Ul. B. č. 381/32, který je na OSBD N. vedený na osobu K. M. a následně ji z N. R. B. odvezl osobním motorovým vozidlem do Rakouska, do V. na letiště, kde jí zakoupil letenku do A. ve Španělsku a také jí dal peníze na cestu, které potom odevzdala I. M., který ji na letišti čekal a který jí sdělil, že pokud jde o práci, nebude dělat tanečnici, ale prostitutku, následně ji odvezl do erotického baru S. ve městě T., kde musela vykonávat prostituci, z čehož uvedení pachatelé kořistili nejen tím, že prostitucí vydělané peníze K. C. nedostávala, ale odevzdávala je I. M., a to až do měsíce prosince roku 2001, kdy odešla domů, přičemž v současné době není přesně známo, jakým procentuálním podílem se na penězích získaných prostitucí jednotliví pachatelé podíleli;

- začátkem měsíce června 2001 P. H. nejdříve v N. v baru A. a později na různých místech v N. a v obci M., společně s V. A. zlákali Z. T. k vykonávání prostituce ve Španělsku, přičemž jí slibovali vysoké výdělky a následně ji V. A. ve svém motorovém vozidle zavezl do N., na Ul. B. do č. bytu 32, kterého je majitelem K. M., Z. T. se zdržela v uvedeném bytě cca 1 týden a to z důvodu, že K. M. jí slíbil, že jí zařídí falešný cestovní pas, jelikož ještě neměla 18 roků, avšak po zjištění, že její rodiče nahlásili na policii její nezvěstnost a policie po ní pátrá, se vrátila domů, V. A. a P. H. inkasovali od K. M. a I. M. doposud přesně nezjištěnou finanční hotovost jako odměnu za to, že zajistili Z. T. k vykonávání prostituce ve Španělsku;

- zkontaktoval M. P. a to takovým způsobem, že začátkem měsíce září 2000 v N. se seznámila s K. M., který ji zlákal do Španělska z důvodu vykonávání prostituce, přičemž, podle dohody, z vydělaných peněz by M. P. dostávala 30 %, a dne 5. 9. 2000, společně s K. M. vycestovali do Španělska, kde v různých erotických barech nabízela sex na peníze, přičemž ve Španělsku se zdržela celkem jeden a půl roku, při vykonávání prostituce všechny vydělané peníze odevzdávala K. M. a I. M., kteří jí při odchodu domů nevyplatili dohodnutou částku 30 % z výdělku, ale jednalo se o sumu odpovídající přibližně 10 % výdělku, což ve slovenských korunách bylo celkem 290.000,- Sk, přičemž ostatní vydělané peníze si K. M. a I. M. ponechávali pro svoji potřebu, čímž kořistili z prostituce, kterou vykonávala;

- přibližně dne 10. 8. 2001 v N. oslovil A. B. M. T. a nabídl jí práci prostitutky v zahraničí, s čímž souhlasila a na základě toho ji na druhý den seznámil s K. M., který ji v průběhu následujícího týdne dopravil do Španělska, tam ji odevzdal bratru I. M., který ji ubytoval a následně M. T. v různých erotických klubech vykonávala prostituci, a to až do konce měsíce srpna 2002, kdy se vrátila domů, přičemž všechny peníze, které si prostitucí vydělala, odevzdávala I. M., příp. K. M., přičemž v současné době není přesně známo, jakým procentuálním podílem se na penězích získaných prostitucí jednotliví pachatelé podíleli;

- M. R., společně se dvěma doposud neznámými muži, kolem 19.00 hod. dne 25. 1. 2002 v doposud nezjištěné obci u města N. přikázali poškozené T. Z. nastoupit do nezjištěného osobního motorového vozidla, následně jí nedovolili z vozidla vystoupit a odvezli ji do B., kde jeden z neznámých mužů z vozidla vystoupil, potom druhý neznámý muž spolu s M. R., přes zjevný nesouhlas poškozené T. Z., ji v uvedeném motorovém vozidle přes silniční hraniční přechod v B. přepravili z území SR do Rakouska, a postupně až na území Španělského království do města A. v úmyslu, aby se tam byla použila na pohlavní styk, kde ji odevzdali K. M. a I. M. na základě předchozí vzájemné dohody se jmenovanými, aby byla použita k prostituci;

- spolu s K. M. v zatím nezjištěném hotelu ve městě A. ve Španělsku sjednali a svedli na vykonávání prostituce poškozenou T. Z., následně ji, spolu s M. R. a další doposud nezjištěnou osobou ženského pohlaví, dne 28. 1. 2002 v době okolo 16.00 hod. dopravili do nočního erotického klubu s názvem C. L. T. ve městě E. ve Španělsku, kde ji násilím i hrozbou násilí nutili k výkonu prostituce během následujících 5 dní, až do doby, než se jí z uvedeného erotického klubu podařilo nepozorovaně utéct.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky z hlediska splnění právních podmínek v záhlaví tohoto rozhodnutí citovaných mezinárodních smluv. Zjistil, že v posuzovaném případě jde o vydání k trestnímu stíhání pro trestné činy, které z hlediska právních řádů Slovenské republiky i České republiky splňují podmínky pro povolení průvozu ve smyslu čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání, ve znění výhrady České republiky. Trestní stíhání není promlčeno podle právního řádu Slovenské republiky ani podle právního řádu České republiky. Osoba, o jejíž vydání jde, není občanem České republiky.Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu I. M. územím České republiky za účelem trestního stíhání ve Slovenské republice, Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky vyhověl. Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. listopadu 2003

Předseda senátu:

JUDr Antonín Draštík

Vyhotovil:

JUDr. Alexander Sotolář