11 Tcu 25/2011
Datum rozhodnutí: 29.04.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 25/2011-6

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 29. dubna 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Zamítá se návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zaznamenání údajů do evidence Rejstříku trestů o odsouzení občana České republiky J. R. rozsudkem Obvodního soudu Drážďany, Spolková republika Německo, ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 215 Ds 314 Js 022890/06, který nabyl právní moci dne 8. 9. 2006.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodního soudu Drážďany ze dne 31. 8. 2006 byl J. R. uznán vinným trestným činem krádeže ve čtyřech případech a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a dvou měsíců.
Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodního soudu Drážďany tím, že 1. Dne 16. 5. 2006 kolem 13.30 hod. vnikl rozbitím skla u dveří spolujezdce do uzamčeného osobního vozu zaparkovaného na ulici G.-P.-Str. v 01069 Drážďanech, Spolkového úřadu pro civilní službu v Kolíně a odcizil z něj černou tašku s laptopem, tiskárnu, nabíječku, několik CD a disket, mobilní telefon značky Siemens, doklady k osobnímu vozu a tankovací kartu v celkové hodnotě cca 1500 .
2. Dne 16. 5. 2006 v době mezi 14.15 hod. a 16.50 hod. vnikl neznámým způsobem do uzamčeného osobního vozu, zaparkovaného v Z. v 01069 Drážďanech, patřícího poškozené H. K. a odcizil z něj zabudované autorádio Pioneer v hodnotě 375 .
3. Dne 13. 3. 2006 v době od 16.30 hod. do 20.20 hod. vnikl vypáčením okna u dveří spolujezdce do osobního vozu Opel Astra, zaparkovaného na nám. S. v 01069 Drážďanech, poškozeného A. B., odemkl dveře a odcizil z interiéru vozidla CD-rádio Blaupunkt a mobilní telefon Siemens SL 55 v celkové hodnotě cca 500 .
4. Dne 15. 5. 2006 v době od 12.30 hod. do 13.20 hod. vnikl rozbitím okna u dveří spolujezdce do uzamčeného osobního vozu Ford Mondeo, zaparkovaného v N. S. v 01187 Drážďanech, patřícího poškozenému D. O. a odcizil z interiéru vozu tam zabudované CD-autorádio Sony CDX GT 300, jakož i CD Joana Baeze, nacházející se v něm. Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 21. 2. 2011, pod č. j. 1312/2009 MOT T/7, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že nejsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů. V posuzovaném případě Nejvyšší soud zjistil, že v dané věci již jednou rozhodl usnesením ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 11 Tcu 38/2007, a to na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 21. 5. 2007, sp. zn. 3627/2006 MO M/6. Citovaným usnesením Nejvyšší soud návrhu vyhověl a rozhodl, že se údaje o shora citovaném odsouzení J. R. do evidence Rejstříku trestů České republiky zaznamenají.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud nyní projednávanému návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky nevyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 29. dubna 2011
Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch