11 Tcu 23/2009
Datum rozhodnutí: 01.04.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 23/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 1. dubna 2009 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. H. , rozsudkem Zemského soudu v Linci, Rakouská republika, ze dne 21. 7. 2008, sp. zn. 24 Hv 75/08x, ve spojení s rozsudkem Vrchního zemského soudu v Linci, Rakouská republika, ze dne 18. 9. 2008, sp. zn. 7 Bs 329/08, a to pro trestný čin krádeže dílem dokonaný, dílem ve stadiu pokusu podle § 127, § 128 odst. 1 bod 4, § 129 bod 1, § 130 první a čtvrtý případ a § 15 odst. 1, trestního zákona Rakouské republiky, k trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu v Linci, Rakouská republika, jenž ve spojení s rozsudkem Vrchního zemského soudu v Linci, Rakouská republika, nabyl právní moci dne 18. září 2008, byl J. H. uznán vinným trestným činem krádeže dílem dokonaným, dílem ve stadiu pokusu podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Rakouské republiky a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou roků.

Podle zjištění cizozemského soudu se odsouzený dopustil trestné činnosti v podstatě tak, že:

- dne 21. března 2007 ve F. , R. r. , rozbil zadní levé okénko osobního motorového vozidla značky T. Y. V. , a následně z něj odcizil peněženku s finanční hotovostí ve výši 130 EUR, pouzdro na doklady v hodnotě 100 EUR, nákupní tašku v hodnotě 20 EUR, brýle v pouzdře, pár pánských kožených rukavic, technický průkaz k vozidlu, osobní průkaz a platební kartu znějící na jméno G. G. , s níž se celkem čtyřikrát pokusil vyzvednout z bankomatu Spořitelny M. W. , B. L. , R. r. , blíže nezjištěné finanční částky, což se mu nepodařilo, neboť neznal správný přístupový kód,

- dne 28. dubna 2007 ve F. , R. r. , vymáčkl okénko na straně řidiče u osobního motorového vozidla značky A., a následně z něj odcizil dámskou kabelku v hodnotě 120 EUR, klíče od vozidla, finanční hotovost ve výši 350 EUR, peněženku v hodnotě 70 EUR, optické brýle v hodnotě 350 EUR, sluneční brýle v hodnotě 110 EUR, kosmetické potřeby v hodnotě 200 EUR, nůž a pero v hodnotě 80 EUR, technický průkaz k vozidlu, řidičský průkaz, cestovní pas, E-kartu, platební karty V. , E. b. V. , R. S. O. F. a M. , vše znějící na jméno E. R. , přičemž s posledně jmenovanou platební kartou pak v L. , R. r. , i na území České republiky, vyzvedl z bankomatů celkem 762,65 EUR a o výběr dalších 614,53 EUR se pokusil,

- dne 7. května 2007 v P. , R. r. , rozbil pravé postranní okénko osobního motorového vozidla značky V. V. , a následně z něj odcizil MP3 přehrávač v hodnotě 300 EUR,

- dne 15. května 2007 ve F. , R. r. , vymáčkl okénko na straně spolujezdce u osobního motorového vozidla značky VW G., a následně z něj odcizil příruční tašku včetně obsahu v hodnotě přibližně 30 EUR,

- dne 15. května 2007 ve F. , R. r. , rozbil okénko na straně spolujezdce u osobního motorového vozidla značky V. , a následně z něj odcizil dvě peněženky v hodnotě 100 EUR a finanční hotovost ve výši 610 EUR, osobní průkaz znějící na jméno R. M. , osobní průkaz, E-kartu, kartu pojištění T. , platební kartu Spořitelny P. , a platební kartu P. b. N. , znějící na jméno P. S. ,

- dne 15. května 2007 ve F., R. r. , vyháčkoval zámek osobního motorového vozidla značky Š. F. , a následně z něj odcizil peněženku s finanční hotovostí ve výši 30 EUR a platební kartou znějící na jméno H. L. , s níž se pak společně s další blíže nezjištěnou osobou pokusil vyzvednout z bankomatu v U. , R. r. , blíže nezjištěnou finanční hotovost,

- dne 15. května 2007 ve F. , R. r. , vyháčkoval zámek osobního motorového vozidla značky G. , a následně z něj odcizil 2 ks brzdných destiček v hodnotě 30 EUR a 8 ks brzdových zarážek v hodnotě 20 EUR,

- dne 15. května 2007 ve F. , R. r. , se pokusil vyháčkovat zámek osobního motorového vozidla značky V. , s cílem odcizit z něj předměty, které se v něm nacházely,

- v noci z 16. března 2008 na 17. března 2008 na odstavném parkovišti v T. , R. r. , společně s dalšími minimálně třemi blíže nezjištěnými pachateli, vnikl do kanceláře, kde odcizil celkem 58 ks klíčů a 48 ks dokladů k zde zaparkovaným osobním motorovým vozidlům, a následně se třemi z nich osobním motorovým vozidlem značky B. v hodnotě 800 EUR řízeným odsouzeným, osobním motorovým vozidlem značky B. v hodnotě 1.600 EUR a osobním motorovým vozidlem značky M. v hodnotě 1.100 EUR, odjel,

- od 16. do 17. března 2008 v L. a T. , R. r. , odcizil 2 ks státní poznávací značky L. , 2 ks státní poznávací značky L., a 2 ks státní poznávací značky L.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše označeného odsouzení rakouského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je státním občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky /trestný čin krádeže podle § 247 odst. 2 tr. zák. a trestný čin neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zák./. Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. H. se dopustil závažné majetkové trestné činnosti, kterou způsobil škodu na cizím majetku. Společenská nebezpečnost jeho trestné činnosti je zvyšována i způsobem provedení činu, tj. vloupáním, jakož i tím, že se trestné činnosti dopustil opakovaně v několika případech a naplnil zákonné znaky více trestných činů. Odsouzený jednal v rozsahu, pro který lze tuto jeho činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již poměrně citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. dubna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík