11 Tcu 215/2012
Datum rozhodnutí: 29.01.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 215/2012-13

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 29. ledna 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občanů České republiky obv . J. K. , P. Š. , a Z. H. , podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení J. K. , rozsudkem Zemského soudu v Linci ze dne 21. 4. 2011, sp. zn. 26 Hv 76/11p-38 pro spáchání trestného činu zčásti dokonané výdělečné krádeže podle § 127, § 130, 1. případ a § 15 odst. 1 rakouského tr. zákona, dále pokusu o útok na veřejného činitele podle § 15 odst. 1, § 269 odst. 1, 3. případ rakouského tr. zákona a těžkého ublížení na zdraví podle § 83 odst. 2, § 84 odst. 2, řádek 4 rakouského tr. zákona, za který mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 18 (osmnácti) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení P. Š. , rozsudkem Zemského soudu v Linci ze dne 21. 4. 2011, sp. zn. 26 Hv 76/11p-38 pro spáchání trestného činu zčásti dokonané výdělečné krádeže podle § 127, § 130, 1. případ a § 15 odst. 1 rakouského tr. zákona, za který mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 13 (třinácti) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení Z. H. , rozsudkem Zemského soudu v Linci ze dne 21. 4. 2011, sp. zn. 26 Hv 76/11p-38 pro spáchání trestného činu zčásti dokonané výdělečné krádeže podle § 127, § 130, 1. případ a § 15 odst. 1 rakouského tr. zákona, za který mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 12 (dvanácti) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Zemského soudu v Linci (Rakouská republika) ze dne 21. 4. 2011, sp. zn. 26 Hv 76/11p-38, který nabyl právní moci dne 19. 1. 2012, byli obvinění J. K. , P. Š. a Z. H. uznáni vinnými ze spáchání výše uvedených trestných činů. Následně byl J. K. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 18 (osmnácti) měsíců, P. Š. k trestu odnětí svobody v trvání 13 (třinácti) měsíců a Z. H. k trestu odnětí svobody v trvání 12 (dvanácti) měsíců.
Podle skutkových zjištění Zemského soudu v Linci:

I. J. K. , P. Š. a Z. H. dne 16. 3. 2011:
- v obci K. oprávněným firmy S. se řemeslným způsobem pokusili odcizit 7 ks M. v celkové hodnotě 148,23 a 3 ks USB Sticks v hodnotě 119,88 ,
- ve městě W. oprávněným firmy Baumax odcizili 10 ks sekyr zn. Fiskars X 25 v celkové hodnotě 716,88 ,
- ve městě W. oprávněným firmy Baumax odcizili 3 ks akumulátorových vrtaček zn. Hitachi v celkové výši 597,- a pilu děrovku zn. Makita v hodnotě 209,- ,
- ve městě R. i. I. oprávněným firmy Baumax odcizili 2 sekyry zn. Fiskars X 25 v celkové hodnotě 71,90,- a 6 ks kleští zn. Knipex v celkové hodnotě 158,44,- ,
- v obci H. oprávněným firmy Intersport odcizili 6 ks slunečních brýlí zn. Nike v celkové hodnotě zhruba 600,- ,
- na neznámém místě mezi obcemi B. a A. oprávněným firmy Interspar J. K. odcizil celkem 5 lahví tvrdého alkoholu v celkové ceně 73,95,- , a P. Š. jednu láhev tvrdého alkoholu v ceně 16,99,- ,
- na neznámém místě mezi obcemi B. a A. oprávněným firmy Penny odcizili celkem 9 lahví tvrdého alkoholu v celkové ceně 131,89,- .

II. J. K. v obci H. :
násilně bránil policejním příslušníkům K. M. a T. H. při úředním výkonu tím, že se pokoušel vymanit se z jejich sevření, a dále inspektorovi K. M. způsobil bolest v oblasti pravého ramene a přivodil mu odřeniny na pravém ukazováčku a prostředníčku a inspektorovi T. H. přivodil natržení pravého palce.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. 399/2009-MOT-T/23 ze dne 23. 11. 2012, Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 29. 11. 2012.

Podle § 4a odst. 3 může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že obvinění J. K. , P. Š. i Z. H. jsou občané České republiky, kteří byli odsouzeni jiným členským státem Evropské unie a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku, u J. K. i trestný čin násilí proti orgánu veřejné moci podle § 323 tr. zákoníku a ublížení na zdraví podle § 146 tr. zákoníku). Co se týče závažnosti spáchaných skutků, odsouzení Š. a H. se dopustili pokračující úmyslné majetkové trestné činnosti, čítající celkem 7 útoků, při nichž odcizili věci v celkové hodnotě ve výši cca 2.200,- a dále se pokusili odcizit další zboží v hodnotě 408,- . Obv. J. K. se navíc ještě dopustil trestného činu zaměřeného proti zdraví a proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci. Tomu ve všech třech případech odpovídá druh a výměra udělených trestů odnětí svobody, která byla uložena v případě obv. K. v trvání 18 (osmnácti) měsíců a v případě obv. Š. a H. v trvání 13 (třinácti) a 12 (dvanácti) měsíců.

Z toho vyplývá, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedená odsouzení obv. J. K. , P. Š. a Z. H. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, a proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. ledna 2013
Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman