11 Tcu 198/2012
Datum rozhodnutí: 29.01.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 198/2012-8

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 29. ledna 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky, obv . M. K., Česká republika, podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení P. K., rozsudkem Obvodního soud v Drážďanech ze dne 7. 3. 2011, sp. zn. 201 Ls 302 Js 46138/10, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech ze dne 27. 7. 2011, sp. zn. 10 Ns 302 Js 46138/10, pro spáchání trestného činu zvlášť závažné krádeže podle § 242 odst. 1, § 243 odst. 1, věta 2, číslo 3, § 244 odst. 1, č. 1a, § 25 odst. 2, § 53 německého tr. zákona, za který mu byl uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Obvodního soudu v Drážďanech (Spolková republika Německo) ze dne 7. 3. 2011, sp. zn. 201 Ls 302 Js 46138/10, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech ze dne 27. 7. 2011, sp. zn. 10 Ns 302 Js 46138/10, byl obv. M. K. uznán vinným ze spáchání výše uvedeného trestného činu a následně odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let.

Podle skutkových zjištění Obvodního a Zemského soudu v Drážďanech:
1. dne 3. 4. 2010 v 13,55 hod. odcizil obv. K. v obchodních prostorách Expert Markt, Hugo Kuttner-Strasse 2 v P. DVD přehrávač v ceně 111,- EUR a televizor v ceně 169,- EUR, aby si toto zboží nechal bez placení pro svoji osobní potřebu,
2. dne 16. 4. 2010 v 14,35 hod. odcizil v obchodních prostorách OBI, D. v P. cvakací zásuvky v hodnotě 214,97 EUR, aby si toto zboží nechal bez placení pro svoji osobní potřebu,
3. dne 22. 4. 2010 mezi 17 a 18 hod. odcizil v obchodních prostorách Netto-Markt, F. v P. batoh zn. Nike v hodnotě 9,98 EUR, pár tenisek v hodnotě 19,98 EUR, dvoje kalhoty zn. Fila v hodnotě 2x 29,98 EUR, 1 flakon parfému zn. Axe neznámé hodnoty, aby si toto zboží nechal bez placení pro svoji osobní potřebu,
4. dne 22. 4. 2010 mezi 21 a 23 hod. obviněný odcizil na pozemku v D., B. S., nezajištěné odstavené jízdní kolo zn. KTM, stříbrné barvy poškozeného M. H. v hodnotě cca 200 EUR, aby si toto zboží nechal bez placení pro svoji osobní potřebu,
5. dne 6. 5. 2010 kolem 17 hod. obviněný odcizil v obchodních prostorách prodejny OBI, J. v E., excentrickou brusku, úhlovou brusku, postranní brusku, kleště na štípání drátu a univerzální nářadí v celkové hodnotě 336,96 EUR, aby si toto zboží nechal bez placení pro svoji osobní potřebu,
6. dne 14. 6. 2010 v 13,55 hod. obviněný odcizil v obchodních prostorách Schleckermarkt, M. v B., kosmetické výrobky v hodnotě 19,95 EUR, aby si toto zboží nechal bez placení pro svoji osobní potřebu,
7. dne 25. 6. 2010 v 13,30 hod. obviněný odcizil z obchodních prostor Penny Markt, H., B. parfém a cigarety v celkové hodnotě 20,19 EUR, aby si toto zboží nechal bez placení pro svoji osobní potřebu,
8. dne 12. 7. 2010 mezi 14,00 a 14,30 hod. odcizil obviněný na R.-S.-S. v B. před domem odstavené elektrokolo poškozeného W., v hodnotě cca 2.300 EUR, aby si toto zboží nechal bez placení pro svoji osobní potřebu,
9. dne 23. 8. 2010 ve 14,30 hod. obviněný odcizil z obchodních prostor Lidl Markt, D. v P., bundu, tašku na oděvy, dvě rádia, kapesní nůž a pánské kalhoty se zipem, tašku na jízdní kolo, sedm hodinek, dvě pánské fleece bundy, dva balíčky šunky, šest dalekohledů a dva oděvy pro volný čas v celkové hodnotě 267,54 EUR, aby si toto zboží nechal bez placení pro svoji osobní potřebu,
10. dne 24. 9. 2010 v blíže neurčené době před 10,50 hod. obviněný odcizil z obchodních prostor firmy MD-Ledermoden, P.v D., koženou hnědou bundu v hodnotě 699,00 EUR, aby si toto zboží nechal bez placení pro svoji osobní potřebu,
11. dne 24. 9. 2010 po 10,50 hod. obviněný odcizil v obchodních prostorách obchodního domu Karstadt, P. v D.h, oděvní předměty a parfém v celkové hodnotě 645,74 EUR, aby si toto zboží nechal bez placení pro svoji osobní potřebu.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. 789/2011-MOT-T/9 ze dne 15. 11. 2012, Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 20. 11. 2012.

Podle § 4a odst. 3 může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený M. K. je občanem České republiky, byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Co se týče závažnosti spáchaných skutků, odsouzený se dopustil úmyslné pokračující majetkové trestné činnosti, celkově jedenácti útoky, při nichž odcizil věci v celkové hodnotě cca 4.044,- . Pokud jde o druh a výměru uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen trest odpovídající závažnosti předmětného trestného činu, tj. trest odnětí svobody ve výměře 2 (dvou) let.

Z toho vyplývá, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení obv. M. K. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, a proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. ledna 2013
Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman