11 Tcu 14/2013
Datum rozhodnutí: 14.03.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 14/2013-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 14. března 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů se na odsouzení občana České republiky J. V. , rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 22. 6. 2010, sp. zn. 3 KLs 143 Js 4337/10, který nabyl právní moci dne 14. 10. 2010, a to pro trestný čin závažného loupežného vydírání, krádeže v 11 případech, jakož i pokusu o krádež podle §§ 242 odst. 1 a odst. 2, 243 odst. 1 věta 2 body 1 a 3, 250 odst. 1 bod 1b, 253, 255, 22, 23, 52, 53 trestního zákona Spolkové republiky Německo, k nepodmíněnému úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání pět let a šest měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky .

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech ze dne 22. 6. 2010 byl obviněný J. V. uznán vinným trestným činem závažného loupežného vydírání, krádeže v 11 případech, jakož i pokusu o krádež a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání pět let a šest měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se obviněný dopustil podle zjištění Zemského soudu v Drážďanech tím, že mezi 17. 11. 2009 a 19. 12. 2009 v 18 případech odcizil nebo se pokusil odcizit
1. a 2. V pozdních večerních hodinách dne 17. 11. 2009 vnikl do obytného vozu zaparkovaného na úrovni pozemku H. , R. S. , obec S. , majitelky A. P. , poté, co prorazil pravé zadní postranní dveře do obytného prostoru a odcizil zpětnou kameru s monitorem 7" v hodnotě 200,00 euro, majitelce vznikla věcná škoda ve výši 200,00 euro.
Bezprostředně poté v obci K. se pokusil vniknout vymáčknutím zámku u dveří řidiče a spolujezdce do osobního auta Mitsubishi, A. L. , zaparkovaného v úrovni parcely F. G. K. S. , aby tam odcizil autorádio, resp. jiné předměty. Obviněnému se nepodařilo osobní auto otevřít. Protože nebyl schopen pomocí předmětů, které si přinesl s sebou, čin dokončit, z místa činu se vzdálil. Majitelce vznikla věcná škoda ve výši 419,47 euro.
3. V již blíže nezjistitelnou dobu v noci ze dne 20. na 21. 11. 2009 vymáčkl obviněný zámek u dveří u řidiče u osobního auta Mitsubishi, J. B. , zaparkovaného na E. v S. , vnikl do vozidla a odcizil autorádio VDO s obslužnou částí v hodnotě kolem 50,00 euro, aby toto prodal. Majiteli vznikla věcná škoda ve výši dalších 250,00 euro.
4. V již blíže nezjistitelnou dobu v noci z 22. na 23. 11. 2009 vnikl obviněný do osobního auta VW Polo, A. S. , které bylo uzamčené zaparkováno na B. v K. , předtím vypáčil zámek u dveří řidiče. Z vozidla odcizil CD-autorádio v hodnotě kolem 100,00 euro, aby ho později prodal. Majitelce vznikla věcná škoda na jejím vozidle ve výši téměř 900,00 euro.
5. V již přesně nezjistitelnou dobu v noci z 25. na 26. 11. 2009 vypáčil obviněný tři zámky u dveří osobního vozidla Renault Clio, V. P. , které bylo uzamčené zaparkováno na M. v K. Vnikl do vozidla a odcizil autorádio Kenwood KDC-W 7031 v hodnotě 350,00 euro, aby toto prodal. Majitelce vznikla navíc věcná škoda ve výši kolem 300,00 euro.
6. až 8.
V pozdních večerních hodinách dne 27. 11. 2009 obviněný na E. v S. vypáčil zámek u dveří u uzamčeného VW- transportéru G. L. a vnikl do tohoto vozidla. Z něj odcizil autorádio značky Pioneer v hodnotě 90,00 euro, aby ho prodal. Majiteli vznikla věcná škoda ve výši asi 400,00 euro.
Pak se vydal do K. a tam vnikl - poté, co vypáčil zámek u dveří a rozbil zadní levé postranní okno - ve F. G. K. S. do uzavřeného zaparkovaného osobního vozidla Peugeot, G. S. , aby tam odcizil vhodné, drahé předměty. Toto se mu však nepodařilo, protože se ve vozidle, jak obviněný po vloupání poznal, nenacházely žádné předměty, které se mu zdály být vhodné k odcizení. Na vozidle vznikla věcná škoda cca 1.000,00 euro.
Následně šel jen k několik metrů před F. G. K. S. zaparkovanému osobnímu vozu Opel Corsa, M. S. Pokusil se vypáčením všech zámků tohoto osobního auta dostat dovnitř, což se mu však nepodařilo. Také v tomto případě nebyl schopen s předměty, které si přinesl s sebou, svůj čin dokončit. Na vozidle vznikla věcná škoda ve výši cca 20,00 euro.
9. V již přesně nezjistitelné době v noci z 3. na 4. 12. 2009 vnikl obviněný do nákupního centra W. na F. G. K. S. v K. , poté, co pomocí násady od koštěte za použití hrubé síly vypáčil posuvné dveře.
Prohledal prostory z hlediska elektropřístrojů a peněz v hotovosti. Z registrační kasy odcizil 100,00 euro v drobných, aby si tyto ponechal pro sebe. Dále si vzal cigarety a poživatiny v již nezjistitelném množství, aby tyto využil pro sebe. Vznikla věcná škoda ve výši 4.000,00 euro. 10. a 11. Podle svého plánu se vydal v noci ze 7. na 8. 12. 2009 do K. Tam vypáčil zámky uzamčeného osobního vozidla VW Polo, U. W. , zaparkovaného ve F. G. K. S. Poté se dostal do vozidla, odcizil z něj autorádio v hodnotě 450,00 euro, aby ho prodal. Majitelce vozidla, která je majitelkou nákupního centra jmenovaného pod bodem 9., vznikla věcná škoda ve výši kolem 500,00 euro.
Následně se obviněný vydal k blízkému hotelu "E. , M. v K. a tam rozbil okno u spolujezdce u uzamčeného, zaparkovaného osobního vozidla Mitsubishi, D. J. Z vozidla odcizil autorádio značky Sony v hodnotě kolem 100,00 euro, aby ho prodal, dále odcizil hotovost nacházející se ve voze ve výši asi 200,00 CZK. Na vozidle vznikla věcná škoda cca 400,00 euro.
12. v již přesně nezjistitelnou dobu v pozdních večerních hodinách dne 10. 12. 2009 vnikl obviněný do uzamčeného osobního automobilu VW Passat, F. S. , zaparkovaného v B. v K. , poté, co vytrhl kliku u dveří na straně spolujezdce. Z vozidla odcizil autorádio, jakož i části oblečení v celkové hodnotě téměř 220,00 euro, aby tyto později prodal, resp. si je nechal pro sebe. Majiteli vozidla vznikla věcná škoda ve výši kolem 500,00 euro.
13. a 14.
V noci z 11. na 12. 12. 2009 se obviněný vydal znovu do K. , aby tam kradl. Nejprve šel k osobnímu vozu Peugeot, D. P. , zaparkovanému na B. Když vypáčil dveře u spolujezdce, vnikl do vozidla a pokusil se odcizit pevně namontované autorádio, což se mu nepodařilo. Další provádění činu vzdal, protože poznal, že nemá s sebou potřebný nástroj k vymontování rádia. Na vozidle vznikla věcná škoda ve výši 1.000,00 euro. Následně se obviněný vydal nanovo k nákupnímu středisku W. , F. G. K. S. v K. Tam za použití hrubé síly opět pomocí neznámého předmětu vypáčil posuvné dveře a prohledal prodejní prostory z hlediska cenných věcí k ukradení. Z pokladny na drobné peníze nacházející se v šatně vzal hotovost ve výši kolem 100,00 euro, aby si tuto ponechal pro sebe. Vznikla věcná škoda kolem 3.000,00 euro.
15. V již blíže nezjistitelné době v noci ze 14. na 15. 12. 2009 se obviněný pokusil vniknout nejprve vypáčením zámku u spolujezdce do osobního vozu Škoda Fabia, S. H. , zaparkovaného, uzamčeného u M. v K. Když se mu to nepodařilo, rozbil okno u spolujezdce a vlezl do vozidla. Tam odcizil peněženku, která byla schována za štosem CD ve středové konzole. Z ní odcizil 50,00 euro v hotovosti, jakož i jeden dobropis nákupního domu Globetrotter v hodnotě 50,00 euro, aby si tyto ponechal pro sebe. Na vozidle vznikla věcná škoda ve výši cca 500,00 euro.
16. a 17. V noci z 15. na 16. 12. 2009 se obviněný vydal do K. , aby tam kradl. Nejprve vypáčil pomocí páčidla zadní pravé okno uzamčeného osobního vozidla Mazda, U. K. , které bylo zaparkované u dílny "U. garáž , F. G. K. S. , a vnikl přes dveře spolujezdce do interiéru vozidla. Zamýšlené odcizení autorádia se nepodařilo, protože obviněný neměl k vymontování potřebný speciální nástroj. Na osobním vozidle vznikla věcná škoda ve výši 400,00 euro.
Následně se obviněný vydal k bezprostředně vedle stojícímu uzamčenému osobnímu vozidlu Opel Corsa, D. H. , zaparkovanému před nemovitostí ve F. G. K. S. Tam se pokusil nejprve vypáčit zámek u dveří spolujezdce, což se mu však nepodařilo. Když pak rozbil okno u dveří spolujezdce, vnikl do vozidla a pokusil se odcizit v něm se nacházející rádio. To se mu též nepodařilo ze shora uvedených důvodů. Na vozidle vznikla věcná škoda ve výši 350,00 euro.
18. Ačkoliv byl obviněný dne 19. 12. 2009 kolem 01.25 hod. v K. v úrovni E. zatčen, když si obhlížel různá vozidla za účelem krádeže a dokonce zcela převážně předtím pod body 1) až 17) jmenované činy při policejním výslechu obviněného tentýž den přiznal a následně byl předán českým úřadům, vydal se dne 30. 12. 2009 opět do K. Tam rozbil postranní okno uzamčeného osobního vozidla Peugeot, J. G. , zaparkované v úrovni E. , vstoupil do vozidla a odcizil autorádio značky K. v hodnotě 109,00 euro, aby ho prodal. Na vozidle vznikla věcná škoda ve výši 50,00 euro. Celková hodnota ukradených věcí z předešlých trestných činů činí kolem 1.900,00 euro, obviněný způsobil věcnou škodu ve výši celkem asi 13.470,00 euro. 20. V již neznámou dobu před 25. 1. 2010 si obviněný obstaral poplašnou pistoli, aby s ní mohl spáchat přepadení osob buď ve své vlasti, nebo ve Spolkové republice Německo.
Z obou předchozích vloupání do nákupního centra W. věděl, že je otevřeno již brzy ráno. Protože K. je malé město asi s 560 obyvateli, vycházel obviněný z toho, že v době otevření prodejny v zimním období bude na ulici málo chodců. Proto se vydal v již přesně nezjistitelnou dobu v časných ranních hodinách dne 25. 1. 2010 do K. , aby při přepadení nákupního centra W. uloupil co možná hodně peněz v hotovosti. Když kolem 6.00 hod. zjistil, že obchod právě otevřel, počkal ještě chvíli, než odjede v tu dobu ještě přítomný dodavatel potravin. Následně se vydal do obchodu W. , vstoupil bezprostředně k prodejnímu pultu a pravou rukou vytáhl přinesenou poplašnou pistoli LUGER P9 z pravé kapsy bundy. Pak tuto pistoli, která vypadla jako pravá střelná zbraň, namířil ve vzdálenosti asi jednoho metru bezprostředně na oblast hrudníku prodavačky D. B. a vykřikl hlasitě s agresivním podtónem: Dej sem prachy! . Jak bylo obviněným zamýšleno, prodavačka považovala poplašnou pistoli za pravou střelnou zbraň. To paní B. mimořádně vyděsilo, měla smrtelný strach. Z obavy, že by jinak obviněný střílel, vzala prodavačka z pokladny drobné peníze ve výši celkem asi 55,00 euro, a to 50,00 euro v mincích, jakož i jednu 5 euro-bankovku. Obviněný lámanou němčinou s českým přízvukem navíc s dále namířenou pistolí prodavačku vyzval, aby mu peníze zabalila do igelitového sáčku. Tomuto požadavku prodavačka vyhověla a peníze zabalila do průhledného celofánového sáčku , jaký se často používá při prodeji ovoce a zeleniny. Protože obviněný lup považoval za příliš malý, vyzval paní B. agresivním podtónem za stálého namíření pistole, aby mu vydala ještě své soukromé peníze. Když se paní B. podařilo přesvědčit obviněného o tom, že skutečně žádné vlastní peníze v hotovosti u sebe nemá, vzal obviněný jemu předaný sáček a opustil nákupní středisko bez většího chvatu, aby tak vzbudil v možných pozorovatelích dojem, že je zcela běžným zákazníkem. Obviněný během tohoto přepadení vystupoval před prodavačkou nemaskován, zásobník poplašné pistole, který se v době přepadení ve zbrani nacházel, neměl patrony. Pistole ani nebyla nabitá. Při zadržení policisty Spolkové republiky Německo nekladl odpor. Paní B. se následkem přepadení krátkodobě nacházela v psychologickém léčení, v pracovní neschopnosti nebyla. Z obavy o ztrátu pracovního místa se nechala i nadále zaměstnávat v nákupním centru W. na směny , avšak pravidelně trpí stavy úzkosti, když do prodejny vstoupí neznámé osoby - zejména v zimním období, když je tma.
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 17. 1. 2013, pod č. j. 64/2012-MOT-T/7, podle ustanovení § 4a odst. 3 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh, aby rozhodl, že se na odsouzení shora jmenovaného českého občana rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech ze dne 22. 6. 2010, sp. zn. 3 KLs 143 Js 4337/10 hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou pro rozhodnutí splněny zákonné podmínky.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 citovaného zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 a trestný čin loupeže podle § 173 zákona č. 40/2009 Sb., tr. zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně osobní svobody a ochraně vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména dopustil se trestné činnosti krádeže opakovaně v 11 případech, jakož i pokusu o krádež), že způsobil větší škodu (v rozsahu minimálně 1.900,00 euro hodnotou ukradených věcí, věcnou škodu ve výši celkem asi 13.470 euro). U případu trestné činnosti loupeže použil pohrůžku násilím se zbraní tak, že lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 14. března 2013

Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman