11 Tcu 136/2011
Datum rozhodnutí: 19.08.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 136/2011-24

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 19. srpna 2011 v neveřejném zasedání žádost státního zastupitelství Okresního soudu v Haagu o povolení průvozu předávaného I. S. S. , přes území České republiky z Bulharské republiky do Nizozemského království, za účelem trestního stíhání, v souladu s ust. § 422 odst. 1 tr. řádu t a k t o :


I. P o v o l u j e s e p r ů v o z předávaného I. S. S., přes území České republiky z Bulharské republiky do Nizozemského království, za účelem trestního stíhání.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena v e v a z b ě .

O d ů v o d n ě n í :


Státní zastupitelství Okresního soudu v Haagu požádalo na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu bulharského státního občana I. S. S., přes území České republiky. Průvoz se uskuteční v rámci předání jmenovaného z Bulharské republiky do Nizozemského království s mezipřistáním v Praze dne 22. 8. 2011, a to za účelem trestního stíhání.

Nizozemská strana svou žádost doložila kopií Evropského zatýkacího rozkazu č. KLRU2009027627 ze dne 2. 6. 2009 vydaného Okresním soudem v Haagu, Nizozemí. Z něho vyplývá, že jmenovaný je podezřelý ze spáchání trestných činů účasti v kriminální organizaci, padělání, krádeže, zpronevěry, podvodu a obchodu s kradeným zbožím podle §§ 140, 225, 232, 234, 310, 311, 326, 416, ve spojení s čl. 417 a 47 nizozemského trestního zákona, za které mu hrozí trest odnětí svobody až do 6 let.

Těchto trestných činů se podezřelý dopustil tím, že v průběhu let 200-2009 se na území Nizozemí, Belgie a Řecka zapojil do tzv. skimmingu , kdy členům organizace byly zasílány zkopírované informace (PIN a jiná data), na základě čehož byly vyrobeny falešné bankovní karty, které byly následně použity k výběru hotovosti v různých zemích. Bylo zjištěno, že podezřelý užívá přezdívku M. . Na základě vyšetřování v Bulharsku došlo ke ztotožnění osoby jako I. S. S. S. byl zachycen na kamerových záznamech různých bank. Za použití falešných bankovních karet došlo k výběru hotovosti v Bulharsku.

Na základě předložené žádosti a Evropského zatýkacího rozkazu č. KLRU2009027627 ze dne 2. 6. 2009 vydaného Okresním soudem v Haagu, Nizozemí, Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu, předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou splněny, a proto průvoz předávané osoby povolil.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. srpna 2011

Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman