11 Tcu 133/2011
Datum rozhodnutí: 20.07.2011
Dotčené předpisy: § 423, 424 tr. ř.11 Tcu 133/2011-19

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska o povolení průvozu D. V. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 20. července 2011 podle § 423 a § 424 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z vydávané osoby D. V. územím České republiky do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Soudu v Pătârlagele, okres Buzau, Rumunsko, ze dne 28. prosince 2010, č. 191, ve věci sp. zn. 2456/277/2010.

Po dobu průvozu bude vydávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :
Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 13. července 2011, pod č. j. 47281, na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu rumunského občana D. V. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci vydání jmenovaného z Norského království do Rumunska k výkonu trestu odnětí svobody v trvání dvou roků, uloženého mu rozsudkem Soudu v Pătârlagele, okres Buzau, Rumunsko, ze dne 28. prosince 2010, č. 191, ve věci sp. zn. 2456/277/2010, a to pro trestný čin krádeže podle čl. 208, čl. 209 odst. 1 písm. e) a i) a čl. 37 písm. b) trestního zákona Rumunska, jehož se měl dopustit tím, že:

- se dne 14. června 2010, přibližně v 16 hodin, v N., R., poblíž svého bydliště, zmocnil jízdního kola značky Mountaine poškozeného B. G. v hodnotě 200 RON opřeného o plot, s nímž následně odjel do města I. B., okres C., kde jej následujícího dne prodal blíže nezjištěné osobě za 60 RON ,

- a tím, že dne 5. července 2010, blíže nezjištěným způsobem překonal zámek dveří pokoje v ubytovně společnosti SC Concifor SA Nehoiu v N., R., kde se následně zmocnil věcí poškozeného A. Ş., V. G. a G. N., a to batohu s osobními věcmi, oblečení, nabíječky mobilního telefonu, mobilního telefonu značky Nokia, elektrického vytápěcího zařízení, kosmetiky, náramkových hodinek a finanční hotovosti ve výši 120,- RON.Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska z hlediska splnění právních podmínek vyžadovaných vnitrostátní úpravou, to znamená § 423 tr. ř., který byl aplikován ve smyslu § 424 tr. ř. obdobně. Při obdobné aplikaci § 423 tr. ř. vycházel Nejvyšší soud rovněž z čl. 25 odst. 5 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (dále jen Rámcové rozhodnutí ), který pro případ průvozu osoby z třetí země do členského státu stanoví obdobné použití čl. 25 Rámcového rozhodnutí. Tento čl. 25 je pak do české právní úpravy implementován zejména § 422 tr. ř. Vzhledem k tomu, že § 423 tr. ř. nestanoví podmínky, za kterých může být průvoz povolen, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že s ohledem na účel právní úpravy vyjádřený v Rámcovém rozhodnutí je třeba v tomto případě postupovat způsobem popsaným v § 422 tr. ř. a čl. 25 Rámcového rozhodnutí.

Nejvyšší soud zjistil, že v posuzovaném případě jde o vydání z Norského království do Rumunska, tedy z třetího státu do země Evropské unie, za účelem výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku. Dále zjistil z výpisu z centrální evidence obyvatel, že vydávaná osoba není občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu vydávaného D. V. územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. července 2011

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík